الگو:شجره‌نامه شاهنشاهان هخامنشی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کوروش بزرگ
نخستین شاهنشاه هخامنشی
کاساندان
شهبانو
داریوش بزرگ
سومین شاهنشاه
آتوسا
شهبانو
کمبوجیه دوم
دومین شاهنشاه
خشایارشا
چهارمین شاهنشاه
آمستریس
شهبانو
اردشیر یکم
پنجمین شاهنشاه
داماسپیا
شهبانو
خشایارشای دوم
ششمین شاهنشاه
سغدیانوس
هفتمین شاهنشاه
داریوش دوم
هشتمین شاهنشاه
پروشات
شهبانو
استاتیرا
شهبانو
اردشیر دوم
نهمین شاهنشاه
کوروش کوچک
مدعی پادشاهی
اوستانوس
شاهزاده
آتوسا
شهبانو
اردشیر سوم
دهمین شاهنشاه
سی‌سی‌گامبیس
شاهدخت
آرشام
پدر داریوش سوم
اردشیر پنجم
سیزدهمین و آخرین شاهنشاه
پروشات
شاهدخت
اردشیر پنجم
سیزدهمین و آخرین شاهنشاه
داریوش سوم
دوازدهمین شاهنشاه
استاتیرای
شهبانو
روشنک
دختر والی باختر
اسکندر مقدونی
شاه ایران و مقدونی
استاتیرا
شاهدخت