الگو:کدهای فرودگاهی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای نمایش کدهای فرودگاهی‌است.

در مقاله‌های فرودگاه‌ها، این کدها را در جعبهٔ اطلاعات {{جعبه اطلاعات فرودگاه}} قرار دهید و استفاده از این الگو نیاز نیست.

استفاده[ویرایش]

'''Glasgow International Airport''' {{کدهای فرودگاهی|GLA|EGPF}} ...

Glasgow International Airport (یاتا: GLA، ایکائو: EGPF) ...


'''Emmonak Airport''' {{کدهای فرودگاهی|EMK|PAEM|ENM}} ...

Emmonak Airport (یاتا: EMK، ایکائو: PAEM، موقعیت‌یاب اف‌آآ: ENM) ...


'''Grand Canyon West Airport''' {{کدهای فرودگاهی|||1G4}} ...

Grand Canyon West Airport (موقعیت‌یاب اف‌آآ: 1G4) ...


'''Acme Airport''' {{کدهای فرودگاهی||||CEG2}} ...

Acme Airport (موقعیت‌یاب تی‌سی: CEG2) ...

پارامترها[ویرایش]

این الگو پنج پارامتر بی‌نام دارد.

  1. کد فرودگاهی یاتا
  2. کد فرودگاهی ایکائو
  3. موقعیت‌یاب اداره هوانوردی فدرال (برای فرودگاه‌های ایالات متحدهٔ آمریکا)
  4. موقعیت‌یاب Transport Canada (برای فرودگاه‌های کانادا)
  5. کد جی‌پی‌اس

نمونه[ویرایش]

حالت‌های مختلف استفاده از این الگو:

یک کد

{{کدهای فرودگاهی|AAA}}: (یاتا: AAA)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB}}: (ایکائو: BBBB)

{{کدهای فرودگاهی|||CCC}}: (موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC)

{{کدهای فرودگاهی||||DDDD}}: (موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی|||||EEEE}}: (کد جی‌پی‌اس: EEEE)

دو کد

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB)

{{کدهای فرودگاهی|AAA||CCC}}: (یاتا: AAA، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC)

{{کدهای فرودگاهی|AAA|||DDDD}}: (یاتا: AAA، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی|AAA||||EEEE}}: (یاتا: AAA، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB|CCC}}: (ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB||DDDD}}: (ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB|||EEEE}}: (ایکائو: BBBB، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی|||CCC|DDDD}}: (موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی|||CCC||EEEE}}: (موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی||||DDDD|EEEE}}: (موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

سه کد

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB|CCC}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC)

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB||DDDD}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB|||EEEE}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB|CCC|DDDD}}: (ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB|CCC||EEEE}}: (ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی|||CCC|DDDD|EEEE}}: (موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

چهار کد

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB|CCC|DDDD}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD)

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB|CCC||EEEE}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB||DDDD|EEEE}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی|AAA||CCC|DDDD|EEEE}}: (یاتا: AAA، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

{{کدهای فرودگاهی||BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)

پنج کد

{{کدهای فرودگاهی|AAA|BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (یاتا: AAA، ایکائو: BBBB، موقعیت‌یاب اف‌آآ: CCC، موقعیت‌یاب تی‌سی: DDDD، کد جی‌پی‌اس: EEEE)