الگو:Subst check top

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این الگو باید جانشین شود. {{Subst check top}} را با {{جا:Subst check top}} جایگزین کنید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

Place this template and {{substcheckbottom}} onto the main template in the following manner.

{{{{{|safesubst:}}}substchecktop|[template pagename]|subst={{{subst|}}}}}

...template code...

{{{{{|safesubst:}}}substcheckbottom|subst={{{subst|}}}}}

This template, along with {{substcheckbottom}}, will check the main template for substitution and give an error message if it has been accidentally transcluded by having this template placed above the main template code and {{substcheckbottom}} placed below the main template code.

This template takes in an input for the main template name as a parameter. This is shown above as [template pagename]. This parameter should be entered so that the default error message refers to the correct main template. This default error message can be optionally replaced by a custom error message by using the message parameter. This parameter accepts templates and it is recommended that a message template be used for long messages to keep the parameter value short. {{substcheckbottom}} takes in an input for categories. This is so that unsubstituted versions of the main template can still categorise pages. This can be done by adding the name of the category to the category parameter. There is also a sort parameter to allow category sorting.

Both this template and {{substcheckbottom}} use subst={{{subst|}}} as one of the parameters. This allows optional transclusion for demonstration purposes by setting the subst parameter on the main template to nosubst.

الگوهای مرتبط[ویرایش]

فهرست الگوهای کمکی جانشینی
 • {{نیازمند جانشانی}}: نیاز به جانشانی را نشان می‌دهد.
  • {{subst check top}} و {{subst check bottom}}: هر دو، یک هدف دارند اما به صورت یک جفت، بکار می‌روند.
  • {{جانشانی شده}}: برای توضیح در بخش بالای الگوها؛ پیامی را نشان می‌دهد که الگو، جانشین شده است.
  • {{nosubst}}: برعکس {{جانشانی شده}}. برای توضیح درباره الگوهایی که نباید جانشانی شوند؛ پیامی را نشان می‌دهد که بخواهد از جانشان کردن الگو، خودداری کنید.
  • {{substitution}}: با ارائه دلیل و شرایط، اجازه جانشان کردن آزادانه الگو را می‌دهد.
 • {{issubst}}: در صورت جانشان شدن "yes" را نشان می‌دهد.
 • {{ifsubst}}: نشان می‌دهد که آیا جانشان شده یا نه.