تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
امروز

۷ مهر ۱۴۰۲

تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی از جهت میزان و نحوهٔ هماهنگی سال‌ها، ماه‌ها و روزها:

تطبیق ماه‌های دو گاهشماری[ویرایش]

تطبیق ماه‌های هجری خورشیدی با میلادی[ویرایش]

بر اساس جدول زیر، دامنه ماه‌های گاه‌شماری هجری خورشیدی با تاریخ روزهای میلادی تطبیق داده می‌شود.
(در بعضی از سال‌ها معمولاً تا یک روز تفاوت یا جابجایی با تطبیق نسبی وجود دارد)

برابری ماه‌های هجری خورشیدی با تاریخ روزهای میلادی
ترتیب تعداد روزها ماه خورشیدی برابری با روزهای میلادی فصل
برابری نسبی سالانه[۱] برابری در ۱۴۰۲ خورشیدی
۱ ۳۱ فروردین ۲۱ مارس -     ۲۰ آوریل ۲۱ مارس ۲۰۲۳ -    ۲۰ آوریل ۲۰۲۳
۲ ۳۱ اردیبهشت ۲۱ آوریل -         ۲۱ مه ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ -        ۲۱ مه ۲۰۲۳
۳ ۳۱ خرداد ۲۲ مه -          ۲۱ ژوئن ۲۲ مه ۲۰۲۳ -        ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳
۴ ۳۱ تیر ۲۲ ژوئن -       ۲۲ ژوئیه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ -     ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۳ تابستان
۵ ۳۱ مرداد ۲۳ ژوئیه -        ۲۲ اوت ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳ -      ۲۲ اوت ۲۰۲۳
۶ ۳۱ شهریور ۲۳ اوت -    ۲۲ سپتامبر ۲۳ اوت ۲۰۲۳ -  ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳
۷ ۳۰ مهر ۲۳ سپتامبر -  ۲۲ اکتبر ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ - ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳
۸ ۳۰ آبان ۲۳ اکتبر -      ۲۱ نوامبر ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳ -     ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳
۹ ۳۰ آذر ۲۲ نوامبر -  ۲۱ دسامبر ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳ - ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳
۱۰ ۳۰ دی ۲۲ دسامبر -  ۲۰ ژانویه ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴ زمستان
۱۱ ۳۰ بهمن ۲۱ ژانویه -     ۱۹ فوریه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۴ -     ۲۰ فوریه ۲۰۲۴
۱۲ ۲۹
(۳۰)
اسفند[۲] ۲۰ فوریه -    ۲۰ مارس
۲۱ فوریه ۲۰۲۴ -    ۲۱ مارس ۲۰۲۴
(بدون کبیسه)

تطبیق ماه‌های میلادی با هجری خورشیدی[ویرایش]

بر اساس جدول زیر، دامنه ماه‌های میلادی با تاریخ روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی تطبیق داده می‌شود.
(در بعضی از سال‌ها معمولاً تا یک روز تفاوت یا جابجایی با تطبیق نسبی وجود دارد)

برابری ماه‌های میلادی با تاریخ روزهای خورشیدی
ترتیب تعداد روزها ماه میلادی برابری با روزهای خورشیدی فصل*
برابری نسبی سالانه[۳] برابری در ۲۰۲۳ میلادی
۱ ۳۱ ژانویه ۱۱ دی -             ۱۱ بهمن ‎۱۱ دی ۱۴۰۱ -              ‎۱۱ بهمن ۱۴۰۱
۲ ۲۸
(۲۹)
فوریه[۴] ۱۲ بهمن -           ۹ اسفند
‎۱۲ بهمن ۱۴۰۱ -          ‎۹ اسفند ۱۴۰۱
(بدون کبیسه)
۳ ۳۱ مارس ۱۰ اسفند -      ۱۱ فروردین ‎۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -      ‎۱۱ فروردین ۱۴۰۲
۴ ۳۰ آوریل ۱۲ فروردین - ۱۰ اردیبهشت ‎۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ‎۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بهار
۵ ۳۱ مه ۱۱ اردیبهشت -    ۱۰ خرداد ‎۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -    ‎۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۶ ۳۰ ژوئن ۱۱ خرداد -                ۹ تیر ‎۱۱ خرداد ۱۴۰۲ -                 ‎۹ تیر ۱۴۰۲
۷ ۳۱ ژوئیه ۱۰ تیر -                 ۹ مرداد ‎۱۰ تیر ۱۴۰۲ -                 ‎۹ مرداد ۱۴۰۲
۸ ۳۱ اوت ۱۰ مرداد -          ۹ شهریور ‎۱۰ مرداد ۱۴۰۲ -          ‎۹ شهریور ۱۴۰۲
۹ ۳۰ سپتامبر ۱۰ شهریور -            ۸ مهر ‎۱۰ شهریور ۱۴۰۲ -            ‎۸ مهر ۱۴۰۲
۱۰ ۳۱ اکتبر ۹ مهر -                    ۹ آبان ‎۹ مهر ۱۴۰۲ -                    ‎۹ آبان ۱۴۰۲ پاییز
۱۱ ۳۰ نوامبر ۱۰ آبان -                   ۹ آذر ‎۱۰ آبان ۱۴۰۲ -                    ‎۹ آذر ۱۴۰۲
۱۲ ۳۱ دسامبر ۱۰ آذر -                  ۱۰ دی ‎۱۰ آذر ۱۴۰۲ -                  ‎۱۰ دی ۱۴۰۲

‌* فصل‌ها با ماه‌های میلادی (با حدود ۹٫۵ روز تأخیر) مطابقت نسبی دارد.

تطبیق روزهای گاهشماری هجری خورشیدی با میلادی[ویرایش]

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی و گاه‌شماری میلادی در طی یک قرن و تطبیق سالانه

تطبیق روزهای خورشیدی با میلادی[ویرایش]

میزان تطبیق روزهای گاه‌شماری هجری خورشیدی با گاه‌شماری میلادی طی یک قرن:

از آنجا که تقویم هجری خورشیدی (از جمله تقویم رسمی ایران و افغانستان) و تقویم میلادی هر دو گاه‌شماری خورشیدی هستند. صرف نظر از تفاضل سال‌ها و تفاوت سرآغاز ماه‌ها با هم، در روزها هماهنگی نسبی دارند و نوسان‌های محدود در این هماهنگی در نتیجه تمایز شیوه کبیسه‌گیری در دو گاهشماری است. میزان تطبیق روزهای دو گاهشماری در سده اخیر هجری خورشیدی از قرار زیر است (بر اساس الگوریتم هجری خورشیدی):

نوروز هجری خورشیدی در ۸۱درصد با ۲۱ مارس میلادی و ۱۲درصد با روز میلادی بعد و ۷درصد با روز میلادی قبل آن مطابق است. نسبت طولی این تطبیق تا ۹ اسفند یکسان است. پس از آن بعلت گسست کبیسه میلادی بیشترین تطبیق یکروز هجری خورشیدی با یکروز میلادی ۷۶درصد، ۲۲درصد با روز قبل و ۲درصد با روز میلادی بعد آن است. روز کبیسه اسفند ۶۰درصد با بیست مارس و ۴۰درصد با روز میلادی پس از آن مطابق است. در سال‌های متفاوت یک قرن هر روز هجری خورشیدی با سه روز متفاوت میلادی و استثنائاً روزهای نه و ده اسفند با چهار روز متفاوت میلادی و کبیسه اسفندماه با دو روز متفاوت میلادی هماهنگ می‌شوند.

تطبیق روزهای خورشیدی (سال جاری) با میلادی[ویرایش]

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۱۴۰۲ خورشیدی با سال ۲۰۲۴ / ۲۰۲۳ میلادی با هم:

 • ۱ فروردین ۱۴۰۲      برابر است با: ۲۱ مارس ۲۰۲۳
 • ۸ اسفند ۱۴۰۲        برابر است با: ۲۸ فوریه ۲۰۲۴
 • ۹ اسفند ۱۴۰۲        برابر است با: ۲۹ فوریه ۲۰۲۴
 • ۱۰ اسفند ۱۴۰۲      برابر است با: ۲ مارس ۲۰۲۴
 • ۱۱ اسفند ۱۴۰۲      برابر است با: ۳ مارس ۲۰۲۴
 • ۲۹ اسفند ۱۴۰۲      برابر است با: ۲۱ مارس ۲۰۲۴
(بدون کبیسه)

تطبیق روزهای میلادی با خورشیدی[ویرایش]

میزان تطبیق روزهای گاهشماری میلادی با گاهشماری هجری خورشیدی طی یک قرن:

 • ۱ ژانویه = ۱۱ دی (۸۱بار) - ۱۰ دی (۱۲بار) - ۱۲ دی (۷بار) (این ترتیب تا «۲۸ فوریه» یکنواخت است)
 • ۲۸ فوریه = ۹ اسفند (۸۱بار) - ۸ اسفند (۱۲بار) - ۱۰ اسفند (۷بار)
 • ۲۹ فوریه = ۱۰ اسفند (۱۵بار) - ۹ اسفند (۱۰بار) (از حدود ۲۵ کبیسه قرن)
 • ۱ مارس = ۱۰ اسفند (۷۶بار) - ۱۱ اسفند (۲۲بار) - ۹ اسفند (۲بار) (این ترتیب تا «۱۹ مارس» یکنواخت است)
 • ۱۹ مارس = ۲۸ اسفند (۷۶بار) - ۲۹ اسفند (۲۲بار) - ۲۷ اسفند (۲بار)
 • ۲۰ مارس = ۲۹ اسفند (۷۶بار) - ۳۰ اسفند (۱۵بار) - ۱ فروردین (۷بار) - ۲۸ اسفند (۲بار)
 • ۲۱ مارس = ۱ فروردین (۸۱بار) - ۳۰ اسفند (۱۰بار) - ۲ فروردین (۷بار) - ۲۹ اسفند (۲بار)
 • ۲۲ مارس = ۲ فروردین (۸۱بار) - ۱ فروردین (۱۲بار) - ۳ فروردین (۷بار) (این ترتیب تا پایان سال میلادی «۳۱ دسامبر» یکنواخت است)
 • ۳۱ دسامبر = ۱۰ دی (۸۱بار) - ۹ دی (۱۲بار) - ۱۱ دی (۷بار)

تطبیق روزهای میلادی (سال جاری) با خورشیدی[ویرایش]

تطبیق روزهای ویژه سال جاری ۲۰۲۳ میلادی با سال ۱۴۰۲ / ۱۴۰۱ هجری خورشیدی با هم:

 • ۱ ژانویه ۲۰۲۳        برابر است با: ‎۱۱ دی ۱۴۰۱
 • ۲۸ فوریه ۲۰۲۳      برابر است با: ‎۹ اسفند ۱۴۰۱  (بدون کبیسه)
 • ۱ مارس ۲۰۲۳       برابر است با: ‎۱۰ اسفند ۱۴۰۱
 • ۱۹ مارس ۲۰۲۳     برابر است با: ‎۲۸ اسفند ۱۴۰۱
 • ۲۰ مارس ۲۰۲۳     برابر است با: ‎۲۹ اسفند ۱۴۰۱
 • ۲۱ مارس ۲۰۲۳     برابر است با: ‎۱ فروردین ۱۴۰۲
 • ۲۲ مارس ۲۰۲۳     برابر است با: ‎۲ فروردین ۱۴۰۲
 • ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳   برابر است با: ‎۱۰ دی ۱۴۰۲

هماهنگی نسبی سالانه روزهای خورشیدی با میلادی[ویرایش]

جدول هماهنگی غالب و نسبی سالانه روزهای خورشیدی با میلادی:

فرو Mar ارد Apr خرد May تیر Jun مرد Jul شه‍ Aug مهر Sep آبان Oct آذر Nov دی Dec بهم‍ Jan اس‍ Feb
۱ ۲۱ ۱ ۲۱ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۳ ۱ ۲۲ ۱ ۲۲ ۱ ۲۱ ۱ ۲۰
۲ ۲۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۴ ۲ ۲۳ ۲ ۲۳ ۲ ۲۲ ۲ ۲۱
۳ ۲۳ ۳ ۲۳ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۵ ۳ ۲۴ ۳ ۲۴ ۳ ۲۳ ۳ ۲۲
۴ ۲۴ ۴ ۲۴ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۶ ۴ ۲۵ ۴ ۲۵ ۴ ۲۴ ۴ ۲۳
۵ ۲۵ ۵ ۲۵ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۷ ۵ ۲۶ ۵ ۲۶ ۵ ۲۵ ۵ ۲۴
۶ ۲۶ ۶ ۲۶ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۸ ۶ ۲۷ ۶ ۲۷ ۶ ۲۶ ۶ ۲۵
۷ ۲۷ ۷ ۲۷ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۹ ۷ ۲۸ ۷ ۲۸ ۷ ۲۷ ۷ ۲۶
۸ ۲۸ ۸ ۲۸ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۳۰ ۸ ۲۹ ۸ ۲۹ ۸ ۲۸ ۸ ۲۷
۹ ۲۹ ۹ ۲۹ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۳۱ ۹ ۳۱ ۹ ۱ ۹ ۳۱ ۹ ۳۰ ۹ ۳۰ ۹ ۲۹ ۹ ۲۸
۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۲ ۱۰ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ ۳۱ ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۱
۱۱ ۳۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۳ ۱۱ ۲ ۱۱ ۲ ۱۱ ۱ ۱۱ ۳۱ ۱۱ ۲
۱۲ ۱ ۱۲ ۲ ۱۲ ۲ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۴ ۱۲ ۳ ۱۲ ۳ ۱۲ ۲ ۱۲ ۱ ۱۲ ۳
۱۳ ۲ ۱۳ ۳ ۱۳ ۳ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۵ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴ ۱۳ ۳ ۱۳ ۲ ۱۳ ۴
۱۴ ۳ ۱۴ ۴ ۱۴ ۴ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۶ ۱۴ ۵ ۱۴ ۵ ۱۴ ۴ ۱۴ ۳ ۱۴ ۵
۱۵ ۴ ۱۵ ۵ ۱۵ ۵ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۷ ۱۵ ۶ ۱۵ ۶ ۱۵ ۵ ۱۵ ۴ ۱۵ ۶
۱۶ ۵ ۱۶ ۶ ۱۶ ۶ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۸ ۱۶ ۷ ۱۶ ۷ ۱۶ ۶ ۱۶ ۵ ۱۶ ۷
۱۷ ۶ ۱۷ ۷ ۱۷ ۷ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۹ ۱۷ ۸ ۱۷ ۸ ۱۷ ۷ ۱۷ ۶ ۱۷ ۸
۱۸ ۷ ۱۸ ۸ ۱۸ ۸ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۹ ۱۸ ۹ ۱۸ ۸ ۱۸ ۷ ۱۸ ۹
۱۹ ۸ ۱۹ ۹ ۱۹ ۹ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۱ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۹ ۱۹ ۸ ۱۹ ۱۰
۲۰ ۹ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۹ ۲۰ ۱۱
۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۳ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۲ ۲۱ ۱۱ ۲۱ ۱۰ ۲۱ ۱۲
۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۴ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۳ ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۱۱ ۲۲ ۱۳
۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۵ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۴ ۲۳ ۱۳ ۲۳ ۱۲ ۲۳ ۱۴
۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۶ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۵ ۲۴ ۱۴ ۲۴ ۱۳ ۲۴ ۱۵
۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۷ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۶ ۲۵ ۱۵ ۲۵ ۱۴ ۲۵ ۱۶
۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۸ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۷ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۱۵ ۲۶ ۱۷
۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۹ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۸ ۲۷ ۱۷ ۲۷ ۱۶ ۲۷ ۱۸
۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۲۰ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۹ ۲۸ ۱۸ ۲۸ ۱۷ ۲۸ ۱۹
۲۹ ۱۸ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۱ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۱۹ ۲۹ ۱۸ ۲۹ ۲۰
۳۰ ۱۹ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۲ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۱ ۳۰ ۲۰ ۳۰ ۱۹ (۳۰)
۳۱ ۲۰ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۱ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۳۱ ۲۲ معمولاً کبیسه‌های ۳۰ اسفند با ۲۰ مارس و ۲۹ فوریه با ۱۰ اسفند تطبیق داده می‌شوند.

منابع[ویرایش]

 1. تطبیق میانگین یا متوسط سالها
 2. اسفند در سال‌های کبیسه ۳۰ روزه است.
 3. تطبیق میانگین یا متوسط سالها
 4. فوریه در سال‌های کبیسه ۲۹ روزه است.