بار الکتریکی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

بار برقی یا بار الکتریکی (به انگلیسی: Electric charge) (به‌طور خلاصه: بار)[۱] یک خاصیت ماده است که باعث می‌شود، هنگامی که ماده در مجاورت مادهٔ باردار دیگری قرار می‌گیرد به آن نیرو وارد شود. بار الکتریکی دو نوع است بار مثبت و بار منفی. بین دو ماده یا جسم با بارهای هم‌نام نیروی رانش ایجاد می‌شود و برعکس اگر ناهم‌نام باشند بین آن‌ها ربایش ایجاد می‌شود. در سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها واحد بار الکتریکی کولن (C) است. البته در مهندسی برق از یکای آمپر ساعت (Ah) نیز استفاده می‌کنند. در مطالعهٔ اندرکنش میان اجسام باردار، دانش الکترومغناطیس کلاسیک کافی است و از اثرهای کوانتومی صرف نظر می‌شود.

بار الکتریکی یک خاصیت پایسته در ماده است به این معنی که بار الکتریکی تولید نمی‌شود یا از بین نمی‌رود؛ بار الکتریکی از ذرات زیراتمی ماده که تعیین‌کنندهٔ خواص الکترومغناطیس ماده‌اند ناشی می‌شود. یک مادهٔ باردار الکتریکی، تولیدکنندهٔ میدان‌های الکترومغناطیسی است و خود از آن‌ها تأثیر می‌گیرد. اندرکنش میان یک بار متحرک و یک میدان الکترومغناطیسی عامل ایجاد نیروهای الکترومغناطیسی است. این نیرو خود یکی از چهار نیروی بنیادی است.[۲]

آزمایش‌ها[۳] در قرن بیستم، توضیحی کوانتومی از بار الکتریکی ارائه کرده‌اند (این عمل را کوانتومی‌کردن می‌نامند)، به عبارت دیگر دانشمندان دریافته‌اند که بار الکتریکی خود از واحد کوچک‌تری با نام بار بنیادی تشکیل شده‌است. بار یک الکترون تقریباً برابر با می‌باشد. (البته ذراتی با نام کوارک وجود دارند که باری به اندازه چند e⅓ دارند) پروتون باری به اندازهٔ e و الکترون باری برابر با e- دارد. علم مطالعه ذرات باردار و توضیح ارتباط آن‌ها با فوتونها، الکترودینامیک کوانتومی نام دارد. تعداد الکترون‌ها یا پروتون‌های آزاد موجود در یک جسم را بار آن جسم گویند. تعریف اندازاهٔ بار: اندازهٔ الکتریسسته موجود در الکترون یا پروتون ۱.۶×۱۰^-۱۹ است. اگر آن را درتعدادالکترون یا پروتون ضرب کنیم، اندازهٔ بار جسم خواهد بود.

مقدمه[ویرایش]

میدان الکتریکی ایجاد شده توسط بار مثبت
میدان الکتریکی ایجاد شده توسط بار منفی

بار یک ویژگی بنیادی در انواع ماده است که به صورت ربایش یا رانش الکتروستاتیکی در حضور ماده‌ای دیگر نمود پیدا می‌کند. بار الکتریکی ویژگی است که سرچشمهٔ آن به بسیاری از ذرات زیراتمی ماده برمی‌گردد. بارِ ذراتی که به صورت آزاد یافت می‌شوند به اندازهٔ ضریب صحیحی از بار بنیادی (بار یک الکترون) است، در این حالت می‌گوییم بار الکتریکی یک کمیت گسسته است. مایکل فاراده در آزمایش‌های برق‌کافت خود دریافت که بار الکتریکی کمیتی گسسته‌است. رابرت میلیکان نیز در آزمایش‌های خود به این حقیقت می‌رسد و مقدار بار یک پروتون را نیز اندازه می‌گیرد.

بنابراین به صورت کمیت‌های گسسته می‌گوییم که بار یک الکترون ۱- و بار یک پروتون ۱+ است. ذرات بارداری که بار آن‌ها هم‌نام باشد یکدیگر را می‌رانند و ذراتی که بارهای ناهم‌نام دارند یک دیگر را می‌ربایند. قانون کولمب مقدار عددی نیروی الکتروستاتیک بین دو ذرهٔ باردار را بدست می‌آورد و بیان می‌دارد که مقدار این نیرو با اندازهٔ بار ذرات رابطهٔ مستقیم و با مربع فاصلهٔ بین دو ذره رابطهٔ وارون دارد.

مقدار بار یک پادذره دقیقاً برابر با بار ذرهٔ متناظر با آن است؛ ولی به صورت ناهم‌نام. کوارک‌ها هم باری برابر با 13- یا 23+ بار بنیادی دارند که البته هیچ کوارکی تاکنون به صورت آزاد یافت نشده‌است (دلیل نظری این مطلب در بحث آزادی مجانبی یافت می‌شود).

بار الکتریکی یک جسم برابر با مجموع بارهای الکتریکی ذرات سازندهٔ آن است. این بار به‌طور معمول کوچک است چون ماده از اتم ساخته شده و اتم‌ها به تعداد مساوی از پروتون و الکترون در هستهٔ خود دارند، در نتیجه از نظر الکتریکی خنثی‌اند. یک یون، اتمی (یا دسته‌ای از اتم‌ها) است که یک یا چند الکترون ازدست داده‌است یا به‌دست آورده‌است. اتمی که الکترون از دست دهد بار خالص آن مثبت می‌شود که آن را کاتیون می‌نامیم و اتمی که الکترون بدست آورد بار خالص آن منفی می‌شود و آن را آنیون می‌نامیم.

در هنگام تشکیل یک جسم (ماکروسکوپیک) اتم‌ها و یون‌های تشکیل دهندهٔ آن به گونه‌ای با هم ترکیب می‌شوند که جسم از نظر الکتریکی خنثی باشد یا اینکه همیشه تمایل به ازدست دادن یا گرفتن الکترون و در نتیجه خنثی بودن دارند اما به‌ندرت جسمی پیدا می‌شود که به‌طور خالص بی‌بار (خنثی) باشد.

گاهی یون‌ها در سراسر مادهٔ تشکیل دهندهٔ جسم پخش شده‌است و به آن جسم بار مثبت یا منفی داده‌است. هم‌چنین اجسام رسانای جریان الکتریسیته گاهی آسان‌تر یا راحت‌تر (بسته به نوع ماده) الکترون بدست می‌آورند یا از دست می‌دهند و بار خالص مثبت یا منفی پیدا می‌کنند. به این پدیده که جسمی دارای بار غیر صفر ساکن باشد الکتریسیتهٔ ساکن می‌گوییم. به راحتی با بر روی هم مالیدن دو مادهٔ ناهمسان، مانند کهربا روی یکپارچه خزدار یا شیشه روی ابریشم می‌توانیم الکتریسیتهٔ ساکن تولید کنیم. با این روش اجسام نارسانا می‌توانند مقدار قابل توجهی بار الکتریکی بدست آورند یا ازدست دهند. واضح است که وقتی یکی از این اجسام بار الکتریکی بدست می‌آورد دیگری دقیقاً به همان اندازه بار الکتریکی از دست می‌دهد و این به دلیل قانون پایستگی بار الکتریکی است که همواره برقرار است.

گاهی مجموع بارهای الکتریکی یک جسم صفر است اما بار آن به صورت غیریکنواخت پخش شده‌است (مثلاً به دلیل حضور یک میدان الکترومغناطیسی یا دوقطبی‌های موجود در ماده) در این حالت می‌گوییم جسم قطبی شده‌است. بار الکتریکی بدست آمده از قطبی‌شدن ماده را بار مرزی، بار تولید شده بر روی یک جسم که ناشی از بار گرفته‌شده یا داده‌شده به جسمی دیگر است را بار آزاد و حرکت الکترون‌ها را در یک جهت خاص در فلزات رسانا، جریان الکتریکی می‌نامیم.

یکاها[ویرایش]

در سامانهٔ بین‌المللی یکاها واحد بار الکتریکی کولن معادل ۱۰۱۸×۶/۲۴۲ برابر بار یک پروتون می‌باشد؛ بنابراین بار یک الکترون کولمب است. کولمب تعریف می‌شود به: مقدار باری که از مقطع عرضی یک رسانای الکتریکی با شدت جریان یک آمپر در یک ثانیه عبور می‌کند. برای نشان دادن بار یا الکتریسیته از علامت Q استفاده می‌کنند. مقدار بار الکتریکی به‌طور مستقیم توسط یک برق نما یا به‌طور غیرمستقیم توسط گالوانومتر اندازه‌گیری می‌شود.

بعد از فهم مکانیک کوانتوم و توضیح مفهوم کلاسیک بار الکتریکی با ادبیات کوانتومی،[۴] جورج استونی در سال ۱۸۹۱ واحد الکترون را برای بار الکتریکی پیشنهاد کرد، این پیشنهاد قبل از کشفیات جوزف جان تامسون در سال ۱۸۹۷ بود. امروزه واحد بار به شکل بار اولیه یا واحد بنیادین بار یا eنشان داده می‌شود. اندازه‌گیری بار باید به شکل ضریبی از بار بنیادی باشد حتی اگر مقدار بار برای یک جسم در ابعاد بزرگ باشد، همچنین مقدار بار یک عدد حقیقی است.

پیشینه[ویرایش]

دستگاه تعادل پیچشی کولمب

تالس، فیلسوف یونانی سده ششم پیش از میلاد گفته‌است که با مالیدن پارچه خزدار روی مواد مختلف مانند کهربا می‌توان بار یا الکتریسیته تولید کرد، همچنین یونانی‌ها گفته بودند که دکمه‌های باردار کهربایی می‌توانند اجسام سبک مانند مو را به سمت خود بربایند یا اگر کهربا را برای مدت طولانی مالش دهند ممکن است جرقه تولید شود.[۵] در سال ۱۶۰۰ دانشمند انگلیسی، ویلیام گیلبرت بازگشتی به بحث الکتریسیته[۶] داشت و واژه لاتین الکتریکوس گرفته شده از واژه یونانی ηλεκτρον به معنی کهربا را ایجاد کرد که البته خیلی زود این واژه به شکل انگلیسی electric و electricity تغییر پیدا کرد. در سال ۱۶۶۰ اتوفون گوریک تلاش‌های گیلبرت را دنبال کرد و احتمالاً او کسی است که دستگاه تولیدکننده الکتریسیته ساکن[۷] را اختراع کرده‌است. از دیگر اروپاییان پیشرو در این زمینه می‌توان از رابرت بویل نام برد. بویل کسی است که در سال ۱۶۶۷ اظهار داشت که ربایش و رانش الکتریکی در فضای خالی نیز امکان‌پذیر است. استفان گری در سال ۱۷۲۹ مواد را به گروه‌های رسانا و نارسانا دسته‌بندی کرد. چارلز فرانسوا دو فی در سال ۱۷۳۳ گفت که: الکتریسیته از دو راه مختلف می‌آید که می‌توانند یکدیگر را خنثی کنند او این اظهارات را با عنوان تئوری «دو سیال» مطرح کرد که: وقتی شیشه روی ابریشم مالیده می‌شود شیشه باردار می‌شود یا بار شیشه‌ای و وقتی کهربا روی خز مالیده می‌شود کهربا باردار می‌شود یا بار صمغی. در سال ۱۸۳۹ مایکل فاراده نشان داد که تقسیم‌بندی ظاهری بین الکتریسیته ساکن، الکتریسیته جاری و بیوالکتریسیته درست نیست و همه این‌ها ناشی از رفتار الکتریکی قطب‌های مختلف دوقطبی‌ها است که به‌طور دلخواه یک را مثبت و دیگری را منفی نامیده‌ایم. بار مثبت، همان بار باقی‌مانده روی میله شیشه‌ای پس از مالش با ابریشم است.

بنجامین فرانکلین در قرن ۱۸ بیشترین تجربه را در این زمینه دارد. وی به حمایت از تئوری تک سیال الکتریکی بحث کرد. او تصور می‌کرد که بارالکتریکی یک سیال نامرئی است که در تمام مواد وجود دارد. مثلاً او معتقد بود که شیشه است که در ظرف لیدن بار الکتریکی را انباشته می‌کند. او اثبات کرد که مالیدن دو سطح نارسانا روی هم باعث می‌شود که این سیال تغییر مکان دهد و همین‌طور جاری شدن این سیال جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. وی این را نیز اثبات کرد که اگر ماده مقدار کمی از این سیال را داشته باشد می‌گوییم بار منفی دارد و اگر مقدار اضافی از آن را داشته باشد می‌گوییم بار مثبت دارد. به‌طور دلخواه (یا به دلیلی که ثبت نشده‌است) وی انتخاب کرد که باری که روی شیشه انباشته شده، بار شیشه‌ای بار مثبت است و بار صمغی منفی است. همچنین او بود که واژه‌های بار و باتری را وارد فرهنگ الکتریسیته کرد.
ویلیام واتسون نیز هم‌زمان با فرانکلین به همین نتایج رسید.

الکتریسیتهٔ ساکن و الکتریسیتهٔ جاری[ویرایش]

الکتریسیتهٔ ساکن و جاری دو پدیدهٔ جداگانه و در اثر بار الکتریکی اند، که می‌توانند هم‌زمان در یک جسم رخ دهند. الکتریسیتهٔ ساکن منبعی برای بار الکتریکی جسم است و اگر دو جسم که در تعادل الکتریکی نیستند را به هم بچسبانیم تخلیهٔ الکتریکی بین آن‌ها اتفاق می‌افتد. تخلیهٔ الکتریکی در بار الکتریکی هر دو جسم تغییر ایجاد می‌کند. در مقابل الکتریسیتهٔ جاری، جریان یافتن بارهای الکتریکی در یک جسم است که موجب ازدست‌دادن یا گرفتن هیچ‌گونه باری در آن جسم نمی‌شود. البته در تخلیهٔ الکتریکی هم بارها از یکی به سمت دیگری جاری می‌شود اما این جریان خیلی کوتاه است که بخواهیم آن را جریان الکتریکی بخوانیم.

باردار کردن با روش تماس[ویرایش]

یک آزمایش ساده[ویرایش]

یک میلهٔ شیشه‌ای و صمغ را در نظر بگیرید، هیچ‌کدام از آن‌ها خواص الکتریکی از خود نشان نمی‌دهند؛ آن‌ها را باهم مالش دهید و همچنان در تماس با هم نگه دارید، همچنان هیچ اثر الکتریکی از خود نشان نمی‌دهند؛ حال آن‌ها را از هم جدا کنید حالا یکدیگر را جذب می‌کنند. اگر میلهٔ شیشه‌ای دیگری را با صمغ دیگری مالش دهید و آن دو را جدا از هم قرار دهید و دو میله شیشه‌ای را در کنار هم و دو تکه صمغ را هم کنار هم از نقطه‌ای آویزان کنید می‌بینید که:

 1. دو میلهٔ شیشه‌ای یکدیگر را می‌رانند.
 2. هر دو میلهٔ شیشه‌ای صمغ را می‌ربایند.
 3. دو تکه صمغ یکدیگر را می‌رانند.

این پدیده‌های ربایش و رانش در هر دو مادهٔ دیگری که مانند شیشه و صمغ باردار شده باشد دقیقاً به همین شکل تکرار می‌شود. جسمی که شیشه را براند می‌گوییم به شکل شیشه‌ای[۸] باردار شده و اگر جسمی شیشه را جذب کند و صمغ را براند می‌گوییم به شکل صمغی[۹] باردار شده‌است.

امروزه در کاربرد علمی می‌گوییم جسمی که مانند شیشه باردار باشد بار مثبت و اگر مانند صمغ باردار باشد بار منفی دارد این علامت‌گذاری‌ها مانند قراردادهای ریاضی در علامت‌گذاری‌اند. هیچ نیرویی (ربایش یا رانش) بین یک جسم بدون بار و یک جسم باردار وجود ندارد.

در نگاه میکروسکوپی، راه‌های زیادی برای به‌وجود آمدن جریان الکتریکی وجود دارد مانند حرکت الکترون‌ها، حرکت حفره‌های الکترونی که مانند جابجایی بار مثبت می‌ماند یا حرکت ذره‌های مثبت یا منفی یونی (یون‌ها یا هر ذرهٔ باردار دیگری در جهت خلاف یکدیگر در برق‌کافت یا پلاسما حرکت می‌کنند). حرکت هرکدام از این ذرات باردار در ماده ایجاد جریان الکتریکی می‌کند و معمولاً هم گفته نمی‌شود که ذره در حال جریان بار مثبت حمل می‌کند یا منفی.

خواص[ویرایش]

علاوه بر تمام خواص الکترومغناطیسی که از بار الکتریکی گفته شد، بار یک متغیر نسبیتی است به این معنی که هر ذره‌ای که بار Q دارد، مهم نیست که با چه سرعتی حرکت می‌کند، فرض می‌شود همواره بار Q را حفظ می‌کند. این خاصیت بار به وسیلهٔ آزمایش هم نشان داده شده‌است مثلاً: بار یک هسته هلیوم (دو پروتون و دو نوترون در مجاورت یکدیگر در هسته اتم با سرعت بسیار زیاد در حال گردش‌اند) برابر است با بار دو هسته دوتریوم (یک پروتون و یک نوترون در مجاورت یکدیگرند که با سرعتی بسیار کمتر از آنچه در هسته هلیوم داشتند حرکت می‌کنند).

پایستگی بار الکتریکی[ویرایش]

تمام بار الکتریکی یک سامانه بی‌دررو جدا از اینکه چه اتفاقی در آن بیفتد همواره ثابت باقی می‌ماند. این قانون برای تمام فرایندهای شناخته‌شده در فیزیک تعمیم داده می‌شود هم چنین برای نامتغیرهای گوج[۱۰] در تابع موج برای حالت محلی آن. پایستگی بار، معادله پیوستگی[۱۱] جریان الکتریکی را نتیجه می‌دهد. به شکل عمومی‌تر، بار کل برابر است با انتگرال حجمی V چگالی بار ρ که خود معادل است با انتگرال سطحی چگالی جریان J در سطح بسته S = ∂V که این مقدار جریان خالص I را نتیجه می‌شود:

بنابراین پایستگی بار الکتریکی، که با معادله پیوستگی جریان نشان داده شد نتیجه زیر را می‌دهد:

مقدار بار جابجاشده بین زمان‌های ti و tf از انتگرال زیر بدست می‌آید:

که Iجریان کل خروجی از سطح بسته‌است و Q بار الکتریکی در حجم تعیین شده توسط آن سطح می‌باشد.

کاربرد نیروهای الکتریکی بین اجسام باردار[ویرایش]

نیروهای الکتریکی موجود بین اجسام باردار در صنعت کاربردهای زیادی دارند، که از آن جمله می‌توان به رنگ افشانی الکتروستاتیکی، گردنشانی، دود گیری، مرکب پاشی چاپگرها و فتوکپی اشاره کرد. به عنوان مثال در یک دستگاه فتوکپی دانه‌های حامل ماشین با ذرات گرد سیاه رنگی که تونر نام دارد، پوشیده می‌شوند. این ذرات به وسیلهٔ نیروهای الکتروستاتیکی به دانه حامل می‌چسبند.

ذرات با بار منفی تونر، سرانجام از دانه‌های حاملشان جدا می‌شوند. جذب این ذرات توسط تصویر با بار مثبت متن مورد نسخه برداری، که بر روی یک غلتک چرخان قرار دارد، صورت می‌گیرد. آنگاه ورقه کاغذ باردار ذرات تونر را روی غلتک جذب می‌کند و بعد از پخته شدن و نشستن ذرات بر روی کاغذ، کپی مورد نظر به‌دست می‌آید.

روش‌های انتقال بار الکتریکی[ویرایش]

ابتدا باید مفهوم اجسام رسانا و غیر رسانا را بدانیم: اجسام رسانا: اجسامی هستند که دارای الکترون‌های آزاداند. اجسام نا رسانا:اجسامی که فاقد الکترون‌های آزاداند. روش‌های انتقال بار: ۱- مالش: معمولاً برای اجسام نارسانا انجام می‌شود وقتی ما دو جسم را به هم مالش می‌دهیم دارای بار الکتریکی می‌شود یکی دارای الکترون می‌شود (منفی) ودیگری الکترون از دست می‌دهد (مثبت). ۲-تماس: همیشه برای اجسام رسانا انجام می‌شود وقتی دو جسم رسانا را به هم تماس می‌دهیم بار هارا به یکدیگر به نسبت حجم شان انتقال می‌دهند. ۳-القا: این روش هم برای اجسام رسانا انجام می‌شود. ما این کار با یک یا دو کره عایق می‌توانیم بار را القا کنیم برای مثال یک میله با بار منفی برداشته و به کره نزدیک می‌کنیم بر اساس قانون الکترواستاتیک (الکتریسیته ساکن) منفی هادور می‌شوند و کره عایق مان را بااستفاده از یک سیم رسانا به زمین اتصال می‌دهیم بارهای منفی از کره خارج و بعد سیم را قطع و بعد میله را از ان دور می‌کنیم.

منابع[ویرایش]

 1. «بار الکتریکی، بار» [فیزیک] هم‌ارزِ «الکتریک شارژ» (به انگلیسی: electric charge, charge)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. «فارسی». در همان. دفتر دهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۳۴-۷ (ذیل سرواژهٔ بار الکتریکی)
 2. صفحه میدان مغناطیسی را نگاه کنید
 3. Oil drop experiment
 4. Quantization
 5. Triboelectric effect
 6. De Magnete
 7. Electrostatic generator
 8. vitreously
 9. resinously
 10. Gauge invariance
 11. Continuity equation

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

Electric charge
VFPt charges plus minus thumb.svg
Electric field of a positive and a negative point charge
Common symbols
Q
SI unitcoulomb
Other units
In SI base unitsC = A s
Extensive?yes
Conserved?yes
DimensionT I

Electric charge is a basic property of electrons, protons and other subatomic particles. Electrons are negatively charged while protons are positively charged. Things that are negatively charged and things that are positively charged pull on (attract) each other. This makes electrons and protons stick together to form atoms. Things that have the same charge push each other away (they repel each other). Thus, like charges repel each other and unlike charges attract each other. This is called the Law of Charges. It was discovered by Charles-Augustin de Coulomb. The law that describes how strongly charges pull and push on each other is called Coulomb's Law.

Early knowledge of how charged substances interact is now called classical electrodynamics, and is still accurate for problems that do not require consideration of quantum effects.

Electric charge is a conserved property; the net charge of an isolated system, the amount of positive charge minus the amount of negative charge, cannot change. Electric charge is carried by subatomic particles. In ordinary matter, negative charge is carried by electrons, and positive charge is carried by the protons in the nuclei of atoms. If there are more electrons than protons in a piece of matter, it will have a negative charge, if there are fewer it will have a positive charge, and if there are equal numbers it will be neutral. Charge is quantized; it comes in integer multiples of individual small units called the elementary charge, e, about 1.602×10−19 coulombs,[1] which is the smallest charge which can exist freely (particles called quarks have smaller charges, multiples of 1/3e, but they are only found in combination, and always combine to form particles with integer charge). The proton has a charge of +e, and the electron has a charge of −e.

An electric charge has an electric field, and if the charge is moving it also generates a magnetic field. The combination of the electric and magnetic field is called the electromagnetic field, and its interaction with charges is the source of the electromagnetic force, which is one of the four fundamental forces in physics. The study of photon-mediated interactions among charged particles is called quantum electrodynamics.

The SI derived unit of electric charge is the coulomb (C) named after French physicist Charles-Augustin de Coulomb. In electrical engineering, it is also common to use the ampere-hour (Ah); in physics and chemistry, it is common to use the elementary charge (e as a unit). Chemistry also uses the Faraday constant as the charge on a mole of electrons. The symbol Q often denotes charge.

Overview

Diagram showing field lines and equipotentials around an electron, a negatively charged particle. In an electrically neutral atom, the number of electrons is equal to the number of protons (which are positively charged), resulting in a net zero overall charge

Charge is the fundamental property of forms of matter that exhibit electrostatic attraction or repulsion in the presence of other matter. Electric charge is a characteristic property of many subatomic particles. The charges of free-standing particles are integer multiples of the elementary charge e; we say that electric charge is quantized. Michael Faraday, in his electrolysis experiments, was the first to note the discrete nature of electric charge. Robert Millikan's oil drop experiment demonstrated this fact directly, and measured the elementary charge. It has been discovered that one type of particle, quarks, have fractional charges of either −1/3 or +2/3, but it is believed they always occur in multiples of integral charge; free-standing quarks have never been observed.

By convention, the charge of an electron is negative, −e, while that of a proton is positive, +e. Charged particles whose charges have the same sign repel one another, and particles whose charges have different signs attract. Coulomb's law quantifies the electrostatic force between two particles by asserting that the force is proportional to the product of their charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. The charge of an antiparticle equals that of the corresponding particle, but with opposite sign.

The electric charge of a macroscopic object is the sum of the electric charges of the particles that make it up. This charge is often small, because matter is made of atoms, and atoms typically have equal numbers of protons and electrons, in which case their charges cancel out, yielding a net charge of zero, thus making the atom neutral.

An ion is an atom (or group of atoms) that has lost one or more electrons, giving it a net positive charge (cation), or that has gained one or more electrons, giving it a net negative charge (anion). Monatomic ions are formed from single atoms, while polyatomic ions are formed from two or more atoms that have been bonded together, in each case yielding an ion with a positive or negative net charge.

Electric field induced by a positive electric charge
Electric field induced by a negative electric charge
Electric field induced by a positive electric charge (left) and a field induced by a negative electric charge (right).

During the formation of macroscopic objects, constituent atoms and ions usually combine to form structures composed of neutral ionic compounds electrically bound to neutral atoms. Thus macroscopic objects tend toward being neutral overall, but macroscopic objects are rarely perfectly net neutral.

Sometimes macroscopic objects contain ions distributed throughout the material, rigidly bound in place, giving an overall net positive or negative charge to the object. Also, macroscopic objects made of conductive elements, can more or less easily (depending on the element) take on or give off electrons, and then maintain a net negative or positive charge indefinitely. When the net electric charge of an object is non-zero and motionless, the phenomenon is known as static electricity. This can easily be produced by rubbing two dissimilar materials together, such as rubbing amber with fur or glass with silk. In this way, non-conductive materials can be charged to a significant degree, either positively or negatively. Charge taken from one material is moved to the other material, leaving an opposite charge of the same magnitude behind. The law of conservation of charge always applies, giving the object from which a negative charge is taken a positive charge of the same magnitude, and vice versa.

Even when an object's net charge is zero, the charge can be distributed non-uniformly in the object (e.g., due to an external electromagnetic field, or bound polar molecules). In such cases, the object is said to be polarized. The charge due to polarization is known as bound charge, while the charge on an object produced by electrons gained or lost from outside the object is called free charge. The motion of electrons in conductive metals in a specific direction is known as electric current.

Units

The SI derived unit of quantity of electric charge is the coulomb (symbol: C). The coulomb is defined as the quantity of charge that passes through the cross section of an electrical conductor carrying one ampere for one second.[2] This unit was proposed in 1946 and ratified in 1948.[2] In modern practice, the phrase "amount of charge" is used instead of "quantity of charge".[3] The amount of charge in 1 electron (elementary charge) is approximately 1.6×10−19 C, and 1 coulomb corresponds to the amount of charge for about 6.24×1018 electrons. The symbol Q is often used to denote a quantity of electricity or charge. The quantity of electric charge can be directly measured with an electrometer, or indirectly measured with a ballistic galvanometer.

After finding the quantized character of charge, in 1891 George Stoney proposed the unit 'electron' for this fundamental unit of electrical charge. This was before the discovery of the particle by J. J. Thomson in 1897. The unit is today treated as nameless, referred to as elementary charge, fundamental unit of charge, or simply as e. A measure of charge should be a multiple of the elementary charge e, even if at large scales charge seems to behave as a real quantity. In some contexts it is meaningful to speak of fractions of a charge; for example in the charging of a capacitor, or in the fractional quantum Hall effect.

The unit faraday is sometimes used in electrochemistry. One faraday of charge is the magnitude of the charge of one mole of electrons,[4] i.e. 96485.33289(59) C.

In systems of units other than SI such as cgs, electric charge is expressed as combination of only three fundamental quantities (length, mass, and time), and not four, as in SI, where electric charge is a combination of length, mass, time, and electric current.[5][6]

History

Coulomb's torsion balance

From ancient times, persons were familiar with four types of phenomena that today would all be explained using the concept of electric charge: (a) lightning, (b) the torpedo fish (or electric ray), (c) St Elmo's Fire, and (d) that amber rubbed with fur would attract small, light objects.[7] The first account of the amber effect is often attributed to the ancient Greek mathematician Thales of Miletus, who lived from c. 624 – c. 546 BC, but there are doubts about whether Thales left any writings;[8] his account about amber is known from an account from early 200s.[9] This account can be taken as evidence that the phenomenon was known since at least c. 600 BC, but Thales explained this phenomenon as evidence for inanimate objects having a soul.[9] In other words, there was no indication of any conception of electric charge. More generally, the ancient Greeks did not understand the connections among these four kinds of phenomena. The Greeks observed that the charged amber buttons could attract light objects such as hair. They also found that if they rubbed the amber for long enough, they could even get an electric spark to jump,[citation needed] but there is also a claim that no mention of electric sparks appeared until late 17th century.[10] This property derives from the triboelectric effect. In late 1100s, the substance jet, a compacted form of coal, was noted to have an amber effect,[11] and in the middle of the 1500s, Girolamo Fracastoro, discovered that diamond also showed this effect.[12] Some efforts were made by Fracastoro and others, especially Gerolamo Cardano to develop explanations for this phenomenon.[13]

In contrast to astronomy, mechanics, and optics, which had been studied quantitatively since antiquity, the start of ongoing qualitative and quantitative research into electrical phenomena can be marked with the publication of De Magnete by the English scientist William Gilbert in 1600.[14] In this book, there was a small section where Gilbert returned to the amber effect (as he called it) in addressing many of the earlier theories,[13] and coined the New Latin word electrica (from ἤλεκτρον (ēlektron), the Greek word for amber). The Latin word was translated into English as electrics.[15] Gilbert is also credited with the term electrical, while the term electricity came later, first attributed to Sir Thomas Browne in his Pseudodoxia Epidemica from 1646.[16] (For more linguistic details see Etymology of electricity.) Gilbert hypothesized that this amber effect could be explained by an effluvium (a small stream of particles that flows from the electric object, without diminishing its bulk or weight) that acts on other objects. This idea of a material electrical effluvium was influential in the 17th and 18th centuries. It was a precursor to ideas developed in the 18th century about "electric fluid" (Dufay, Nollet, Franklin) and "electric charge."[17]

Around 1663 Otto von Guericke invented what was probably the first electrostatic generator, but he did not recognize it primarily as an electrical device and only conducted minimal electrical experiments with it.[18] Other European pioneers were Robert Boyle, who in 1675 published the first book in English that was devoted solely to electrical phenomena.[19] His work was largely a repetition of Gilbert's studies, but he also identified several more "electrics",[20] and noted mutual attraction between two bodies.[19]

In 1729 Stephen Gray was experimenting with static electricity, which he generated using a glass tube. He noticed that a cork, used to protect the tube from dust and moisture, also became electrified (charged). Further experiments (e.g, extending the cork by putting thin sticks into it) showed – for the first time – that electrical effluvia (as Gray called it) could be transmitted (conducted) over a distance. Gray managed to transmit charge with twine (765 feet) and wire (865 feet).[21] Through these experiments, Gray discovered the importance of different materials, which facilitated or hindered the conduction of electrical effluvia. John Theophilus Desaguliers, who repeated many of Gray’s experiments, is credited with coining the terms conductors and insulators to refer to the effects of different materials in these experiments.[21] Gray also discovered electrical induction (i.e., where charge could be transmitted from one object to another without any direct physical contact). For example, he showed that by bringing a charged glass tube close to, but not touching, a lump of lead that was sustained by a thread, it was possible to make the lead become electrified (e.g., to attract and repel brass filings).[22] He attempted to explain this phenomenon with the idea of electrical effluvia.[23]

Gray’s discoveries introduced an important shift in the historical development of knowledge about electric charge. The fact that electrical effluvia could be transferred from one object to another, opened the theoretical possibility that this property was not inseparably connected to the bodies that were electrified by rubbing.[24] In 1733 Charles François de Cisternay du Fay, inspired by Gray's work, made a series of experiments (reported in Mémoires de l'Académie Royale des Sciences), showing that more or less all substances could be 'electrified' by rubbing, except for metals and fluids[25] and proposed that electricity comes in two varieties that cancel each other, which he expressed in terms of a two-fluid theory.[26] When glass was rubbed with silk, du Fay said that the glass was charged with vitreous electricity, and, when amber was rubbed with fur, the amber was charged with resinous electricity. Another important two-fluid theory from this time was proposed by Jean-Antoine Nollet (1745).[27] In 1839, Michael Faraday showed that the apparent division between static electricity, current electricity, and bioelectricity was incorrect, and all were a consequence of the behavior of a single kind of electricity appearing in opposite polarities. It is arbitrary which polarity is called positive and which is called negative. Positive charge can be defined as the charge left on a glass rod after being rubbed with silk.[28]

Up until about 1745, the main explanation for electrical attraction and repulsion was the idea that electrified bodies gave off an effluvium.[29] Benjamin Franklin started electrical experiments in late 1746,[30] and by 1750 had developed a one-fluid theory of electricity, based on an experiment that showed that a rubbed glass received the same, but opposite, charge strength as the cloth used to rub the glass.[30][31] Franklin imagined electricity as being a type of invisible fluid present in all matter; for example, he believed that it was the glass in a Leyden jar that held the accumulated charge. He posited that rubbing insulating surfaces together caused this fluid to change location, and that a flow of this fluid constitutes an electric current. He also posited that when matter contained too little of the fluid it was negatively charged, and when it had an excess it was positively charged. He identified the term positive with vitreous electricity and negative with resinous electricity after performing an experiment with a glass tube he had received from his overseas colleague Peter Collinson. The experiment had participant A charge the glass tube and participant B receive a shock to the knuckle from the charged tube. Franklin identified participant B to be positively charged after having been shocked by the tube.[32] William Watson independently arrived at the same one-fluid explanation at about the same time (1746).[citation needed] After Franklin's work, effluvia-based explanations were rarely put forward.[33]

It is now known that the Franklin–Watson model was fundamentally correct. There is only one kind of electrical charge, and only one variable is required to keep track of the amount of charge.[34]

Until 1800 it was only possible to study conduction of electric charge by using an electrostatic discharge. In 1800 Alessandro Volta was the first to show that charge could be maintained in continuous motion through a closed path.[35]

The role of charge in static electricity

Static electricity refers to the electric charge of an object and the related electrostatic discharge when two objects are brought together that are not at equilibrium. An electrostatic discharge creates a change in the charge of each of the two objects.

Electrification by friction

When a piece of glass and a piece of resin—neither of which exhibit any electrical properties—are rubbed together and left with the rubbed surfaces in contact, they still exhibit no electrical properties. When separated, they attract each other.

A second piece of glass rubbed with a second piece of resin, then separated and suspended near the former pieces of glass and resin causes these phenomena:

 • The two pieces of glass repel each other.
 • Each piece of glass attracts each piece of resin.
 • The two pieces of resin repel each other.

This attraction and repulsion is an electrical phenomenon, and the bodies that exhibit them are said to be electrified, or electrically charged. Bodies may be electrified in many other ways, as well as by friction. The electrical properties of the two pieces of glass are similar to each other but opposite to those of the two pieces of resin: The glass attracts what the resin repels and repels what the resin attracts.

If a body electrified in any manner whatsoever behaves as the glass does, that is, if it repels the glass and attracts the resin, the body is said to be vitreously electrified, and if it attracts the glass and repels the resin it is said to be resinously electrified. All electrified bodies are either vitreously or resinously electrified.

An established convention in the scientific community defines vitreous electrification as positive, and resinous electrification as negative. The exactly opposite properties of the two kinds of electrification justify our indicating them by opposite signs, but the application of the positive sign to one rather than to the other kind must be considered as a matter of arbitrary convention—just as it is a matter of convention in mathematical diagram to reckon positive distances towards the right hand.

No force, either of attraction or of repulsion, can be observed between an electrified body and a body not electrified.[36]

The role of charge in electric current

Electric current is the flow of electric charge through an object, which produces no net loss or gain of electric charge. The most common charge carriers are the positively charged proton and the negatively charged electron. The movement of any of these charged particles constitutes an electric current. In many situations, it suffices to speak of the conventional current without regard to whether it is carried by positive charges moving in the direction of the conventional current or by negative charges moving in the opposite direction. This macroscopic viewpoint is an approximation that simplifies electromagnetic concepts and calculations.

At the opposite extreme, if one looks at the microscopic situation, one sees there are many ways of carrying an electric current, including: a flow of electrons; a flow of electron holes that act like positive particles; and both negative and positive particles (ions or other charged particles) flowing in opposite directions in an electrolytic solution or a plasma.

Beware that, in the common and important case of metallic wires, the direction of the conventional current is opposite to the drift velocity of the actual charge carriers; i.e., the electrons. This is a source of confusion for beginners.

Conservation of electric charge

The total electric charge of an isolated system remains constant regardless of changes within the system itself. This law is inherent to all processes known to physics and can be derived in a local form from gauge invariance of the wave function. The conservation of charge results in the charge-current continuity equation. More generally, the rate of change in charge density ρ within a volume of integration V is equal to the area integral over the current density J through the closed surface S = ∂V, which is in turn equal to the net current I:

\oiint

Thus, the conservation of electric charge, as expressed by the continuity equation, gives the result:

The charge transferred between times and is obtained by integrating both sides:

where I is the net outward current through a closed surface and Q is the electric charge contained within the volume defined by the surface.

Relativistic invariance

Aside from the properties described in articles about electromagnetism, charge is a relativistic invariant. This means that any particle that has charge Q, no matter how fast it goes, always has charge Q. This property has been experimentally verified by showing that the charge of one helium nucleus (two protons and two neutrons bound together in a nucleus and moving around at high speeds) is the same as two deuterium nuclei (one proton and one neutron bound together, but moving much more slowly than they would if they were in a helium nucleus).[37][38][39]

See also

References

 1. ^ "2018 CODATA Value: elementary charge". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Retrieved 2019-05-20.
 2. ^ a b "CIPM, 1946: Resolution 2". BIPM.
 3. ^ International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 2017-08-14, p. 150
 4. ^ Gambhir, RS; Banerjee, D; Durgapal, MC (1993). Foundations of Physics, Vol. 2. New Dehli: Wiley Eastern Limited. p. 51. ISBN 9788122405231. Retrieved 10 October 2018.
 5. ^ Carron, Neal J. (21 May 2015). "Babel of units: The evolution of units systems in classical electromagnetism". p. 5. arXiv:1506.01951 [physics.hist-ph].
 6. ^ Purcell, Edward M.; David J. Morin (2013). Electricity and Magnetism (3rd ed.). Cambridge University Press. p. 766. ISBN 9781107014022.
 7. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1954). The development of the concept of electric charge: Electricity from the Greeks to Coulomb. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 1.
 8. ^ O'Grady, Patricia F. (2002). Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philosophy. Ashgate. p. 8. ISBN 978-1351895378.
 9. ^ a b Lives of the Eminent Philosophers by Diogenes Laërtius, Book 1, §24
 10. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). "The Prenatal History of Electrical Science". American Journal of Physics. 21 (5): 348. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. doi:10.1119/1.1933449.
 11. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). "The Prenatal History of Electrical Science". American Journal of Physics. 21 (5): 351. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. doi:10.1119/1.1933449.
 12. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). "The Prenatal History of Electrical Science". American Journal of Physics. 21 (5): 353. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. doi:10.1119/1.1933449.
 13. ^ a b Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1953). "The Prenatal History of Electrical Science". American Journal of Physics. 21 (5): 356. Bibcode:1953AmJPh..21..343R. doi:10.1119/1.1933449.
 14. ^ Roche, J.J. (1998). The mathematics of measurement. London: The Athlone Press. p. 62. ISBN 978-0387915814.
 15. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1954). The development of the concept of electric charge: Electricity from the Greeks to Coulomb. Cambridge, MA: Harvard University Press. pp. 6–7.
  Heilbron, J.L. (1979). Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press. p. 169. ISBN 978-0-520-03478-5.
 16. ^ Brother Potamian; Walsh, J.J. (1909). Makers of electricity. New York: Fordham University Press. p. 70.
 17. ^ Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 11.
 18. ^ Heathcote, N.H. de V. (1950). "Guericke's sulphur globe". Annals of Science. 6 (3): 304. doi:10.1080/00033795000201981.
  Heilbron, J.L. (1979). Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early Modern physics. University of California Press. pp. 215–218. ISBN 0-520-03478-3.
 19. ^ a b Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 20.
 20. ^ Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 21.
 21. ^ a b Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 27.
 22. ^ Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 28.
 23. ^ Heilbron, J.L. (1979). Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press. p. 248. ISBN 978-0-520-03478-5.
 24. ^ Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 35.
 25. ^ Roller, Duane; Roller, D.H.D. (1954). The development of the concept of electric charge: Electricity from the Greeks to Coulomb. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 40.
 26. ^ Two Kinds of Electrical Fluid: Vitreous and Resinous – 1733. Charles François de Cisternay DuFay (1698–1739) Archived 2009-05-26 at the Wayback Machine. sparkmuseum.com
 27. ^ Heilbron, J.L. (1979). Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press. pp. 280–289. ISBN 978-0-520-03478-5.
 28. ^ Roald K. Wangsness (1986) Electromagnetic Fields (2nd Ed.). Wiley. ISBN 0-471-81186-6.
 29. ^ Heilbron, John (2003). "Leyden jar and electrophore". In Heilbron, John (ed.). The Oxford Companion to the History of Modern Science. New York: Oxford University Press. p. 459. ISBN 9780195112290.
 30. ^ a b Baigrie, Brian (2007). Electricity and magnetism: A historical perspective. Westport, CT: Greenwood Press. p. 38.
 31. ^ Guarnieri, Massimo (2014). "Electricity in the Age of Enligtenment". IEEE Industrial Electronics Magazine. 8 (3): 61. doi:10.1109/MIE.2014.2335431.
 32. ^ Franklin, Benjamin (1747-05-25). "Letter to Peter Collinson, May 25, 1747". Letter to Peter Collinson. Retrieved 2019-09-16.
 33. ^ Tricker, R.A.R (1965). Early electrodynamics: The first law of circulation. Oxford: Pergamon. p. 2. ISBN 9781483185361.
 34. ^ Denker, John (2007). "One Kind of Charge". www.av8n.com/physics. Archived from the original on 2016-02-05.
 35. ^ Zangwill, Andrew (2013). Modern Electrodynamics. Cambridge University Press. p. 31. ISBN 978-0-521-89697-9.
 36. ^ James Clerk Maxwell (1891) A Treatise on Electricity and Magnetism, pp. 32–33, Dover Publications
 37. ^ Jefimenko, O.D. (1999). "Relativistic invariance of electric charge" (PDF). Zeitschrift für Naturforschung A. 54 (10–11): 637–644. Bibcode:1999ZNatA..54..637J. doi:10.1515/zna-1999-10-1113. Retrieved 11 April 2018.
 38. ^ "How can we prove charge invariance under Lorentz Transformation?". physics.stackexchange.com. Retrieved 2018-03-27.
 39. ^ Singal, A.K. (1992). "On the charge invariance and relativistic electric fields from a steady conduction current". Physics Letters A. 162 (2): 91–95. Bibcode:1992PhLA..162...91S. doi:10.1016/0375-9601(92)90982-R. ISSN 0375-9601.

External links