ایل یوسفوند

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایل یوسفوند یکی از ایلات لک و از ایلات ساکن در شهرستان سلسله است. مردمان ایل یوسفوند به زبان لکی سخن می‌گویند و پیرو مذهب شیعه دوازده امامی هستند.

تاریخ

در آغاز سده بیستم نواحی سلسله که ییلاق ایلات و طوایف لک مانند ایل ترکاشوند، ایل حسنوند، ایل یوسفوند و ایل کولی‌ون بوده و به عنوان سکونتگاه دائمی آن‌ها شناخته شده که در ۱۳۱۲ه‍.ش همگی آن ایلات تخته‌قاپو شدند. ساکنان الشتر از ایلات و طوایف لک بوده و ساختار اجتماعی الشتر به صورت ایلی می‌باشد و ایل یوسفوند ساکن این شهر می‌باشند. سلسله نام جد حسنوندها و ترکاشوندها و کولیوندها و یوسفوندها بوده‌است. بین ایلات شناخته شده لک مشهور است که یوسف و حسن و ترکاش و کلی یا قلی و… فرزندان شخصی به نام سلسله بوده‌اند. در حال حاضر به جز حسنوندها که بیشتر در همان شهرستان سلسله و اندکی در شهرهای مجاور پراکنده‌اند، بخش اعظمی از ترکاشوندها و یوسف‌وندها و کولیوندها در شهرهای مختلف ایران ساکن هستند.

طوایف ایل یوسفوند

طوایف ایل یوسفوند که در شهر الشتر در دهستان‌های یوسفوند قرار دادند شامل طوایفی مانند ویسی، دکاموند، ترکاشوند، جانجان، مؤمن، گاوکش، حسین جانی، چقندر، چهارتخمه، پیرکه و عالی هستند.

  • اکبری‌ها شامل: منصور خان، محمد تقی خان، صید میرزا خان، غلام رضا خان، حاج زکی خان می‌باشند.
  • ترکاشوندها که در زبان لکی ترکاشون تکلم می‌شوند شامل: لطفعلی خان، جمعه، پنجشنبه مردمدار، حاج علی
  • حاتم‌ها شامل :محمد صالح، صفی صالح، علی صالح، خدا صالح می‌باشند.
  • هندی‌ها که در زبان لکی هنی تکلم می‌شوند شامل: فارز، افضل، اسماعیل، ابراهیم و حیدربگ می‌باشند.
  • ویسی‌ها عبارت اند از: سلطان علی، عبدی، عزیز، پاپی، بخشعلی، گاو کش می‌باشند.
  • عالم‌ها شامل: خداکرم، شاه‌کرم، محمدکرم و علی‌عسگر می‌باشند.

منابع

  • واژه یوسف وند در لغتنامه دهخدا
  • کتاب فرهنگ لکی اثر حمیدرضا ایزد پناه سال۱۳۸۳
  • شجره نامه‌ها از کتاب ایلات سلسله می‌باشد.