ایدئالیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
آناکساگوراس

ایدئالیسم یا آرمان‌گرایی[۱][واژه‌نامه ۱] (به آلمانی: Idealismus) یا مینوگروی[۲][واژه‌نامه ۲] نام مجموعه‌ای از دیدگاه‌های فلسفی با این مدّعاست که ایده‌ها موضوع حقیقی معرفت هستند؛ ایده‌ها بر اشیا مقدم‌اند و این ایده‌ها هستند که امکانِ بودن را برای اشیا فراهم می‌کنند. بر مبنای این دیدگاه، ایده‌ها، هم از نظر معرفت‌شناختی و هم از نظر متافیزیکی اولویت دارند و واقعیت خارجی، آنچنان‌که ما درک می‌کنیم، منعکس‌کننده فرایندهای ذهنی است. ایدئالیسم مدّعی نیست ذهن خالق ماده یا جهان مادی است. همچنین این دیدگاه، «فکر» را با «متعَلَّق فکر» یکی در نظر نمی‌گیرد، بلکه مدعی است جهان خارج را تنها با توسل به فرایند ایده‌ها می‌توان درک کرد.[۳]

ایدئالیسم نقطهٔ مقابل رئالیسم (واقع گرایی یا اصل اصالت واقع) است که معتقدست برای شناخت حقیقت جهان بیرون، چندان نمی‌توان به ذهن انسان متّکی بود.

با اصطلاحات فلسفهٔ صدرایی ایدئالیسم یعنی، برای عاقل تنها معقول بالذات یا نفس‌الأمر دارای تأصل است، زیرا علم به عالم خارج، جز از مجرای معقول بالذات ممکن نیست و عالم خارج، از این حیث که معقول بالعرض است، متعَلَّق معرفت انسانی قرار نمی‌گیرد.[۴]

گونه‌های ایدئالیسم[ویرایش]

ایدئالیسم در دوران باستان[ویرایش]

اگر این جهان زیباست، پس بی‌گمان در ایجاد جهان آنچه را سرمدی است سرمشق قرار داده.

— افلاطون، تیمائوس ۲۹[۵]

تئودور گمپرتس[واژه‌نامه ۳] در اثر خود با عنوان متفکران یونان نظریهٔ پارمنیدس[واژه‌نامه ۴] را قوی‌ترین سلاح در دست ماتریالیست‌های باستان می‌داند در حالی که خودِ نظریه ماده‌گرا نیست و از سوی دیگر از ستایش افلاطون،[واژه‌نامه ۵] که بزرگ‌ترین مخالف ماده‌گرایی بود، از وی به عنوان «محترم‌ترین فیلسوفان پیش از وی» یاد می‌کند.[۶]

نظریهٔ او (پارمنیدس) در دامن خود، دو برادر پرورده‌است که دشمن یک‌دیگرند، مذهب اصالت ماده و مذهب اصالت روح، این دو ضد آشتی‌ناپذیر در حوزهٔ مابعدالطبیعه، از ریشهٔ واحدی سر بر زده‌اند یعنی مفهوم دقیق جوهر، که گرچه ابداع فیلسوفان الئایی (پارمنیدس و پیروانش) نیست ولی به دست آنان از نظریهٔ مادهٔ نخستین بدرآورده شده و عرضه گردیده‌است.

— تئودور گمپرتس، متفکران یونان[۷]

فردریک کاپلستون[واژه‌نامه ۶] مخالف این مقوله بود. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد که بورنت بر حق باشد وقتی می‌گوید پارمنیدس بر خلاف آنچه بعضی گفته‌اند پدر ایدئالیسم نیست. بر عکس تمام ماتریالیسم بر نظریه او دربارهٔ واقعیت متکی است؛ بنابراین به عنوان یک حقیقت تاریخی به نظر می‌رسد که پارمنیدس مادی مذهب بود و نه چیز دیگر.[۸] البته به نقل از پروفسور استیس گفته می‌شود که این امر مانع آن نمی‌شود که در فلسفه پارمنیدس تناقض غیرقابل رفعی وجود داشته باشد، به‌طوری که اگر چه یک ماتریالیست است، فکرش شامل نطفه‌های ایدئالیسم نیز هست. در جای دیگری از کاپلستون می‌خوانیم که وسوسه سخن گفتن از پارمنیدس به عنوان کسی که گویی خود یک ایدئالیست بوده مردود است. زیرا در نظر وی واحد حسی و مادی بوده‌است و نشان دادن وی به صورت یک ایدئالیست عینی قرن نوزدهم به منزله ارتکاب یک اشتباه تاریخی است. اگر پارمنیدس واحد را فکر قائم به خود معرفی کرده بود، بعید بود که افلاطون و ارسطو از ابن امر گزارشی ندهند، و سقراط آناکساگوراس را با اندیشه و مفهوم او از عقل یا نوس،[واژه‌نامه ۷] نخستین فیلسوف هوشیار[واژه‌نامه ۸] نمیافت.

در واقع این آناکساگوراس بود که با بکارگیری نوس ایدئالیسم را پایه‌گذاری کرد اما نتوانست مفهومی غیر مادی و غیر جسمانی برای آن بیان کند.

اولین فردی که با دیدگاه ایدئالیسم به عنوان پدر ایدئالیسم شناخته می‌شود افلاطون است.

ایدئالیسم آلمانی[ویرایش]

رستاخیز ایدئالیسم با کانت[واژه‌نامه ۹] و در آثار وی روی می‌دهد.[۹] در تاریخ فلسفه دورانی را که با کانت آغاز و با فیشته،[واژه‌نامه ۱۰] شلینگ،[واژه‌نامه ۱۱] و هگل[واژه‌نامه ۱۲] ادامه می‌یابد، ایدئالیسم آلمانی[واژه‌نامه ۱۳] می‌نامند.[۱۰] ایدئالیسم آلمانی را، از آن رو که واکنشی در برابر چالش پیش‌آمده از انقلاب فرانسه، و به منظور تجدید سازمان دولت و جامعه بر یک پایهٔ معقول، برای سازگاری نهادهای سیاسی و اجتماعی با آزادی و مصلحت فرد بود، نظریهٔ انقلاب فرانسه نامیده‌اند.[۱۱] ایدئالیسم آلمانی در تعالیم هگل اوج گرفت،[۱۲] هگل دستگاه فلسفی خود را دربرگیرندهٔ دستاوردهای ایدئالیسم آلمانی و به اصطلاح خود او نتیجهٔ دیالکتیکی تمامی منازل ایدئالیسم آلمانی می‌داند. از نظر هگل فیشته نمایندهٔ ایدئالیسم درون‌ذات،[واژه‌نامه ۱۴] نمایندهٔ تضاد جاودانهٔ من و جز-من است. شلینگ نمایندهٔ ایدئالیسم برون‌ذات[واژه‌نامه ۱۵] است، یعنی پذیرش همانی من و جز-من در مطلق، و خود وی نمایندهٔ ایدئالیسم مطلق[واژه‌نامه ۱۶] است.[۱۳]

از نظر فلسفهٔ سیاسی ایدئالیسم آلمانی بیانگر این اعتقاد بود که نهادهای اجتماعی و سیاسی باید هماهنگ با تحول آزادانهٔ فرد باشند.[۱۴]

گوتفرید لایبنیتس[ویرایش]

سیستمِ گوتفرید لایبنیتس (به آلمانی: Gottfried Wilhelm Leibniz) اصالت معنی (Idealism) است، زیرا که بر حسب آن جز (مناد) و ادراک مونادها چیزی وجود ندارد، و اشیاء فقط تصورات است؛ و اصالت تصور مطلق نیست، برای این که افزون بر صور، جوهرهای روحی و منادها و اصالت ادراک مطرح هست.[۱۵]

پانویس[ویرایش]

 1. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزهٔ هنرهای تجسمی، برابر فارسی idealism را آرمان‌گرایی برنهاده‌است ولی مفهوم عمومی آرمان‌گرایی دربارهٔ آرمان‌ها (ایدئال‌ها) است در حالی که فلسفه ایدئالیسم، دربارهٔ ایده‌ها است. همچنین بر اساس دستور خط فرهنگستان (۱۳۸۹) ص ۳۰، املای برگزیدهٔ این واژه «ایدئالیسم» است.
  همچنین بنا بر صفوی، واژگان علوم آسانی کلمه، ۱۶۶. دیگر برابرهای فارسی عبارتند از: پنداره‌گرایی، پندارگرایی، ایده‌باوری، اصالت معنی، انگارگرایی، تصورگرایی، انگارآیینی، فلسفه معنویون، اصالت تصور، مذهب اصالت تصور (مکتب اصالت تصور)، مثالی‌گری، مذهب اصالت صور معانی (مکتب اصالت صور معانی)، دیدار انگاری، مینوگروی.
 2. ادیب‌سلطانی (مترجم)، سنجش خرد ناب، ۱۰۵۰. معنای واژهٔ مینو نیز چنین است: «عالم علویٰ (در برابر گیتی که عالم سفلیٰ است) و نیز عالم روحانیات در برابر ماده.» (علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «مینو»، لغت‌نامهٔ دهخدا.)
 3. Bunnin, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 322.
 4. طباطبایی، ابن خلدون و علوم اجتماعی، ۲۱۵.
 5. بورمان، افلاطون، ۶۵.
 6. گمپرتس، متفکران یونان، نخست:‎ ۱۹۹.
 7. گمپرتس، همان، ۲۲۶.
 8. تاریخ فلسفه کاپلستون جلد اول ترجمه جلال الدین مجتبوی
 9. ستیس، فلسفهٔ هگل، ۴۱.
 10. Paul Redding، Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 11. مارکوزه، خرد و انقلاب، ۴۲۰.
 12. مارکوزه، همان، ۲۱.
 13. ایپولیت، مقدمه‌ای بر فلسفهٔ تاریخ هگل، ۱۸.
 14. مارکوزه، خرد و انقلاب، ۴۲۰.
 15. لایبنیتس، منادولوژی، ۸۳.

منابع[ویرایش]

 • لایبنیتس، گوتفرید (۱۳۷۵). منادولوژی. تهران: خوارزمی.

ایدئالیسم استعلایی[ویرایش]

ایدئالیسم مصطلح من نوع کاملاً بخصوصی است … [که] آن را … ایدئالیسم انتقادی می‌نامم.

— ایمانوئل کانت، تمهیدات[۱]

کانت بنیانگذار گونه‌ای از ایدئالیسم است که آن را «ایدئالیسم استعلایی (فراباشنده، ترافرازنده)[واژه‌نامه ۱۷]» می‌نامد.[۲]

من از ایدئالیسم استعلایی همهٔ پدیدارها این را می‌فهمم که طبق آن ما همهٔ پدیدارها را چونان تصورات محض، و نه چونان چیزهای در خود، می‌انگاریم؛ و هماهنگ با آن زمان و مکان فقط صورت‌های دریافت‌های حسی ما هستند نه آنکه تعیّناتی برای خود، یا شرایط متعلق‌هایی که چونان در خود به‌شمار روند.

— کانت، سنجش خرد ناب، الف ۳۶۹

کانت در توضیح تفاوت ایدئالیسم خود با ایدئالیسم برکلی[واژه‌نامه ۱۸] توضیح می‌دهد:

سخن همهٔ ایدئالیست‌های واقعی، از فیلسوفان الئائی تا اسقف برکلی در این عبارت خلاصه می‌شود که: «هر شناختی که از حس و تجربه حاصل شود جز توهم هیچ نیست و حقیقت، تنها در تصورات فاهمهٔ محض و عقل است.»

— کانت، تمهیدات[۳]

و می‌افزاید:

بر خلاف این سخن، اصلی که حاکم بر سراسر ایدئالیسم من و تعیین‌کنندهٔ آن است این است که: «هر شناختی که دربارهٔ اشیاء صرفاً از فاهمهٔ محض یا عقل محض حاصل شود جز توهم هیچ نیست و حقیقت فقط در تجربه است.»

— کانت، تمهیدات[۴]

ایدئالیسم درون‌ذات[ویرایش]

ایدئالیسم برون‌ذات[ویرایش]

ایدئالیسم مطلق[ویرایش]

فلسفه یا ایدئالیسم است یا اصلاً فلسفه نیست.

— گئورگ هگل[۵]

از نظر هگل، هر فلسفه‌ای ذاتاً ایدئالیسم است.[۶]

وظیفهٔ فلسفه این است که وحدت اندیشه و هستی، که مفهوم بنیادی فلسفه است، خود موضوع [پژوهش] قرار گیرد و ادراک گردد؛ یعنی ذاتی‌ترین خصلت ضرورت که معقول است دریافته شود.

— هگل، سخن‌رانی‌هایی در تاریخ فلسفه، ج ۳، آغاز بخش ۳[۷]

ایدئالیسم اشکالی[ویرایش]

... این قضیهٔ «من هستم»، هربار که آن را بر زبان آورم یا در ذهن تصور کنم، بالضروره صادق است.

— رُنه دکارت، تأمّلات[۸]

نظریهٔ دکارت[واژه‌نامه ۱۹] که وجود اعیان خارج (برابرایستاها)[واژه‌نامه ۲۰] در مکان بیرون از ما را صرفاً گمانیک (مشکوک) و اثبات‌ناپذیر اعلام می‌دارد.[۹]

[او] فقط یک حکم آروینی (تجربی) واحد را بی‌چون-و-چرا می‌شمارد: «من هستم

— کانت، سنجش خرد ناب، ص. ۳۳۱

ایدئالیسم جزمی[ویرایش]

... هیچ جوهری غیر از روح یعنی آنچه ادراک می‌کند وجود ندارد.

— جرج برکلی، رساله در علم انسانی[۱۰]

نظریهٔ برکلی که وجود اعیان خارج (برابرایستاها) در مکان بیرون از ما را کاذب و ناممکن (ناتوانستنی) اعلام داشته.[۱۱]

[او] مکان را با همهٔ شیءهایی که چونان شرطی ناگسستنی بدان‌ها پیوسته‌است، به منزلهٔ چیزی که فی‌نفسه ناممکن است اعلام می‌دارد، و بدین سبب شیءها را در مکان نیز همچون انگارش‌های محض می‌شمارد.

— کانت، سنجش خرد ناب ص. ۳۳۱

ایدئالیسم در سدهٔ بیستم[ویرایش]

لئون برونشویگ[واژه‌نامه ۲۱] به نحوی جزمی اصل بنیادی ایدئالیسم را در نظریهٔ شناخت مطرح می‌کند:[۱۲]

شناخت جهانی را می‌سازد که برای ما تنها جهان است. آن‌سوی هیچ نیست. چیزی در آن‌سوی شناخت بنابرتعریف دست‌نیافتنی و تعیین‌ناپذیر است؛ یعنی برای ما برابر است با هیچ.

— برونشویگ[۱۳]

واژه‌نامه[ویرایش]

 1. Ιδεαλισμός
 2. mēnōg [mynwḵ | M mynwg | N mīnō] spiritual, heavenly; spirit. (MacKenzie, David Niel (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. Oxford University Press. p. 55.)
 3. Theodor Gomperz
 4. Παρμενίδης
 5. Πλάτων
 6. Frederick Charles Copleston
 7. Nous
 8. sober
 9. Immanuel Kant
 10. Johann Gottlieb Fichte
 11. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
 12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 13. Deutscher Idealismus
 14. Subjektiver Idealismus
 15. Objektiver Idealismus
 16. Absoluter Idealismus
 17. Transzendentaler Idealismus
 18. George Berkeley
 19. René Descartes
 20. Gegenstände
 21. Léon Brunschvicg

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]

In philosophy, idealism is a diverse group of metaphysical views which all assert that "reality" is in some way indistinguishable or inseparable from human perception and/or understanding, that it is in some sense mentally constituted, or that it is otherwise closely connected to ideas.[1] In contemporary scholarship, traditional idealist views are generally divided into two groups. Subjective idealism takes as its starting point that objects only exist to the extent that they are perceived by someone. Objective idealism posits the existence of an objective consciousness which exists before and, in some sense, independently of human consciousness, thereby bringing about the existence of objects independently of human minds. In the early modern period, George Berkeley was often considered the paradigmatic idealist, as he asserted that the essence of objects is to be perceived. By contrast, Immanuel Kant, a pioneer of modern idealist thought, held that his version of idealism does “not concern the existence of things”, but asserts only that our “modes of representation” of them, above all space and time, are not “determinations that belong to things in themselves” but essential features of our own minds.[2] Kant called this position “transcendental idealism” (or sometimes “critical idealism"), holding that the objects of experience relied for their existence on the mind, and that the way that things in themselves are outside of our experience cannot be thought without applying the categories which structure all of our experiences. However, since Kant's view affirms the existence of some things independently of experience (namely, "things in themselves"), it is very different from the more traditional idealism of Berkeley.

Epistemologically, idealism is accompanied by skepticism about the possibility of knowing any mind-independent thing. In its ontological commitments, idealism goes further, asserting that all entities rely for their existence on the mind.[3] Ontological idealism thus rejects both physicalist and dualist views as failing to ascribe ontological priority to the mind. In contrast to materialism, idealism asserts the primacy of consciousness as the origin and prerequisite of phenomena. Idealism holds consciousness or mind to be the "origin" of the material world – in the sense that it is a necessary condition for our positing of a material world – and it aims to explain the existing world according to these principles.[4] The earliest extant arguments that the world of experience is grounded in the mental derive from India and Greece. The Hindu idealists in India and the Greek neoplatonists gave panentheistic arguments for an all-pervading consciousness as the ground or true nature of reality.[5] In contrast, the Yogācāra school, which arose within Mahayana Buddhism in India in the 4th century CE,[6] based its "mind-only" idealism to a greater extent on phenomenological analyses of personal experience. This turn toward the subjective anticipated empiricists such as George Berkeley, who revived idealism in 18th-century Europe by employing skeptical arguments against materialism. Beginning with Immanuel Kant, German idealists such as Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, and Arthur Schopenhauer dominated 19th-century philosophy. This tradition, which emphasized the mental or "ideal" character of all phenomena, gave birth to idealistic and subjectivist schools ranging from British idealism to phenomenalism to existentialism.

Phenomenology, an influential strain of philosophy since the beginning of the 20th century, also draws on the lessons of idealism. In his Being and Time, Martin Heidegger famously states: "If the term idealism amounts to the recognition that being can never be explained through beings, but, on the contrary, always is the transcendental in its relation to any beings, then the only right possibility of philosophical problematics lies with idealism. In that case, Aristotle was no less an idealist than Kant. If idealism means a reduction of all beings to a subject or a consciousness, distinguished by staying undetermined in its own being, and ultimately is characterised negatively as 'non-thingly', then this idealism is no less methodically naive than the most coarse-grained realism."[7] Idealism as a philosophy came under heavy attack in the West at the turn of the 20th century. The most influential critics of both epistemological and ontological idealism were G. E. Moore and Bertrand Russell,[8] but its critics also included the new realists. According to Stanford Encyclopedia of Philosophy, the attacks by Moore and Russell were so influential that even more than 100 years later "any acknowledgment of idealistic tendencies is viewed in the English-speaking world with reservation". However, many aspects and paradigms of idealism did still have a large influence on subsequent philosophy.[9]

Definitions

Idealism is a term with several related meanings. It comes via Latin idea from the Ancient Greek idea (ἰδέα) from idein (ἰδεῖν), meaning "to see". The term entered the English language by 1743.[10][11] It was first used in the abstract metaphysical sense "belief that reality is made up only of ideas" by Christian Wolff in 1747.[9] The term re-entered the English language in this abstract sense by 1796.[12]

In ordinary language, as when speaking of Woodrow Wilson's political idealism, it generally suggests the priority of ideals, principles, values, and goals over concrete realities. Idealists are understood to represent the world as it might or should be, unlike pragmatists, who focus on the world as it presently is. In the arts, similarly, idealism affirms imagination and attempts to realize a mental conception of beauty, a standard of perfection, juxtaposed to aesthetic naturalism and realism.[13][14] The term idealism is also sometimes used in a sociological sense, which emphasizes how human ideas—especially beliefs and values—shape society.[15]

Any philosophy that assigns crucial importance to the ideal or spiritual realm in its account of human existence may be termed "idealist". Metaphysical idealism is an ontological doctrine that holds that reality itself is incorporeal or experiential at its core. Beyond this, idealists disagree on which aspects of the mental are more basic. Platonic idealism affirms that abstractions are more basic to reality than the things we perceive, while subjective idealists and phenomenalists tend to privilege sensory experience over abstract reasoning. Epistemological idealism is the view that reality can only be known through ideas, that only psychological experience can be apprehended by the mind.[3][16][17]

Subjective idealists like George Berkeley are anti-realists in terms of a mind-independent world, whereas transcendental idealists like Immanuel Kant are strong skeptics of such a world, affirming epistemological and not metaphysical idealism. Thus Kant defines idealism as "the assertion that we can never be certain whether all of our putative outer experience is not mere imagining".[18] He claimed that, according to idealism, "the reality of external objects does not admit of strict proof. On the contrary, however, the reality of the object of our internal sense (of myself and state) is clear immediately through consciousness".[19] However, not all idealists restrict the real or the knowable to our immediate subjective experience. Objective idealists make claims about a transempirical world, but simply deny that this world is essentially divorced from or ontologically prior to the mental. Thus, Plato and Gottfried Leibniz affirm an objective and knowable reality transcending our subjective awareness—a rejection of epistemological idealism—but propose that this reality is grounded in ideal entities, a form of metaphysical idealism. Nor do all metaphysical idealists agree on the nature of the ideal; for Plato, the fundamental entities were non-mental abstract forms, while for Leibniz they were proto-mental and concrete monads.[20]

As a rule, transcendental idealists like Kant affirm idealism's epistemic side without committing themselves to whether reality is ultimately mental; objective idealists like Plato affirm reality's metaphysical basis in the mental or abstract without restricting their epistemology to ordinary experience; and subjective idealists like Berkeley affirm both metaphysical and epistemological idealism.[21]

Classical idealism

Pre-Socratic philosophy

Idealism as a form of metaphysical monism holds that consciousness, not matter, is the ground of all being. It is monist because it holds that there is only one type of thing in the universe and idealist because it holds that one thing to be consciousness.

Anaxagoras (480 BC) taught that "all things" were created by Nous ("Mind"). He held that Mind held the cosmos together and gave human beings a connection to the cosmos or a pathway to the divine.

Platonism and neoplatonism

Plato's theory of forms or "ideas" describes ideal forms (for example the platonic solids in geometry or abstracts like Goodness and Justice), as universals existing independently of any particular instance.[22] Arne Grøn calls this doctrine "the classic example of a metaphysical idealism as a transcendent idealism",[23] while Simone Klein calls Plato "the earliest representative of metaphysical objective idealism". Nevertheless, Plato holds that matter is real, though transitory and imperfect, and is perceived by our body and its senses and given existence by the eternal ideas that are perceived directly by our rational soul. Plato was therefore a metaphysical and epistemological dualist, an outlook that modern idealism has striven to avoid:[24] Plato's thought cannot therefore be counted as idealist in the modern sense.

With the neoplatonist Plotinus, wrote Nathaniel Alfred Boll "there even appears, probably for the first time in Western philosophy, idealism that had long been current in the East even at that time, for it taught... that the soul has made the world by stepping from eternity into time...".[25][26] Similarly, in regard to passages from the Enneads, "The only space or place of the world is the soul" and "Time must not be assumed to exist outside the soul".[27] Ludwig Noiré wrote: "For the first time in Western philosophy we find idealism proper in Plotinus".[5] However, Plotinus does not address whether we know external objects,[28] unlike Schopenhauer and other modern philosophers.

Christian philosophy

Christian theologians have held idealist views,[29] often based on neoplatonism, despite the influence of Aristotelian scholasticism from the 12th century onward. Later western theistic idealism such as that of Hermann Lotze offers a theory of the "world ground" in which all things find their unity: it has been widely accepted by Protestant theologians.[30] Several modern religious movements, for example the organizations within the New Thought Movement and the Unity Church, may be said to have a particularly idealist orientation. The theology of Christian Science includes a form of idealism: it teaches that all that truly exists is God and God's ideas; that the world as it appears to the senses is a distortion of the underlying spiritual reality, a distortion that may be corrected (both conceptually and in terms of human experience) through a reorientation (spiritualization) of thought.[31]

Chinese philosophy

Wang Yangming, a Ming Chinese neo-Confucian philosopher, official, educationist, calligraphist and general, held that objects do not exist entirely apart from the mind because the mind shapes them. It is not the world that shapes the mind but the mind that gives reason to the world, so the mind alone is the source of all reason, having an inner light, an innate moral goodness and understanding of what is good.

Idealism in Vedic and Buddhist thought

The sage Yajnavalkya (possibly 8th century BCE) is one of the earliest exponents of idealism, and is a major figure in the Brihadaranyaka Upanishad.

There are currents of idealism throughout Indian philosophy, ancient and modern. Hindu idealism often takes the form of monism or non-dualism, espousing the view that a unitary consciousness is the essence or meaning of the phenomenal reality and plurality.

Buddhist idealism on the other hand is more epistemic and is not a metaphysical monism, which Buddhists consider eternalistic and hence not the middle way between extremes espoused by the Buddha.

The oldest reference to Idealism in Vedic texts is in Purusha Sukta of the Rig Veda. This sukta espouses panentheism by presenting cosmic being Purusha as both pervading all universe and yet being transcendent to it.[32] Absolute idealism can be seen in Chāndogya Upaniṣad, where things of the objective world like the five elements and the subjective world such as will, hope, memory etc. are seen to be emanations from the Self.[33]

Indian philosophy

Idealist notions have been propounded by the Vedanta schools of thought, which use the Vedas, especially the Upanishads as their key texts. Idealism was opposed by dualists Samkhya, the atomists Vaisheshika, the logicians Nyaya, the linguists Mimamsa and the materialists Cārvāka. There are various sub schools of Vedanta, like Advaita Vedanta (non-dual), Vishishtadvaita and Bhedabheda Vedanta (difference and non-difference).

The schools of Vedanta all attempt to explain the nature and relationship of Brahman (universal soul or Self) and Atman (individual self), which they see as the central topic of the Vedas. One of the earliest attempts at this was Bādarāyaņa's Brahma Sutras, which is canonical for all Vedanta sub-schools. Advaita Vedanta is a major sub school of Vedanta which holds a non-dual Idealistic metaphysics. According to Advaita thinkers like Adi Shankara (788–820) and his contemporary Maṇḍana Miśra, Brahman, the single unitary consciousness or absolute awareness, appears as the diversity of the world because of maya or illusion, and hence perception of plurality is mithya, error. The world and all beings or souls in it have no separate existence from Brahman, universal consciousness, and the seemingly independent soul (jiva) is identical to Brahman. These doctrines are represented in verses such as brahma satyam jagan mithya; jīvo brahmaiva na aparah (Brahman is alone True, and this world of plurality is an error; the individual self is not different from Brahman). Other forms of Vedanta like the Vishishtadvaita of Ramanuja and the Bhedabheda of Bhāskara are not as radical in their non-dualism, accepting that there is a certain difference between individual souls and Brahman. Dvaita school of Vedanta by Madhvacharya maintains the opposing view that the world is real and eternal. It also argues that real atman fully depends and reflection of independent brahman.

The Tantric tradition of Kashmir Shaivism has also been categorized by scholars as a form of Idealism.[34] The key thinker of this tradition is the Kashmirian Abhinavagupta (975–1025 CE).

Modern Vedic Idealism was defended by the influential Indian philosopher Sarvepalli Radhakrishnan in his 1932 An Idealist View of Life and other works, which espouse Advaita Vedanta. The essence of Hindu Idealism is captured by such modern writers as Sri Nisargadatta Maharaj, Sri Aurobindo, P. R. Sarkar, and Sohail Inayatullah.

Buddhist philosophy

Statue of Vasubandhu (jp. Seshin), Kōfuku-ji, Nara, Japan.

Buddhist views which can be said to be similar to Idealism appear in Mahayana Buddhist texts such as the Samdhinirmocana sutra, Laṅkāvatāra Sūtra, Dashabhumika sutra, etc.[35] These were later expanded upon by Indian Buddhist philosophers of the influential Yogacara school, like Vasubandhu, Asaṅga, Dharmakīrti, and Śāntarakṣita. Yogacara thought was also promoted in China by Chinese philosophers and translators like Xuanzang.

There is a modern scholarly disagreement about whether Yogacara Buddhism can be said to be a form of idealism. As Saam Trivedi notes: "on one side of the debate, writers such as Jay Garfield, Jeffrey Hopkins, Paul Williams, and others maintain the idealism label, while on the other side, Stefan Anacker, Dan Lusthaus, Richard King, Thomas Kochumuttom, Alex Wayman, Janice Dean Willis, and others have argued that Yogacara is not idealist."[36] The central point of issue is what Buddhist philosophers like Vasubandhu who used the term vijñapti-matra ("representation-only" or "cognition-only") and formulated arguments to refute external objects actually meant to say.

Vasubandhu's works include a refutation of external objects or externality itself and argues that the true nature of reality is beyond subject-object distinctions.[36] He views ordinary consciousness experience as deluded in its perceptions of an external world separate from itself and instead argues that all there is Vijñapti (representation or conceptualization).[36] Hence Vasubandhu begins his Vimsatika with the verse: All this is consciousness-only, because of the appearance of non-existent objects, just as someone with an optical disorder may see non-existent nets of hair.[36]

Likewise, the Buddhist philosopher Dharmakirti's view of the apparent existence of external objects is summed up by him in the Pramānaṿārttika (‘Commentary on Logic and Epistemology’): Cognition experiences itself, and nothing else whatsoever. Even the particular objects of perception, are by nature just consciousness itself.[37]

While some writers like Jay Garfield hold that Vasubandhu is a metaphysical idealist, others see him as closer to an epistemic idealist like Kant who holds that our knowledge of the world is simply knowledge of our own concepts and perceptions of a transcendental world. Sean Butler upholding that Yogacara is a form of idealism, albeit its own unique type, notes the similarity of Kant's categories and Yogacara's Vāsanās, both of which are simply phenomenal tools with which the mind interprets the noumenal realm.[38] Unlike Kant however who holds that the noumenon or thing-in-itself is unknowable to us, Vasubandhu holds that ultimate reality is knowable, but only through non-conceptual yogic perception of a highly trained meditative mind.[36]

Writers like Dan Lusthaus who hold that Yogacara is not a metaphysical idealism point out, for example, that Yogācāra thinkers did not focus on consciousness to assert it as ontologically real, but simply to analyze how our experiences and thus our suffering is created. As Lusthaus notes: "no Indian Yogācāra text ever claims that the world is created by mind. What they do claim is that we mistake our projected interpretations of the world for the world itself, i.e. we take our own mental constructions to be the world."[39] Lusthaus notes that there are similarities to Western epistemic idealists like Kant and Husserl, enough so that Yogacara can be seen as a form of epistemological idealism. However he also notes key differences like the concepts of karma and nirvana.[39] Saam Trivedi meanwhile notes the similarities between epistemic idealism and Yogacara, but adds that Yogacara Buddhism is in a sense its own theory.[36]

Similarly, Thomas Kochumuttom sees Yogacara as "an explanation of experience, rather than a system of ontology" and Stefan Anacker sees Vasubandhu's philosophy as a form of psychology and as a mainly therapeutic enterprise.[40][41]

Subjective idealism

Subjective idealism (also known as immaterialism) describes a relationship between experience and the world in which objects are no more than collections or bundles of sense data in the perceiver. Proponents include Berkeley,[42] Bishop of Cloyne, an Anglo-Irish philosopher who advanced a theory he called "immaterialism," later referred to as "subjective idealism", contending that individuals can only know sensations and ideas of objects directly, not abstractions such as "matter", and that ideas also depend upon being perceived for their very existence - esse est percipi; "to be is to be perceived".

Arthur Collier[43] published similar assertions though there seems to have been no influence between the two contemporary writers. The only knowable reality is the represented image of an external object. Matter as a cause of that image, is unthinkable and therefore nothing to us. An external world as absolute matter unrelated to an observer does not exist as far as we are concerned. The universe cannot exist as it appears if there is no perceiving mind. Collier was influenced by An Essay Towards the Theory of the Ideal or Intelligible World by Cambridge Platonist John Norris (1701).

Bertrand Russell's popular book The Problems of Philosophy highlights Berkeley's tautological premise for advancing idealism;

"If we say that the things known must be in the mind, we are either unduly limiting the mind's power of knowing, or we are uttering a mere tautology. We are uttering a mere tautology if we mean by 'in the mind' the same as by 'before the mind', i.e. if we mean merely being apprehended by the mind. But if we mean this, we shall have to admit that what, in this sense, is in the mind, may nevertheless be not mental. Thus when we realize the nature of knowledge, Berkeley's argument is seen to be wrong in substance as well as in form, and his grounds for supposing that 'ideas'-i.e. the objects apprehended-must be mental, are found to have no validity whatever. Hence his grounds in favour of the idealism may be dismissed."

The Australian philosopher David Stove harshly criticized philosophical idealism, arguing that it rests on what he called "the worst argument in the world".[44] Stove claims that Berkeley tried to derive a non-tautological conclusion from tautological reasoning. He argued that in Berkeley's case the fallacy is not obvious and this is because one premise is ambiguous between one meaning which is tautological and another which, Stove argues, is logically equivalent to the conclusion.

Alan Musgrave[45] argues that conceptual idealists compound their mistakes with use/mention confusions;

Santa Claus the person does not exist.
"Santa Claus" the name/concept/fairy tale does exist because adults tell children this every Christmas season (the distinction is highlighted by using quotation-marks when referring only to the name and not the object)

and proliferation of hyphenated entities such as "thing-in-itself" (Immanuel Kant), "things-as-interacted-by-us" (Arthur Fine), "table-of-commonsense" and "table-of-physics" (Arthur Eddington) which are "warning signs" for conceptual idealism according to Musgrave because they allegedly do not exist but only highlight the numerous ways in which people come to know the world. This argument does not take into account the issues pertaining to hermeneutics, especially at the backdrop of analytic philosophy. Musgrave criticized Richard Rorty and postmodernist philosophy in general for confusion of use and mention.

A. A. Luce[46] and John Foster are other subjectivists.[47] Luce, in Sense without Matter (1954), attempts to bring Berkeley up to date by modernizing his vocabulary and putting the issues he faced in modern terms, and treats the Biblical account of matter and the psychology of perception and nature. Foster's The Case for Idealism argues that the physical world is the logical creation of natural, non-logical constraints on human sense-experience. Foster's latest defense of his views (phenomenalistic idealism) is in his book A World for Us: The Case for Phenomenalistic Idealism.

Paul Brunton, a British philosopher, mystic, traveler, and guru, taught a type of idealism called "mentalism," similar to that of Bishop Berkeley, proposing a master world-image, projected or manifested by a world-mind, and an infinite number of individual minds participating. A tree does not cease to exist if nobody sees it because the world-mind is projecting the idea of the tree to all minds[48]

John Searle, criticizing some versions of idealism, summarizes two important arguments for subjective idealism. The first is based on our perception of reality:

(1) All we have access to in perception are the contents of our own experience and
(2) The only epistemic basis for claims about the external world are our perceptual experiences

therefore;

(3) The only reality we can meaningfully speak of is that of perceptual experience[49]

Whilst agreeing with (2) Searle argues that (1) is false and points out that (3) does not follow from (1) and (2). The second argument runs as follows;

Premise: Any cognitive state occurs as part of a set of cognitive states and within a cognitive system
Conclusion 1: It is impossible to get outside all cognitive states and systems to survey the relationships between them and the reality they cognize
Conclusion 2: There is no cognition of any reality that exists independently of cognition[50]

Searle contends that Conclusion 2 does not follow from the premises.

Epistemological idealism is a subjectivist position in epistemology that holds that what one knows about an object exists only in one's mind. Proponents include Brand Blanshard.

Transcendental idealism

Transcendental idealism, founded by Immanuel Kant in the eighteenth century, maintains that the mind shapes the world we perceive into the form of space-and-time.

... if I remove the thinking subject, the whole material world must at once vanish because it is nothing but a phenomenal appearance in the sensibility of ourselves as a subject, and a manner or species of representation.

The 2nd edition (1787) contained a Refutation of Idealism to distinguish his transcendental idealism from Descartes's Sceptical Idealism and Berkeley's anti-realist strain of Subjective Idealism. The section Paralogisms of Pure Reason is an implicit critique of Descartes' idealism. Kant says that it is not possible to infer the 'I' as an object (Descartes' cogito ergo sum) purely from "the spontaneity of thought". Kant focused on ideas drawn from British philosophers such as Locke, Berkeley and Hume but distinguished his transcendental or critical idealism from previous varieties;

The dictum of all genuine idealists, from the Eleatic school to Bishop Berkeley, is contained in this formula: “All knowledge through the senses and experience is nothing but sheer illusion, and only in the ideas of the pure understanding and reason is there truth.” The principle that throughout dominates and determines my [transcendental] idealism is, on the contrary: “All knowledge of things merely from pure understanding or pure reason is nothing but sheer illusion, and only in experience is there truth.”

— Prolegomena, 374

Kant distinguished between things as they appear to an observer and things in themselves, "that is, things considered without regard to whether and how they may be given to us".[51] We cannot approach the noumenon, the "thing in Itself" (German: Ding an sich) without our own mental world. He added that the mind is not a blank slate, tabula rasa but rather comes equipped with categories for organising our sense impressions.

In the first volume of his Parerga and Paralipomena, Schopenhauer wrote his "Sketch of a History of the Doctrine of the Ideal and the Real". He defined the ideal as being mental pictures that constitute subjective knowledge. The ideal, for him, is what can be attributed to our own minds. The images in our head are what comprise the ideal. Schopenhauer emphasized that we are restricted to our own consciousness. The world that appears is only a representation or mental picture of objects. We directly and immediately know only representations. All objects that are external to the mind are known indirectly through the mediation of our mind. He offered a history of the concept of the "ideal" as "ideational" or "existing in the mind as an image".

[T]rue philosophy must at all costs be idealistic; indeed, it must be so merely to be honest. For nothing is more certain than that no one ever came out of himself in order to identify himself immediately with things different from him; but everything of which he has certain, sure, and therefore immediate knowledge, lies within his consciousness. Beyond this consciousness, therefore, there can be no immediate certainty ... There can never be an existence that is objective absolutely and in itself; such an existence, indeed, is positively inconceivable. For the objective, as such, always and essentially has its existence in the consciousness of a subject; it is therefore the subject's representation, and consequently is conditioned by the subject, and moreover by the subject's forms of representation, which belong to the subject and not to the object.

Charles Bernard Renouvier was the first Frenchman after Nicolas Malebranche to formulate a complete idealistic system, and had a vast influence on the development of French thought. His system is based on Immanuel Kant's, as his chosen term "néo-criticisme" indicates; but it is a transformation rather than a continuation of Kantianism.

Friedrich Nietzsche argued that Kant commits an agnostic tautology and does not offer a satisfactory answer as to the source of a philosophical right to such-or-other metaphysical claims; he ridicules his pride in tackling "the most difficult thing that could ever be undertaken on behalf of metaphysics."[52] The famous "thing-in-itself" was called a product of philosophical habit, which seeks to introduce a grammatical subject: because wherever there is cognition, there must be a thing that is cognized and allegedly it must be added to ontology as a being (whereas, to Nietzsche, only the world as ever changing appearances can be assumed).[53] Yet he attacks the idealism of Schopenhauer and Descartes with an argument similar to Kant's critique of the latter (see above).[54]

Objective idealism

Objective idealism asserts that the reality of experiencing combines and transcends the realities of the object experienced and of the mind of the observer.[55] Proponents include Thomas Hill Green, Josiah Royce, Benedetto Croce and Charles Sanders Peirce.[56]

Absolute idealism

Schelling (1775–1854) claimed that the Fichte's "I" needs the Not-I, because there is no subject without object, and vice versa. So there is no difference between the subjective and the objective, that is, the ideal and the real. This is Schelling's "absolute identity": the ideas or mental images in the mind are identical to the extended objects which are external to the mind.

Absolute idealism is G. W. F. Hegel's account of how existence is comprehensible as an all-inclusive whole. Hegel called his philosophy "absolute" idealism in contrast to the "subjective idealism" of Berkeley and the "transcendental idealism" of Kant and Fichte,[57] which were not based on a critique of the finite and a dialectical philosophy of history as Hegel's idealism was. The exercise of reason and intellect enables the philosopher to know ultimate historical reality, the phenomenological constitution of self-determination, the dialectical development of self-awareness and personality in the realm of History.

In his Science of Logic (1812–1814) Hegel argues that finite qualities are not fully "real" because they depend on other finite qualities to determine them. Qualitative infinity, on the other hand, would be more self-determining and hence more fully real. Similarly finite natural things are less "real"—because they are less self-determining—than spiritual things like morally responsible people, ethical communities and God. So any doctrine, such as materialism, that asserts that finite qualities or natural objects are fully real is mistaken.[58]

Hegel certainly intends to preserve what he takes to be true of German idealism, in particular Kant's insistence that ethical reason can and does go beyond finite inclinations.[59] For Hegel there must be some identity of thought and being for the "subject" (any human observer) to be able to know any observed "object" (any external entity, possibly even another human) at all. Under Hegel's concept of "subject-object identity," subject and object both have Spirit (Hegel's ersatz, redefined, nonsupernatural "God") as their conceptual (not metaphysical) inner reality—and in that sense are identical. But until Spirit's "self-realization" occurs and Spirit graduates from Spirit to Absolute Spirit status, subject (a human mind) mistakenly thinks every "object" it observes is something "alien," meaning something separate or apart from "subject." In Hegel's words, "The object is revealed to it [to "subject"] by [as] something alien, and it does not recognize itself."[60] Self-realization occurs when Hegel (part of Spirit's nonsupernatural Mind, which is the collective mind of all humans) arrives on the scene and realizes that every "object" is himself, because both subject and object are essentially Spirit. When self-realization occurs and Spirit becomes Absolute Spirit, the "finite" (man, human) becomes the "infinite" ("God," divine), replacing the imaginary or "picture-thinking" supernatural God of theism: man becomes God.[61] Tucker puts it this way: "Hegelianism . . . is a religion of self-worship whose fundamental theme is given in Hegel's image of the man who aspires to be God himself, who demands 'something more, namely infinity.'" The picture Hegel presents is "a picture of a self-glorifying humanity striving compulsively, and at the end successfully, to rise to divinity."[62]

Kierkegaard criticized Hegel's idealist philosophy in several of his works, particularly his claim to a comprehensive system that could explain the whole of reality. Where Hegel argues that an ultimate understanding of the logical structure of the world is an understanding of the logical structure of God's mind, Kierkegaard asserts that for God reality can be a system but it cannot be so for any human individual because both reality and humans are incomplete and all philosophical systems imply completeness. For Hegel, a logical system is possible but an existential system is not: "What is rational is actual; and what is actual is rational".[63] Hegel's absolute idealism blurs the distinction between existence and thought: our mortal nature places limits on our understanding of reality;

So-called systems have often been characterized and challenged in the assertion that they abrogate the distinction between good and evil, and destroy freedom. Perhaps one would express oneself quite as definitely, if one said that every such system fantastically dissipates the concept existence. ... Being an individual man is a thing that has been abolished, and every speculative philosopher confuses himself with humanity at large; whereby he becomes something infinitely great, and at the same time nothing at all.[64]

A major concern of Hegel's Phenomenology of Spirit (1807) and of the philosophy of Spirit that he lays out in his Encyclopedia of the Philosophical Sciences (1817–1830) is the interrelation between individual humans, which he conceives in terms of "mutual recognition." However, what Climacus means by the aforementioned statement, is that Hegel, in the Philosophy of Right, believed the best solution was to surrender one's individuality to the customs of the State, identifying right and wrong in view of the prevailing bourgeois morality. Individual human will ought, at the State's highest level of development, to properly coincide with the will of the State. Climacus rejects Hegel's suppression of individuality by pointing out it is impossible to create a valid set of rules or system in any society which can adequately describe existence for any one individual. Submitting one's will to the State denies personal freedom, choice, and responsibility.

In addition, Hegel does believe we can know the structure of God's mind, or ultimate reality. Hegel agrees with Kierkegaard that both reality and humans are incomplete, inasmuch as we are in time, and reality develops through time. But the relation between time and eternity is outside time and this is the "logical structure" that Hegel thinks we can know. Kierkegaard disputes this assertion, because it eliminates the clear distinction between ontology and epistemology. Existence and thought are not identical and one cannot possibly think existence. Thought is always a form of abstraction, and thus not only is pure existence impossible to think, but all forms in existence are unthinkable; thought depends on language, which merely abstracts from experience, thus separating us from lived experience and the living essence of all beings. In addition, because we are finite beings, we cannot possibly know or understand anything that is universal or infinite such as God, so we cannot know God exists, since that which transcends time simultaneously transcends human understanding.

Bradley saw reality as a monistic whole apprehended through "feeling", a state in which there is no distinction between the perception and the thing perceived. Like Berkeley, Bradley thought that nothing can be known to exist unless it is known by a mind.

We perceive, on reflection, that to be real, or even barely to exist, must be to fall within sentience ... . Find any piece of existence, take up anything that any one could possibly call a fact, or could in any sense assert to have being, and then judge if it does not consist in sentient experience. Try to discover any sense in which you can still continue to speak of it, when all perception and feeling have been removed; or point out any fragment of its matter, any aspect of its being, which is not derived from and is not still relative to this source. When the experiment is made strictly, I can myself conceive of nothing else than the experienced.

— F. H. Bradley, Appearance and Reality, Chapter 14

Bradley was the apparent target of G.E. Moore's radical rejection of idealism. Moore claimed that Bradley did not understand the statement that something is real. We know for certain, through common sense and prephilosophical beliefs, that some things are real, whether they are objects of thought or not, according to Moore. The 1903 article The Refutation of Idealism is one of the first demonstrations of Moore's commitment to analysis. He examines each of the three terms in the Berkeleian aphorism esse est percipi, "to be is to be perceived", finding that it must mean that the object and the subject are necessarily connected so that "yellow" and "the sensation of yellow" are identical - "to be yellow" is "to be experienced as yellow". But it also seems there is a difference between "yellow" and "the sensation of yellow" and "that esse is held to be percipi, solely because what is experienced is held to be identical with the experience of it". Though far from a complete refutation, this was the first strong statement by analytic philosophy against its idealist predecessors, or at any rate against the type of idealism represented by Berkeley.

Actual idealism

Actual idealism is a form of idealism developed by Giovanni Gentile that grew into a "grounded" idealism contrasting Kant and Hegel. The idea is a version of Occam's razor; the simpler explanations are always correct. Actual idealism is the idea that reality is the ongoing act of thinking, or in Italian "pensiero pensante".[65] Any action done by humans is classified as human thought because the action was done due to predisposed thought. He further believes that thoughts are the only concept that truly exist since reality is defined through the act of thinking. This idea was derived from Gentile's paper, "The Theory of Mind As Pure Act".[66]

Since thoughts are actions, any conjectured idea can be enacted. This idea not only affects the individual's life, but everyone around them, which in turn affects the state since the people are the state.[67] Therefore, thoughts of each person are subsumed within the state. The state is a composition of many minds that come together to change the country for better or worse.

Gentile theorizes that thoughts can only be conjectured within the bounds of known reality; abstract thinking does not exist.[66] Thoughts cannot be formed outside our known reality because we are the reality that halt ourselves from thinking externally. With accordance to "The Act of Thought of Pure Thought", our actions comprise our thoughts, our thoughts create perception, perceptions define reality, thus we think within our created reality.

The present act of thought is reality but the past is not reality; it is history. The reason being, past can be rewritten through present knowledge and perspective of the event. The reality that is currently constructed can be completely changed through language (e.g. bias (omission, source, tone)).[67] The unreliability of the recorded realty can skew the original concept and make the past remark unreliable. Actual idealism is regarded as a liberal and tolerant doctrine since it acknowledges that every being picturizes reality, in which their ideas remained hatched, differently. Even though, reality is a figment of thought.

Even though core concept of the theory is famous for its simplification, its application is regarded as extremely ambiguous. Over the years, philosophers have interpreted it numerously different ways:[68] Holmes took it as metaphysics of the thinking act; Betti as a form of hermeneutics; Harris as a metaphysics of democracy; Fogu as a modernist philosophy of history.

Giovanni Gentile was a key supporter of fascism, regarded by many as the "philosopher of fascism". Gentile's philosophy was the key to understating fascism as it was believed by many who supported and loved it. They believed, if priori synthesis of subject and object is true, there is no difference between the individuals in society; they're all one. Which means that they have equal right, roles, and jobs. In fascist state, submission is given to one leader because individuals act as one body. In Gentile's view, far more can be accomplished when individuals are under a corporate body than a collection of autonomous individuals.[67]

Pluralistic idealism

Pluralistic idealism such as that of Gottfried Leibniz[69][70] takes the view that there are many individual minds that together underlie the existence of the observed world and make possible the existence of the physical universe.[71] Unlike absolute idealism, pluralistic idealism does not assume the existence of a single ultimate mental reality or "Absolute". Leibniz' form of idealism, known as Panpsychism, views "monads" as the true atoms of the universe and as entities having perception. The monads are "substantial forms of being, "elemental, individual, subject to their own laws, non-interacting, each reflecting the entire universe. Monads are centers of force, which is substance while space, matter and motion are phenomenal and their form and existence is dependent on the simple and immaterial monads. There is a pre-established harmony by God, the central monad, between the world in the minds of the monads and the external world of objects. Leibniz's cosmology embraced traditional Christian theism. The English psychologist and philosopher James Ward inspired by Leibniz had also defended a form of pluralistic idealism.[72] According to Ward the universe is composed of "psychic monads" of different levels, interacting for mutual self-betterment.[73]

Personalism is the view that the minds that underlie reality are the minds of persons. Borden Parker Bowne, a philosopher at Boston University, a founder and popularizer of personal idealism, presented it as a substantive reality of persons, the only reality, as known directly in self-consciousness. Reality is a society of interacting persons dependent on the Supreme Person of God. Other proponents include George Holmes Howison[74] and J. M. E. McTaggart.[75]

Howison's personal idealism [76] was also called "California Personalism" by others to distinguish it from the "Boston Personalism" which was of Bowne. Howison maintained that both impersonal, monistic idealism and materialism run contrary to the experience of moral freedom. To deny freedom to pursue truth, beauty, and "benignant love" is to undermine every profound human venture, including science, morality, and philosophy. Personalistic idealists Borden Parker Bowne and Edgar S. Brightman and realistic (in some senses of the term, though he remained influenced by neoplatonism) personal theist Saint Thomas Aquinas address a core issue, namely that of dependence upon an infinite personal God.[77]

Howison, in his book The Limits of Evolution and Other Essays Illustrating the Metaphysical Theory of Personal Idealism, created a democratic notion of personal idealism that extended all the way to God, who was no more the ultimate monarch but the ultimate democrat in eternal relation to other eternal persons. J. M. E. McTaggart's idealist atheism and Thomas Davidson's apeirotheism resemble Howisons personal idealism.[78]

J. M. E. McTaggart argued that minds alone exist and only relate to each other through love. Space, time and material objects are unreal. In The Unreality of Time he argued that time is an illusion because it is impossible to produce a coherent account of a sequence of events. The Nature of Existence (1927) contained his arguments that space, time, and matter cannot possibly be real. In his Studies in Hegelian Cosmology (Cambridge, 1901, p196) he declared that metaphysics are not relevant to social and political action. McTaggart "thought that Hegel was wrong in supposing that metaphysics could show that the state is more than a means to the good of the individuals who compose it".[79] For McTaggart "philosophy can give us very little, if any, guidance in action... Why should a Hegelian citizen be surprised that his belief as to the organic nature of the Absolute does not help him in deciding how to vote? Would a Hegelian engineer be reasonable in expecting that his belief that all matter is spirit should help him in planning a bridge?[80]

Thomas Davidson taught a philosophy called "apeirotheism", a "form of pluralistic idealism...coupled with a stern ethical rigorism"[81] which he defined as "a theory of Gods infinite in number." The theory was indebted to Aristotle's pluralism and his concepts of Soul, the rational, living aspect of a living substance which cannot exist apart from the body because it is not a substance but an essence, and nous, rational thought, reflection and understanding. Although a perennial source of controversy, Aristotle arguably views the latter as both eternal and immaterial in nature, as exemplified in his theology of unmoved movers.[82] Identifying Aristotle's God with rational thought, Davidson argued, contrary to Aristotle, that just as the soul cannot exist apart from the body, God cannot exist apart from the world.[83]

Idealist notions took a strong hold among physicists of the early 20th century confronted with the paradoxes of quantum physics and the theory of relativity. In The Grammar of Science, Preface to the 2nd Edition, 1900, Karl Pearson wrote, "There are many signs that a sound idealism is surely replacing, as a basis for natural philosophy, the crude materialism of the older physicists." This book influenced Einstein's regard for the importance of the observer in scientific measurements.[84] In § 5 of that book, Pearson asserted that "...science is in reality a classification and analysis of the contents of the mind..." Also, "...the field of science is much more consciousness than an external world."

Arthur Eddington, a British astrophysicist of the early 20th century, wrote in his book The Nature of the Physical World that "The stuff of the world is mind-stuff":

The mind-stuff of the world is, of course, something more general than our individual conscious minds... The mind-stuff is not spread in space and time; these are part of the cyclic scheme ultimately derived out of it... It is necessary to keep reminding ourselves that all knowledge of our environment from which the world of physics is constructed, has entered in the form of messages transmitted along the nerves to the seat of consciousness... Consciousness is not sharply defined, but fades into subconsciousness; and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature... It is difficult for the matter-of-fact physicist to accept the view that the substratum of everything is of mental character. But no one can deny that mind is the first and most direct thing in our experience, and all else is remote inference."[85]

The 20th-century British scientist Sir James Jeans wrote that "the Universe begins to look more like a great thought than like a great machine"

Ian Barbour in his book Issues in Science and Religion (1966), p. 133, cites Arthur Eddington's The Nature of the Physical World (1928) for a text that argues The Heisenberg Uncertainty Principles provides a scientific basis for "the defense of the idea of human freedom" and his Science and the Unseen World (1929) for support of philosophical idealism "the thesis that reality is basically mental".

Sir James Jeans wrote: "The stream of knowledge is heading towards a non-mechanical reality; the Universe begins to look more like a great thought than like a great machine. Mind no longer appears to be an accidental intruder into the realm of matter... we ought rather hail it as the creator and governor of the realm of matter."[86]

Jeans, in an interview published in The Observer (London), when asked the question: "Do you believe that life on this planet is the result of some sort of accident, or do you believe that it is a part of some great scheme?" replied:

I incline to the idealistic theory that consciousness is fundamental, and that the material universe is derivative from consciousness, not consciousness from the material universe... In general the universe seems to me to be nearer to a great thought than to a great machine. It may well be, it seems to me, that each individual consciousness ought to be compared to a brain-cell in a universal mind.

Addressing the British Association in 1934, Jeans said:

What remains is in any case very different from the full-blooded matter and the forbidding materialism of the Victorian scientist. His objective and material universe is proved to consist of little more than constructs of our own minds. To this extent, then, modern physics has moved in the direction of philosophic idealism. Mind and matter, if not proved to be of similar nature, are at least found to be ingredients of one single system. There is no longer room for the kind of dualism which has haunted philosophy since the days of Descartes.[87]

In The Universe Around Us, Jeans writes:

Finite picture whose dimensions are a certain amount of space and a certain amount of time; the protons and electrons are the streaks of paint which define the picture against its space-time background. Traveling as far back in time as we can, brings us not to the creation of the picture, but to its edge; the creation of the picture lies as much outside the picture as the artist is outside his canvas. On this view, discussing the creation of the universe in terms of time and space is like trying to discover the artist and the action of painting, by going to the edge of the canvas. This brings us very near to those philosophical systems which regard the universe as a thought in the mind of its Creator, thereby reducing all discussion of material creation to futility.[88]

The chemist Ernest Lester Smith wrote a book Intelligence Came First (1975) in which he claimed that consciousness is a fact of nature and that the cosmos is grounded in and pervaded by mind and intelligence.[89]

Bernard d'Espagnat, a French theoretical physicist best known for his work on the nature of reality, wrote a paper titled The Quantum Theory and Reality. According to the paper:

The doctrine that the world is made up of objects whose existence is independent of human consciousness turns out to be in conflict with quantum mechanics and with facts established by experiment.[90]

In a Guardian article entitled "Quantum Weirdness: What We Call 'Reality' is Just a State of Mind",[91] d'Espagnat wrote:

What quantum mechanics tells us, I believe, is surprising to say the least. It tells us that the basic components of objects – the particles, electrons, quarks etc. – cannot be thought of as 'self-existent'.

He further writes that his research in quantum physics has led him to conclude that an "ultimate reality" exists, which is not embedded in space or time.[92]

Contemporary idealists

There are various philosophers working in contemporary Western philosophy of mind who have recently defended an idealist stance. These include:

 • Nicholas Rescher
 • Howard Robinson
 • John McDowellMind and World (1996)
 • Vittorio HösleObjective Idealism, Ethics and Politics (1998)
 • John Leslie — Infinite Minds: A Philosophical Cosmology (2002).
 • John Foster — A World for Us (2008), coming from a traditional Christian theological perspective.
 • Timothy SpriggeA Defense of Absolute Idealism (2012).
 • Bernardo Kastrup — The Idea of the World (2018)

See also

Notes

 1. ^ "Idealism | philosophy". Encyclopedia Britannica. Retrieved 22 January 2020.
 2. ^ Guyer, Paul; Horstmann, Rolf-Peter (2019), "Idealism", in Zalta, Edward N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 ed.), Metaphysics Research Lab, Stanford University, retrieved 22 January 2020
 3. ^ a b Daniel Sommer Robinson, "Idealism", Encyclopædia Britannica
 4. ^ Embree, Lester; Nenon, Thomas, eds. (2012). Husserl's Ideen (Contributions to Phenomenology). Springer Publishing. p. 338. ISBN 9789400752122. Retrieved 27 July 2019.
 5. ^ a b Ludwig Noiré, Historical Introduction to Kant's Critique of Pure Reason
 6. ^ Zim, Robert (1995). Basic ideas of Yogācāra Buddhism. San Francisco State University. Source: [1] (Retrieved 18 October 2007).
 7. ^ Heidegger, Martin (2006). Being and Time. Klim. pp. §43 a.
 8. ^ Sprigge, T. (1998). Idealism. In The Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor and Francis. Retrieved 29 Jun. 2018. doi:10.4324/9780415249126-N027-1
 9. ^ a b Guyer, Paul; Horstmann, Rolf-Peter (30 August 2015). "Idealism". In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, California: Metaphysics Research Lab, Stanford University.
 10. ^ "idealism, n." Oxford English Dictionary.
 11. ^ "idealism, n." Merriam-Webster.
 12. ^ "idealism, n." Online Etymological Dictionary.
 13. ^ "Idealism - Define Idealism at Dictionary.com". Dictionary.com.
 14. ^ "Idealism - Definition of Idealism by Merriam-Webster".
 15. ^ Macionis, John J. (2012). Sociology 14th Edition. Boston: Pearson. p. 88. ISBN 978-0-205-11671-3.
 16. ^ In On The Freedom of the Will, Schopenhauer noted the ambiguity of the word idealism, calling it a "term with multiple meanings". For Schopenhauer, idealists seek to account for the relationship between our ideas and external reality, rather than for the nature of reality as such. Non-Kantian idealists, on the other hand, theorized about mental aspects of the reality underlying phenomena.
 17. ^ Philip J. Neujahr would "restrict the idealist label to theories which hold that the world, or its material aspects, are dependent upon the specifically cognitive activities of the mind or Mind in perceiving or thinking about (or 'experiencing') the object of its awareness." Philip J. Neujahr, Kant's Idealism, Ch. 1
 18. ^ Immanuel Kant, Notes and Fragments, ed. Paul Guyer, trans. by Curtis Bowman, Paul Guyer, and Frederick Rauscher, Cambridge University Press, 2005, p. 318, ISBN 0-521-55248-6
 19. ^ Critique of Pure Reason, A 38
 20. ^ Mark Kulstad and Laurence Carlin, "Leibniz's Philosophy of Mind", Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/leibniz-mind/
 21. ^ ARNE GRØN. "Idealism". Encyclopedia of Science and Religion. Retrieved 1 August 2011.
 22. ^ J.D.McNair. "Plato's Idealism". Students' notes. MIAMI-DADE COMMUNITY COLLEGE. Retrieved 7 August 2011.
 23. ^ Arne Grøn. "Idealism". Encyclopedia of Science and Religion. eNotes. Retrieved 7 August 2011.
 24. ^ Simone Klein. "What is objective idealism?". Philosophy Questions. Philosophos. Archived from the original on 16 July 2011. Retrieved 7 August 2011.
 25. ^ 'For there is for this universe no other place than the soul or mind'
  (neque est alter hujus universi locus quam anima)
  Enneads, iii, lib. vii, c.10
 26. ^ (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere)
  Arthur Schopenhauer, Parerga and Paralipomena, Volume I, "Fragments for the History of Philosophy," § 7
 27. ^ Enneads, iii, 7, 10
 28. ^ Gerson, Lloyd (2018) [2003]. "Plotinus". The Three Fundamental Principles of Plotinus’ Metaphysics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 27 July 2019.
 29. ^ Snowden, J. (1915). Philosophical Idealism and Christian Theology. The Biblical World, 46(3), 152-158. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/3142477
 30. ^ "world ground (philosophy) - Britannica Online Encyclopedia". Britannica.com. Retrieved 17 August 2012.
 31. ^ Thompson, Theodore L. (March 1963). "Spiritualization of Thought". The Christian Science Journal. 81 (3). ISSN 0009-5613. Retrieved 27 July 2019.
 32. ^ Krishnananda, Swami. Daily Invocations. Divine Life Society, The Purusha Sukta, Verses 4-5.
 33. ^ Nikhilananda, Swami. The Upanishads — A New Translation. Chhandogya Upanishad, Parts 5-8.
 34. ^ S. G. Dyczkowski, Mark. The Doctrine of Vibration: An Analysis of Doctrines and Practices of Kashmir Shaivism. P. 51
 35. ^ Fernando Tola, Carmen Dragonetti. Philosophy of mind in the Yogacara Buddhist idealistic school. History of Psychiatry, SAGE Publications, 2005, 16 (4), pp.453-465.
 36. ^ a b c d e f Trivedi, Saam; Idealism and Yogacara Buddhism. Asian Philosophy Vol. 15, No. 3, November 2005, pp. 231–246
 37. ^ Kapstein, Matthew T. Buddhist Idealists and Their Jain Critics On Our Knowledge of External Objects. Royal Institute of Philosophy Supplement / Volume 74 / July 2014, pp 123 - 147 doi:10.1017/S1358246114000083, Published online: 30 June 2014
 38. ^ Butler, Idealism in Yogācāra Buddhism, 2010.
 39. ^ a b Dan Lusthaus, "What is and isn't Yogācāra." "Archived copy". Archived from the original on 16 December 2013. Retrieved 12 January 2016.CS1 maint: archived copy as title (link).
 40. ^ Kochumuttom, Thomas A. (1999), A buddhist Doctrine of Experience. A New Translation and Interpretation of the Works of Vasubandhu the Yogacarin, Delhi: Motilal Banarsidass
 41. ^ Anacker, Stefan; Seven works of Vasubandhu
 42. ^ " Berkeley's version of Idealism is usually referred to as Subjective Idealism or Dogmatic Idealism" http://www.philosophybasics.com/branch_idealism.html
 43. ^ Clavis Universalis, or A New Inquiry after Truth, being a Demonstration of the NonExistence or Impossibility of an External World by Arthur Collier
 44. ^ "Stove's discovery of the worst argument in the world".
 45. ^ Alan Musgrave, in an article titled Realism and Antirealism in R. Klee (ed), Scientific Inquiry: Readings in the Philosophy of Science, Oxford, 1998, 344-352 - later re-titled to Conceptual Idealism and Stove's Gem in A. Musgrave, Essays on Realism and Rationalism, Rodopi, 1999 also in M.L. Dalla Chiara et al. (eds), Language, Quantum, Music, Kluwer, 1999, 25-35 - Alan Musgrave
 46. ^ Sense Without Matter Or Direct Perception By A.A. Luce
 47. ^ Review for John Foster's book A World for Us: The Case for Phenomenalistic Idealism http://ndpr.nd.edu/review.cfm?id=15785
 48. ^ http://www.stillnessspeaks.com/images/uploaded/file/Paul%20Brunton.pdf
 49. ^ John Searle, The Construction of Social Reality p. 172
 50. ^ John Searle, The Construction of Social Reality p. 174
 51. ^ Critique of Pure Reason, A 140
 52. ^ Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, Part 1 On the Prejudice of Philosophers Section 11; cf. On the Genealogy of Morals, book III, 25, the last paragraph.
 53. ^ Cf. e.g. The Will To Power, 552. Online text here. "At last, the «thing-in-itself» also disappears, because this is fundamentally the conception of a «subject-in-itself». But we have grasped that the subject is a fiction. The antithesis «thing-in-itself» and «appearance» is untenable; with that, however, the concept «appearance» also disappears."
 54. ^ Cf. e.g. The Will To Power, 477. Online text here
 55. ^ Dictionary definition http://dictionary.reference.com/browse/objective+idealism
 56. ^ "Idealism - By Branch / Doctrine - The Basics of Philosophy".
 57. ^ One book devoted to showing that Hegel is neither a Berkeleyan nor a Kantian idealist is Kenneth Westphal, Hegel's Epistemological Realism (Dordrecht: Kluwer, 1989).
 58. ^ An interpretation of Hegel's critique of the finite, and of the "absolute idealism" which Hegel appears to base that critique, is found in Robert M. Wallace, Hegel's Philosophy of Reality, Freedom, and God, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
 59. ^ See Wallace, Hegel's Philosophy of Reality, Freedom, and God, chapter 3, for details on how Hegel might preserve something resembling Kant's dualism of nature and freedom while defending it against skeptical attack.
 60. ^ G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller (Oxford: Clarendon, 1977), para. 771; cf. para. 374.
 61. ^ Leonard F. Wheat, Hegel's Undiscovered Thesis-Antithesis-Synthesis Dialectics: What Only Marx and Tillich Understood (Amherst, NY: Prometheus, 2012), 69, 105-106, 116, 158-59, 160, 291, 338.
 62. ^ Robert Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx (Cambridge: Cambridge University Press, 1961), 43, 66.
 63. ^ G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right (1821)
 64. ^ Søren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript (1846)
 65. ^ Peters, R. (2006). "On Presence: "Actes De Presence": Presence in Fascist Political Culture". History & Theory. 45 (3): 362–374. doi:10.1111/j.1468-2303.2006.00371.x.
 66. ^ a b Right Thinkers #7: Giovanni Gentile (1875-1944). (2014, July 1). Retrieved February 12, 2017, from Right Scholarship https://rightscholarship.wordpress.com/tag/idealism/
 67. ^ a b c Custom Research Papers on Actual Idealism. (n.d.). Retrieved February 11, 2017, from https://www.papermasters.com/actual-idealism.html
 68. ^ Peters, R. (2006). On Presence: "Actes De Presence": Presence in Fascist Political Culture. History & Theory, 45(3), 362-374. Retrieved from http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=138f85e9-3bd6-470d-93cbc8aa68e8f20e%40sessionmgr4009&vid=0&hid=4104
 69. ^ Michael Blamauer (ed.), The Mental as Fundamental: New Perspectives on Panpsychism, Walter de Gruyter, 2013, p. 111.
 70. ^ "Metaphysical Idealism". www.eskimo.com.
 71. ^ "Metaphysical Idealism". www.eskimo.com. Retrieved 17 November 2018.
 72. ^ The New Cambridge Modern History: The era of violence, 1898-1945, edited by David Thomson University Press, 1960, p. 135
 73. ^ Hugh Joseph Tallon The concept of self in British and American idealism 1939, p. 118
 74. ^ The Limits Of Evolution; And Other Essays Illustrating The Metaphysical Theory Of Personal Idealism By George Holmes Howison
 75. ^ See the book Idealistic Argument in Recent British and American Philosophy By Gustavus W Cunningham page 202 "Ontologically i am an idealist, since i believe that all that exists is spiritual. I am also, in one sense of the term, a Personal Idealist."
 76. ^ "George Holmes Howison". Howison.us. Archived from the original on 7 July 2012. Retrieved 17 August 2012.
 77. ^ "Research & Articles on Howison, George Holmes (1834–1916) by". BookRags.com. 2 November 2010. Retrieved 17 August 2012.
 78. ^ McLachlan, James. (2006). "George Holmes Howison: "The City of God" and Personal Idealism". The Journal of Speculative Philosophy. 20 (3): 224–242. doi:10.1353/jsp.2007.0005.
 79. ^ The Encyclopedia of Philosophy, vol. 3, "Idealism," New York, 1967
 80. ^ Studies in Hegelian Cosmology ibid.
 81. ^ Charles M. Bakewell, "Thomas Davidson," Dictionary of American Biography, gen. ed. Dumas Malone (New York: Charles Scribner's Sons, 1932), 96.
 82. ^ Gerson, Lloyd P. (2004). "The Unity of Intellect in Aristotle's "De Anima"" (PDF). Phronesis. 49 (4): 348–373. doi:10.1163/1568528043067005. JSTOR 4182761. Desperately difficult texts inevitably elicit desperate hermeneutical measures. Aristotle's De Anima, book three, chapter five, is evidently one such text. At least since the time of Alexander of Aphrodisias, scholars have felt compelled to draw some remarkable conclusions regarding Aristotle's brief remarks in this passage regarding intellect. One such claim is that in chapter five, Aristotle introduces a second intellect, the so-called 'agent intellect', an intellect distinct from the 'passive intellect', the supposed focus of discussion up until this passage. This view is a direct descendant of the view of Alexander himself, who identified the agent intellect with the divine intellect. Even the staunchest defender of such a view is typically at a loss to give a plausible explanation of why the divine intellect pops into and then out of the picture in the intense and closely argued discussion of the human intellect that goes from chapter four through to the end of chapter seven.
 83. ^ Davidson, Journal, 1884-1898 (Thomas Davidson Collection, Manuscript Group #169, Sterling Memorial Library, Yale University). Quoted in DeArmey, "Thomas Davidson's Apeirotheism," 692
 84. ^ Whitworth, Michael H. (2002). Einstein's Wake: Relativity, Metaphor, & Modernist Literature. Oxford University Press. pp. 85–87. ISBN 0198186401. Retrieved 27 July 2019.
 85. ^ A.S. Eddington, The Nature of the Physical World, page 276-81.
 86. ^ Sir James Jeans, The mysterious universe, page 137.
 87. ^ Sir James Jeans addressing the British Association in 1934.
 88. ^ James Jeans The Universe Around Us page 317.
 89. ^ Ernest Lester SmithIntelligence Came First Quest Books, 1990 ISBN 0-8356-0657-0
 90. ^ "The Quantum Theory and Reality" (PDF).
 91. ^ "Quantum weirdness: What We Call 'Reality' is Just a State of Mind" (20 March 2009).
 92. ^ d'Espagnat, Bernard (20 March 2009). "Quantum weirdness: What We Call 'Reality' is Just a State of Mind". Guardian.

References

Further reading

 • Gustavus Watts Cunningham Idealistic Argument in Recent British and American Philosophy Books For Libraries Press, 1967
 • Hugh Joseph Tallon The concept of self in British and American idealism Catholic University of America Press, 1939
 • Gerald Thomas Baskfield The idea of God in British and American personal idealism Catholic University of America, 1933
 • Vergilius Ture Anselm Ferm A history of philosophical systems Littlefield Adams, 1968 ISBN 0-8226-0130-3

External links