الگو:Classcol

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

This template uses a single unnamed parameter to output the colour used by each class type as a six digit hex code prefixed with a # symbol.

Syntax Output Colour Syntax Output Colour
{{classcol|FA}} #6699ff {{classcol|Audio}} #ddccff
{{classcol|FL}} #6699ff {{classcol|File}} #ddccff
{{classcol|FM}} transparent {{classcol|Future}} #8a95c9
{{classcol|A}} #66ffff {{classcol|Merge}} #add8e6
{{classcol|GA}} #66ff66 {{classcol|Needed}} #dcdcdc
{{classcol|B}} #b2ff66 {{classcol|Portal}} #cc8899
{{classcol|C}} #ffff66 {{classcol|Project}} #c0c090
{{classcol|Start}} #ffaa66 {{classcol|Redirect}} #c8ccd1
{{classcol|Stub}} #ff6666 {{classcol|Template}} #fbceb1
{{classcol|List}} #aa88ff {{classcol|B+}} #66ff66
{{classcol|NA}} #f5f5f5 {{classcol|Book}} #98FF98
{{classcol|Category}} #ffdb58 {{classcol|Deferred}} #999999
{{classcol|Current}} #d462ff {{classcol|SL}} #ff6666
{{classcol|Disambig}} #00fa9a {{classcol|User}} #999900

See also[ویرایش]

Standard class types
Symbol question fa.svg برگزیده بر پایه ویکی‌پروژه   FL   FM   عالی 
{{class|FA}} {{class|FL}} {{class|FM}} {{class|A}}
 خوب   متوسط   ضعیف  Symbol question fa.svg ابتدایی معنویت 
{{class|GA}} {{class|B}} {{class|C}} {{class|Start}}
 خرد   فهرست   NA   ارزیابی‌نشده 
{{class|Stub}} {{class|List}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
 Bplus   Current   Future  Symbol question fa.svg SIA 
{{class|Bplus}} {{class|Current}} {{class|Future}} {{class|SIA}}
Symbol question fa.svg AL  Symbol question fa.svg BL  Symbol question fa.svg CL  Symbol question fa.svg SL 
{{class|AL}} {{class|BL}} {{class|CL}} {{class|SL}}
 کتاب  Symbol question fa.svg رده بر پایه ویکی‌پروژه  Symbol question fa.svg ابهام‌زدایی سگ‌ها  Symbol question fa.svg Draft 
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Disambig}} {{class|Draft}}
 پرونده   Merge   Needed   درگاه 
{{class|File}} {{class|Merge}} {{class|Needed}} {{class|Portal}}
 Project   تغییرمسیر  Symbol question fa.svg الگو قوم هزاره  Symbol question fa.svg User 
{{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}} {{class|User}}
Importance types
 مقاله‌هایTop   مقاله‌هایHigh   مقاله‌هایMid   مقاله‌هایLow 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 مقاله‌هایBottom   مقاله‌هایNA   مقاله‌هایUnknown 
{{importance|Bottom}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages