الگو:Infobox rail service

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Infobox rail service
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

این الگو برای ارائه اطلاعات در مورد خدمات ریلی مسافری یا خدمات قطار خودکار طراحی شده است و مبتنی بر الگو:جعبه اطلاعات مسیر قطار است، با پارامترهایی که متناسب با قطارهای مسافربری تغییر کرده است.

Blank syntax[ویرایش]

{{{name}}}
[[پرونده:{{{logo}}}|{{{logo_width}}}]]
[[پرونده:{{{image}}}|{{{image_width}}}]]
{{{caption}}}
مشخصات
نوع سرویس{{{type}}}
وضعیت{{{status}}}
موقعیت{{{locale}}}
قطارهای پیشین{{{predecessor}}}
اولین سرویس{{{first}}}
آخرین سرویس{{{last}}}
جانشین{{{successor}}}
اداره کننده فعلی{{{operator}}}
اداره کننده قبلی{{{formeroperator}}}
تعداد کلی مسافران{{{ridership}}}
Annual ridership{{{ridership2}}}
وبگاه{{{website}}}
مسیر
ابتدا{{{start}}}
ایستگاه‌ها{{{stops}}}
پایان{{{end}}}
طول{{{distance}}}
میانگین زمان سفر{{{journeytime}}}
زمان سرویس‌دهی{{{frequency}}}
تعداد قطارها{{{trainnumber}}}
خط مورد استفاده{{{line_used}}}
خدمات درون قطار
کلاس{{{class}}}
دسترسی معلولان{{{access}}}
ترتیب صندلی{{{seating}}}
امکانات خواب{{{sleeping}}}
Auto-rack arrangements{{{autorack}}}
امکانات پذیرایی{{{catering}}}
امکانات دیداری{{{observation}}}
امکانات تفریحی{{{entertainment}}}
Baggage facilities{{{baggage}}}
امکاتات دیگر{{{otherfacilities}}}
فنی
واگن‌ها{{{stock}}}
اندازه ریل{{{gauge}}}
قطار برقی{{{el}}}
سرعت{{{speed}}}
مالک خط{{{owners}}}
Timetable number(s){{{routenumber}}}
نقشه مسیر
{{{map}}}
{{Infobox rail service
| box_width    = 
| name      = 
| color      = 
| logo      = 
| logo_width   = 
| image      = 
| image_width   = 
| alt       =
| caption     = 
| type      = 
| status     = 
| locale     = 
| predecessor   = 
| first      = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| last      = <!--{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}-->
| successor    = 
| operator    = 
| formeroperator = 
| ridership    = 
| ridership2   = 
| website     = 
| start      = 
| stops      = 
| end       = 
| distance    = 
| journeytime   = 
| frequency    = 
| trainnumber   = 
| line_used    = 
| class      = 
| access     = 
| seating     = 
| sleeping    = 
| autorack    = 
| catering    = 
| observation   = 
| entertainment  = 
| baggage     = 
| otherfacilities = 
| stock      = 
| gauge      = 
| el       = 
| speed      = 
| trainlength   = 
| owners     = 
| routenumber   = 
| maintenance   =
| sharing     =
| map       = 
| map_state    = 
| module     = 
}}

مثال[ویرایش]

TranzAlpine
The TranzAlpine skirting the Waimakariri River.
مشخصات
نوع سرویسInter-city rail
وضعیتOperating
موقعیتSouth Island, New Zealand
اولین سرویس۲۲ نوامبر ۱۹۸۷ (۱۹۸۷-11-۲۲)
اداره کننده فعلیTranz Scenic, a division of KiwiRail
اداره کننده قبلیInterCity Rail (1987–95)
تعداد کلی مسافران204,000 (2006 financial year)
وبگاهTranzAlpine
مسیر
ابتداChristchurch
ایستگاه‌ها9
پایانGreymouth
طول۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
میانگین زمان سفر4 hours, 25 minutes
زمان سرویس‌دهیDaily each way
خدمات درون قطار
کلاسStandard class only
دسترسی معلولانRestricted due to age of rolling stock
ترتیب صندلی
 • Airline style
 • table bay
امکانات پذیراییOn-board café
امکانات دیداری
 • Large windows in all carriages
 • open-air carriage in middle of train
Baggage facilities
 • Overhead racks
 • baggage carriage
فنی
واگن‌ها
اندازه ریل۱٬۰۶۷ mm (3 ft 6 in)
{{Infobox rail service
| box_width    = 25em
| name      = TranzAlpine
| color      =
| logo      = <!-- Do not use a non-free image here, per WP:NFCC #9 -->
| logo_width   =
| image      = Tranz_alpine.jpg
| image_width   = 300px
| alt       = Blue train on single track surrounded by trees near a river
| caption     = The TranzAlpine skirting the [[Waimakariri River]].
| type      = [[Inter-city rail]]
| status     = Operating
| locale     = [[South Island]], [[New Zealand]]
| first      = {{Start date|1987|11|22|df=y}}
| last      =
| operator    = [[Tranz Scenic]], a division of [[KiwiRail]]
| formeroperator = [[Tranz Scenic|InterCity Rail]] (1987–95)
| ridership    = 204,000 (2006 financial year)
| website     = {{URL|www.kiwirailscenic.co.nz/tranzalpine/|TranzAlpine}}
| start      = [[Christchurch]]
| stops      = 9
| end       = [[Greymouth]]
| distance    = {{convert|223|km|abbr=on}}
| journeytime   = 4 hours, 25 minutes
| frequency    = Daily each way
| class      = Standard class only
| access     = Restricted due to age of rolling stock
| seating     = {{Hlist|Airline style|table bay}}
| sleeping    =
| autorack    =
| catering    = On-board café
| observation   = {{Hlist|Large windows in all carriages|open-air carriage in middle of train}}
| entertainment  =
| baggage     = {{Hlist|Overhead racks|baggage carriage}}
| otherfacilities =
| stock      = {{Plainlist|
* Two [[NZR DC class]] locomotives
* Nine [[NZR 56-foot carriage]]s
* One NZR 56-foot baggage carriage
* One open-air observation carriage
 }}
| gauge      = {{Track gauge|1067mm}}
| el       =
| speed      =
| maintenance   = 
| sharing     =
| map       = {{infobox rdt|Midland Line, New Zealand}}
| map_state    = collapsed
}}

مثال‌هایی به پارامترهای رنگی[ویرایش]

TranzAlpine
The TranzAlpine skirting the Waimakariri River.
مشخصات
نوع سرویسInter-city rail
وضعیتOperating
موقعیتSouth Island, New Zealand
اولین سرویس۲۲ نوامبر ۱۹۸۷ (۱۹۸۷-11-۲۲)
اداره کننده فعلیTranz Scenic, a division of KiwiRail
اداره کننده قبلیInterCity Rail (1987–95)
تعداد کلی مسافران204,000 (2006 financial year)
وبگاهTranzAlpine
مسیر
ابتداChristchurch
ایستگاه‌ها9
پایانGreymouth
طول۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
میانگین زمان سفر4 hours, 25 minutes
زمان سرویس‌دهیDaily each way
{{Infobox rail service
| box_width    = 25em
| name      = TranzAlpine
| color      = 27aae1
| logo      = <!-- Do not use a non-free image here, per WP:NFCC #9 -->
| logo_width   =
| image      = Tranz_alpine.jpg
| image_width   = 300px
| alt       = Blue train on single track surrounded by trees near a river
| caption     = The TranzAlpine skirting the [[Waimakariri River]].
| type      = [[Inter-city rail]]
| status     = Operating
| locale     = [[South Island]], [[New Zealand]]
| first      = {{Start date and age|1987|11|22|df=y}}
| last      =
| operator    = [[Tranz Scenic]], a division of [[KiwiRail]]
| formeroperator = [[Tranz Scenic|InterCity Rail]] (1987–95)
| ridership    = 204,000 (2006 financial year)
| website     = {{URL|www.kiwirailscenic.co.nz/tranzalpine/|TranzAlpine}}
| start      = [[Christchurch]]
| stops      = 9
| end       = [[Greymouth]]
| distance    = {{convert|223|km|abbr=on}}
| journeytime   = 4 hours, 25 minutes
| frequency    = Daily each way
}}

رده‌های ریلی[ویرایش]

پارامترها[ویرایش]

Name Parameter Required Definition
Infobox width box_width No Width of infobox, default: 25em; Note: use auto for automatic width
Name name No Name of rail service; default:Article Name
Color color No Color of rail service (6-digit hex code without "#"); Switching the display location for the name parameter
Logo logo No Filename of image for the logo
Logo width logo_width No Size of logo, default: 200px
Image image No Filename of image
Image width image_width No Size of image, default: 250px
Alt alt No Alternative text for the image
Caption caption No Caption of image
Info section
Type type No Type of passenger service (e.g. inter-city, regional, commuter)
Status status No Status of rail service
Locale locale No City or region transit system is located
Predecessor predecessor No The name of the predecessor to the service (e.g. OverlanderSilver Fern)
First service first No Date of the first public service
Last service last No Date of the last public service
Successor successor No The name of the successor to the service
Current operator(s) operator No The name(s) of the current operator(s) of the service (e.g. Amtrak, SNCF, Tranz Scenic)
Former operator(s) predecessor No The name(s) of the former operator(s) of the service (e.g. British Rail, Union Pacific)
Ridership ridership No Service ridership (i.e. average daily, average weekday, average weekly, or average monthly)
Annual ridership ridership2 No Annual service ridership
Website website No Website for service
Route section
Start start No Name of starting terminal station
Stops stops No Number of stations/stops en route
End end No Name of ending terminal station
Distance travelled distance No Distance travelled by the service - use {{convert|x|km|mi|0|abbr=on}} or {{convert|x|km|mi|0|abbr=on}} to allow automatic conversion between kilometres and miles.
Average journey time journeytime No The average journey time of the service
Service frequency frequency No The frequency of the service (e.g. hourly, daily, weekly)
Train number(s) trainnumber No The official train numbers as shown in all employee and some passenger timetables
Line(s) used line_used No The line(s) used by the service
On-board service section
Classes class No
Disables access access No
Seating arrangements seating No
Sleeping arrangements sleeping No
Auto-rack arrangements autorack No
Catering facilities catering No
Observation facilities observation No
Entertainment facilities entertainment No
Baggage facilities baggage No
Other facilities otherfacilities No
Technical section
Rolling stock stock No The type of rolling stock used for the service
Gauge gauge No The track gauge used. Please use {{Track gauge}}.
Electrification el No The voltage and frequency used, if the route is electrified
Operating speed speed No The speed of the service
Average length trainlength No The average length of the train
Track owner(s) owners No The owners of the track on which the service runs, if different to the operator (e.g. Amtrak outside of the Northeast Corridor).
Timetable number(s) routenumber No The Timetable number.
Rake maintenance maintenance No The yard where the maintenance of the rake done.
Rake sharing sharing No The same rake used for other services.
Route map section
Map map No Map of line
Map title map_name No Title of map; default: Route map
Show/hide line map map_state No Shows or hides map. Use show or collapsed
Module section
Module module No Used for embedding other infoboxes into this infobox

This template is designed to supply information on passenger rail services or auto-train services. It is based on the template Infobox rail line, with parameters altered to suit passenger trains.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
box_widthbox_width

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
colorcolor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
color2color2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
logologo

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
logo_widthlogo_width

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_widthimage_width

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_sizeimage_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
typetype

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
statusstatus

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
localelocale

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
predecessorpredecessor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
First servicefirst

بدون توصیف

تاریخاختیاری
Last servicelast

بدون توصیف

تاریخاختیاری
successorsuccessor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
operatoroperator

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
formeroperatorformeroperator

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ridershipridership

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ridership2ridership2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
websitewebsite

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
startstart

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
stopsstops

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
endend

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
distancedistance

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
journeytimejourneytime

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
frequencyfrequency

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
trainnumbertrainnumber

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
line_usedline_used

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
classclass

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
accessaccess

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
seatingseating

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sleepingsleeping

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
autorackautorack

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
cateringcatering

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
observationobservation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
entertainmententertainment

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
baggagebaggage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
otherfacilitiesotherfacilities

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
stockstock

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
gaugegauge

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
elel

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
speedspeed

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
trainlengthtrainlength

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ownersowners

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
routenumberroutenumber

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
maintenancemaintenance

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sharingsharing

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mapmap

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_statemap_state

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_namemap_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
modulemodule

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Systemsystem

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
daily_ridershipdaily_ridership

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
electrificationelectrification

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
statesstates

بدون توصیف

ناشناختهمنسوخ‌شده
journey timejourney time

بدون توصیف

ناشناختهمنسوخ‌شده
train numbertrain number

بدون توصیف

ناشناختهمنسوخ‌شده