الگو:یخچال‌های طبیعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برابرهای انگلیسی

 • آب‌دره، یخ‌کند: Fjord
 • آتشفشان تخت: Tuya
 • آتشفشان زیریخچالی: Subglacial volcano
 • انفجار زیریخچالی: Subglacial eruption
 • بادبزن یخ‌آب‌رفتی: Outwash fan
 • برج یخ: Sérac
 • پایانه یخچال: Glacier terminus یا یخچال‌پوز: snout
 • پس‌نشینی: Retreat
 • پشته خاره‌ای: Roche moutonnée
 • پشته یخچالی: Kame
 • تنوره یخچالی، آسیاب یخچالی: Moulin
 • جاکن شدن: Plucking
 • جزیره یخی: Ice shelf
 • جویبار یخ: Ice stream
 • خاک‌لیز: Creep
 • خاگه: Drumlin
 • خش یخچالی: Glacial striae
 • خیز: Surge
 • دره دالانی: Tunnel valley
 • دریاچه نواری: Ribbon lake
 • دشت خاگه‌ای: Drumlin field
 • دشت یخ‌آب‌رفتی: Sandur
 • دشت یخ‌رفته‌ای: Till plain
 • دیگ‌چال: Kettle hole
 • زبانه یخی: Ice tongue
 • زمین‌چهرهای یخچالی: Glacial landforms
 • سرش پایه‌ای: Basal sliding
 • سنگ سرگردان: Erratic block
 • سیل یخچالی: Jökulhlaup، GLOF
 • شاخ یخچالی: Glacial horn، قله هرمی: Pyramidal peak
 • یخ‌کافت: Crevasse
 • شن‌ریسه: Esker
 • فرازدره: Hanging valley
 • فرساب: Ablation
 • فرسایشی: Erosional
 • گرده کوه، تیزه: Arête
 • مخروط گل و لای: Dirt cone
 • مرز یخی: Ice divide
 • مغزه یخی: Ice core
 • منطقه انباشت: Accumulation zone
 • موازنه جرم: Mass balance
 • نهشتی: Depositional
 • یخ کبود: Blue ice
 • یخ‌آبی: Glacifluvial
 • یخ‌برف: Firn
 • یخ‌پهنه: Ice cap
 • یخ‌چاک: Bergshrund
 • یخ‌رفت: Moraine
 • یخچال چالگاهی: Cirque glacier
 • یخ‌رفت پایانه‌ای: Terminal moraine
 • یخ‌رفت دنده‌ای: Rogen moraine
 • یخ‌زار: Ice field
 • یخزایی: Calving
 • یخسار: Ice sheet
 • یخشار: Icefall


منبع برابرهای انگلیسی:

 • جعفری، عباس٬ فرهنگ گیتاشناسی؛ تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۰