الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:درباره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

  • {{درباره|استفادهٔ یکم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|استفادهٔ سوم|صفحهٔ سوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|و|صفحهٔ سوم}}

جستارهای وابسته

این الگو در قالب "این صفحه در مورد ... برای دیگر کاربردها ..." برای ایجاد سرنویس درباره است.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
درباره صفحه1

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهضروری
دیگر توضیح صفحه ۱2

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۱3

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۲4

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۲5

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۳6

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۳7

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۴8

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۴9

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهاختیاری
بخشبخش

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
بلی
رشتهاختیاری