بافت عصبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
نمونه‌ای از بافت عصبی .
سلول‌های بافت عصبی.

بافت عصبی (به انگلیسی: Nervous tissue) یکی از اصلیترین بافتها در میان مهره‌داران می‌باشد. بافت عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی (مغز، نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (اعصاب بدن) می‌باشد. بافت عصبی از اکتودرم در دوران جنینی منشأ می‌گیرد. مهم‌ترین خاصیت بافت عصبی تحریک پذیری، هدایت و انتقال جریان عصبی می‌باشد. همه سلول‌های بافت عصبی دارای هسته می‌باشند.[نیازمند منبع]

سیستم عصبی[ویرایش]

سیستم عصبی به دو بخش اصلی قابل تقسیم است:

 1. سیستم عصبی مرکزی (CNS)که شامل مغز و نخاع است. مغز در محفظه درونی جمجمه نگهداری می‌شود و از مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل می‌گردد.
 2. سیستم عصبی محیطی (PNS)که شامل اعصاب محیطی و گانگلیون هاست. دستگاه عصبی پیرامونی به دو بخش سامانه عصبی خودگردان (پارا سمپاتیک) و سامانه عصبی سمپاتیک (ارادی) تقسیم می‌شود. دستگاه عصبی پیرامونی دربرگیرنده ۱۲ جفت عصب مغزی و ۳۱ جفت عصب نخاعی و گره‌های عصبی متعدد است.

سلولهای عصبی[ویرایش]

اعصاب از سلولهای ویژه‌ای به نام نورون تشکیل شده‌اند. نورون واحد ساختمانی و عملکردی دستگاه عصبی است. بافت عصبی همچنین دارای سلول‌های پشتیبان به نام گلیال یا نوروگلیا است.

ساختار نورون

نورون‌ها، اصلی‌ترین یاخته‌های عصبی هستند. این یاخته‌ها وظیفه ترارسانی داده‌های عصبی را بردوش دارند. آنها این کار را از راه هدایت تکانه‌های الکتریکی انجام می‌دهند. نورونها از راه زائده‌هایی بنام دندریت داده‌ها را دریافت کرده و از راه زائده‌های دیگری بنام آکسون داده‌ها را به یاخته سپسین ترارسانی می‌کنند. جسم یاخته‌ای نورون‌ها، پریکاریون نام دارد. این یاخته‌ها تقسیم نمی‌شوند.

نوروگلیاها یا یاخته‌های گلیال، یاخته‌های پشتیبان دستگاه عصبی هستند که وظیفه حمایت از یاخته‌های عصبی را بر عهده دارند. یاخته‌های گلیال سیستم عصبی مرکزی را به هم پیوند داده و به طریق فیزیکی و شیمیایی از آن محافظت می‌کنند. علاوه بر این مواد شیمیایی و غذایی مورد نیاز یاخته‌های عصبی را فراهم می‌آورند. نورگلیاها دارای سه ویژگی زیر هستند:

 1. اکثرانها فاقد هسته هستند
 2. همهٔ آنها سلول غیر عصبی اند

۳-تعداد آنها در یک بافت عصبی ۵ تا ۱۰ برابر نورون ها است

اگرچه یاخته‌های گلیال کوچکتر از یاخته‌های عصبی هستند ولی از نظر تعداد ۱۰ تا ۵۰ برابر یاخته‌های عصبی هستند به طوری که نیمی از حجم مغز و نخاع را شامل می‌شوند. این یاخته‌ها به چهار دستهٔ کلی تقسیم می‌شوند:

سلول‌های شوان و اولیگودندروسیتها وظیفه ساخت میلین را در بافت عصبی انسان بر عهده دارند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • ویکی‌پدیای انگلیسی
 • دانشنامه رشد
Nervous tissue
Peripheral nerve, cross section.jpg
Example of nervous tissue
Blausen 0672 NeuralTissue.png
Cells of nervous tissue
Identifiers
MeSHD009417
Anatomical terminology

Nervous tissue, also called neural tissue or nerve tissue, is the main tissue component of the nervous system. The nervous system regulates and controls bodily functions and activity and consists of two parts: the central nervous system (CNS) comprising the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system (PNS) comprising the branching peripheral nerves. It is composed of neurons, or nerve cells, which receive and transmit impulses, and neuroglia, also known as glial cells or glia, which assist the propagation of the nerve impulse as well as provide nutrients to the neurons.

Nervous tissue is made up of different types of nerve cells, all of which have an axon. An axon is the long stem-like part of the cell that sends action potential signals to the next cell. Bundles of axons make up the nerves in the PNS and tracts in the CNS.

Functions of the nervous system are sensory input integration, control of muscles and glands, homeostasis, and mental activity.

Structure

Nervous tissue is composed of neurons, also called nerve cells, and neuroglial cells. Four types of neuroglia found in the CNS are astrocytes, microglial cells, ependymal cells, and oligodendrocytes. Two types of neuroglia found in the PNS are satellite cells and Schwann cells. In the central nervous system (CNS), the tissue types found are grey matter and white matter. The tissue is categorized by its neuronal and neuroglial components.[1]

Components

Neurons are cells with specialized features that allow them to receive and facilitate nerve impulses, or action potentials, across their membrane to the next neuron.[2] They possess a large cell body (soma), with cell projections called dendrites and an axon. Dendrites are thin, branching projections that receive electrochemical signaling (neurotransmitters) to create a change in voltage in the cell. Axons are long projections that carry the action potential away from the cell body toward the next neuron. The bulb-like end of the axon, called the axon terminal, is separated from the dendrite of the following neuron by a small gap called a synaptic cleft. When the action potential travels to the axon terminal, neurotransmitters are released across the synapse and bind to the post-synaptic receptors, continuing the nerve impulse.[3]

Neurons are classified both functionally and structurally.

Functional classification:[4]

 • Sensory neurons (afferent): Relay sensory information in the form of an action potential (nerve impulse) from the PNS to the CNS
 • Motor neurons (efferent): Relay an action potential out of the CNS to the proper effector (muscles, glands)
 • Interneurons: Cells that form connections between neurons and whose processes are limited to a single local area in the brain or spinal cord

Structural classification:[4]

Neuroglia encompasses the non-neural cells in nervous tissue that provide various crucial supportive functions for neurons. They are smaller than neurons, and vary in structure according to their function.[3]

Neuroglial cells are classified as follows:[5]

 • Microglial cells: Microglia are macrophage cells that make up the primary immune system for the CNS.[6] They are the smallest neuroglial cell.
 • Astrocytes: Star-shaped macroglial cells with many processes found in the CNS. They are the most abundant cell type in the brain, and are intrinsic to a healthy CNS.[7]
 • Oligodendrocytes: CNS cells with very few processes. They form myelin sheaths on the axons of a neuron, which are lipid-based insulation that increases the speed at which the action potential, can travel down the axon.[4]
 • NG2 glia: CNS cells that are distinct from astrocytes, oligodendrocytes, and microglia, and serve as the developmental precursors of oligodendrocytes[5]
 • Schwann cells: The PNS equivalent of oligodendrocytes, they help maintain axons and form myelin sheaths in the PNS.[4]
 • Satellite glial cell: Line the surface of neuron cell bodies in ganglia (groups of nerve body cells bundled or connected together in the PNS)[8]
 • Enteric glia: Found in the enteric nervous system, within the gastrointestinal tract.[9]

Classification of tissue

In the central nervous system:[10]

 • Grey matter is composed of cell bodies, dendrites, unmyelinated axons, protoplasmic astrocytes (astrocyte subtype), satellite oligodendrocytes (non-myelinating oligodendrocyte subtype), microglia, and very few myelinated axons.
 • White matter is composed of myelinated axons, fibrous astrocytes, myelinating oligodendrocytes, and microglia.

In the peripheral nervous system:[11]

 • Ganglion tissue is composed of cell bodies, dendrites, and satellite glial cells.
 • Nerves are composed of myelinated and unmyelinated axons, Schwann cells surrounded by connective tissue.

The three layers of connective tissue surrounding each nerve are:[10]

  • Endoneurium. Each nerve axon, or fiber is surrounded by the endoneurium, which is also called the endoneurial tube, channel or sheath. This is a thin, delicate, protective layer of connective tissue.
  • Perineurium. Each nerve fascicle containing one or more axons, is enclosed by the perineurium, a connective tissue having a lamellar arrangement in seven or eight concentric layers. This plays a very important role in the protection and support of the nerve fibers and also serves to prevent the passage of large molecules from the epineurium into a fascicle.
  • Epineurium. The epineurium is the outermost layer of dense connective tissue enclosing the (peripheral) nerve.

Function

Myelinated axons conduct impulses faster than unmyelinated axons.

The function of nervous tissue is to form the communication network of the nervous system by conducting electric signals across tissue.[12] In the CNS, grey matter, which contains the synapses, is important for information processing. White matter, containing myelinated axons, connects and facilitates nerve impulse between grey matter areas in the CNS.[13] In the PNS, the ganglion tissue, containing the cell bodies and dendrites, contain relay points for nerve tissue impulses. The nerve tissue, containing myelinated axons bundles, carry action potential nerve impulses.[10]

Clinical significance

Tumours

Neoplasms (tumours) in nervous tissue include:

Gliomatosis cerebri, Oligoastrocytoma, Choroid plexus papilloma, Ependymoma, Astrocytoma (Pilocytic astrocytoma, Glioblastoma multiforme), Dysembryoplastic neuroepithelial tumour, Oligodendroglioma, Medulloblastoma, Primitive neuroectodermal tumor
Ganglioneuroma, Neuroblastoma, Atypical teratoid rhabdoid tumor, Retinoblastoma, Esthesioneuroblastoma
Neurofibroma (Neurofibrosarcoma, Neurofibromatosis), Schwannoma, Neurinoma, Acoustic neuroma, Neuroma

References

 1. ^ "Peripheral Nervous System". Histology and Virtual Microscopy Learning Resource. University of Michigan Medical School. Retrieved 29 January 2015.
 2. ^ Byrne, John; Roberts, James (2004). From Molecules to Networks. California: Academic Press. p. 1.
 3. ^ a b Swenson, Rand. "Review of Clinical and Functional Neuroscience". Dartmouth Medical School. Retrieved 30 January 2015.
 4. ^ a b c d Waymire, Jack. "Organization of Cell Types". Neuroscience Online. The University of Texas Medical School. Retrieved 27 January 2015.
 5. ^ a b Verkhratsky, Alexi; Butt, Arthur (2013). Glial Physiology and Pathaphysiology (PDF) (First ed.). Chinchester, UK: John Wiley & Sons. p. 76. Retrieved 27 January 2015.
 6. ^ Brodal, Per (March 1, 2010). The Central Nervous System: Structure and Function (Fourth ed.). Oxford University Press. p. 19. ISBN 9780199701049. Retrieved 27 January 2015.
 7. ^ Sofroniew, Michael; Vinters, Harry (2009). "Astrocytes: biology and pathology". Acta Neuropathol. 119 (1): 7–35. doi:10.1007/s00401-009-0619-8. PMC 2799634. PMID 20012068.
 8. ^ M, Hanani (2010). "Satellite glial cells in sympathetic and parasympathetic ganglia: in search of function". Brain Research Reviews. 64 (2): 304–27. doi:10.1016/j.brainresrev.2010.04.009. PMID 20441777.
 9. ^ Gershon, Michael; Rothman, Taube (1991). "Enteric Glia". Department of Anatomy and Cell Biology. 4 (2): 195–204. doi:10.1002/glia.440040211. PMID 1827778.
 10. ^ a b c "Neurons and Support Cells". SIU Med. Southern Illinois University School of Medicine. Retrieved 31 January 2015.
 11. ^ "Cellular Components of Nervous Tissue" (PDF). RMC faculty. Randolph-Macon College. Retrieved 20 January 2015.
 12. ^ "Nervous Tissue". Sidwell School. Archived from the original on 12 June 2016. Retrieved 27 January 2015.
 13. ^ Robertson, Sally (November 2010). "What is Grey Matter". News Medical. AZo Network. Retrieved 30 January 2015.