الگو:Infobox tropical cyclone

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

Simple usage[ویرایش]

{{Infobox hurricane
| name     = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| image     = <!-- filename only -->
| caption    = 
| formed    = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated  = <!-- {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| post-tropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min winds  = <!-- in knots, number only -->
| 3-min winds  = <!-- in knots, number only -->
| 10-min winds = <!-- in knots, number only -->
| gusts     = <!-- in knots, number only -->
| pressure   = <!-- in mbar (hPa), number only -->
| fatalities  = 
| damages    = 
| affected   = 
| cycloneseason = 
}}

Active storms[ویرایش]

{{Infobox hurricane
| name      = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| image     = <!-- filename only -->
| caption    = 
| formed     = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated   = <!--leave blank until storm ends, then use {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| 3-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| 10-min winds  = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| gusts     = <!-- in knots (other units will display automatically) -->
| pressure    = <!-- in mbar (hPa) (other units will display automatically) -->
| fatalities   = 
| damages    = <!-- Cost of damage in pure number form (in USD, unless currency specified) -->
| year      = <!-- year used for damages figure -->
| currency    = <!-- currency used for damages. Use the [[ایزو ۴۲۱۷]] currency code (ex. USD, AUD, JPY) -->
| affected    = <!-- Areas affected -->
| cycloneseason = <!-- link to season article (ex. [[2014 Pacific typhoon season]]) -->
<!-- Remove these after storm has ended -->
| track     = <!-- storm tracking image filename -->
| track_caption = <!-- Caption below tracking map. defaults to "Forecast map" -->
| time     = <!-- current time used for data (give both local and UTC) -->
| location   = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:event|display=inline}} (set "display=inline,title" if used on a main article for the storm) -->
| movement   = <!-- direction and speed of movement -->
| mainarticle  = <!-- Page name of the main storm article (helpful when infobox used in season articles) -->
}}

Complete usage for past storms[ویرایش]

{{Infobox hurricane
| name     = 
| basin     = <!-- Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac (see [[Tropical cyclone basins]]) -->
| type     = <!-- Manual entry of minor storm type (ex. Tropical depression, Tropical storm, Subtropical storm) -->
| category   = <!-- (use only if outside the above basins) manual entry of heading colors, see [[الگو:Storm colour]] -->
| image     = 
| alt      = 
| caption    = 
| formed    = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| dissipated  = <!--leave blank until storm ends, then use {{end date|yyyy|mm|dd}} -->
| extratropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| remnant low  = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| post-tropical = <!-- {{start date|yyyy|mm|dd}} -->
| 1-min prefix = 
| 1-min winds  = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| 3-min prefix = 
| 3-min winds  = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| 10-min prefix = 
| 10-min winds = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| gustspre   = <!-- text to display before gusts, eg: <,≤,>,≥ -->
| gusts     = <!-- in knots (plain number only, other units will display automatically) -->
| pressurepre  = <!-- text to display before pressure, eg: <,≤,>,≥ -->
| pressure   = <!-- in mbar (hPa) -->
| pressurepost = <!-- text to display below pressure, eg: "world record" -->
| fatalities  = 
| damagespre  = 
| damages    = <!-- Cost of damage in pure number form (in USD, unless currency specified) -->
| year     = <!-- year used for damages figure -->
| currency   = <!-- currency used for damages. Use the [[ایزو ۴۲۱۷]] currency code (ex. USD, AUD, JPY) -->
| damagespost  = 
| affected   = <!-- Areas affected -->
| misc     = <!-- Additional relevant information not covered by other sections -->
| cycloneseason = <!-- link to season article (ex. [[2014 Pacific typhoon season]]) -->
| series    = 
| related    = 
| mainarticle  = <!-- Page name of the main storm article (helpful when infobox used in season articles) -->
}}

Example[ویرایش]

Hurricane Hugo
چرخند حاره‌ای رده‌ی 5 major hurricane (SSHWS/NWS)
Hurricane Hugo as a Category 3 hurricane
شکل‌گرفته۱۰ سپتامبر ۱۹۸۹ (۱۹۸۹-09-۱۰)
پراکنده‌شده۲۵ سپتامبر ۱۹۸۹ (۱۹۸۹-09-۲۵)
(برون حاره‌ای بعد از ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۹ (۱۹۸۹-09-۲۲))
شدیدترین بادها۱-دقیقه پایدار ماند: 160 mph (260 km/h)
کمترین فشار918 mbar (hPa)؛‏ ۲۷٫۱۱ inHg
تلفات107 total (estimated)
آسیب$10 میلیارد (1989 USD)
نواحی تحت تأثیر
قرار گرفته
آنتیل کوچک, پورتوریکو, هیسپانیولا, جزایر تورکس و کایکوس
بخشی از 1989 Atlantic hurricane season
{{Infobox hurricane
| name     = Hurricane Hugo
| type     = hurricane
| basin     = Atl
| image     = Hugo 1989-09-15 1105Z.png
| caption    = Hurricane Hugo as a Category 3 hurricane
| formed    = {{start date|1989|09|10}}
| dissipated  = {{end date|1989|09|25}}
| extratropical = {{start date|1989|09|22}}
| 1-min winds  = 140
| pressure   = 918
| damages    = 10000
| year     = 1989
| fatalities  = 107 total <small>(estimated)</small>
| affected   = [[آنتیل کوچک]], [[پورتوریکو]], [[هیسپانیولا]], [[جزایر تورکس و کایکوس]]
| cycloneseason = [[1989 Atlantic hurricane season]]
}}

Microformat[ویرایش]

نشانه‌گذاری اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت اچ‌کلندر است که جزئیات رویداد را آمادهٔ تجزیه توسط برنامه‌های رایانه‌ای می‌کند. این به وظایفی نظیر فهرست‌نویسی مقاله‌ها و نگهداری از پایگاه‌های داده کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمت‌ها در ویکی‌پدیا، ویکی‌پروژه میکروفرمت در ویکی‌پدیای انگلیسی را ببینید.
کلاس‌های مورد استفاده

کلاس‌ها اچ‌تی‌ام‌ای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید
عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

Parameters[ویرایش]

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Infobox tropical cyclone

This infobox is for articles about specific [[توفند]] events (hurricanes, typhoons, tropical storms, tropical depressions)

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
namename

The name of the storm as given by the RSMC, TCWC, or other meteorological organization with jurisdiction over the region where the storm was at peak intensity. (Capitalize every word.)

رشتهضروری
basinbasin

[Important!] Code for one of the [[tropical cyclone basins]] that the storm belongs. Enter one: Atl, EPac, WPac, NIO, SWI, Aus, SPac, or leave blank only if rare storm outside of main basins.

رشتهاختیاری
typetype

Manual entry for type of storm if outside one of the basins ("hurricane", "typhoon" or "cyclone"). This parameter will accept everything, but ensure proper capitalization.

رشتهاختیاری
categorycategory

Manual entry for type header, per [[الگو:Storm colour]].

رشتهاختیاری
imageimage Image location

[Important!] Location of picture to use

پروندهاختیاری
altalt

Alternate text for main image, use if file name is not descriptive.

رشتهاختیاری
captioncaption

Caption text for main image.

رشتهاختیاری
image_sizeimage_size

Do not use this setting unless correcting a specific problem. Images will scale to user preferences.

رشتهاختیاری
tracktrack

Used for active storms only. File name of storm map or forecast map.

پروندهاختیاری
track_alttrack_alt

Used for active storms only. Alternate text for tracking image, use if file name is not descriptive.

رشتهاختیاری
track_captiontrack_caption

Used for active storms only. Caption text for tracking image.

پیش‌فرض
Forecast map
رشتهاختیاری
Formedformed

Date of formation; use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

تاریخاختیاری
Dissipateddissipated

Date of storm end; leave blank until storm ends, then add {{end date|yyyy|mm|dd}}.

رشتهاختیاری
extratropicalextratropical

Date storm went [[Extratropical cyclone|Extratropical]], use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

تاریخاختیاری
remnant lowremnant low

Date storm degenerated into a [[Post-tropical cyclone|Remnant low]], use {{start date|yyyy|mm|dd}}.

تاریخاختیاری
Highest winds10-min winds

Sustained wind average over a period of 10 minutes (used by most weather agencies) as a pure number. The template will convert appropriately.

شمارهاختیاری
Highest winds3-min winds

Sustained wind average over a period of 3 minute (used by RSMC New Delhi) as a pure number. The template will convert appropriately.

شمارهاختیاری
Highest winds1-min winds

[Important!] Sustained wind average over a period of one minute (used for the Saffir–Simpson hurricane wind scale) as a pure number. The template will convert appropriately.

شمارهاختیاری
Highest windsgusts

[Important!] Gusts in [[گره (یکای سرعت)]] as a pure number. The template will convert appropriately.

شمارهاختیاری
Highest winds10-min prefix

Optional text before "10-min winds"

رشتهاختیاری
Highest winds3-min prefix

Optional text before "3-min winds"

رشتهاختیاری
Highest winds1-min prefix

Optional text before "1-min winds"

رشتهاختیاری
Highest windsgustspre

Optional text before "gusts"

رشتهاختیاری
Lowest pressurepressurepre

Optional text before "pressure"

رشتهاختیاری
Lowest pressurepressure

[Important!] Pressure in mbar (hPa) as a pure number, will be displayed with labels and converted to inHg.

شمارهاختیاری
Lowest pressurepressurepost

Optional text after "pressure"

رشتهاختیاری
Fatalitiesfatalities

Number killed

رشتهاختیاری
Damagesdamagespre

Optional text before "damages"

رشتهاختیاری
Damagesdamages

Monetary cost of damage given as a pure number.

شمارهاختیاری
Damagesyear

Year used for damages amount

رشتهاختیاری
Damagescurrency

Alternative currency used for damage amount (default is USD)

رشتهاختیاری
Damagesdamagespost

Optional text after "damages"

رشتهاختیاری
Areas affectedaffected Areas

Areas affected by the storm (wikilink to location articles)

نام صفحهاختیاری
timetime

Used for active storms only. Time of report used for infobox data. Include both local time and UTC.

رشتهاختیاری
Locationlocation

Used for active storms only. The current location of the storm, use {{Coord|LAT|LONG|type:event|display=inline}} (set "display=inline,title" if used on a main article for the storm).

رشتهاختیاری
Movementmovement

Speed and direction of storm

رشتهاختیاری
miscmisc module

Use for relevant information not covered by other parameters (not typically used).

ناشناختهاختیاری
cycloneseasoncycloneseason

Page with list of other storms this year in the same basin.

نام صفحهاختیاری
seriesseries

Other articles related to this storm (used only for major storms),

نام صفحهاختیاری
relatedrelated

Other related articles. (not typically used)

نام صفحهاختیاری
mainarticlemainarticle

If this infobox is used in a season article or in a section of some other page, provide a link to the main article for the storm.

نام صفحهاختیاری

See also[ویرایش]