انواع شوت ها در ورزش تنیس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در تنیس انواع مختلفی از شوت‌ها (روش‌های ضربه زدن به توپ) وجود دارد که می‌توان آنها را به طرق مختلف دسته‌بندی کرد. نوع گریپ شما که دست روی سرراکت قرار می‌دهید به شما کمک می‌کند تا انواع مختلفی از شوت‌ها را داشته باشید، هرچه گرفتن در شماره‌های پایین‌تر گریب باشد به این معنی است که توپ به احتمال زیاد ضربه زمینی تری خواهد بود. به گفته ویلیام تی تیلدن، «تمامی ضربات تنیس باید با بدن در زوایای قائم به تور انجام شود و شانه‌ها موازی با خط پرواز توپ باشند.»

ضربهٔ سرویس شروع یک بازی است.

ضربه‌های زمینی پس از پرتاب هر توپ از حریف به سمت حریف دیگر انجام می‌شود و بسته به جهت قرارگیری توپ به راکت که نسبت به بدن ضربه زننده قرار می‌گیرد، می‌تواند فورهند یا بک هند باشد. بازیکن راست دست اگر با دست راست یک ضربه تک دست بزند فورهند و اگر چپ دست باشد ضربه تک دست روی دست چپ قرار می‌گیرد باز هم فورهند است. ضربه بکهند دقیقاً برای بازیکن راست دست یا چپ دست برعکس این مطلبی است که گفته شد.

لوب ضربه زمینی است که از روی سر حریفی که نزدیک تور قرار دارد رد می‌شود.

ضربه پسینگ، ضربه ای است که دور از دسترس حریف، در سمت چپ یا راست دور از دسترس او زده می‌شود.

شوت کراس کورت ضربه ای است که از سمت چپ (یا راست) زمین یک بازیکن به سمت چپ (یا راست) زمین بازیکن دیگر (از دید هر بازیکن) وارد می‌شود، به طوری که از خط نیمه وسط زمین طولی عبور می‌کند.

شوت دان-د-لاین هم ضربه ای است که کم و بیش موازی و نزدیک به یکی از خطوط کناری زده می‌شود، به طوری که هرگز از خط وسط زمین عبور نمی‌کند.

جستارهای وابسته

  • شوت‌های کریکت

منابع