انرژی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
انرژی الکترو مغناطیسی در آذرخش.

در فیزیک، انرژی (به انگلیسی: Energy) (از واژه یونانی ἐνεργός، به معنی فعالیت، عملیات) یا کارمایه، خاصیت کمیتی یک جسم است که قابل اندازه‌گیری و انتقال به اشیای دیگر یا قابل تبدیل به حالت‌ها و شکل‌های مختلف است. انرژی کمیتی بنیادین است که برای توصیف وضعیت یک ذره، شیء یا سامانه به آن نسبت داده می‌شود. در کتاب‌های مرجع فیزیک انرژی را به صورت توانایی انجام کار تعریف می‌کنند. ِ تا به امروز گونه‌های متفاوتی از انرژی شناخته شده که با توجه به نحوهٔ آزادسازی و تأثیرگذاری به دسته‌های متفاوتی طبقه‌بندی می‌شوند از آن جمله می‌توان انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی گرمایی، انرژی الکترومغناطیسی، انرژی شیمیایی و انرژی الکتریکی و انرژی هسته‌ای را نام برد. در علم فیزیک انرژی را به دو بخش تفسیم می‌کنند:

 1. اکسرژی (بخش مفید انرژی)
 2. انرژی (بخش قابل تبدیل انرژی (انرژی در واقع به نوعی از انرژی تبدیل می‌شود که در آن شرایط برای ما ممکن مفید یا غیر مفید باشد)).

عامل، حامل و منبع همه گونه انرژی‌هایی که بشر از آن استفاده می‌کند (انرژی مواد فسیل، انرژی آبی و غیره) خورشید است، بجز انرژی هسته‌ای.

طبق نظریهٔ نسبیت مجموع «جرم و انرژی» پایدار و تغییرناپذیر است (و آن را قانون پایستگی انرژی می‌نامند)؛ بدین معنا که انرژی از شکلی به شکل دیگر یا به جرم تبدیل شود ولی هرگز تولید یا نابود نمی‌شود. بر طبق تئوری نور بقای جرم و انرژی پیامدی از این اصل است که قوانین فیزیکی در طول زمان بدون تغییر باقی می‌مانند. انرژی هر جسم (طبق نسبیت خاص) جنبش ذرات بنیادی آن جسم است و مقدار آن از معادلهٔ معروف آلبرت اینشتین بدست می‌آید: (باید توجه کرد که این معادله تنها انرژی موجود ذرات را بدست می‌دهد و نه دیگر گونه‌های انرژی (مانند جنبشی یا پتانسیل). انرژی توانایی انجام کار است یعنی ما برای اینکه بتوانیم کارهای خود را انجام دهیم یا حتی حرکت کنیم به انرژی نیاز داریم.

تاریخچه[ویرایش]

اصل بقای انرژی در حدود سال ۱۸۵۰ پایه‌گذاری شد. منشأ این اصل همانگونه که در مکانیک بکار می‌رود توسط کار گالیله و اسحاق نیوتن فهمانیده شد. در واقع هنگامیکه کار به عنوان حاصلضرب نیرو و تغییر مکان تعریف می‌شود، این تعریف تقریباً به‌طور خود کار از قانون دوم حرکت نیوتن تبعیت می‌کند. چنین مفهومی تا سال ۱۸۲۶ یعنی زمانی‌که ریاضی‌دان معروف فرانسوی معرفی شد، وجود نداشت. لغت نیرو (از نظر لاتین) نه تنها از دیدگاه مفهوم آن توسط نیوتن در قوانین حرکتش توصیف شد، بلکه در کمیت‌هایی که اکنون به عنوان کار و انرژی سینتیک (جنبشی) و پتانسیل (نهفته) تعریف می‌شوند بکار می‌روند. این ابهام برای مدت زمانی توسعه هر اصل کلی را در مکانیک در ورای قوانین حرکت نیوتنی مسدود نموده بود.

انرژی جنبشی[ویرایش]

هریک از کمیت‌های در معادلات بالا یک انرژی جنبشی است، اصطلاحی که به وسیلهٔ لرد کلوین در ۱۸۵۹ معرفی شد

این معادله نشان می دهد که کار انجام شده بر روی جسم در شتاب دادن آن از یک سرعت اولیه به سرعت نهائی معادل تغییر در انرژی جنبشی جسم است. بر عکس چنانچه یک جسم متحرک توسط عمل یک نیروی مقاوم کند شود، کار انجام شده به وسیلهٔ جسم معادل تغییرش در انرژی جنبشی خواهد بود.

در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها که یکای جرم به کیلوگرم و سرعت به متر بر ثانیه است، انرژی جنبشی دارای واحد کیلوگرم در مجذور متر بر مجذور ثانیه است از آنجایی که کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه به واحد نیوتن بیان می‌شود، انرژی جنبشی به نیوتن متر یا ژول بیان می‌گردد که همان واحد کار خواهد بود. در دستگاه مهندسی انگلیسی، انرژی جنبشی به بیان می‌شود؛ بنابراین واحد انرژی جنبشی در این دستگاه عبارت خواهد بود از

در اینجا برای هماهنگی ابعاد، قراردادن ثابت بعدی ضروری است.

انرژِی پتانسیل[ویرایش]

مفهوم انرژی پتانسیل میدان الکتریکی :توانایی انجام کار به خاطر داشتن موقعیت در میدان نیروی پایستار را انرژی پتانسیل الکتریکی گویند. (یعنی انرژی فقط مربوط به جسم نیست بلکه متناسب با جسم و موقعیت آن است).

مفهوم انرژی پتانسیل گرانشی :توانایی انجام کار به خاطر داشتن موقعیت در میدان نیروی گرانش (نیروی گرانش پایستار است، یعنی به مسیر ربط ندارد بلکه به مکان اولیه و ثانویه مربوط است) را انرژی پتانسیل گرانشی گویند

چنانچه جسمی با جرم معینی از یک ارتفاع اولیه به ارتفاع نهائی بالا رود، نیرویی حداقل معادل وزنش در جهت بالا باید بر آن اعمال شود

در این معادله شتاب ثقل از محلی به محل دیگر متفاوت است. حداقل کار لازم برای بالا بردن جسم، حاصلضرب این نیرو و تغییر ارتفاع خواهد بود

: معادله(۲)

از معادله بالا مشاهده می نمائیم که کار انجام شده بر روی جسم برای بالا بردن آن معادل تغییر در انرژی پتانسیل () است. بر عکس، چنانچه جسمی در برابر یک نیروی مقاوم معادل وزنش پایین آورده شود، کار انجام شده به وسیلهٔ جسم برابر تغییر در انرژی پتانسیل است. معادله (۱) شکل مشابهی با معادله (۲) دارد و هر دو مبین این واقعیت هستند که کار انجام شده معادل تغییر در کمیتی است که شرایط جسم را در ارتباط با محیطش توصیف می‌نمایید. در هر دو حالت کار انجام شده را می‌توان به وسیله معکوس نمودن فرایند و بازگرداندن جسم به شرایط اولیه اش بازیابی نمود. این مشاهده طبیعتاً به این تصور منتهی می‌شود که چنانچه کار اعمال شده بر روی جسم در شتاب دادن آن یا در بالا بردن آن را بتوان بازیابی نمود، پس این جسم به وسیله خاصیتی چون سرعتش یا ارتفاعش باید دارای استعداد یا ظرفیت انجام این کار باشد این فرضیه در مکانیک جسم جامد آنچنان به خوبی ثابت شده‌است که ظرفیت یک جسم برای انجام کار نام انرژی به دادن اختصاص یافته‌است، نامی که از لغت یونانی اقتباس شده و به معنی انجام کار است و بنابراین کار شتاب دهده یک جسم باعث تغییر در انرژی جنبشی آن می‌شود.

و کار انجام یافته بر روی یک جسم برای بالا آن باعث تغییر در انرژی پتانسیل آن می‌شود، و یا

بنابراین انرژی پتانسیل چنین تعریف می‌شود:

در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها، که جرم به کیلوگرم، ارتفاع به متر و شتاب ثقل به متر بر مجذور ثانیه است، انرژی پتانسیل دارای واحد کیلوگرم-مجذور متر بر مجذور ثانیه است. این همان نیوتن متر یا ژول که واحد کار است می‌باشد.

در دستگاه مهندسی انگلیسی، واحد انرژی پتانسیل فوت در پوند نیرو خواهد بود

این بار نیز ثابت بعدی برای هماهنگی ابعاد اضافه می‌شود.

اصل پایستگی جرم و انرژی[ویرایش]

در هر یک از آزمایش‌ها فرایندهای فیزیکی، تلاش برای یافتن یا تعریف کردن کمیت‌هایی است که بدون توجه به تغییرات رخ داده شده، ثابت باقی بمانند. یک چنین کمیتی که قبلاً در توسعه مکانیک شناخته شده‌است، جرم می‌باشد. استفاده مهم قانون بقای جرم به عنوان یک اصل کلی در علم پیشنهاد می‌نماید که اصول بیشتر بقاء می‌باید دارای مقدار قابل مقایسه‌ای باشد؛ بنابراین توسعه مفهوم انرژی به‌طور منطقی منتهی به اصل بقایش در فرایندهای مکانیکی شد. در صورتی‌که به جسمی در هنگام بالا رفتن انرژی داده شود، پس از آن این جسم می‌باید این انرژی را در خود نگهدارد تا کاری را که قادر است انجام دهد. جسمی که صعود نموده و مجاز به سقوط آزاد است، آنقدر انرژی جنبشی کسب می‌نماید که بهمان اندازه انرژی پتانسیل از دست می‌دهد به‌طوری‌که ظرفیت آن برای انجام کار بدون تغییر باقی می‌ماند. برای یک جسم در حال سقوط آزاد، می‌توان نوشت:

اعتبار این معادله به وسیلهٔ تجربیات بی‌شماری تأیید شده‌است. موفقیت در کاربرد آن برای اجسام در حال سقوط آزاد منتهی به تعمیم اصل بقای انرژی برای استفاده در همه فرایندهای مکانیکی خالص شده‌است. شواهد تجربی فراوانی تاکنون برای تأیید این تعمیم حاصل گردیده‌است.

اشکال دیگری از انرژی مکانیکی علاوه بر انرژی جنبشی و پتانسیل جاذبه‌ای امکانپذیر است. واضح‌ترین آن انرژی پتانسیل آرایش ساختمانی است. هنگامیکه فنری فشرده شود، کار توسط یک نیروی خارجی صورت می‌گیرد. از آنجائیکه فنر بعداً می‌تواند این کار را علیه یک نیروی مقاوم خارجی انجام دهد، پس فنر دارای ظرفیت انجام کار است. این انرژی پتانسیل آرایش ساختمانی است. انرژی شکل مشابهی در یک نوار لاستیکی کشیده شده یا در یک میله کج شده در ناحیه الاستیکی موجود است.

برای افزایش عمومیت اصل بقای انرژی در مکانیک، ما به کار بالاخص به عنوان شکلی از انرژی می‌نگریم. این به‌طور وضوح مجاز است زیرا تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل معادل کار انجام گرفته در تولید آنهاست (معادلات ۱ و ۲). در هر حال کار انرژی در انتقال است و هرگز در یک جسم باقی نمی‌ماند. هنگامیکه کاری انجام گیرد لکن هم‌زمان جای دیگری کار ظاهر نشود، به‌شکل دیگری از انرژی تبدیل می‌شود.

جسم یا مجتمعی که توجه بر روی آن متمرکز می‌شود دستگاه (system) نامند. به هر چیز دیگری محیط (surrounding) اطلاق می‌گردد. زمانی‌که کاری صورت می‌گیرد، این کار به وسیلهٔ محیط بر روی دستگاه یا بالعکس انجام می‌شود و انرژی از محیط به دستگاه یا بالعکس انتقال می‌یابد فقط در خلال این انتقال است که شکلی از انرژی به عنوان کار موجود می‌باشد. بر عکس، انرژی جنبشی و پتانسیل در جسم ذخیره می‌شود. مقادیرشان به هر حال در مقایسه با محیط اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال انرژی جنبشی تابعی از سرعت نسبت به محیط است و انرژی پتانسیل تابعی از ارتفاع نسبت به یک سطح مقایسه می‌باشد. تغییرات در انرژی جنبشی و پتانسیل تابعی از این شرایط مقایسه نیست مشروط بر آنکه آن‌ها ثابت باشند؛ که از ان در جهان استفاده می‌شود

انرژی الکتریکی[ویرایش]

چنانچه جریان الکتریکی از یک مقاومت عبور کند، انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می‌شود. اگر جریان از یک وسیله برقی عبور کند، مقداری از انرژی الکتریکی به انواع دیگر انرژی تبدیل می‌گردد (و مقداری از آن همواره با تبدیل شدن به گرما هدر می‌رود). مقدار انرژی یک حریان الکتریکی به روش‌های مختلف قابل بیان است

در فرمول فوق V اختلاف پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت، I جریان الکتریکی بر حسب آمپر، t زمان بر حسب ساعت، R مقاومت الکتریکی بر حسب اهم، E انرژی الکتریکی بر حسب وات ساعت، P توان الکتریکی بر حسب وات است.

اصل حفاظت از انرژی در معماری[ویرایش]

هر ساختمان باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد. ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیرقابل انکار می‌باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فناوری‌های جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان‌ها به دست فراموشی سپرده شده‌است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب‌های مختلفی از آنها، ساختمان‌ها، محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر می‌دهند. اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی‌باشد، که از فراهم آوردن سر پناهی برای درامان ماندن در برابر سرما یا ایجاد فضایی خنک برای سکونت افراد سرچشمه می‌گیرد، به این دلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان ساختمان‌های خود را به خاطر مزایای متقابل فراوان در کنار یکدیگر بنا می‌کردند. ساختمان‌هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته می‌شوند، نسبت به آپارتمانهای عادی امروزی، حامل تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و در نتیجه، به عنوان تلاشهای نیمه کاره برای خلق معماری سبز مطرح می‌شوند. بسیاری از این تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تلاش انفرادی بوده؛ و بنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار در طراحی‌ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی‌گردد.[۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. نام کتاب طراحی اقلیمی اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان نام نویسنده کنت لبز، دونالد واتسون، وحید قبادیان، محمد فیض مهدوی
 • ترمودینامیک مهندسی شیمی، مؤلف: جی ام اسمیت، اچ سی ونس؛ ترجمه منصور کلباسی. شابک: ۶–۰۲–۶۰۹۶–۹۶۴

Energy
Sun in February (black version).jpg
The Sun is the source of energy for most of life on Earth. As a star, the Sun is heated to high temperatures by the conversion of nuclear binding energy due to the fusion of hydrogen in its core. This energy is ultimately transferred (released) into space mainly in the form of radiant (light) energy.
Common symbols
E
SI unitjoule
Other units
BTU, calorie, eV, erg, foot-pound, kcal, kW⋅h
In SI base unitsJ = kg m2 s−2
Extensive?yes
Conserved?yes
DimensionM L2 T−2

In physics, energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on, or to heat, the object.[note 1] Energy is a conserved quantity; the law of conservation of energy states that energy can be converted in form, but not created or destroyed. The SI unit of energy is the joule, which is the energy transferred to an object by the work of moving it a distance of 1 metre against a force of 1 newton.

Common forms of energy include the kinetic energy of a moving object, the potential energy stored by an object's position in a force field (gravitational, electric or magnetic), the elastic energy stored by stretching solid objects, the chemical energy released when a fuel burns, the radiant energy carried by light, and the thermal energy due to an object's temperature.

Mass and energy are closely related. Due to mass–energy equivalence, any object that has mass when stationary (called rest mass) also has an equivalent amount of energy whose form is called rest energy, and any additional energy (of any form) acquired by the object above that rest energy will increase the object's total mass just as it increases its total energy. For example, after heating an object, its increase in energy could be measured as a small increase in mass, with a sensitive enough scale.

Living organisms require energy to stay alive, such as the energy humans get from food. Human civilization requires energy to function, which it gets from energy resources such as fossil fuels, nuclear fuel, or renewable energy. The processes of Earth's climate and ecosystem are driven by the radiant energy Earth receives from the sun and the geothermal energy contained within the earth.

Forms

In a typical lightning strike, 500 megajoules of electric potential energy is converted into the same amount of energy in other forms, mostly light energy, sound energy and thermal energy.
Thermal energy is energy of microscopic constituents of matter, which may include both kinetic and potential energy.

The total energy of a system can be subdivided and classified into potential energy, kinetic energy, or combinations of the two in various ways. Kinetic energy is determined by the movement of an object – or the composite motion of the components of an object – and potential energy reflects the potential of an object to have motion, and generally is a function of the position of an object within a field or may be stored in the field itself.

While these two categories are sufficient to describe all forms of energy, it is often convenient to refer to particular combinations of potential and kinetic energy as its own form. For example, macroscopic mechanical energy is the sum of translational and rotational kinetic and potential energy in a system neglects the kinetic energy due to temperature, and nuclear energy which combines utilize potentials from the nuclear force and the weak force), among others.[citation needed]


Some forms of energy (that an object or system can have as a measurable property)
Type of energy Description
Mechanical the sum of macroscopic translational and rotational kinetic and potential energies
Electric potential energy due to or stored in electric fields
Magnetic potential energy due to or stored in magnetic fields
Gravitational potential energy due to or stored in gravitational fields
Chemical potential energy due to chemical bonds
Ionization potential energy that binds an electron to its atom or molecule
Nuclear potential energy that binds nucleons to form the atomic nucleus (and nuclear reactions)
Chromodynamic potential energy that binds quarks to form hadrons
Elastic potential energy due to the deformation of a material (or its container) exhibiting a restorative force
Mechanical wave kinetic and potential energy in an elastic material due to a propagated deformational wave
Sound wave kinetic and potential energy in a fluid due to a sound propagated wave (a particular form of mechanical wave)
Radiant potential energy stored in the fields of propagated by electromagnetic radiation, including light
Rest potential energy due to an object's rest mass
Thermal kinetic energy of the microscopic motion of particles, a form of disordered equivalent of mechanical energy

History

Thomas Young, the first person to use the term "energy" in the modern sense.

The word energy derives from the Ancient Greek: ἐνέργεια, romanizedenergeia, lit. 'activity, operation',[1] which possibly appears for the first time in the work of Aristotle in the 4th century BC. In contrast to the modern definition, energeia was a qualitative philosophical concept, broad enough to include ideas such as happiness and pleasure.

In the late 17th century, Gottfried Leibniz proposed the idea of the Latin: vis viva, or living force, which defined as the product of the mass of an object and its velocity squared; he believed that total vis viva was conserved. To account for slowing due to friction, Leibniz theorized that thermal energy consisted of the random motion of the constituent parts of matter, although it would be more than a century until this was generally accepted. The modern analog of this property, kinetic energy, differs from vis viva only by a factor of two.

In 1807, Thomas Young was possibly the first to use the term "energy" instead of vis viva, in its modern sense.[2] Gustave-Gaspard Coriolis described "kinetic energy" in 1829 in its modern sense, and in 1853, William Rankine coined the term "potential energy". The law of conservation of energy was also first postulated in the early 19th century, and applies to any isolated system. It was argued for some years whether heat was a physical substance, dubbed the caloric, or merely a physical quantity, such as momentum. In 1845 James Prescott Joule discovered the link between mechanical work and the generation of heat.

These developments led to the theory of conservation of energy, formalized largely by William Thomson (Lord Kelvin) as the field of thermodynamics. Thermodynamics aided the rapid development of explanations of chemical processes by Rudolf Clausius, Josiah Willard Gibbs, and Walther Nernst. It also led to a mathematical formulation of the concept of entropy by Clausius and to the introduction of laws of radiant energy by Jožef Stefan. According to Noether's theorem, the conservation of energy is a consequence of the fact that the laws of physics do not change over time.[3] Thus, since 1918, theorists have understood that the law of conservation of energy is the direct mathematical consequence of the translational symmetry of the quantity conjugate to energy, namely time.

Units of measure

Joule's apparatus for measuring the mechanical equivalent of heat. A descending weight attached to a string causes a paddle immersed in water to rotate.

In 1843, Joule independently discovered the mechanical equivalent in a series of experiments. The most famous of them used the "Joule apparatus": a descending weight, attached to a string, caused rotation of a paddle immersed in water, practically insulated from heat transfer. It showed that the gravitational potential energy lost by the weight in descending was equal to the internal energy gained by the water through friction with the paddle.

In the International System of Units (SI), the unit of energy is the joule, named after James Prescott Joule. It is a derived unit. It is equal to the energy expended (or work done) in applying a force of one newton through a distance of one metre. However energy is also expressed in many other units not part of the SI, such as ergs, calories, British Thermal Units, kilowatt-hours and kilocalories, which require a conversion factor when expressed in SI units.

The SI unit of energy rate (energy per unit time) is the watt, which is a joule per second. Thus, one joule is one watt-second, and 3600 joules equal one watt-hour. The CGS energy unit is the erg and the imperial and US customary unit is the foot pound. Other energy units such as the electronvolt, food calorie or thermodynamic kcal (based on the temperature change of water in a heating process), and BTU are used in specific areas of science and commerce.

Scientific use

Classical mechanics

In classical mechanics, energy is a conceptually and mathematically useful property, as it is a conserved quantity. Several formulations of mechanics have been developed using energy as a core concept.

Work, a function of energy, is force times distance.

This says that the work () is equal to the line integral of the force F along a path C; for details see the mechanical work article. Work and thus energy is frame dependent. For example, consider a ball being hit by a bat. In the center-of-mass reference frame, the bat does no work on the ball. But, in the reference frame of the person swinging the bat, considerable work is done on the ball.

The total energy of a system is sometimes called the Hamiltonian, after William Rowan Hamilton. The classical equations of motion can be written in terms of the Hamiltonian, even for highly complex or abstract systems. These classical equations have remarkably direct analogs in nonrelativistic quantum mechanics.[4]

Another energy-related concept is called the Lagrangian, after Joseph-Louis Lagrange. This formalism is as fundamental as the Hamiltonian, and both can be used to derive the equations of motion or be derived from them. It was invented in the context of classical mechanics, but is generally useful in modern physics. The Lagrangian is defined as the kinetic energy minus the potential energy. Usually, the Lagrange formalism is mathematically more convenient than the Hamiltonian for non-conservative systems (such as systems with friction).

Noether's theorem (1918) states that any differentiable symmetry of the action of a physical system has a corresponding conservation law. Noether's theorem has become a fundamental tool of modern theoretical physics and the calculus of variations. A generalisation of the seminal formulations on constants of motion in Lagrangian and Hamiltonian mechanics (1788 and 1833, respectively), it does not apply to systems that cannot be modeled with a Lagrangian; for example, dissipative systems with continuous symmetries need not have a corresponding conservation law.

Chemistry

In the context of chemistry, energy is an attribute of a substance as a consequence of its atomic, molecular or aggregate structure. Since a chemical transformation is accompanied by a change in one or more of these kinds of structure, it is invariably accompanied by an increase or decrease of energy of the substances involved. Some energy is transferred between the surroundings and the reactants of the reaction in the form of heat or light; thus the products of a reaction may have more or less energy than the reactants. A reaction is said to be exergonic if the final state is lower on the energy scale than the initial state; in the case of endergonic reactions the situation is the reverse. Chemical reactions are invariably not possible unless the reactants surmount an energy barrier known as the activation energy. The speed of a chemical reaction (at given temperature T) is related to the activation energy E, by the Boltzmann's population factor eE/kT – that is the probability of molecule to have energy greater than or equal to E at the given temperature T. This exponential dependence of a reaction rate on temperature is known as the Arrhenius equation.The activation energy necessary for a chemical reaction can be in the form of thermal energy.

Biology

Basic overview of energy and human life.

In biology, energy is an attribute of all biological systems from the biosphere to the smallest living organism. Within an organism it is responsible for growth and development of a biological cell or an organelle of a biological organism. Energy is thus often said to be stored by cells in the structures of molecules of substances such as carbohydrates (including sugars), lipids, and proteins, which release energy when reacted with oxygen in respiration. In human terms, the human equivalent (H-e) (Human energy conversion) indicates, for a given amount of energy expenditure, the relative quantity of energy needed for human metabolism, assuming an average human energy expenditure of 12,500 kJ per day and a basal metabolic rate of 80 watts. For example, if our bodies run (on average) at 80 watts, then a light bulb running at 100 watts is running at 1.25 human equivalents (100 ÷ 80) i.e. 1.25 H-e. For a difficult task of only a few seconds' duration, a person can put out thousands of watts, many times the 746 watts in one official horsepower. For tasks lasting a few minutes, a fit human can generate perhaps 1,000 watts. For an activity that must be sustained for an hour, output drops to around 300; for an activity kept up all day, 150 watts is about the maximum.[5] The human equivalent assists understanding of energy flows in physical and biological systems by expressing energy units in human terms: it provides a "feel" for the use of a given amount of energy.[6]

Sunlight's radiant energy is also captured by plants as chemical potential energy in photosynthesis, when carbon dioxide and water (two low-energy compounds) are converted into the high-energy compounds carbohydrates, lipids, and proteins. Plants also release oxygen during photosynthesis, which is utilized by living organisms as an electron acceptor, to release the energy of carbohydrates, lipids, and proteins. Release of the energy stored during photosynthesis as heat or light may be triggered suddenly by a spark, in a forest fire, or it may be made available more slowly for animal or human metabolism, when these molecules are ingested, and catabolism is triggered by enzyme action.

Any living organism relies on an external source of energy – radiant energy from the Sun in the case of green plants, chemical energy in some form in the case of animals – to be able to grow and reproduce. The daily 1500–2000 Calories (6–8 MJ) recommended for a human adult are taken as a combination of oxygen and food molecules, the latter mostly carbohydrates and fats, of which glucose (C6H12O6) and stearin (C57H110O6) are convenient examples. The food molecules are oxidised to carbon dioxide and water in the mitochondria

C57H110O6 + 81.5 O2 → 57 CO2 + 55 H2O

and some of the energy is used to convert ADP into ATP.

ADP + HPO42− → ATP + H2O

The rest of the chemical energy in O2[7] and the carbohydrate or fat is converted into heat: the ATP is used as a sort of "energy currency", and some of the chemical energy it contains is used for other metabolism when ATP reacts with OH groups and eventually splits into ADP and phosphate (at each stage of a metabolic pathway, some chemical energy is converted into heat). Only a tiny fraction of the original chemical energy is used for work:[note 2]

gain in kinetic energy of a sprinter during a 100 m race: 4 kJ
gain in gravitational potential energy of a 150 kg weight lifted through 2 metres: 3 kJ
Daily food intake of a normal adult: 6–8 MJ

It would appear that living organisms are remarkably inefficient (in the physical sense) in their use of the energy they receive (chemical or radiant energy), and it is true that most real machines manage higher efficiencies. In growing organisms the energy that is converted to heat serves a vital purpose, as it allows the organism tissue to be highly ordered with regard to the molecules it is built from. The second law of thermodynamics states that energy (and matter) tends to become more evenly spread out across the universe: to concentrate energy (or matter) in one specific place, it is necessary to spread out a greater amount of energy (as heat) across the remainder of the universe ("the surroundings").[note 3] Simpler organisms can achieve higher energy efficiencies than more complex ones, but the complex organisms can occupy ecological niches that are not available to their simpler brethren. The conversion of a portion of the chemical energy to heat at each step in a metabolic pathway is the physical reason behind the pyramid of biomass observed in ecology: to take just the first step in the food chain, of the estimated 124.7 Pg/a of carbon that is fixed by photosynthesis, 64.3 Pg/a (52%) are used for the metabolism of green plants,[8] i.e. reconverted into carbon dioxide and heat.

Earth sciences

In geology, continental drift, mountain ranges, volcanoes, and earthquakes are phenomena that can be explained in terms of energy transformations in the Earth's interior,[9] while meteorological phenomena like wind, rain, hail, snow, lightning, tornadoes and hurricanes are all a result of energy transformations brought about by solar energy on the atmosphere of the planet Earth.

Sunlight may be stored as gravitational potential energy after it strikes the Earth, as (for example) water evaporates from oceans and is deposited upon mountains (where, after being released at a hydroelectric dam, it can be used to drive turbines or generators to produce electricity). Sunlight also drives many weather phenomena, save those generated by volcanic events. An example of a solar-mediated weather event is a hurricane, which occurs when large unstable areas of warm ocean, heated over months, give up some of their thermal energy suddenly to power a few days of violent air movement.

In a slower process, radioactive decay of atoms in the core of the Earth releases heat. This thermal energy drives plate tectonics and may lift mountains, via orogenesis. This slow lifting represents a kind of gravitational potential energy storage of the thermal energy, which may be later released to active kinetic energy in landslides, after a triggering event. Earthquakes also release stored elastic potential energy in rocks, a store that has been produced ultimately from the same radioactive heat sources. Thus, according to present understanding, familiar events such as landslides and earthquakes release energy that has been stored as potential energy in the Earth's gravitational field or elastic strain (mechanical potential energy) in rocks. Prior to this, they represent release of energy that has been stored in heavy atoms since the collapse of long-destroyed supernova stars created these atoms.

Cosmology

In cosmology and astronomy the phenomena of stars, nova, supernova, quasars and gamma-ray bursts are the universe's highest-output energy transformations of matter. All stellar phenomena (including solar activity) are driven by various kinds of energy transformations. Energy in such transformations is either from gravitational collapse of matter (usually molecular hydrogen) into various classes of astronomical objects (stars, black holes, etc.), or from nuclear fusion (of lighter elements, primarily hydrogen). The nuclear fusion of hydrogen in the Sun also releases another store of potential energy which was created at the time of the Big Bang. At that time, according to theory, space expanded and the universe cooled too rapidly for hydrogen to completely fuse into heavier elements. This meant that hydrogen represents a store of potential energy that can be released by fusion. Such a fusion process is triggered by heat and pressure generated from gravitational collapse of hydrogen clouds when they produce stars, and some of the fusion energy is then transformed into sunlight.

Quantum mechanics

In quantum mechanics, energy is defined in terms of the energy operator as a time derivative of the wave function. The Schrödinger equation equates the energy operator to the full energy of a particle or a system. Its results can be considered as a definition of measurement of energy in quantum mechanics. The Schrödinger equation describes the space- and time-dependence of a slowly changing (non-relativistic) wave function of quantum systems. The solution of this equation for a bound system is discrete (a set of permitted states, each characterized by an energy level) which results in the concept of quanta. In the solution of the Schrödinger equation for any oscillator (vibrator) and for electromagnetic waves in a vacuum, the resulting energy states are related to the frequency by Planck's relation: (where is Planck's constant and the frequency). In the case of an electromagnetic wave these energy states are called quanta of light or photons.

Relativity

When calculating kinetic energy (work to accelerate a massive body from zero speed to some finite speed) relativistically – using Lorentz transformations instead of Newtonian mechanics – Einstein discovered an unexpected by-product of these calculations to be an energy term which does not vanish at zero speed. He called it rest energy: energy which every massive body must possess even when being at rest. The amount of energy is directly proportional to the mass of the body:

,

where

m is the mass of the body,
c is the speed of light in vacuum,
is the rest energy.

For example, consider electronpositron annihilation, in which the rest energy of these two individual particles (equivalent to their rest mass) is converted to the radiant energy of the photons produced in the process. In this system the matter and antimatter (electrons and positrons) are destroyed and changed to non-matter (the photons). However, the total mass and total energy do not change during this interaction. The photons each have no rest mass but nonetheless have radiant energy which exhibits the same inertia as did the two original particles. This is a reversible process – the inverse process is called pair creation – in which the rest mass of particles is created from the radiant energy of two (or more) annihilating photons.

In general relativity, the stress–energy tensor serves as the source term for the gravitational field, in rough analogy to the way mass serves as the source term in the non-relativistic Newtonian approximation.[10]

Energy and mass are manifestations of one and the same underlying physical property of a system. This property is responsible for the inertia and strength of gravitational interaction of the system ("mass manifestations"), and is also responsible for the potential ability of the system to perform work or heating ("energy manifestations"), subject to the limitations of other physical laws.

In classical physics, energy is a scalar quantity, the canonical conjugate to time. In special relativity energy is also a scalar (although not a Lorentz scalar but a time component of the energy–momentum 4-vector).[10] In other words, energy is invariant with respect to rotations of space, but not invariant with respect to rotations of space-time (= boosts).

Transformation


Some forms of transfer of energy ("energy in transit") from one object or system to another
Type of transfer process Description
Heat that amount of thermal energy in transit spontaneously towards a lower-temperature object
Work that amount of energy in transit due to a displacement in the direction of an applied force
Transfer of material that amount of energy carried by matter that is moving from one system to another
A turbo generator transforms the energy of pressurised steam into electrical energy

Energy may be transformed between different forms at various efficiencies. Items that transform between these forms are called transducers. Examples of transducers include a battery, from chemical energy to electric energy; a dam: gravitational potential energy to kinetic energy of moving water (and the blades of a turbine) and ultimately to electric energy through an electric generator; or a heat engine, from heat to work.

Examples of energy transformation include generating electric energy from heat energy via a steam turbine, or lifting an object against gravity using electrical energy driving a crane motor. Lifting against gravity performs mechanical work on the object and stores gravitational potential energy in the object. If the object falls to the ground, gravity does mechanical work on the object which transforms the potential energy in the gravitational field to the kinetic energy released as heat on impact with the ground. Our Sun transforms nuclear potential energy to other forms of energy; its total mass does not decrease due to that in itself (since it still contains the same total energy even if in different forms), but its mass does decrease when the energy escapes out to its surroundings, largely as radiant energy.

There are strict limits to how efficiently heat can be converted into work in a cyclic process, e.g. in a heat engine, as described by Carnot's theorem and the second law of thermodynamics. However, some energy transformations can be quite efficient. The direction of transformations in energy (what kind of energy is transformed to what other kind) is often determined by entropy (equal energy spread among all available degrees of freedom) considerations. In practice all energy transformations are permitted on a small scale, but certain larger transformations are not permitted because it is statistically unlikely that energy or matter will randomly move into more concentrated forms or smaller spaces.

Energy transformations in the universe over time are characterized by various kinds of potential energy that has been available since the Big Bang later being "released" (transformed to more active types of energy such as kinetic or radiant energy) when a triggering mechanism is available. Familiar examples of such processes include nuclear decay, in which energy is released that was originally "stored" in heavy isotopes (such as uranium and thorium), by nucleosynthesis, a process ultimately using the gravitational potential energy released from the gravitational collapse of supernovae, to store energy in the creation of these heavy elements before they were incorporated into the solar system and the Earth. This energy is triggered and released in nuclear fission bombs or in civil nuclear power generation. Similarly, in the case of a chemical explosion, chemical potential energy is transformed to kinetic energy and thermal energy in a very short time. Yet another example is that of a pendulum. At its highest points the kinetic energy is zero and the gravitational potential energy is at maximum. At its lowest point the kinetic energy is at maximum and is equal to the decrease of potential energy. If one (unrealistically) assumes that there is no friction or other losses, the conversion of energy between these processes would be perfect, and the pendulum would continue swinging forever.

Energy is also transferred from potential energy () to kinetic energy () and then back to potential energy constantly. This is referred to as conservation of energy. In this closed system, energy cannot be created or destroyed; therefore, the initial energy and the final energy will be equal to each other. This can be demonstrated by the following:

 

 

 

 

(4)

The equation can then be simplified further since (mass times acceleration due to gravity times the height) and (half mass times velocity squared). Then the total amount of energy can be found by adding .

Conservation of energy and mass in transformation

Energy gives rise to weight when it is trapped in a system with zero momentum, where it can be weighed. It is also equivalent to mass, and this mass is always associated with it. Mass is also equivalent to a certain amount of energy, and likewise always appears associated with it, as described in mass-energy equivalence. The formula E = mc², derived by Albert Einstein (1905) quantifies the relationship between rest-mass and rest-energy within the concept of special relativity. In different theoretical frameworks, similar formulas were derived by J.J. Thomson (1881), Henri Poincaré (1900), Friedrich Hasenöhrl (1904) and others (see Mass-energy equivalence#History for further information).

Part of the rest energy (equivalent to rest mass) of matter may be converted to other forms of energy (still exhibiting mass), but neither energy nor mass can be destroyed; rather, both remain constant during any process. However, since is extremely large relative to ordinary human scales, the conversion of an everyday amount of rest mass (for example, 1 kg) from rest energy to other forms of energy (such as kinetic energy, thermal energy, or the radiant energy carried by light and other radiation) can liberate tremendous amounts of energy (~ joules = 21 megatons of TNT), as can be seen in nuclear reactors and nuclear weapons. Conversely, the mass equivalent of an everyday amount energy is minuscule, which is why a loss of energy (loss of mass) from most systems is difficult to measure on a weighing scale, unless the energy loss is very large. Examples of large transformations between rest energy (of matter) and other forms of energy (e.g., kinetic energy into particles with rest mass) are found in nuclear physics and particle physics.

Reversible and non-reversible transformations

Thermodynamics divides energy transformation into two kinds: reversible processes and irreversible processes. An irreversible process is one in which energy is dissipated (spread) into empty energy states available in a volume, from which it cannot be recovered into more concentrated forms (fewer quantum states), without degradation of even more energy. A reversible process is one in which this sort of dissipation does not happen. For example, conversion of energy from one type of potential field to another, is reversible, as in the pendulum system described above. In processes where heat is generated, quantum states of lower energy, present as possible excitations in fields between atoms, act as a reservoir for part of the energy, from which it cannot be recovered, in order to be converted with 100% efficiency into other forms of energy. In this case, the energy must partly stay as heat, and cannot be completely recovered as usable energy, except at the price of an increase in some other kind of heat-like increase in disorder in quantum states, in the universe (such as an expansion of matter, or a randomisation in a crystal).

As the universe evolves in time, more and more of its energy becomes trapped in irreversible states (i.e., as heat or other kinds of increases in disorder). This has been referred to as the inevitable thermodynamic heat death of the universe. In this heat death the energy of the universe does not change, but the fraction of energy which is available to do work through a heat engine, or be transformed to other usable forms of energy (through the use of generators attached to heat engines), grows less and less.

Conservation of energy

The fact that energy can be neither created nor be destroyed is called the law of conservation of energy. In the form of the first law of thermodynamics, this states that a closed system's energy is constant unless energy is transferred in or out by work or heat, and that no energy is lost in transfer. The total inflow of energy into a system must equal the total outflow of energy from the system, plus the change in the energy contained within the system. Whenever one measures (or calculates) the total energy of a system of particles whose interactions do not depend explicitly on time, it is found that the total energy of the system always remains constant.[11]

While heat can always be fully converted into work in a reversible isothermal expansion of an ideal gas, for cyclic processes of practical interest in heat engines the second law of thermodynamics states that the system doing work always loses some energy as waste heat. This creates a limit to the amount of heat energy that can do work in a cyclic process, a limit called the available energy. Mechanical and other forms of energy can be transformed in the other direction into thermal energy without such limitations.[12] The total energy of a system can be calculated by adding up all forms of energy in the system.

Richard Feynman said during a 1961 lecture:[13]

There is a fact, or if you wish, a law, governing all natural phenomena that are known to date. There is no known exception to this law – it is exact so far as we know. The law is called the conservation of energy. It states that there is a certain quantity, which we call energy, that does not change in manifold changes which nature undergoes. That is a most abstract idea, because it is a mathematical principle; it says that there is a numerical quantity which does not change when something happens. It is not a description of a mechanism, or anything concrete; it is just a strange fact that we can calculate some number and when we finish watching nature go through her tricks and calculate the number again, it is the same.

Most kinds of energy (with gravitational energy being a notable exception)[14] are subject to strict local conservation laws as well. In this case, energy can only be exchanged between adjacent regions of space, and all observers agree as to the volumetric density of energy in any given space. There is also a global law of conservation of energy, stating that the total energy of the universe cannot change; this is a corollary of the local law, but not vice versa.[12][13]

This law is a fundamental principle of physics. As shown rigorously by Noether's theorem, the conservation of energy is a mathematical consequence of translational symmetry of time,[15] a property of most phenomena below the cosmic scale that makes them independent of their locations on the time coordinate. Put differently, yesterday, today, and tomorrow are physically indistinguishable. This is because energy is the quantity which is canonical conjugate to time. This mathematical entanglement of energy and time also results in the uncertainty principle - it is impossible to define the exact amount of energy during any definite time interval. The uncertainty principle should not be confused with energy conservation - rather it provides mathematical limits to which energy can in principle be defined and measured.

Each of the basic forces of nature is associated with a different type of potential energy, and all types of potential energy (like all other types of energy) appears as system mass, whenever present. For example, a compressed spring will be slightly more massive than before it was compressed. Likewise, whenever energy is transferred between systems by any mechanism, an associated mass is transferred with it.

In quantum mechanics energy is expressed using the Hamiltonian operator. On any time scales, the uncertainty in the energy is by

which is similar in form to the Heisenberg Uncertainty Principle (but not really mathematically equivalent thereto, since H and t are not dynamically conjugate variables, neither in classical nor in quantum mechanics).

In particle physics, this inequality permits a qualitative understanding of virtual particles which carry momentum, exchange by which and with real particles, is responsible for the creation of all known fundamental forces (more accurately known as fundamental interactions). Virtual photons (which are simply lowest quantum mechanical energy state of photons) are also responsible for electrostatic interaction between electric charges (which results in Coulomb law), for spontaneous radiative decay of exited atomic and nuclear states, for the Casimir force, for van der Waals bond forces and some other observable phenomena.

Energy transfer

Closed systems

Energy transfer can be considered for the special case of systems which are closed to transfers of matter. The portion of the energy which is transferred by conservative forces over a distance is measured as the work the source system does on the receiving system. The portion of the energy which does not do work during the transfer is called heat.[note 4] Energy can be transferred between systems in a variety of ways. Examples include the transmission of electromagnetic energy via photons, physical collisions which transfer kinetic energy,[note 5] and the conductive transfer of thermal energy.

Energy is strictly conserved and is also locally conserved wherever it can be defined. In thermodynamics, for closed systems, the process of energy transfer is described by the first law:[note 6]

 

 

 

 

(1)

where is the amount of energy transferred,   represents the work done on the system, and represents the heat flow into the system. As a simplification, the heat term, , is sometimes ignored, especially when the thermal efficiency of the transfer is high.

 

 

 

 

(2)

This simplified equation is the one used to define the joule, for example.

Open systems

Beyond the constraints of closed systems, open systems can gain or lose energy in association with matter transfer (both of these process are illustrated by fueling an auto, a system which gains in energy thereby, without addition of either work or heat). Denoting this energy by , one may write

 

 

 

 

(3)

Thermodynamics

Internal energy

Internal energy is the sum of all microscopic forms of energy of a system. It is the energy needed to create the system. It is related to the potential energy, e.g., molecular structure, crystal structure, and other geometric aspects, as well as the motion of the particles, in form of kinetic energy. Thermodynamics is chiefly concerned with changes in internal energy and not its absolute value, which is impossible to determine with thermodynamics alone.[16]

First law of thermodynamics

The first law of thermodynamics asserts that energy (but not necessarily thermodynamic free energy) is always conserved[17] and that heat flow is a form of energy transfer. For homogeneous systems, with a well-defined temperature and pressure, a commonly used corollary of the first law is that, for a system subject only to pressure forces and heat transfer (e.g., a cylinder-full of gas) without chemical changes, the differential change in the internal energy of the system (with a gain in energy signified by a positive quantity) is given as

,

where the first term on the right is the heat transferred into the system, expressed in terms of temperature T and entropy S (in which entropy increases and the change dS is positive when the system is heated), and the last term on the right hand side is identified as work done on the system, where pressure is P and volume V (the negative sign results since compression of the system requires work to be done on it and so the volume change, dV, is negative when work is done on the system).

This equation is highly specific, ignoring all chemical, electrical, nuclear, and gravitational forces, effects such as advection of any form of energy other than heat and pV-work. The general formulation of the first law (i.e., conservation of energy) is valid even in situations in which the system is not homogeneous. For these cases the change in internal energy of a closed system is expressed in a general form by

where is the heat supplied to the system and is the work applied to the system.

Equipartition of energy

The energy of a mechanical harmonic oscillator (a mass on a spring) is alternatively kinetic and potential. At two points in the oscillation cycle it is entirely kinetic, and at two points it is entirely potential. Over the whole cycle, or over many cycles, net energy is thus equally split between kinetic and potential. This is called equipartition principle; total energy of a system with many degrees of freedom is equally split among all available degrees of freedom.

This principle is vitally important to understanding the behaviour of a quantity closely related to energy, called entropy. Entropy is a measure of evenness of a distribution of energy between parts of a system. When an isolated system is given more degrees of freedom (i.e., given new available energy states that are the same as existing states), then total energy spreads over all available degrees equally without distinction between "new" and "old" degrees. This mathematical result is called the second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics is valid only for systems which are near or in equilibrium state. For non-equilibrium systems, the laws governing system's behavior are still debatable. One of the guiding principles for these systems is the principle of maximum entropy production.[18][19] It states that nonequilibrium systems behave in such a way to maximize its entropy production.[20]

See also

Notes

 1. ^ The second law of thermodynamics imposes limitations on the capacity of a system to transfer energy by performing work, since some of the system's energy might necessarily be consumed in the form of heat instead. See e.g. Lehrman, Robert L. (1973). "Energy Is Not The Ability To Do Work". The Physics Teacher. 11 (1): 15–18. Bibcode:1973PhTea..11...15L. doi:10.1119/1.2349846. ISSN 0031-921X.
 2. ^ These examples are solely for illustration, as it is not the energy available for work which limits the performance of the athlete but the power output of the sprinter and the force of the weightlifter. A worker stacking shelves in a supermarket does more work (in the physical sense) than either of the athletes, but does it more slowly.
 3. ^ Crystals are another example of highly ordered systems that exist in nature: in this case too, the order is associated with the transfer of a large amount of heat (known as the lattice energy) to the surroundings.
 4. ^ Although heat is "wasted" energy for a specific energy transfer,(see: waste heat) it can often be harnessed to do useful work in subsequent interactions. However, the maximum energy that can be "recycled" from such recovery processes is limited by the second law of thermodynamics.
 5. ^ The mechanism for most macroscopic physical collisions is actually electromagnetic, but it is very common to simplify the interaction by ignoring the mechanism of collision and just calculate the beginning and end result.
 6. ^ There are several sign conventions for this equation. Here, the signs in this equation follow the IUPAC convention.

References

 1. ^ Harper, Douglas. "Energy". Online Etymology Dictionary. Archived from the original on October 11, 2007. Retrieved May 1, 2007.
 2. ^ Smith, Crosbie (1998). The Science of Energy – a Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain. The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-76420-7.
 3. ^ Lofts, G; O'Keeffe D; et al. (2004). "11 – Mechanical Interactions". Jacaranda Physics 1 (2 ed.). Milton, Queensland, Australia: John Willey & Sons Australia Ltd. p. 286. ISBN 978-0-7016-3777-4.
 4. ^ The Hamiltonian MIT OpenCourseWare website 18.013A Chapter 16.3 Accessed February 2007
 5. ^ "Retrieved on May-29-09". Uic.edu. Archived from the original on 2010-06-04. Retrieved 2010-12-12.
 6. ^ Bicycle calculator – speed, weight, wattage etc. "Bike Calculator". Archived from the original on 2009-05-13. Retrieved 2009-05-29..
 7. ^ Schmidt-Rohr, K (2015). "Why Combustions Are Always Exothermic, Yielding About 418 kJ per Mole of O2". J. Chem. Educ. 92 (12): 2094–2099. Bibcode:2015JChEd..92.2094S. doi:10.1021/acs.jchemed.5b00333.
 8. ^ Ito, Akihito; Oikawa, Takehisa (2004). "Global Mapping of Terrestrial Primary Productivity and Light-Use Efficiency with a Process-Based Model. Archived 2006-10-02 at the Wayback Machine" in Shiyomi, M. et al. (Eds.) Global Environmental Change in the Ocean and on Land. pp. 343–58.
 9. ^ "Earth's Energy Budget". Okfirst.ocs.ou.edu. Archived from the original on 2008-08-27. Retrieved 2010-12-12.
 10. ^ a b Misner, Thorne, Wheeler (1973). Gravitation. San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 978-0-7167-0344-0.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 11. ^ Berkeley Physics Course Volume 1. Charles Kittel, Walter D Knight and Malvin A Ruderman
 12. ^ a b The Laws of Thermodynamics Archived 2006-12-15 at the Wayback Machine including careful definitions of energy, free energy, et cetera.
 13. ^ a b Feynman, Richard (1964). The Feynman Lectures on Physics; Volume 1. U.S.A: Addison Wesley. ISBN 978-0-201-02115-8.
 14. ^ "E. Noether's Discovery of the Deep Connection Between Symmetries and Conservation Laws". Physics.ucla.edu. 1918-07-16. Archived from the original on 2011-05-14. Retrieved 2010-12-12.
 15. ^ "Time Invariance". Ptolemy.eecs.berkeley.edu. Archived from the original on 2011-07-17. Retrieved 2010-12-12.
 16. ^ I. Klotz, R. Rosenberg, Chemical Thermodynamics - Basic Concepts and Methods, 7th ed., Wiley (2008), p.39
 17. ^ Kittel and Kroemer (1980). Thermal Physics. New York: W.H. Freeman. ISBN 978-0-7167-1088-2.
 18. ^ Onsager, L. (1931). "Reciprocal relations in irreversible processes". Phys. Rev. 37 (4): 405–26. Bibcode:1931PhRv...37..405O. doi:10.1103/PhysRev.37.405.
 19. ^ Martyushev, L.M.; Seleznev, V.D. (2006). "Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology". Phys. Rev. 426 (1): 1–45. Bibcode:2006PhR...426....1M. doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001.
 20. ^ Belkin, A.; et., al. (2015). "Self-Assembled Wiggling Nano-Structures and the Principle of Maximum Entropy Production". Sci. Rep. 5: 8323. Bibcode:2015NatSR...5E8323B. doi:10.1038/srep08323. PMC 4321171. PMID 25662746.

Further reading

Journals

External links