الگو:Infobox place geography

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

جغرافیای {{{name}}}
[[پرونده:{{{image name}}}|{{{image size}}}|جایگزین={{{image alt}}}|ایستاده=1.16]]
{{{image caption}}}
[[پرونده:{{{map}}}|{{{map size}}}|جایگزین={{{map_alt}}}|ایستاده=1.16]]
قاره{{{continent}}}
منطقه{{{region}}}
مختصات{{{coordinates}}}
مساحترتبه‌بندی {{{area ranking}}}
کل۱۰۰ کیلومتر مربع (۳۹ مایل مربع)
خشکی{{{percent land}}}%
آب{{{percent water}}}%
خط ساحلی۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
مرزها{{{borders}}}
بالاترین نقطه{{{highest point}}}
پست‌ترین نقطه{{{lowest point}}}
طولانی‌ترین رود{{{longest river}}}
بزرگ‌ترین دریاچه{{{largest lake}}}
آب‌وهوا{{{climate}}}
نوع زمین{{{terrain}}}
منابع طبیعی{{{natural resources}}}
خطرهای طبیعی{{{natural hazards}}}
موضوع محیطی{{{environmental issues}}}
منطقه انحصاری اقتصادی{{{exclusive economic zone}}}
{{Infobox place geography
| name          = 
| image name       = 
| image size       = 
| image caption      = 
| image alt        = 
| map           = 
| map size        = 
| map_alt         = 
| continent        = 
| region         = 
| coordinates       = <!-- Use {{Coord}} -->
| area ranking      = 
| km area         = 
| miles area       = 
| percent land      = 
| percent water      = 
| km coastline      = 
| miles coastline     = 
| exclusive economic zone =
| borders         = 
| highest point      = 
| lowest point      = 
| longest river      = 
| largest lake      = 
| climate         = 
| terrain         = 
| natural resources    = 
| natural hazards     = 
| environmental issues  = 
}}

Tracking category[ویرایش]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image nameimage name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image sizeimage size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image altimage alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image captionimage caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mapmap

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map sizemap size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_altmap_alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
continentcontinent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
regionregion

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
coordinatescoordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
area rankingarea ranking

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
km areakm area

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
miles areamiles area

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
percent landpercent land

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
percent waterpercent water

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
km coastlinekm coastline

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
miles coastlinemiles coastline

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
exclusive economic zoneexclusive economic zone

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
bordersborders

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
highest pointhighest point

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lowest pointlowest point

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
longest riverlongest river

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
largest lakelargest lake

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
climateclimate

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
terrainterrain

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
natural resourcesnatural resources

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
natural hazardsnatural hazards

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
environmental issuesenvironmental issues

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری