الگو:عدد به حروف/توضیحات

صفحه نیمه‌حفاظت‌شده
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

{{عدد به حروف|-۹۹۹۹۹۹}}
{{عدد به حروف|-۱۰۰۱}}
{{عدد به حروف|-۲۳۵}}
{{عدد به حروف|-۱۰۰}}
{{عدد به حروف|-۳۰}}
{{عدد به حروف|۰}}
{{عدد به حروف|۳۰}}
{{عدد به حروف|۱۰۰}}
{{عدد به حروف|۲۳۵}}
{{عدد به حروف|۱۰۰۱}}
{{عدد به حروف|۹۹۹۹۹۹}}

نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه

یک هزار و یک

دویست و سی و پنج

یکصد

سی

صفر

سی

یکصد

دویست و سی و پنج

یک هزار و یک

نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه

اعداد ترتیبی

اگر می‌خواهید نتیجه به صورت عدد ترتیبی نمایش یابد، پارامتر دوم را «م» یا «مین» قرار دهید. نمونه:

{{عدد به حروف| - ۹۹۹۹۹۹|م}}
{{عدد به حروف|-۱۰۰۱|مین}}
{{عدد به حروف|-۲۳۵}}
{{عدد به حروف|۰|مین}}
{{عدد به حروف|-۳۳|مین}}
{{عدد به حروف|۰|م}}
{{عدد به حروف|۳۳|م}}

نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نهم

یک هزار و یکمین

دویست و سی و پنج

صفرمین

سی و سومین

صفرم

سی و سوم

جستارهای وابسته