الگو:16TeamBracket-Compact-Tennis3

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دور اول   دور دوم   نیمه‌نهایی‌ها   فینال‌ها
            
                           
                         
                             
                             
                         
                         
                           
                           
                           
                         
                           
                             
                         
                         
            

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کد[ویرایش]

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=
| RD2=
| RD3=
| RD4=

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

See also[ویرایش]