پرش به محتوا

ای قدیمی، ای آزاد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ای قدیمی ای آزاد
صفحه موسیقی ای قدیمی ای آزاد
صفحه موسیقی «ای قدیمی ای آزاد» ، در سال ۱۹۳۰

سرود ملی

ترانه‌سراریکارد دیبک
آهنگسازموسیقی محلی ورملاند، ۱۸۴۴ میلادی
نمونهٔ صوتی
"ای قدیمی ای آزاد"

ای قدیمی، ای آزاد (به سوئدی: Du gamla, Du fria) سرود ملی دفاکتو کشور سوئد است که ابتدا در سال ۱۸۴۴ میلادی توسط ریکارد دیبک در دو بخش نوشته شده است و سپس در سال ۱۹۱۰ دو بخش دیگر توسط لویس آهلین به آن اضافه شده‌است. بخش‌های اضافه شده توسط آهلین جزو سرود ملی محسوب نمی‌شود. ملودی این سرود بر اساس ترانه‌های محلی ورملاند تنظیم شده‌است.[۱][۲]

وضعیت رسمی[ویرایش]

در قانون سوئد سرود ای قدیمی ای آزاد به روش قانونی به عنوان سرود ملی سوئد انتخاب نشده‌است. در طی سال‌ها، نمایندگانی در پارلمان سوئد تلاش کردند که بندی را در قانون برای شناختن «ای قدیمی ای آزاد» به عنوان سرود ملی سوئد بگنجانند. با این حال، کمیته‌ای پارلمانی در سال ۲۰۰۰ با این تلاش‌ها مخالفت کرد و دلیل مخالفت را این گونه اعلام کرد که این سرود با انتخاب مردم و در طی سال‌ها به عنوان سرود ملی سوئد دست یافته است و ترجیح آن است که همین‌گونه بماند و نیازی به تصمیمات سیاسی بدین منظور نیست.[۳]

متن[ویرایش]

ای قدیمی، ای آزاد
متن سوئدی[۴][۵] برگردان فارسی توضیحات

 Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

ای قدیمی ای آزاد، ای شمال پر از کوهستان
ای آرام، ای شادمان خوش‌سیما
به تو درود می فرستم ای زیباترین سرزمین جهان
به خاکت، به آسمانت، به سبزه‌زارانت
به خاکت، به آسمانت، به سبزه زارانت

 Du tronar på minnen från fornstora dar,
Då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

تو براورنگ یادمان‌های روزگاران بزرگ گذشته نشسته‌ای
زمانی که نام تو با سربلندی در سراسر زمین پیچید
می‌دانم که هستی و خواهی بود آنچه که بوده‌ای
آری می‌خواهم در شمال زندگی کنم و در شمال بمیرم
آری می‌خواهم در شمال زندگی کنم و در شمال بمیرم

 Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
Din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

تا ابد می‌خواهم به تو خدمت کنم ای سرزمین دوست‌داشتنی من
تا مرگ به حق تو سوگند می‌خورم با اندیشه و دستانم
درفش تو را قهرمانان افراشته می‌برند
درفش تو را قهرمانان افراشته می‌برند
 

این بخش از شعر جزو سرود ملی محسوب نمی‌شود

 Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

 برای خانه و کاشانه با خدا هم‌پیکار می‌شوم
برای سوئد برای زادبوم گرامی
تو را با هیچ‌چیز در جهان عوض نمی‌کنم
نه، می‌خواهم در شمال زندگی کنم و در شمال بمیرم
نه، می‌خواهم در شمال زندگی کنم و در شمال بمیرم

این بخش از شعر جزو سرود ملی محسوب نمی‌شود

ملودی[ویرایش]


\new Staff <<
\set Score.tempoHideNote = ##t
\override Score.BarNumber #'transparent = ##t
\clef treble \key bes \major \tempo 4=76
\relative c'' {
 \key bes \major
 \partial 8 d8 | 
 d4 bes8 bes bes4 c8 d | 
 d4 c8 bes a4 r8 c8 | \break
 c4 a8 bes c a d8. bes16 | 
 g2 f4 r8 f8 | \break
 bes4 bes8 c a4 a8 bes | 
 g8. f16 g8 a f4 r8 
 \repeat unfold 2 { f8 | \break
 bes8. a16 bes8 c d bes es d | 
 c2 bes4 r8
 } \bar "|." 
}
\addlyrics {
 Du gam -- la, Du fri -- a, Du fjäll -- hö -- ga nord
 Du tys -- ta, Du gläd -- je -- ri -- ka skö -- na!
 Jag häl -- sar Dig, vä -- nas -- te land __ _ up -- på jord,
 Din sol, Din him -- mel, Di -- na äng -- der grö -- na.
 Din sol, Din him -- mel, Di -- na äng -- der grö -- na.
}
\addlyrics {
 Du tro -- nar på min -- nen från forn -- sto -- ra da'r,
 då ä -- rat Ditt namn flög ö -- ver jor -- den.
 Jag vet att Du är och Du blir __ _ vad Du var.
 Ja, jag vill le -- va jag vill dö i Nor -- den!
 Ja, jag vill le -- va jag vill dö i Nor -- den!
}
>>

منابع[ویرایش]

 1. «Sveriges Nationalsång». دریافت‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۰.
 2. «Historik - Sveriges kunghus». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ نوامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۰.
 3. گزارش کمیته قانون اساسی 1987/88:KU10. کمیته بر نظر قبلی خود باقی ماند 2000/01:KU15, 2001/02:KU9, 2003/04:KU15, 2008/09:KU6, 2009/10:KU31, 2012/13:KU16.
 4. «Nationalsången». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۰.
 5. «Du gamla du fria». دریافت‌شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۰.