الگو:Virusbox

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

این پارامترها معمولاً زیرمجموعه‌ای از پارامترهای Template:Speciesbox یا Template:Automatic taxobox به شمار می‌رود. با این حال، این الگو نام‌ها را برای همه آرایه‌های ویروسی به جیز زیر گونه‌ها، مورب می‌کند. در استفاده از این الگو باید از طبقه بندی کمیته بین‌المللی طبقه‌بندی ویروس‌ها استفاده شود.

پارامترهای اصلی برای رده‌های سرده یا بالاتر؛ یا گونه‌ها، زمانی که لازم است یک الگوی آرایه‌شناختی برای گونه‌ها موجود باشد:

{{Virusbox
| image = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| taxon = (taxon that has a taxonomy template)
| synonyms = 
| synonyms_ref = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}

پارامترهای اصلی برای گونه‌ها؛ زمانی که وجود یک الگو آرایه‌شناختی برای گونه‌ها ضرورتی ندارد:

{{Virusbox
| image = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| parent = (genus or subgenus that has a taxonomy template)
| species = (species that does not have a taxonomy template)
| synonyms = 
| synonyms_ref = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}

رتبه‌های زیر گونه – یک رتبه تک زیر گونه‌ها، به عنوان مثال. یک سویه یا یک سروتیپ را می توان به قالبی مانند آنچه در بالا نشان داده شده اضافه کرد، در صورتی که نه تاکسون زیر گونه و نه گونه دارای الگوی طبقه بندی باشند. چندین رتبه زیر گونه ها باید با استفاده از الگوهای طبقه بندی تنظیم شوند.

اگر نام مشخص نشده باشد، نام تاکسوباکس (هدر) به طور پیش‌فرض به تاکسونی که هدف تاکسوباکس است، تغییر خواهد کرد. این با سایر الگوهای تاکسوباکس نام صفحه (عنوان صفحه) پیش فرض است، متفاوت اند یکی از دلایل این است که یک تاکسوباکس ویروس ممکن است در مقالاتی در مورد بیماری های ناشی از ویروس گنجانده شود، بنابراین نام صفحه ممکن است مناسب نباشد.

پارامترهای کامل[ویرایش]

{{Virusbox
| classification_status = 
| name = 
| image = 
| image_alt = 
| image_caption = 
| image_upright = 
| image2 = 
| image2_upright = 
| image2_alt = 
| image2_caption = 
| status = 
| status_system = 
| status_ref = 
| taxon = (use EITHER taxon OR parent + species)
| parent =
| species =
| serotype = (only ONE of serotype, strain or virus may be present)
| strain =
| virus =
| display_parents = 
| synonyms_ref = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
| type_genus = 
| type_species = 
| type_strain = 
| range_map = 
| range_map_upright = 
| range_map_alt = 
| range_map_caption = 
}}

اطلاعات الگو[ویرایش]

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Virusbox

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_altimage_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_captionimage_caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
taxontaxon

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
synonymssynonyms

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
synonyms_refsynonyms_ref

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivision_rankssubdivision_ranks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subdivisionsubdivision

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری