الگو:Random portal component

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template generates a box for a portal home page. The content is drawn randomly from a pre-defined list. Using this template makes editing portal page easy!

Layout

{{Box-header| title=header
|editpage  = 
|border   =   <!-- This is the color of the borders around Box Sections -->
|titleforeground = <!-- This is the color of the Box Section Title Bar text -->
|titlebackground = <!-- This is the color of the Box Section Title Bar -->
|background =   <!-- This is the color of the Box Section background -->
|foreground =   <!-- This is the color of the Box Section text -->
}}
{{طرح‌نما}}
{{Portal:box-footer | footer }}

Usage

Using this template for your portal page is easy! Just include these parameters

 • header:(optional) The header text of the box. If no header is passed to the template, the default is the subpage name.
 • footer: (optional) The footer text in the box.e.g Nominations for selected picture
 • rootpage: (optional) The root of the transcluded page, e.g. Portal:Foo
 • subpage: The subpage of the transcluded page, e.g. Selected picture
 • max: The maximum number of sub-subpages. Must be a positive integer.
 • seed: (optional) The default seed is 17 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Prerequisites

 • Create a sub-page first. If your portal is Portal:Foo, then a sub-page could be Portal:Foo/Selected bar;
 • On the Portal:Foo/Selected bar sub-page, place the template {{numbered subpages}} on the page and save it. The template will default to 50 subject sub-pages;
 • Once the list of subject links have been created, use one of the Selected subject' templates from below to format each of the subject sub-pages.
 • This template calls /box-header and /box-footer for it's colour styles and closing, consequently - these must be present in your portal design for it to work correctly.

Example

To see a real time example, see what links here.

Here's a stale example of the output generated by this template.

{{Box-header| title=header
|editpage  = Template:Lorem ipsum
|border   = Black
|titleforeground = #ffe247
|titlebackground = #A9A9A9
|background = #FFFFFF
|foreground = black
}}
{{طرح‌نما}}
{{Portal:box-footer | footer }}

will produce:

header

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

footer

See also

Main portal creation templates
Main portal page formatting templates
3
Templates that configure links
3
These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}} - Generic template for situations not listed below.

3
Related templates