ان-گرم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ان-گرم

در حوزه‌های زبان‌شناسی رایانشی و احتمالات، n-gram دنباله‌ای پیوسته از n قلم در یک دنبالهٔ معین از متن یا کلام است. بسته به کاربردشان، اقلام می‌توانند واج، هجا، حرف، واژه، یا جفت‌باز باشند. n-gramها معمولاً از یک پیکرهٔ متنی یا شفاهی جمع‌آوری می‌شوند. وقتی اقلام مورد مطالعه واژه باشند، معمولاً به n-gramها «شینگلز» گفته می‌شود.

به n-gram با اندازه‌های یک، دو، و سه به ترتیب تک‌گرم، دوگرم، و سه‌گرم گفته می‌شود و نامگذاری به همین منوال ادامه می‌یابد.

کاربرد[ویرایش]

مدل n-gram نوعی مدل زبانی احتمالاتی است که برای پیش‌بینی قلم بعدی در دنباله‌ای به شکل مرتبهٔ (n − 1) مارکوف به کار می‌رود. امروزه مدل‌های n-gram در احتمالات، نظریهٔ ارتباطات، زبان‌شناسی رایانشی (مثلاً پردازش آماری زبان طبیعی)، زیست‌شناسی رایانشی (مثلاً آنالیز دنباله زیست‌شناختی) و فشرده‌سازی داده‌ها کاربرد گسترده دارند. دو مزیت مهم مدل‌های n-gram (و الگوریتم‌های وابسته) سادگی و میزان‌پذیری است؛ در nهای بزرگ، مدل می‌تواند محتوای بیشتری را با بده‌بستان مشخص زمان–مکان ذخیره کند، و آزمایش‌های کوچک را به‌طور بهینه scale up کند.

مثال[ویرایش]

مثال‌هایی از n-gram در رشته‌های مختلف
حوزه واحد نمونه دنبالهٔ ۱-گرم دنبالهٔ ۲-گرم دنبالهٔ ۳-گرم
مرتبهٔ مدل مارکوف حاصله ۰ ۱ ۲
تعیین توالی پروتئین اسید آمینه … Cys-Gly-Leu-Ser-Trp … …، Cys، Gly، Leu، Ser، Trp، … …، Cys-Gly، Gly-Leu، Leu-Ser، Ser-Trp، … …، Cys-Gly-Leu، Gly-Leu-Ser، Leu-Ser-Trp، …
تعیین توالی دی‌ان‌ای جفت‌باز …AGCTTCGA… …، A، G، C، T، T، C، G، A، … …، AG، GC، CT، TT، TC، CG، GA، … …، AGC، GCT، CTT، TTC، TCG، CGA، …
زبان‌شناسی رایانشی نویسه توانا بود هر که دانا بود ت، و، ا، ن، ا، _، ب، و، د، _، ه، ر، _، ک، ه، _، د، ا، ن، ا، _، ب، و، د تو، وا، ان، نا، ا_، _ب، بو، ود، د_، _ه، هر، ر_، _ک، که، ه_، _د، دا، ان، نا، ا_، _ب، بو، ود، د_ توا، وان، انا، نا_، ا_ب، _بود، بود، ود_، د_ه، _هر، هر_، ر_ک، _که، که_، ه_د، _دا، دان، انا، نا_، ا_ب، _بو، بود
زبان‌شناسی رایانشی واژه توانا بود هر که دانا بود توانا، بود، هر، که، دانا، بود توانا بود، بود هر، هر که، که دانا، دانا بود توانا بود هر، بود هر که، هر که دانا، که دانا بود

منابع[ویرایش]