اوضاع چین در زمان دنیاگیری ۲۰–۲۰۱۹ کروناویروس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


موارد کووید ۱۹ در سرزمین اصلی چین  ()
     درگذشت        بهبودی        تست‌شده        تشخیص بالینی        تست‌شده یا بالینی

دسامبر دسامبر ژانویه ژانویه فوریه فوریه مارس مارس ۱۵ روز گذشته ۱۵ روز گذشته

تاریخ
# موارد
(به استثنای بالینی)
# موارد
(شامل بالینی)
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
۲۷(—)
۲۷(=)
۳ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴(+٪۶۳)
۴ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴(=)
۵ ژانویه ۲۰۲۰
۵۹(+٪۳۴)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۰
۴۱(—)
۴۱(=)
۱۶ ژانویه ۲۰۲۰
۴۵(+٪۹٫۷)
۱۷ ژانویه ۲۰۲۰
۶۲(+٪۳۸)
۱۸ ژانویه ۲۰۲۰
۱۲۱(+٪۹۵)
۱۹ ژانویه ۲۰۲۰
۱۹۸(+٪۶۴)
۲۰ ژانویه ۲۰۲۰
۲۹۱(+٪۴۷)
۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
۴۴۰(+٪۵۱)
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
۵۷۱(+٪۳۰)
۲۳ ژانویه ۲۰۲۰
۸۳۰(+٪۴۵)
۲۴ ژانویه ۲۰۲۰
۱,۲۸۷(+٪۵۵)
۲۵ ژانویه ۲۰۲۰
۱,۹۷۵(+٪۵۳)
۲۶ ژانویه ۲۰۲۰
۲,۷۴۴(+٪۳۹)
۲۷ ژانویه ۲۰۲۰
۴,۵۱۵(+٪۶۴)
۲۸ ژانویه ۲۰۲۰
۵,۹۷۴(+٪۳۲)
۲۹ ژانویه ۲۰۲۰
۷,۷۱۱(+٪۲۹)
۳۰ ژانویه ۲۰۲۰
۹,۶۹۲(+٪۲۶)
۳۱ ژانویه ۲۰۲۰
۱۱,۷۹۱(+٪۲۲)
۱ فوریه ۲۰۲۰
۱۴,۳۸۰(+٪۲۲)
۲ فوریه ۲۰۲۰
۱۷,۲۰۵(+٪۲۰)
۳ فوریه ۲۰۲۰
۲۰,۴۳۸(+٪۱۹)
۴ فوریه ۲۰۲۰
۲۴,۳۲۴(+٪۱۹)
۵ فوریه ۲۰۲۰
۲۸,۰۱۸(+٪۱۵)
۶ فوریه ۲۰۲۰
۳۱,۱۶۱(+٪۱۱)
۷ فوریه ۲۰۲۰
۳۴,۵۴۶(+٪۱۱)
۸ فوریه ۲۰۲۰
۳۷,۱۹۸(+٪۷٫۷)
۹ فوریه ۲۰۲۰
۴۰,۱۷۱(+٪۸٫۰)
۱۰ فوریه ۲۰۲۰
۴۲,۶۳۸(+٪۶٫۱) ۴۸,۳۱۵(—)
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۴۴,۶۵۳(+٪۴٫۷) ۵۵,۲۲۰(+٪۱۴)
۱۲ فوریه ۲۰۲۰
۴۶,۴۷۲(+٪۴٫۱) ۵۸,۷۶۱(+٪۶٫۴)
۱۳ فوریه ۲۰۲۰
۴۸,۴۶۷(+٪۴٫۳) ۶۳,۸۵۱(+٪۸٫۷)
۱۴ فوریه ۲۰۲۰
۴۹,۹۷۰(+٪۳٫۱) ۶۶,۴۹۲(+٪۴٫۱)
۱۵ فوریه ۲۰۲۰
۵۱,۰۹۱(+٪۲٫۲) ۶۸,۵۰۰(+٪۳٫۰)
۱۶ فوریه ۲۰۲۰
۷۰,۵۴۸(+٪۳٫۰)
۱۷ فوریه ۲۰۲۰
۷۲,۴۳۶(+٪۲٫۷)
۱۸ فوریه ۲۰۲۰
۷۴,۱۸۵(+٪۲٫۴)
۱۹ فوریه ۲۰۲۰
۷۵,۰۰۲(+٪۱٫۱)
۲۰ فوریه ۲۰۲۰
۷۵,۸۹۱(+٪۱٫۲)
۲۱ فوریه ۲۰۲۰
۷۶,۲۸۸(+٪۰٫۵۲)
۲۲ فوریه ۲۰۲۰
۷۶,۹۳۶(+٪۰٫۸۵)
۲۳ فوریه ۲۰۲۰
۷۷,۱۵۰(+٪۰٫۲۸)
۲۴ فوریه ۲۰۲۰
۷۷,۶۵۸(+٪۰٫۶۶)
۲۵ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۰۶۴(+٪۰٫۵۲)
۲۶ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۴۹۷(+٪۰٫۵۵)
۲۷ فوریه ۲۰۲۰
۷۸,۸۲۴(+٪۰٫۴۲)
۲۸ فوریه ۲۰۲۰
۷۹,۲۵۱(+٪۰٫۵۴)
۲۹ فوریه ۲۰۲۰
۷۹,۸۲۴(+٪۰٫۷۲)
۱ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۰۲۶(+٪۰٫۲۵)
۲ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۱۵۱(+٪۰٫۱۶)
۳ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۲۷۰(+٪۰٫۱۵)
۴ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۴۰۹(+٪۰٫۱۷)
۵ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۵۵۲(+٪۰٫۱۸)
۶ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۶۵۱(+٪۰٫۱۲)
۷ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۶۹۵(+٪۰٫۰۵)
۸ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۳۵(+٪۰٫۰۵)
۹ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۵۴(+٪۰٫۰۲)
۱۰ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۷۸(+٪۰٫۰۳)
۱۱ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۷۹۳(+٪۰٫۰۲)
۱۲ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۱۳(+٪۰٫۰۲)
۱۳ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۲۴(+٪۰٫۰۱)
۱۴ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۴۴(+٪۰٫۰۲)
۱۵ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۶۰(+٪۰٫۰۲)
۱۶ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۸۱(+٪۰٫۰۲)
۱۷ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۸۹۴(+٪۰٫۰۲)
۱۸ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۹۲۸(+٪۰٫۰۴)
۱۹ مارس ۲۰۲۰
۸۰,۹۶۷(+٪۰٫۰۵)
۲۰ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۰۸(+٪۰٫۰۵)
۲۱ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۵۴(+٪۰٫۰۶)
۲۲ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۰۹۳(+٪۰٫۰۵)
۲۳ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۱۷۱(+٪۰٫۱۰)
۲۴ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۲۱۸(+٪۰٫۰۶)
۲۵ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۲۸۵(+٪۰٫۰۸)
۲۶ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۳۴۰(+٪۰٫۰۷)
۲۷ مارس ۲۰۲۰
۸۱,۳۹۴(+٪۰٫۰۶)

شیوع ۲۰–۲۰۱۹ کروناویروس اول بار به صورت زنجیره‌ای از ابتلاهای رازآلود به سینه‌پهلو در ووهان مرکز استان هوبئی چین آشکار شد. پس از آنکه اسنادی تأیید نشده در اینترنت منتشر شد، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ووهان وجود زنجیره‌ای از سینه‌پهلوهای ناشناخته مربوط به بازار غذاهای دریایی هوانان را تصدیق کرد. احتمال همه‌گیر شدن بیماری خیلی زود توجه اهالی کشور را جلب کرد و کمیسیون بهداشت ملی مستقر در پکن، چند متخصص را در روز بعد به ووهان روانه کرد. در ۸ جنوری یک کروناویروس جدید به عنوان علت سینه‌پهلو تشخیص داده شد.[۱] ظرف مدت اندکی توالی این ویروس در پایگاه داده دسترسی آزاد منتشر شد.[۲]

نخستین واکنش‌ها در ووهان[ویرایش]

موارد تاییدشدهٔ 2019-nCoV در چین که از ۲۵ ژانویه گسترش یافته‌است. خاستگاه این ویروس استان هوبئی با رنگ تیره مشخص است.

در ۱ دسامبر ۲۰۱۹ یک بیمار سینه‌پهلوی ویروسی در یک از بیمارستان‌های عفونی شهر ووهان به نام جین‌یین‌تان بستری شد. این فرد نخستین مورد شناخته شده عفونت کرونای جدید بود. در ۲۶ دسامبر مرکز فوریت‌های پزشکی شانگهای یک نمونه خون از بیماری با سینه‌پهلوی ناشناخته از مرکز تشخیص و پیشگیری ووهان و بیمارستان مرکزی ووهان دریافت کرد و پس از بررسی‌ها مشخص شد دارای یک ویروس کرونای جدید است.

قرنطینه هوبئی[ویرایش]

نظارت بهداشتی[ویرایش]

به گفته رادیو تلویزیون ووهان در ۱۹ جنوری، مسئولان شهر گفتند هر کس از شهر خارج شود را تحت نظر می‌گیرند زیرا می‌تواند اپیدمی را با خود نگه دارد. در ۲۰ جنوری، مسئولان ایستگاه متروی هانکوئو به خبر پکن گفتند آن‌ها دمای بدن تمام مسافرانی را که وارد ایستگاه می‌شود یا از آن خارج می‌شود را چک می‌کنند. اگر دما بالای ۳۸ درجه باشد آزمایشات بعدی را بر روی فرد انجام می‌دهند و در صورت لزوم به بیمارستان اطلاع می‌دهند.[۳]

ووهان گریزان[ویرایش]

در صبحگاه روز قرنطینه، هشتگی در میان کاربران سینا ویبو به راه افتاد (#逃离武汉#) که معنی آن ووهان گریزان بود، این هشتگ به سرعت داغ شد.[۴][۵] شهروندان ووهانی به منظور ترک شهر به ایستگاه‌های قطار هجوم می‌بردند تا پیش از قرنطینه، موفق به ترک شهر شوند، آن‌ها صف‌های طولانی تشکیل دادند و کمی بعد از موفقیت‌هایشان پست گذاشتند.

قرنطینه‌های دیگر[ویرایش]

پس از ووهان دو شهر دیگر هوانگانگ و ایژو اقدام به متوقف کردن سامانه‌های حمل و نقل عمومی نمودند.

نظرات جنجال‌برانگیز[ویرایش]

در ۲۰ام ژانویه گوآن یی متخصص در اپیدمیولوژی سارس به خبرگزاری Caixin گفت دولت محلی در مورد سرایت‌پذیری نباید با کلمات بازی کند و ابراز امیدواری کرد ما می‌توانیم از همه‌گیری ۲۰۰۳ سارس درس بگیریم. سخنان او که ظاهراً متفاوت از آن چیزی بود که رسانه‌های دولتی می‌گفتند با شانتاژهای خبری روزنامه‌نگاران دولتی جنجال‌برانگیز شد. در ۱۵ ژانویه گوان یی گفته بود بیماری کنترل‌پذیر است.

منابع[ویرایش]

  1. Khan, Natasha (2020-01-09). "New Virus Discovered by Chinese Scientists Investigating Pneumonia Outbreak". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Archived from the original on 2 February 2020. Retrieved 2020-02-02.
  2. Cohen, Jon (2020-01-11). "Chinese researchers reveal draft genome of virus implicated in Wuhan pneumonia outbreak". Science. Archived from the original on 29 January 2020. Retrieved 2020-02-03.
  3. 实地探访:进出武汉须检测体温,超38℃进一步排查. The Beijing News. 2020-01-21. Archived from the original on 3 February 2020. Retrieved 2020-02-03.
  4. 武漢肺炎》高調「#逃離武漢」 封城前夕至少30萬人逃出 - 國際 - 自由時報電子報 (به چینی). Liberty Times. 2020-01-23. Retrieved 2020-01-23.
  5. 【武漢肺炎】市民封城前逃離 火車站凌晨排長龍. Headline Daily. 2020-01-23. Archived from the original on 2020-01-27. Retrieved 2020-01-27.