انواع زاد آوری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

انواع زادآوری (به انگلیسی: Type of reproduction)عبارت از انواع تولید مثل می‌باشد. در طیعت زنده جانها برای بقا خود تولید مثل را می‌نمایند. واین تولید مثل بشکل زوجی وغیر زوجی وجود دارد. تکثر زوجی به ۴ نوع وغیر زوجی به هشت نوع می‌باشد. که اشکال تولید مثل باهم مشابه نیستند مثلاً پستانداران معمولاً چوچه می‌دهند درختان از طریق گرده افشانی پندک برگ ریشه شاخه تخم تولید مثل می‌نمایند. حشرات بشکل زوجی وغیر زوجی تخم می‌گذارند. بکتریاها و ویروسها بشکل زوجی یا غیر زوجی سپور (گردههای کوچک)تولید می‌نمایند یا از میان دو یا چندین تقسیم می‌شوند. تمامی زنده جانان دارای (DNA) یعنی دی‌ان‌ای دی اوکسی رایبونکلویک اسید و آر.ان.ای (RNA)یا رایبو نکلویک اسید می‌باشند. تنها بعضی از ویروس‌ها است که دارای DNA نیستن دارای(RNA)هستند. زنده جانها توسط «آر.ان.ای» و «دی ان ای» تمامی خواص خودرا به اولاد خود انتقال می دهند. اینکه این خاصیت چگونه وبه چه وسیله به فرزندان انتقال کند درهمین مقاله مورد بحث است. بعضی از تکثر و تولید نسل بین حیوان و نباتات مشابع اندو بعضی شان مختلف می‌باشد. مثلاً ماهی شارک چوچه تولید می‌کند ولی پستاندار نیست. خفاش پرنده شب گرد چوچه تولید می‌کند. تکثر در میان حیوانات ونباتات بدو نوع اندزوجی وغیر زوجی.

زادآوریِ جفت‌نیاز[ویرایش]

تولید مثلی که برای تولید نسل جدید مورد نظر، به بیش از یک جنس نیاز داشته یاشد. سپرم وتخمدان ، وهر جنس دارای دو ( ان -کروموزوم )باشد.در

الوگمی[ویرایش]

اتو گمی[ویرایش]

مایوتسیس[ویرایش]

مایوسیس[ویرایش]

زادآوریِ بی‌جفت‌نیاز[ویرایش]

زاد آوری بی‌جفت‌نیاز عبارت از تولید مثل بدون ازاینکه سپرم با اووم(تخمدان) یکجا گردیده گرده افشانی یا تخم پاشی‌نمایند.این حادثه در بین بکتریاها وویروسهازیاده وجود دارد.

جدایش(Division)[ویرایش]

برخی از بکتریا از میان دو نیم شده و زاد آوری ی نمایند.

پندک (Buding)[ویرایش]

هیدرا و وبکتریا خمیر مایه بطور پتدک تولید مثل می‌نمایند.

تولید چندین هم جنس (Multi Division)[ویرایش]

بعضی از انواع بکتریا دریک بار به چندین حصه تقسیم شده تولید مثل می‌نمایند.

تولیدمثل نباتی (Vegetative reproduction)[ویرایش]

از نوع تکثر غیر زوجی است که بدون تخم و سپور تولید مثل می‌نماید. مثلاًشاندن قلمه شاخه یا ریشه ر زمین تولید همجنس را می‌نماید.

زادآوری دوگانه[ویرایش]

برخی نوع جلی فش، هیدرا و خمیر مایه به هر دو شیوه زادآوری می‌نمایند. یعنی زوجی وغیر زوجی.

اپومیکسیس[ویرایش]

اپومیکسیس یاParthenogenesis نوع تکشر غیر زوجی است تخم بدون اینکه القاح شود نمو نموده تولید مثل را می‌نماید. اپومیکسیس در حیوانات فقاریه وغیر فقاریه نیز وجود دارد. در حشرات چون زنبور مورچه وهم در حیوانات فقاریه مانند خزندگان، بعضی پرنده‌ها و شارک تکثر بشکل غیر زوجی است.

خودبارورسازی (hermaphroditic)[ویرایش]

گونه ای از زادآوریِ بی‌جفت‌نیاز است که یک جنس خودش خودرا باردار می‌نماید

ادامه دارد

منابع[ویرایش]

ویکی پیدیاانگلیسی انواع تولید مثلType of reproduction

رده