انحنای ریچی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در هندسه دیفرانسیل، تانسور خمش ریچی، انحنای ریچی که برگرفته از نام گرگریو ریچی کورباسترو می باشد، مقدار انحراف حجم یک گوی ژئودزیک در یک خمینه ریمانی از حجم گوی استاندارد در فضای اقلیدسی را نمایش می دهد. بدین ترتیب این تانسور راهی برای اندازه گیری میزان تفاوت میان هندسه مشخص شده توسط متریک ریمانی با هندسه اقلیدسی معمولی n-بعدی، فراهم می آورد. تانسور ریچی بر روی هر خمینه شبه ریمانی به صورت اثری از تانسور خمش ریمان تعریف می شود. همانند خود متریک، تانسور ریچی نیز یک شکل متقارن دوخطی در فضای مماس خمینه است (Besse 1987, p. 43).[۱]

در نظریه نسبیت، تانسور ریچی بخشی از خمش فضازمان است که میزان تمایل ماده به واگرایی یا همگرایی در زمان را مشخص می کند( از طریق معادله ریچادوری). این خمش توسط معادلات میدان اینشتین به میزان کل ماده موجود در جهان مرتبط می گردد. اگر تانسور ریچی در معادله خلاء اینشتین صدق کند، خمینه یک خمینه اینشتین خواهد بود که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است(Besse 1987). در این اتصال، معادله شار ریچی بر تحوّل یک متریک به متریک اینشتین حکمفرماست.

تعریف[ویرایش]

فرض کنید که یک خمینه ریمانی n-بعدی باشد که مجهز به التصاق ِ لوی-چیویتای است. تانسور انحنای ریمان ، تانسور است که توسط : در میدان برداری تعریف می شود. فرض کنید که نشان دهنده فضای تانژانت M در نقطه دلخواه p باشد. برای هر جفت از بردارهای تانژانت در p، تانسور ریچی در ، به عنوان اثر نگاشت خطی که از : به دست می آید، تعریف می شود.

در مختصات محلی ( با استفاده از قرارداد جمع‌زنی اینشتین)، رابطه زیر برقرار است:

که در آن :

برحسب تانسور انحنای ریمان و نمادهای کریستوفل :

یادداشتها[ویرایش]

 1. اینگونه پنداشته می‌شود که خمینه التصاق لِوی-چیویتای یکتای خود را دارد. تانسور ریچی برای یک التصاق ِ مُستَوی عمومی، نیازی نیست متقارن باشد.

منابع[ویرایش]

 • Besse, A.L. (1987), Einstein manifolds, Springer.
 • Chow, Bennet and Knopf, Dan (2004), The Ricci Flow: an introduction, American Mathematical Society, ISBN 0-8218-3515-7.
 • Eisenhart, L.P. (1949), Riemannian geometry, Princeton Univ. Press.
 • Galloway, Gregory (2000), "Maximum Principles for Null Hypersurfaces and Null Splitting Theorems", Annales Poincare Phys.Theor., 1: 543–567, arXiv:math/9909158, Bibcode:1999math......9158G.
 • Kobayashi, S.; Nomizu, K. (1963), Foundations of Differential Geometry, Volume 1, Interscience.
 • Kobayashi, Shoshichi; Nomizu, Katsumi (1996), Foundations of Differential Geometry, Vol. 2, جان وایلی و پسران, ISBN 978-0-471-15732-8.
 • Lohkamp, Joachim (1994), "Metrics of negative Ricci curvature", Annals of Mathematics. Second Series, Annals of Mathematics, 140 (3): 655–683, doi:10.2307/2118620, ISSN 0003-486X, JSTOR 2118620, MR1307899.
 • Moroianu, Andrei (2007), Lectures on Kähler geometry, London Mathematical Society Student Texts, 69, انتشارات دانشگاه کمبریج, ISBN 978-0-521-68897-0, MR2325093
 • Nomizu, Katsumi; Sasaki, Takeshi (1994), Affine differential geometry, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-44177-3.
 • Ricci, G. (1903–1904), "Direzioni e invarianti principali in una varietà qualunque", Atti R. Inst. Veneto, 63 (2): 1233–1239.
 • L.A. Sidorov (2001), "Ricci tensor", in Hazewinkel, Michiel, Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1556080104
 • L.A. Sidorov (2001), "Ricci curvature", in Hazewinkel, Michiel, Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1556080104