تحریف‌های شناختی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تحریف‌های شناختی خطاهایی است که افراد افسرده هنگام نتیجه‌گیری از تجربیات‌شان مرتکب می‌شوند. تعداد زیادی از تحریف‌های شناختی معرفی و تعریف شده‌اند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد.

  • استنباط دل‌بخواهی به نتیجه‌گیری‌هایی اشاره دارد که شواهد از آن‌ها حمایت نمی‌کند.
  • جداسازی گزینشی نتیجه‌گیری بر اساس جزئیات مجزای یک واقعه را شامل می‌شود. در این حالت اطلاعات دیگر نادیده گرفته می‌شود و به اهمیت کل موقعیت توجهی نمی‌شود.
  • تعمیم مفرط فرایند اعتقادات افراطی برپایه یک بار وقوع و به کار بردن نامناسب آن‌ها در موقعیت‌ها یا رویدادهای مشابه است.
  • بزرگ‌نمایی کردن و کوچک جلوه دادن عبارت است از برداشت کردن یک مورد یا واقعیت به صورت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آنچه که واقعاً سزاوار آن است.
  • شخصی کردن گرایش افراد به ربط دادن رویدادهای بیرونی به خودشان است، حتی زمانی که مبنایی برای برقراری ارتباط وجود نداشته باشد.
  • برچسب زدن و سوء برچسب زدن عبارت است از وصف کردن هویت بر اساس نقایص و اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته‌اند و اجازه دادن به آن‌ها تا هویت واقعی را توصیف کنند.
  • تفکر قطبی شده نیز فکر کردن و تعبیر کردن به صورت همه یا هیچ یا طبقه‌بندی تجربیات به صورت دو حد تفریط را شامل می‌شود.

[۱]

  • قضاوت گرایی یعنی فرد به جای درک‌ حوادث اطراف خود و پذیرفتنشان، آنها را در قالب ارزیابی خوب و بد و بی ارزش یا با ارزش می‌نگرد.

منابع[ویرایش]

  1. Oltmanns, T. F. , & Emery, R. E. (2012). Abnormal Psychology (7 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.