الگو:جعبه اطلاعات کوه

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از الگو:دادان کوه)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{name}}}
{{{other_name}}}
{{{photo_alt}}}
{{{photo_caption}}}
مرتفع‌ترین نقطه
اوج{{{highest}}}, {{{highest_location}}}
ارتفاع{{{elevation}}}{{{...ref}}}
{{{elevation_system}}}
برجستگی{{{prominence}}}{{{...ref}}}
اوج والد{{{parent_peak}}}
ایزولاسیون{{{isolation}}}
تا {{{isolation_parent}}}{{{...ref}}}
فهرست‌بندی{{{listing}}}
مختصات{{{coordinates}}}{{{...ref}}}
ابعاد
طول{{{length}}} {{{...orientation}}}{{{...ref}}}
عرض{{{width}}} {{{...orientation}}}{{{...ref}}}
مساحت{{{area}}}{{{...ref}}}
حجم{{{volume}}}{{{...ref}}}
نام‌گذاری
ریشه‌شناسی{{{etymology}}}
نام خودمانی{{{nickname}}}
نام بومی{{{native_name}}}
ترجمه فارسی{{{translation}}}
تلفظ{{{pronunciation}}}
تحت سلطه{{{authority}}}
جغرافیا
موقعیت{{{location}}}
{{{country_type}}}{{{country}}}
{{{state_type}}}{{{state}}}
{{{region_type}}}{{{region}}}
{{{district_type}}}{{{district}}}
{{{part_type}}}{{{part}}}
{{{settlement_type}}}{{{settlement}}}
مختصات رشته‌کوه{{{range_coordinates}}}{{{...ref}}}
رشته‌کوه والد{{{parent}}}
هم‌مرز با{{{border}}}
شکبه OS{{{grid_ref_UK}}}{{{...ref}}}
شبکه OSI/OSNI{{{grid_ref_Ireland}}}{{{...ref}}}
نقشه توپو{{{topo_maker}}} {{{topo_map}}}
زیست‌بوم{{{biome}}}
زمین‌شناسی
تشکیل‌شده از{{{formed_by}}}
کوه‌زایی{{{orogeny}}}
سن صخره{{{age}}}
نوع کوه{{{type}}}
نوع صخره{{{geology}}}
منطقه آتشفشانی{{{volcanic_region}}}
آخرین فوران{{{last_eruption}}}
صعود
نخستین صعود{{{first_ascent}}}
راحت‌ترین مسیر{{{easiest_route}}}
مسیر معمول{{{normal_route}}}
دسترسی{{{access}}}


انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox mountain
| name         = 
| other_name      = 
| photo         = 
| photo_size      = 
| photo_alt       = 
| photo_caption     = 
<!-- MAP CODE TBA -->
<!----------------------- HIGHEST POINT -->
| highest        = 
| highest_location   = 
| elevation       = 
| elevation_m      = 
| elevation_ft     = 
| elevation_ref     = 
| elevation_system   = 
| prominence      = 
| prominence_m     = 
| prominence_ft     = 
| prominence_ref    = 
| parent_peak      = 
| isolation       = 
| isolation_m      = 
| isolation_ft     = 
| isolation_ref     = 
| isolation_parent   = 
| listing        = 
| coordinates      = 
| coordinates_ref    = 
<!----------------------- DIMENSIONS -->
| length        = 
| length_km       = 
| length_mi       = 
| length_orientation  = 
| length_ref      = 
| width         = 
| width_km       = 
| width_mi       = 
| width_orientation   = 
| width_ref       = 
| area         = 
| area_km2       = 
| area_mi2       = 
| area_ref       = 
| volume        = 
| volume_km3      = 
| volume_mi3      = 
| volume_ref      = 
<!----------------------- NAMING -->
| etymology       = 
| nickname       = 
| native_name      = 
| native_name_lang   = 
| translation      = 
| pronunciation     = 
| authority       = 
<!----------------------- GEOGRAPHY -->
| country        = 
| country_type     = 
| state         = 
| state_type      = 
| location       = 
| region        = 
| region_type      = 
| district       = 
| district_type     = 
| part         = 
| part_type       = 
| settlement      = 
| settlement_type    = 
| range_coordinates   = 
| range_coordinates_ref = 
| parent        = 
| border        = 
| grid_ref_UK      = 
| grid_ref_UK_ref    = 
| grid_ref_Ireland   = 
| grid_ref_Ireland_ref = 
| topo_maker      = 
| topo_map       = 
| biome         = 
<!----------------------- GEOLOGY -->
| formed_by       = 
| orogeny        = 
| age          = 
| type         = 
| geology        = 
| volcanic_region    = 
| last_eruption     = 
<!----------------------- CLIMBING -->
| first_ascent     = 
| easiest_route     = 
| normal_route     = 
| access        = 
}}

زیرالگوها

رده‌های ردیابی