الگو:یکاهای نورسنجی اس‌آی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکاهای نورسنجی اس‌آی
کمیت نماد[نکته ۱] یکای اس‌آی نماد بُعد توضیحات
انرژی نورانی Qv [نکته ۲] لومن ثانیه lm⋅s T⋅J [نکته ۳] در انگلیسی گاهی به یکاها تالبوت می‌گویند
شار نوری Φv [نکته ۲] لومن (= cd⋅sr) lm J توان نوری هم می‌گویند
شدت نور Iv کاندلا (= lm/sr) cd J یکی از یکاهای اصلی اس‌آی، شار نوری در هر زاویهٔ فضایی واحد
درخشندگی Lv کاندلا بر متر مربع cd/m2 L−2⋅J به این یکا «نیت» هم می‌گویند
شدت روشنایی Ev لوکس (= lm/m2) lx L−2⋅J برای نور تابیده‌شده بر یک سطح استفاده می‌شود
گسیل نوری Mv لوکس (= lm/m2) lx L−2⋅J برای نور تابیده‌شده از یک سطح استفاده می‌شود
نوردهی Hv لوکس ثانیه lx⋅s L−2⋅T⋅J
چگالی انرژی نورانی ωv لومن ثانیه بر متر۳ lm⋅sm−3 L−3⋅T⋅J
اثرگذاری نوری η [نکته ۲] لومن بر وات lm/W M−1⋅L−2⋅T3⋅J نسبت شار نوری به شار تابشی
بازده نوری V 1 ضریب نوری نیز گفته می‌شود
جستارهای وابسته: اس‌آی · نورسنجی · رادیومتری
  1. موسسه استاندارد توصیه می‌کند کمیت‌های نورسنجی با یک "v" (مخفف "visual" یعنی دیداری) مشخص شوند تا از اشتباه‌شدن با کمیت‌های رادیومتری یا فوتون جلوگیری شود.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ گاهی نمادهای جایگزین هم بکار می‌رود: W برای انرژی نورانی، P یا F برای شار نوری، و ρ یا K اثرگذاری نوری.
  3. "J" نماد توصیه‌شده برای روشنایی در دستگاه بین‌المللی یکاها است.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

This template displays a table of SI photometry units for usage in articles about photometry. It may also serve as a navigation box at the end of corresponding articles.

The template supports three optional parameters to finetune its behaviour.

Parameters[ویرایش]

Documentation of parameters:

Parameter 1[ویرایش]

1 = undefined or empty

The template will not display the string "Table X. " in front of the table's title "SI photometry units".

1 = <number>

The template will display the table number as part of the table header in the following form: "Table <number>. SI photometry units.", where <number> is a placeholder for the number (or other table designation) given as parameter.

Parameter 2[ویرایش]

2 = undefined or empty

The template will not show a "(Compare)" link in the table footer.

2 = "self"

The template will display a "(Compare) link in the table footer to jump to the corresponding radiometry table within the same article for quick comparisons. In order for this to work, the radiometry table must be included using the template {{SI radiometry units}} as well. It is not necessary to reload the article for comparison.

2 = any non-empty string other than "self"

The template will display a "(Compare)" link (as above). However, the link will point to the corresponding radiometry table in the separate article on "Radiometry", not to within the article, where the {{SI light units}} template has been included. This is useful, if the other table should not be included in the article.

Parameter 3[ویرایش]

3 = undefined

The table's footnotes will be grouped in a reference group named "nb" and displayed immediately after the table. In order to avoid conflicts with other references in the article, it is advisable to use other group names for external references (default is ""). Otherwise, these external references would be listed after the table as well.

3 = empty, that is: ""

The table's footnotes will be grouped in the article's default group "", as used for all other references without specific group names. It is important to manually include a <references/> tag or the {{Reflist}} template somewhere in the article. This is the place where the footnotes will show up.

3 = <groupname>

The table's footnotes will be grouped in a reference group named as specified in the groupname. It is important to manually include a <references group="<groupname>"/> tag or the {{Reflist|group=<groupname>}} template somewhere in the article. This is the place where the footnotes will show up. Try to use a short groupname, as the table will look nicer this way.

Examples[ویرایش]

Some easy examples:

{{SI light units}}
{{SI light units|1}}
{{SI light units|1|compare}}
{{SI light units||compare}}
{{SI light units|1|compare|""}}
{{SI light units|1||""}}
{{SI light units||compare|""}}
{{SI light units|1|compare|Note}}
{{SI light units|||notes}}
{{SI light units||compare|Note}}

Combining both tables in a single article (individually grouped footnotes in group "nb"):

{{SI light units|1|self}}
{{SI radiometry units|2|self}}

Combining both tables in a single article (individual footnotes in separately named groups, for example "T1" and "T2"):

{{SI light units|1|self|T1}}
{{Reflist|group=T1}}
{{SI radiometry units|2|self|T2}}
{{Reflist|group=T2}}

Combining both tables in a single article (combined footnotes, for example in group "nb"):

{{SI light units|1|self|nb}}
{{SI radiometry units|2|self|nb}}
...
{{Reflist|group=nb}}

Combining both tables in a single article (combined footnotes with default references):

{{SI light units|1|self|""}}
{{SI radiometry units|2|self|""}}
...
{{Reflist}}

Notes[ویرایش]

Ideally, the "(Compare)" link would show up to the left or right of the table header, similar to the "v d e" links. Thereby, the cursor would remain in the same position and one could flip back and forth between the two tables without any necessary window realignment. However, this would require a small change in the {{Tnavbar-header}} template.

See also[ویرایش]