الگو:Infobox protein

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Infobox protein
شناساگرها
نماد؟
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

برای استفاده از این الگو، متن زیر را کپی کرده و در بالای مقاله خود جای‌گذاری کنید. تا آنجا که ممکن است فیلدها را پر کنید، اما اگر برخی خالی ماندند، نگران نباشید. برای دیدن نمونه‌ای از کامل از این الگو کیموتریپسین را ببینید.

{{Infobox protein
| name = 
| AltNames =
| image = 
| width = 
| caption = 
| Symbol = 
| AltSymbols =
| IUPHAR_id = 
| ATC_prefix = 
| ATC_suffix = 
| ATC_supplemental = 
| CAS_number = 
| CAS_supplemental = 
| DrugBank = 
| EntrezGene = 
| HGNCid = 
| OMIM = 
| PDB = 
| RefSeq = 
| UniProt = 
| EC_number = 
| Chromosome = 
| Arm = 
| Band = 
| LocusSupplementaryData = 
}}

توضیحات پارامتر[ویرایش]

name, AltNames
This field lists the accepted name for this protein, ideally from UniProt (the universal protein resource) (see UniProt).
image
This field specifies an image file that displays a two-dimensional view of the three-dimensional structure, typically created from a PDB file. If an image is specified, then the caption parameter should be used to specify the structure used to generate the image, preferably using the {{PDB2}} template. In addition, if an image is specified, then the display width in pixels can optionally be specified (default = 220px).
Symbol, AltSymbols
if a human protein, the سازمان ژنوم انسان approved symbol (see HUGO)
IUPHAR_id
optional boolean for human proteins, if set to "yes", then the International Union of Basic and Clinical Pharmacology approved symbol is displayed with a link to the IUPHAR database (see IUPHAR)
CAS_number
This field list the شماره ثبت سی‌ای‌اس, a unique chemical numerical identifier.
HGNCid
This field lists the HUGO Gene Nomenclature Committee numeric registration number (see HUGO)
OMIM
This field lists the میراث مندلی در انسان database numeric registration number (OMIM)
HomoloGene
This field lists the HomoloGene database numeric registration number (HomoloGene)
PDB
This field list the بانک داده پروتئین accession number (see PDB)
RefSeq
Reference Sequence accession number (see RefSeq)
UniProt
UniProt (the universal protein resource) accession number (see UniProt).
EC_number
This field lists the EC number which is numerical classification scheme for enzymes developed by the IUBMB Enzyme Nomenclature authority (see IUBMB). ECnumber is accepted as an alternative parameter-name for this field.

نمونه[ویرایش]

The following filled in protein infobox template produces the information box to the right.

chymotrypsinogen B1
شناساگرها
نمادCTRB1
نمادهای دیگرCTRB
آنتره1504
HUGO2521
میراث مندلی در انسان118890
Orthologs1504
ساختار PDB2jet
RefSeqNM_001906
یونی‌پورتP17538
اطلاعات دیگر
شمارهٔ EC3.4.21.1
جایگاهChr. 16 q23.1
{{Infobox protein
| Name = chymotrypsinogen B1
| caption = 
| image = 
| width = 150 px
| HGNCid = 2521
| Symbol = CTRB1
| AltSymbols = CTRB
| EntrezGene = 1504
| OMIM = 118890
| HomoloGene = 1504
| RefSeq = NM_001906
| UniProt = P17538
| PDB = 
| EC_number = 3.4.21.1
| Chromosome = 16
| Arm = q
| Band = 23.1
| LocusSupplementaryData = 
}}