الگو:سرخرگ‌های شکم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


واژه‌ها: منبع برابرها: ترجمه فارسی فرهنگ پزشکی دورلند، و فرهنگستان زبان فارسی.


intestinal: روده‌ای
Abdominal aorta: آئورت شکمی
Anastomosis: همبست
Coccygeal glomus: توده دنبالچه‌ای
Colic: قولونی
Cruciate: صلیبی
Parietal: آهیانه‌ای
appendicular: آپاندیسی
arcuate: قوسی
cecal: مربوط به روده کور
celiac: حفره شکمی
cystic: کیسه‌ای
ductus deferens: مجرای آوران
esophageal : مروی، سرخ‌نایی
gastric: معدی
gastro-omental: معدی-چادرینه‌ای
gastroduodenal: معدی-دوازدهه‌ای
gluteal: سرینی
gonadal: مربوط به غدد جنسی
helicine: مارپیچی
hepatic: کبدی
ileal: درازروده‌ای
ileocolic: درازروده‌ای-قولونی
iliac : تهیگاهی
iliolumbar: تهیگاهی-کمری
ischiadic : سیاتیک
jejunal: تهی‌روده‌ای
lumbar: کمری
mesenteric : روده‌بندی
obturator: سدادی
ovarian: تخمدانی
pancreatic: لوزالمعدی، خوش‌گوشتی
pancreaticoduodenal: لوزالمعدی-دوازدهه‌ای
perineal: میان‌دوراهی
phrenic: فرنیک، دیافراگمی، شکم‌پرده‌ای
proper hepatic: کبدی ویژه
pudendal: شرمگاهی
rectal: راست‌روده‌ای
renal: کلیوی، گُرده‌ای
sacral: خاجی
sigmoid: مربوط به قولون خاصره، شترگلویی، سینی
spiral: پیچنده
splenic: طحالی
supraduodenal: بالای دوازدهه
suprarenal: روی کلیوی
testicular: بیضه‌ای
tubal: مربوط به لوله رحمی
umbilical: نافی
urethral: پیشابراهی
uterine: رحمی
vaginal: سرخرگ مهبلی
vasa recta: رگ‌های راست
vesical: مثانه‌ای
visceral: احشایی