الگو:Convert/list of units/temperature/short list

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دما
(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه
اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس کلوین ترکیب
SI کلوین K K Triple combinations are also possible. See the full list. [K]
 • K °C (K)C
 • K °R (K)R
 • K °F (K)F
[[سانتیگراد|degree سانتیگراد]] °C (C) سانتیگراد ([°C]+273.15)
 • °C K (C)K
 • °C °R (C)R
 • °C °F (C)F
Imperial
&
US customary
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R) K
 • °R °C (R) C
 • °R °F (R) F
[[فارنهایت|degree فارنهایت]] °F (F) فارنهایت (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F) K
 • °F °C (F) C
 • °F °R (F) R
Celsius change C-change مثال:   {{تبدیل|5|C-change}}
Fahrenheit change F-change مثال:  {{تبدیل|10|F-change}}