الگو:Track gauge

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Purpose[ویرایش]

This template consolidates all of the rail transport track gauge specifications into one standard notation, providing options for listing either metric or imperial units first, for linking the unit abbreviations and for listing (and optionally linking to) the most common name for the specific gauge where applicable.

Usage[ویرایش]

This template is designed for ease of use. The syntax is as follows:

{{Track gauge | gauge spec (below) [ | al=on ] [ | lk=on ] [ | allk=on ][ | disp=s ] [ | wrap=y ]}}

The only required parameter is the gauge specification; the applicable values are listed below. The al, lk and disp parameters are optional.

For example, to display the notation for the standard gauge measurement with the alternate name and both the alternate name and measurement labels linked to the applicable articles:

 {{Track gauge|sg|al=on|lk=on}}

produces:

 ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in) standard gauge

Parameters[ویرایش]

Gauge specification values:

Metric units first   Imperial units first
Value Produces Value Produces
3mm ۳ mm (0.118 in)
4mm ۴ mm (0.157 in)
4.5mm ۴٫۵ mm (0.177 in) 0.177
0.177in
0.177"
0.177
4.8mm ۴٫۸ mm (0.189 in)
0.250
0.250in
0.250"
0.250
6.5mm ۶٫۵ mm (0.256 in) 0.256
0.256in
0.256"
0.256
0.257
0.257in
0.257"
0.257
0.276
0.276in
0.276"
0.276
8mm ۸ mm (0.315 in)
8.97mm 8.97mm 0.353
0.353in
0.353"
0.353
9mm ۹ mm (0.354 in)
9.42mm ۹٫۴۲ mm (0.371 in)
10.5mm ۱۰٫۵ mm (0.413 in) 0.413
0.413in
0.413"
0.413
0.470
0.470in
0.470"
0.470
12mm ۱۲ mm (0.472 in) 0.472
0.472in
0.472"
0.472
12.7mm ۱۲٫۷ mm (0.5 in) 0.5in
0.5"
0.5in
13mm ۱۳ mm (0.512 in)
13.5mm ۱۳٫۵ mm (0.531 in)
14mm ۱۴ mm (0.551 in)
14.125mm ۱۴٫۱۲۵ mm (0.556 in)
14.2mm ۱۴٫۲ mm (0.559 in)
14.28mm ۱۴٫۲۸ mm (0.562 in)
14.3mm ۱۴٫۳ mm (0.563 in) 0.563
0.563in
0.563"
0.563
15.76mm 15.76mm
16.2mm ۱۶٫۲ mm (0.638 in)
0.649
0.649in
0.649"
0.649
16.5mm ۱۶٫۵ mm (0.65 in) 0.650
0.650in
0.650"
0.650
18mm ۱۸ mm (0.709 in)
18.2mm ۱۸٫۲ mm (0.717 in)
18.83mm ۱۸٫۸۳ mm (0.741 in)
19mm ۱۹ mm (0.748 in)
19.05mm ۱۹٫۰۵ mm (0.75 in) 0.750in
0.750"
0.75 in (۱۹٫۰۵ mm)
20.5mm ۲۰٫۵ mm (0.807 in)
21mm ۲۱ mm (0.827 in)
0.865
0.865in
0.865"
0.865 in (۲۱٫۹۷ mm)
22mm ۲۲ mm (0.866 in)
22.42mm 22.42mm 0.883
0.883in
0.883"
0.883
22.5mm ۲۲٫۵ mm (0.886 in)
23mm ۲۳ mm (0.906 in)
24mm ۲۴ mm (0.945 in)
1.125
1.125in
1.125"
1.125
1.177
1.177in
1.177"
1.177
30mm ۳۰ mm (1.181 in)
1.25
1.25in
1.25"
1.25
32mm ۳۲ mm (1.26 in)
32.96mm ۳۲٫۹۶ mm (1.298 in)
33mm ۳۳ mm (1.3 in)
35mm ۳۵ mm (1.378 in)
1.75in
1.75"
1.75 in (۴۴٫۴۵ mm)
1.766
1.766in
1.766"
1.766
45mm ۴۵ mm (1.772 in) 1.772
1.772in
1.772"
1.772
50.8
50.8mm
50.8 2
2in
2"
2
2.125in
2.125"
2 18 in (۵۳٫۹۷۵ mm)
63mm 63mm
63.5
63.5mm
63.5 2.5
2.5in
2.5"
2.5
64
64mm
64
2.781
2.781in
2.781"
2.781
89
89mm
89 3.5
3.5in
3.5"
3.5
108
108mm
108
4.75
4.75in
4.75"
4.75
127
127mm
127 5in
5"
5 in (۱۲۷ mm)
184
184mm
184 7.25
7.25in
7.25"
7.25
190.5
190.5mm
190.5 7.5
7.5in
7.5"
7.5
8.25
8.25in
8.25"
8.25
9
9in
9"
9
9.5
9.5in
9.5"
9.5
254
254mm
254 10
10in
10"
10
260
260mm
0.26
0.26m
260 10.25
10.25in
10.25"
10.25
10.5
10.5in
10.5"
10.5
305
305mm
305 12
12in
12"
12
311
311mm
311 12.25
12.25in
12.25"
12.25
356
356mm
356
381
381mm
381 15
15in
15"
1ft3in
1'3"
15
400
400mm
0.4
0.4m
400
16
16in
16"
1ft4in
1'4"
1.4ft
16
16.5
16.5in
16.5"
1ft4.5in
1'4.5"
1.4.5ft
16.5
17
17in
17"
1ft5in
1'5"
1.5ft
17
450
450mm
450
457
457mm
457 18
18in
18"
1ft6in
1'6"
1.6ft
18
483
483mm
483 19
19in
19"
1ft7in
1'7"
19
19.5
19.5in
19.5"
1ft7.5in
1'7.5"
19.5
500
500mm
0.5
0.5m
500
508
508mm
508 20
20in
20"
1ft8in
1'8"
20
558
558mm
558
22
22in
22"
1ft10in
1'10"
22
578
578mm
578 22.75
22.75in
22.75"
1ft10.75in
1'10.75"
22.75
597
597mm
597 23.5
23.5in
23.5"
1ft11.5in
1'11.5"
23.5
600
600mm
0.6
0.6m
600
603
603mm
603 23.75
23.75in
23.75"
1ft11.75in
1'11.75"
23.75
610
610mm
0.61
0.61m
610 24
24in
24"
2ft
2'
24
24.125
24.125in
24.125"
2ft0.125in
2'0.125"
24.125
622
622mm
622 24.5
24.5in
24.5"
2ft0.5in
2'0.5"
24.5
26
26in
26"
2ft2in
2'2"
26
686
686mm
686 27
27in
27"
2ft3in
2'3"
27
27.5
27.5in
27.5"
2ft3.5in
2'3.5"
27.5
700
700mm
0.7
0.7m
700
27.75
27.75in
27.75"
2ft3.75in
2'3.75"
27.75
711
711mm
711 28
28in
28"
2ft4in
2'4"
28
28.5
28.5in
28.5"
2ft4.5in
2'4.5"
28.5
29
29in
29"
2ft5in
2'5"
29
750
750mm
0.75
0.75m
750 29.5
29.5in
29.5"
2ft5.5in
2'5.5"
29.5
760
760mm
0.76
0.76m
760
762
762mm
762 30
30in
30"
2ft6in
2'6"
30
765
765mm
765
30.5
30.5in
30.5"
2ft6.5in
2'6.5"
30.5
783
783mm
۷۸۳ mm (2 ft 6 1316 in)
785
785mm
785
800
800mm
0.8
0.8m
800 31.5
31.5in
31.5"
2ft7.5in
2'7.5"
31.5
802
802mm
802
32
32in
32"
2ft8in
2'8"
32
32.5
32.5in
32.5"
2ft8.5in
2'8.5"
32.5
838
838mm
0.838
0.838m
838 33
33in
33"
2ft9in
2'9"
33
33.75
33.75in
33"
2ft9.75in
2'9.75"
33.75
860
860mm
0.860
0.860m
860
34
34in
34"
2ft10in
2'10"
34
34.5
34.5in
34.5"
2ft10.5in
2'10.5"
34.5
35
35in
35"
2ft11in
2'11"
35
891
891mm
891
900
900mm
0.9
0.9m
900
914
914mm
914 36
36in
36"
3
3ft
3'
36
37
37in
37"
3ft1in
3'1"
37
37.125
37.125in
37.125"
37.125
950
950mm
0.95
0.95m
950
38.25
38.25in
38.25"
3ft2.25in
3'2.25"
38.25
1000
1000mm
metre
meter
m
1
1m
1 39.375
39.375in
39.375"
3ft3.375in
3'3.375"
3ft3.375in
1009
1009mm
1009
1016
1016mm
1016 40
40in
40"
3ft4in
3'4"
3 ft 4 in (۱٬۰۱۶ mm)
40.5
40.5in
40.5"
3ft4.5in
3'4.5"
3 ft 4 12 in (۱٬۰۲۹ mm)
40.75
40.75in
40.75"
3ft4.75in
3'4.75"
3 ft 4 34 in (۱٬۰۳۵ mm)
1050
1050mm
1050
1055
1055mm
1055 41.5
41.5in
41.5"
3ft5.5in
3'5.5"
3 ft 5 12 in (۱٬۰۵۵ mm)
1062
1062mm
1062
1067
1067mm
1067 cape
42
42in
3ft6in
3.6ft
42
1093
1093mm
1093 43
43in
3ft7in
3.7ft
43
1100
1100mm
1.1
1.1m
1100
1106
1106mm
1106 43.5
43.5in
43.5"
3ft7.5in
3'7.5"
43.5
44.25
44.25in
44.25"
3ft8.25in
3'8.25"
44.25
44.5
44.5in
44.5"
3ft8.5in
3'8.5"
44.5
45
45in
45"
3ft9in
3'9"
45
45.5
45.5in
45.5"
3ft9.5in
3'9.5"
45.5
1188
1188mm
1188
47
47in
47"
3ft7in
3'7"
47
1200
1200mm
1200
1217
1217mm
1217
1219
1219mm
1219 48
48in
48"
4
4ft
4'
48
1245
1245mm
1245 49
49in
49"
4ft1in
4'1'
49
49.5
49.5in
49.5"
4ft1.5in
4'1.5'
49.5
1270
1270mm
1270 50
50in
50"
4ft2in
4'2'
50
1295
1295mm
1295 51
51in
51"
4ft3in
4'3"
51
52
52in
52"
4ft4in
4'4"
52
52.5
52.5in
52.5"
4ft4.5in
4'4.5"
52.5
1372
1372mm
1372 54
54in
54"
4ft6in
4'6"
scot
54
54.5
54.5in
54.5"
4ft6.5in
4'6.5"
54.5
55.5
55.5in
55.5"
4ft7.5in
4'7.5"
55.5
55.75
55.75in
55.75"
4ft7.75in
4'7.75"
55.75
1422
1422mm
1422 56
56in
56"
4ft8in
4'8"
56
1432
1432mm
1432
sg
standard
1435
1435mm
۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in) ussg
usstandard
nasg
nastandard
56.5
56.5in
4ft8.5in
4 ft 8 12 in (۱٬۴۳۵ mm)
1440
1440mm
1440
1445
1445mm
1445
57
57in
57"
4ft9in
4'9"
57
57.5
57.5in
57.5"
4ft9.5in
4'9.5"
57.5
1473
1473mm
1.473
1.473m
1473 ohio
oh
58
58"
58in
4ft10in
4'10"
oh
1495
1495mm
1495 58.875
58.875"
58.875in
4ft10.875in
4'10.875"
58.875
1500
1500mm
1.5
1.5m
1500
1520
1520mm
1.52
1.52m
1520
1524
1524mm
1524 60
60in
60"
5
5ft
5'
60
60.5
60.5in
60.5"
5ft1/2in
5'1/2"
60.5
62
62in
62"
5ft2in
5'2"
62
62.1875
62.1875in
62.1875"
5ft2.1875in
5'2.1875"
62.1875
1581
1581mm
1581 62.25
62.25in
62.25"
5ft2.25in
5'2.25"
62.25
1588
1588mm
1588 62.5
62.5in
62.5"
5ft2.5in
5'2.5"
62.5
1600
1600mm
1.6
1.6m
vic
1600 63
63in
63"
5ft3in
5'3"
63
1664
1664mm
1.664
1.664m
1664
1668
1668mm
1.668
1.668m
1668
1672
1672mm
1.672
1.672m
1672
1676
1676mm
1.676
1.676m
1676 66
66in
66"
5ft6in
5'6"
5.5ft
prov
66
1.75
1.75m
1750
1750mm
1.75
1829
1829mm
1829 72
72in
72"
6
6ft
6'
72
1880
1880mm
1.88
1.88m
1880 74
74in
74"
6ft2in
6'2"
74
1945
1945mm
1.945
1.945m
1945
2140
2140mm
2.14
2.14m
2140
3000
3000mm
3m
3000
120
120in
120"
10ft
10'
120


Optional parameters:

Parameter What it does Example (code and output)
al=on Adds the alternate name after the gauge measurement values {{Track gauge|sg|al=on}}
۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in) standard gauge
lk=on Adds wikilinks to the measurement unit label
(and the alternate name where applicable)
{{Track gauge|sg|lk=on}}
۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in)
allk=on Adds wikilinks to the alternate name where applicable {{Track gauge|sg|lk=on}}
۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in) ریل استاندارد
disp=s Uses a slash as a separator rather than parentheses {{Track gauge|sg|disp=s}}
۱٬۴۳۵ mm/​4 ft 8 12 in
wrap=y Will allow the output to break before the parentheses
if column width is narrower than output
{{Track gauge|sg|wrap=y}}
۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 12 in)

Templates with invalid or missing parameters are categorised in category:Pages with incorrect use of Track gauge template.

See also[ویرایش]