تبارنامه باوندیان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تبارنامه[ویرایش]

باوی
شاپور
وندویویستهم
فرخ‌هرمزتیرویهویندویه
رستم فرخزادفرخزاد هرمز
(باو)
شهرامسهراب یکماسفندیاذبهرامفرخان
مهر مردان
سرخاب دوم
شروین یکم
کارن
شهریار یکم
شاپورجعفرکارن یکم
مازیارسرخاب
رستم یکم
شروین دوم
شهریار دومرستم دومشاهزاده بی‌نام
داراال-مرزبانشروین سوم
شهریار سوم
سرخاب
کارن دوم
شهریار چهارم
کارن سومعلی یکمرستمیزدگردبهرام
رستم سومفرامرز
تاج‌الملوک مرداویجشاه غازی رستم چهارم
حسن یکم
اردشیر یکم
شرف‌الملوکشرف‌الدولهرستم پنجمشاهزاده بی‌نامرکن‌الدوله کارن
شهریار
کینخور
شهریاراردشیر دوم
یزدگرد
محمدعلی دوم
شهریار پنجمکی‌خسروشمس‌الملوک محمد
حسن باوندیشرف‌الملوک

منابع[ویرایش]