الگو:جعبه اطلاعات سد

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از الگو:جعبه سد)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{زیرنویس}}}
نام رسمی{{{نام رسمی}}}
کشور{{{کشور}}}
محل{{{محل}}}
مختصات۰° شمالی ۰° شرقی / ۰°شمالی ۰°شرقی / 0; 0
کاربری{{{کاربری}}}
وضعیت{{{وضعیت}}}
آغاز ساخت{{{آغاز ساخت}}}
گشایش{{{گشایش}}}
تاریخ ویران‌سازی{{{تاریخ ویران‌سازی}}}
هزینه ساخت{{{هزینه}}}
سازنده{{{سازنده}}}
طراح{{{طراح}}}
مالک(ـان){{{مالک}}}
گرداننده(گان){{{گرداننده}}}
سد بالادست و سرریزها
گونه سد{{{گونه سد}}}
بر روی رود{{{رودخانه}}}
بلندی{{{ارتفاع سد}}}
ارتفاع از پی{{{ارتفاع از پی}}}
ارتفاع از خط‌القعر{{{ارتفاع از خط‌القعر}}}
طول تاج{{{طول تاج}}}
اارتفاع در تاج{{{ارتفاع در تاج}}}
عرض تاج{{{عرض تاج}}}
عرض در پی{{{عرض در پی}}}
حجم سد{{{حجم سد}}}
سرریز(ها){{{شمار سرریزها}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز}}}
طول سرریز{{{طول سرریز}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز}}}
دبی حجمی سرریز{{{دبی حجمی سرریز}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز ۲}}}
طول سرریز{{{طول سرریز ۲}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز ۲}}}
دبی حجمی سرریز{{{دبی حجمی سرریز ۲}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز ۳}}}
طول سرریز{{{طول سرریز ۳}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز ۳}}}
دبی حجمی سرریز{{{دبی حجمی سرریز ۳}}}
مخزن بالادست
نام مخزن{{{نام مخزن}}}
حجم کل مخزن{{{حجم کل مخزن}}}
گنجایش فعال{{{گنجایش فعال}}}
گنجایش غیرفعال{{{گنجایش غیرفعال}}}
حوضه آبریز{{{حوضه آبریز}}}
مساحت مخزن{{{مساحت مخزن}}}
درازای مخزن{{{درازای مخزن}}}
پهنای مخزن{{{پهنای مخزن}}}
گودی مخزن{{{گودی مخزن}}}
فرازای مخزن{{{فرازای مخزن}}}
دامنه جزر و مد{{{دامنه جزر و مد}}}
سد پایین‌دست و سرریزها
گونه سد{{{گونه سد}}}
رودخانه{{{رودخانه سد پایین‌دست}}}
بلندی{{{ارتفاع سد پایین‌دست}}}
ارتفاع از پی{{{ارتفاع از پی سد پایین‌دست}}}
ارتفاع از خط‌القعر{{{ارتفاع از خط‌القعر سد پایین‌دست}}}
طول تاج{{{طول تاج سد پایین‌دست}}}
ارتفاع در تاج{{{ارتفاع در تاج سد پایین‌دست}}}
عرض تاج{{{عرض تاج سد پایین‌دست}}}
عرض در پی{{{عرض در پی سد پایین‌دست}}}
حجم سد{{{حجم سد پایین‌دست}}}
سرریز(ها){{{شمار سرریزهای سد پایین‌دست}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز سد پایین‌دست}}}
طول سرریز{{{طول سرریز سد پایین‌دست}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز سد پایین‌دست}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز سد پایین‌دست ۲}}}
طول سرریز{{{طول سرریز سد پایین‌دست ۲}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۲}}}
دبی حجمی سرریز{{{دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۲}}}
گونه سرریز{{{گونه سرریز سد پایین‌دست ۳}}}
طول سرریز{{{طول سرریز سد پایین‌دست ۳}}}
گنجایش سرریز{{{گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۳}}}
دبی حجمی سرریز{{{دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۳}}}
مخزن پایین‌دست
نام مخزن{{{نام مخزن پایین‌دست}}}
حجم کل{{{حجم کل مخزن پایین‌دست}}}
گنجایش فعال{{{گنجایش فعال پایین‌دست}}}
گنجایش غیرفعال{{{گنجایش غیرفعال پایین‌دست}}}
حوضه آبریز{{{حوضه آبریز پایین‌دست}}}
مساحت مخزن{{{مساحت مخزن پایین‌دست}}}
درازای مخزن{{{درازای مخزن پایین‌دست}}}
پهنای مخزن{{{پهنای مخزن پایین‌دست}}}
گودی مخزن{{{گودی مخزن پایین‌دست}}}
فرازای مخزن{{{فرازای مخزن پایین‌دست}}}
دامنه جزر و مد{{{دامنه جزر و مد مخزن پایین‌دست}}}
{{{نیروگاه}}}
مختصات{{{مختصات نیروگاه}}}
گرداننده(گان){{{گرداننده نیروگاه}}}
تاریخ راه‌اندازی{{{راه‌اندازی نیروگاه}}}
تاریخ پایان کار{{{پایان کار نیروگاه}}}
گونه{{{گونه نیروگاه}}}
هد هیدروالکتریک{{{هد هیدروالکتریک}}}
توربین‌ها{{{توربین‌ها}}}
ژنراتورها{{{ژنراتورها}}}
تلمبه‌ها{{{تلمبه‌ها}}}
گنجایش اسمی{{{گنجایش نیروگاه}}}
ضریب گنجایش{{{ضریب گنجایش نیروگاه}}}
بازده{{{بازده نیروگاه}}}
نگهداری انرژی{{{نگهداری انرژی}}}
خالص تولید {{{سال تولید سالانه نیروگاه}}}{{{تولید سالانه نیروگاه}}}
{{{وبگاه}}}
{{{پانویس}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات سد
|جاسازی‌کردن   = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|نام       = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام رسمی    = 
|تصویر      = 
|اندازه تصویر  = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس     = 
          <!-- پارامترهای ویژه برای نمایش روی نقشه -->
|location_map     = 
|location_map_size  = 
|location_map_caption = 
|location_map_alt   = 
          <!-- مکان -->
|کشور      = 
|محل       = 
|مختصات     = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
         <!-- اطلاعات عمومی -->
|کاربری      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن هدف از ساخت سد استفاده کنید:
         |F=مهار سیل
         |I=آبیاری
         |W=تأمین آب
         |N=کشتیرانی
         |P=برق آبی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|کاربری = " را مستقیما پر کنید. -->
|وضعیت      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن وضعیت سد استفاده کنید:
         |D=ویران شده
         |O=عملیاتی
         |P=پیشنهادی
         |U=درحال ساخت
         |UC=درحال ساخت
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|وضعیت = " را مستقیما پر کنید. -->
|آغاز ساخت    = 
|گشایش      = 
|تاریخ ویران‌سازی = 
|هزینه      = 
|سازنده     = 
|طراح      = 
|مالک      = 
|گرداننده    = 
          <!-- سد اصلی یا بالادستی -->
|گونه سد      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه سد استفاده کنید:
         |A=سد قوسی
         |B=سد رودخانه‌ای
         |C=سد ترکیبی زمین پُرکُنی و گرانشی
         |E=سد خاکی
         |F=سد خاکی|سد زمین پُرکُنی
         |G=سد وزنی
         |H=سد سنگ پرکنی
         |AG=سد قوسی-وزنی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه سد = " را مستقیما پر کنید. -->
|رودخانه      = 
|ارتفاع سد     = <!-- پارامتر بی‌ارزش. خواهشمند است در صورت امکان، از یک یا چند پارامتر مشخص‌تر که در ادامه آمده استفاده کنید. -->
|ارتفاع از پی   = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m|ft|0}} استفاده کنید. -->
|ارتفاع از خط‌القعر = 
|طول تاج      = 
|ارتفاع در تاج   = 
|عرض تاج      = 
|عرض در پی     = 
|حجم سد      = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m3|ft3|0}} استفاده کنید. -->
|شمار سرریزها   = 
|گونه سرریز    = 
|طول سرریز     = 
|گنجایش سرریز   = 
|دبی حجمی سرریز  = 
|گونه سرریز ۲   = 
|طول سرریز ۲    = 
|گنجایش سرریز ۲  = 
|دبی حجمی سرریز ۲ = 
|گونه سرریز ۳   = 
|طول سرریز ۳    = 
|گنجایش سرریز ۳  = 
|دبی حجمی سرریز ۳ = 
|نام مخزن     = 
|حجم کل مخزن    = 
|گنجایش فعال    = 
|گنجایش غیرفعال  = 
|حوضه آبریز    = 
|مساحت مخزن    = <!-- برای تبدیل یکاها از {{Convert|XX|m2|ft2|0}} استفاده کنید. -->
|درازای مخزن    = 
|پهنای مخزن    = 
|گودی مخزن     = <!-- عمق -->
|فرازای مخزن    = <!-- ارتفاع از سطح دریا -->
|دامنه جزر و مد  = 
          <!-- سد پایین‌دستی -->
|گونه سد            = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه سد استفاده کنید:
         |A=سد قوسی
         |B=سد رودخانه‌ای
         |C=سد ترکیبی زمین پُرکُنی و گرانشی
         |E=سد خاکی
         |F=سد خاکی|سد زمین پُرکُنی
         |G=سد وزنی
         |H=سد سنگ پرکنی
         |AG=سد قوسی-وزنی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه سد = " را مستقیما پر کنید. -->
|رودخانه سد پایین‌دست      = 
|ارتفاع سد پایین‌دست      = <!-- پارامتر بی‌ارزش. خواهشمند است در صورت امکان، از یک یا چند پارامتر مشخص‌تر که در ادامه آمده استفاده کنید. -->
|ارتفاع از پی سد پایین‌دست   = 
|ارتفاع از خط‌القعر سد پایین‌دست = 
|طول تاج سد پایین‌دست      = 
|ارتفاع در تاج سد پایین‌دست   = 
|عرض تاج سد پایین‌دست      = 
|عرض در پی سد پایین‌دست     = 
|حجم سد پایین‌دست        = 
|شمار سرریزهای سد پایین‌دست   = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست    = 
|طول سرریز سد پایین‌دست     = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست   = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست  = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست ۲   = 
|طول سرریز سد پایین‌دست ۲    = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۲  = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۲ = 
|گونه سرریز سد پایین‌دست ۳   = 
|طول سرریز سد پایین‌دست ۳    = 
|گنجایش سرریز سد پایین‌دست ۳  = 
|دبی حجمی سرریز سد پایین‌دست ۳ = 
|نام مخزن پایین‌دست       = 
|حجم کل مخزن پایین‌دست     = 
|گنجایش فعال پایین‌دست     = 
|گنجایش غیرفعال پایین‌دست    = 
|حوضه آبریز پایین‌دست      = 
|مساحت مخزن پایین‌دست      = 
|درازای مخزن پایین‌دست     = 
|پهنای مخزن پایین‌دست      = 
|گودی مخزن پایین‌دست      = <!-- عمق -->
|فرازای مخزن پایین‌دست     = <!-- ارتفاع از سطح دریا -->
|دامنه جزر و مد مخزن پایین‌دست = 
              <!-- نیروگاه -->
|نیروگاه         = 
|مختصات نیروگاه     = 
|گرداننده نیروگاه    = 
|راه‌اندازی نیروگاه    = 
|پایان کار نیروگاه    = 
|گونه نیروگاه      = <!-- می‌توانید از حروف انگلیسی زیر برای وارد کردن گونه نیروگاه استفاده کنید:
         C=مرسوم
         P=نیروگاه ذخیره تلمبه‌ای
         R=جریانی روزمینی
         T=جز و مدی
         در غیر اینصورت می‌توانید خود پارامتر "|گونه نیروگاه = " را مستقیما پر کنید. -->
|هد هیدروالکتریک     = 
|توربین‌ها        = 
|ژنراتورها        = 
|تلمبه‌ها         = <!-- تنها برای نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای استفاده کنید. -->
|گنجایش نیروگاه     = 
|ضریب گنجایش نیروگاه   = 
|بازده نیروگاه      = 
|نگهداری انرژی      = 
|تولید سالانه نیروگاه   = 
|سال تولید سالانه نیروگاه = 
              <!-- دیگر موارد -->
|وبگاه = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پانویس = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox dam
| name                 = 
| name_official            = 
| image                = 
| image_size              = 
| image_caption            = 
| image_alt              = 
| location_map             = 
| location_map_size          = 
| location_map_caption         = 
| location_map_alt           = 
| coordinates             = <!-- {{coord|..|..|type:landmark|display=inline,title}}-->
| country               = 
| location               = 
| purpose               = 
| status                = 
| construction_began          = 
| opening               = 
| demolished              = 
| cost                 = 
| builder               = 
| designed_by             = 
| owner                = 
| operator               = 
| dam_type               = 
| dam_crosses             = 
| dam_height_foundation        = 
| dam_height_thalweg          = 
| dam_length              = 
| dam_elevation_crest         = 
| dam_width_crest           = 
| dam_width_base            = 
| dam_volume              = 
| spillway_count            = 
| spillway_type            = 
| spillway_length           = 
| spillway_capacity          = 
| spillway_volumetric_flow_rate    = 
| spillway_type2            = 
| spillway_length2           = 
| spillway_capacity2          = 
| spillway_volumetric_flow_rate2    = 
| spillway_type3            = 
| spillway_length3           = 
| spillway_capacity3          = 
| spillway_volumetric_flow_rate3    = 
| res_name               = 
| res_capacity_total          = 
| res_capacity_active         = 
| res_capacity_inactive        = 
| res_catchment            = 
| res_surface             = 
| res_max_length            = 
| res_max_width            = 
| res_max_depth            = 
| res_elevation            = 
| res_tidal_range           = 
| lower_dam_type            = 
| lower_dam_crosses          = 
| lower_dam_height_foundation     = 
| lower_dam_height_thalweg       = 
| lower_dam_length           = 
| lower_dam_elevation_crest      = 
| lower_dam_width_crest        = 
| lower_dam_width_base         = 
| lower_dam_volume           = 
| lower_spillway_count         = 
| lower_spillway_type         = 
| lower_spillway_length        = 
| lower_spillway_capacity       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate = 
| lower_spillway_type2         = 
| lower_spillway_length2        = 
| lower_spillway_capacity2       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate2 = 
| lower_spillway_type3         = 
| lower_spillway_length3        = 
| lower_spillway_capacity3       = 
| lower_spillway_volumetric_flow_rate3 = 
| lower_res_name            = 
| lower_res_capacity_total       = 
| lower_res_capacity_active      = 
| lower_res_capacity_inactive     = 
| lower_res_catchment         = 
| lower_res_surface          = 
| lower_res_max_length         = 
| lower_res_max_width         = 
| lower_res_max_depth         = 
| lower_res_elevation         = 
| lower_res_tidal_range        = 
| plant_name              = 
| plant_coordinates          = <!-- {{coord|..|..|type:landmark|display=inline}}-->
| plant_operator            = 
| plant_commission           = 
| plant_decommission          = 
| plant_type              = 
| plant_hydraulic_head         = 
| plant_turbines            = 
| plant_pumpgenerators         = 
| plant_pumps             = 
| plant_capacity            = 
| plant_capacity_factor        = 
| plant_efficiency           = 
| plant_storage_hours         = 
| plant_annual_gen           = 
| plant_annual_gen_year        = 
| website               = 
| extra                = 
}}

نمونه

سد دوکان
جعبه اطلاعات سد در عراق واقع شده
جعبه اطلاعات سد
موقعیت سد دوکان در عراق
محلاستان سلیمانیه، عراق
مختصات۳۵°۵۷′۱۵″ شمالی ۴۴°۵۷′۱۰″ شرقی / ۳۵٫۹۵۴۱۷°شمالی ۴۴٫۹۵۲۷۸°شرقی / 35.95417; 44.95278
وضعیتعملیاتی
آغاز ساخت۱۹۵۴
گشایش۱۹۵۹
گرداننده(گان)Ministry of Water Resources, سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده
سد و سرریزها
گونه سدCylindrical arch
بر روی رودزاب کوچک
بلندی۱۱۶٫۵ متر (۳۸۲ فوت)
طول تاج۳۶۰ متر (۱٬۱۸۰ فوت)
اارتفاع در تاج۵۱۶ متر (۱٬۶۹۳ فوت)
عرض تاج۶٫۲ متر (۲۰ فوت)
عرض در پی۳۴٫۳ متر (۱۱۳ فوت)
حجم سد۳۷۰٬۰۰۰ متر مکعب (۴۸۰٬۰۰۰ یارد مکعب)
سرریز(ها)۲
گونه سرریزService: Tunnel
Emergency: Bell-mouth
گنجایش سرریزService: ۲٬۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه (۸۶٬۵۲۱ فوت مکعب بر ثانیه)
Emergency: ۱٬۸۶۰ متر مکعب بر ثانیه (۶۵٬۶۸۵ فوت مکعب بر ثانیه)
مخزن
نام مخزندریاچه دوکان
حجم کل مخزن۶٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۵٬۶۵۰٬۶۷۱ جریب فوت)
گنجایش فعال۶٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۴٬۹۴۵٬۳۵۰ جریب فوت)
گنجایش غیرفعال۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مکعب (۶۴۰٬۴۶۳ جریب فوت)
حوضه آبریز۱۱٬۶۹۰ کیلومتر مربع (۴٬۵۱۴ مایل مربع)
مساحت مخزن۲۷۰ کیلومتر مربع (۱۰۴ مایل مربع)
فرازای مخزن۵۱۱ متر (۱٬۶۷۷ فوت)
گونه سدCylindrical arch
نیروگاه
تاریخ راه‌اندازی۱۹۷۹
هد هیدروالکتریک۹۵ متر (۳۱۲ فوت) (rated)
توربین‌ها5 x 80 MW توربین فرانسیس
گنجایش اسمی۴۰۰ وات
{{Infobox dam
| name         = سد دوکان
| image        =Dukan Dam.jpg
| image_caption    =
| name_official    =
| location_map     = Iraq
| location_map_size  =
| location_map_caption =
| coordinates     = {{Coord|35|57|15|N|44|57|10|E|type:landmark|display=inline}}
| dam_crosses     = [[زاب کوچک]]
| status        = O
| spillway_count    = ۲
| spillway_type    = Service: Tunnel{{سخ}}Emergency: Bell-mouth
| spillway_capacity  = Service: {{Convert|2450|m3/s|ft3/s|0|abbr=on}}{{سخ}}Emergency: {{Convert|1860|m3/s|ft3/s|0|abbr=on}}
| res_name       = [[دریاچه دوکان]]
| res_capacity_total  = {{Convert|6970000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_capacity_active = {{Convert|6100000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_capacity_inactive= {{Convert|790000000|m3|acre.ft|0|abbr=on}}
| res_catchment    = {{Convert|11690|km2|mi2|0|abbr=on}}
| res_surface     = {{Convert|270|km2|mi2|0|abbr=on}}
| res_elevation    = {{Convert|511|m|ft|0|abbr=on}}
| res_max_depth    =
| res_max_length    =
| res_max_width    =
| plant_hydraulic_head = {{Convert|95|m|ft|0|abbr=on}} (rated)
| location       = [[استان سلیمانیه]]، [[عراق]]
| operator       = [[Ministry of Water Resources (Iraq)|Ministry of Water Resources]], [[سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده]]
| dam_length      = {{Convert|360|m|abbr=on}}
| dam_height      = {{Convert|116.5|m|abbr=on}}
| dam_width_crest   = {{Convert|6.2|m|abbr=on}}
| dam_width_base    = {{Convert|34.3|m|abbr=on}}
| dam_volume      = {{Convert|370000|m3|cuyd|abbr=on}}
| dam_elevation_crest = {{Convert|516|m|abbr=on}}
| dam_type       = Cylindrical arch
| construction_began  = ۱۹۵۴
| opening       = ۱۹۵۹
| cost         =
| plant_turbines    = 5 x 80 MW [[توربین فرانسیس]]
| plant_capacity    = ۴۰۰ [[وات]]
| plant_commission   =۱۹۷۹
| extra        =
}}

رده‌های ردیابی

الگوهای وابسته