۲۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از بيست)
→ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ←
اصلیبیست
ترتیبیبیستمین
تجزیه۲۲ × ۵
یونانی
Κ´
رومی
XX
پایه ۲۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۰۲۳
پایه ۴۱۱۰۴
پایه ۵۴۰۵
پایه ۶۳۲۶
پایه ۸۲۴۸
پایه ۱۲۱۸۱۲
پایه ۱۶۱۴۱۶
پایه ۲۰۱۰۲۰
پایه ۳۶K۳۶

۲۰ به حروف بیست، بیستمین عدد از اعداد طبیعی و یازدهمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.