اورائوس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سردیس مومیایی توت عنخ آمون با اورائی از دورهٔ سلسله هجدهم. در این تصویر کبرا نمادی وادجت و کرکس نمادی از نخبت به نمایندگی از وحدت مصر سفلی و علیا هستند.

اورائوس (‎//‎;[۱] جمع اورائی یا اورائوسز; از یونانی οὐραῖοςοὐραῖοςبا ouraîos "در آن دم"; از مصری jʿr.t (iaret), "دنبالهٔ کبرا") نمادی برساخته از کبرای مصری است که به عنوان نماد حاکمیت، سلطنتی، الوهیت و قدرت الهی در مصر باستان استفاده می‌شد.

منابع[ویرایش]

  1. "Uraeus". Dictionary.com. 2012. Retrieved July 13, 2012.

منابع[ویرایش]

  • Alchin, Linda. "The Uraeus." Egyptian Gods. Siteseen Ltd, n.d. Web.
  • Budge, Sir E. A. Wallis. An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, in Two Volumes, (Dover Publications, Inc, New York), c 1920, Dover Edition, c 1978. (Large categorized listings of Hieroglyphs, Vol 1, pp xcvii–cxlvii (97–147, 50 pgs.)
  • Dunand, Françoise, and Christiane Zivie-Coche. "Cosmonogies, Creation, and Time: Order and Disorder in Creation." Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Ithaca: Cornell U, 2004. 347. Print.
  • "Egyptian Symbols: Uraeus." Egyptian Gods and Goddesses. Egyptian-Gods.org, n.d. Web.
  • Hagen, Rose-Marie & Rainer Hagen. Egypt; People, Gods, Pharaohs, (Barnes and Noble Books, New York), c 2003, (originally: Taschen, GmbH, Koln), c 2003, 1999, pg 202.
  • Hardwick, Tom. "The Iconography of the Blue Crown in the New Kingdom." The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 89, 2003, pp. 117–141. JSTOR, www.jstor.org/stable/3822494.
  • Johnson, Sally J. (1990). The Cobra Goddess of Ancient Egypt: Predynastic, Early Dynastic, and Old Kingdom Periods. Kegan Paul International. شابک ‎۰−۷۱۰۳−۰۲۱۲−۶0-7103-0212-6
  • Reeves, Nicholas. Ancient Egypt, The Great Discoveries, a Year-by-Year Chronicle, (Thames and Hudson Ltd, London), c. 2000. See "1920, The Golden Uraeus of Sesostris II from el-Lahun", pg. 157.