الگو:Location map Oceania

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
روی نقشه اقیانوسیه
نام اقیانوسیه
x (50.8671)*( cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( ({{{3}}} + ({{{3}}}<0)*360-(170.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( -5.0*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( -5.0*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}} + ({{{3}}}<0)*360-(170.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) - (-50.0)
y (100 + (-56.5869) ) - (58.926)*( cos( -5.0*0.01745329252 )*sin( {{{2}}}*0.01745329252 ) - sin( -5.0*0.01745329252 )*cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}} + ({{{3}}}<0)*360-(170.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( -5.0*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( -5.0*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}} + ({{{3}}}<0)*360-(170.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5)
تصویر Oceania_laea_location map.svg
Location map Oceania
تصویر۱ Oceania_laea_relief_location_map.jpg
Location map Oceania