الگو:جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جعبه اطلاعات گزارش مسابقه، برای جستارهای جایزه بزرگ، قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان تولیدکنندگان، مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک، و مسابقات غیر قهرمانی فرمول یک استفاده می‌شود.

فرم‌های ظاهری برای کپی‌کردن (پایه)

{{{GP_Suffix}}} {{{Grand Prix}}} {{{Year}}}
 →[[{{{Previous_round}}}|راند پیشین]][[{{{Next_round}}}|راند بعدی]]← 
[[پرونده:{{{Image}}}|{{{image-size}}}|جایگزین={{{image_alt}}}|پیوند=پرونده:{{{Image_Link}}}|{{{Caption}}}]]
{{{Caption}}}
جزئیات مسابقه{{{Details ref}}}
تاریخ {{{Fulldate}}}
نام رسمی {{{Official name}}}
مکان {{{Location}}}
مسیر {{{Course}}}
طول مسیر {{{Course_km}}} کیلومتر ({{{Course_mi}}} مایل)
مسافت {{{Distance_laps}}} دور، {{{Distance_km}}} کیلومتر ({{{Distance_mi}}} مایل)
مسافت برنامه‌ریزی‌شده {{{Scheduled_laps}}} دور، {{{Scheduled_km}}} کیلومتر ({{{Scheduled_mi}}} مایل)
آب و هوا {{{Weather}}}
تماشاگران {{{Attendance}}}
پول پوزیشن
رانندگان
 • {{country data {{{Pole_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Pole_flag_suffix}}}|size=}} {{{Pole_Driver}}}
 • {{country data {{{Pole_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Pole_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Pole_Driver2}}}
{{{Pole_Team}}}
زمان {{{Pole_Time}}}
جایگاه‌ها در صف بر پایه تندی تنظیم شده‌اند
جایگاه‌ها در صف بر پایه رأی‌گیری تنظیم شده‌اند
جایگاه‌ها در صف بر پایه شماره خودرو تنظیم شده‌اند
سریع‌ترین دور
رانندگان {{country data {{{Fast_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix}}}|size=}} {{{Fast_Driver}}} (دور {{{Fast_Lap}}}) {{{Fast_Team}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Fast_Driver2}}} (دور {{{Fast_Lap2}}}) {{{Fast_Team2}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Fast_Driver3}}} (دور {{{Fast_Lap3}}}) {{{Fast_Team3}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country4}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix4}}}|size=}} {{{Fast_Driver4}}} (دور {{{Fast_Lap4}}}) {{{Fast_Team4}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country5}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix5}}}|size=}} {{{Fast_Driver5}}} (دور {{{Fast_Lap5}}}) {{{Fast_Team5}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country6}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix6}}}|size=}} {{{Fast_Driver6}}} (دور {{{Fast_Lap6}}}) {{{Fast_Team6}}}
سریع‌ترین دور {{country data {{{Fast_Country7}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix7}}}|size=}} {{{Fast_Driver7}}} (دور {{{Fast_Lap7}}}) {{{Fast_Team7}}}
زمان {{{Fast_Time}}}
سکو
اول
 • {{country data {{{First_Country}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix}}}|size=}} {{{First_Driver}}}
 • {{country data {{{First_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix2}}}|size=}} {{{First_Driver2}}}
 • {{country data {{{First_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix3}}}|size=}} {{{First_Driver3}}}
{{{First_Team}}}
دوم
 • {{country data {{{Second_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix}}}|size=}} {{{Second_Driver}}}
 • {{country data {{{Second_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Second_Driver2}}}
 • {{country data {{{Second_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Second_Driver3}}}
{{{Second_Team}}}
سوم
 • {{country data {{{Third_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix}}}|size=}} {{{Third_Driver}}}
 • {{country data {{{Third_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Third_Driver2}}}
 • {{country data {{{Third_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Third_Driver3}}}
{{{Third_Team}}}
پیشتازان دور
 • {{{Lapchart}}}

رویداد مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = F1
| Country     = 
| Grand Prix   = 
| Details ref   = 
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD}}
| Year      = YYYY
| Race_No     = 
| Season_No    = 
| Previous_round = 
| Next_round   = 
| Image      = 
| Caption     = 
| Official name  = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length  = 
| Distance_laps  = 
| Distance_length =
| Weather     = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver   = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team    = 
| Pole_Time    = 
| Fast_Driver   = 
| Fast_Country  = 
| Fast_Team    = 
| Fast_Time    = 
| Fast_Lap    = 
| First_Driver  = 
| First_Country  = 
| First_Team   = 
| Second_Driver  = 
| Second_Country = 
| Second_Team   = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country  = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

رویداد مسابقات قهرمانی اروپا

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = EC
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Race_No    = 
| Season_No   = 
| Previous_round = 
| Next_round   = 
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

رویداد مسابقات قهرمانی تولیدکنندگان (۱۹۲۵–۱۹۲۷)

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = WMC
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Race_No    = 
| Season_No   = 
| Previous_round = 
| Next_round   = 
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

رویداد غیر قهرمانی پیش از سال ۱۹۵۰

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = GP
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps =
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

رویداد غیر قهرمانی پس از سال ۱۹۴۹

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = NC
| Country    =
| Grand Prix   =
| Details ref  =
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     =
| Official name =
| Location    =
| Course     =
| Course_length =
| Distance_laps =
| Distance_length=
| Weather    =
| Attendance   =
| Pole_Driver  =
| Pole_Country  =
| Pole_Team   =
| Pole_Time   =
| Fast_Driver  =
| Fast_Team   =
| Fast_Time   =
| Fast_Lap    =
| Fast_Country  =
| First_Driver  =
| First_Country =
| First_Team   =
| Second_Driver =
| Second_Country =
| Second_Team  =
| Third_Driver  =
| Third_Country =
| Third_Team   =
| Lapchart    =
}}

رویداد سفارشی

{{جعبه اطلاعات گزارش مسابقه جایزه بزرگ
| Type      = CUST
| Description  = 
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{تاریخ آغاز|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

یادداشت‌ها

تاریخ‌ها

پارامتر قدیمی Date منسوخ شده‌است تا امکان برون‌ریزی یک میکروفرمت را برای این الگو فراهم کند (پایین را ببینید). لطفاً به‌جای آن از پارامتر Fulldate به‌همراه تاریخ داده‌شده با استفاده از الگوی {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مثال‌های موجود در دورهٔ مقرر تغییر خواهند کرد.

نام کشورها

نام کشورها نباید به‌صورت از ویکی‌پیوند درج شوند.

پارامترهای Race_No و Season_No

بهتر است مقدار پارامتر Race_No = را به‌صورت اعداد ترتیبی، و مقدار پارامتر Season_No = را به‌صورت رقم وارد کنید تا نتیجه به‌این نمایش یابد: مثلاً مسابقه هشتم از ۲۲ مسابقه. با این حال استفاده از ارقام برای پارامتر نخست نیز صحیح است: مثلاً مسابقه ۸ از ۲۲ مسابقه.

در بحث صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفته‌شد که پارامترهای "Race_No" و "Season_No" برای مسابقات پس از سال ۱۹۵۰ مقداردهی نشوند، و اطلاعات مربوط در عوض در بخش دیباچهٔ مقاله بیایند. پس از آن که مقدارهای داده‌شده برای این پارامتر در مقالات مربوط به مسابقه‌های سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ حذف شدند، این تصمیم مورد پرسش قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد، این پارامترها را خالی بگذارید.

پارامترهای Previous_round و Next_round

راندهای پیشین/بعدی مسابقات قهرمانی، استفاده از کمانک. مثال:

| Previous_round = جایزه بزرگ بحرین ۲۰۰۴
| Next_round   = جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۰۴

به‌جای:

| Previous_round = [[جایزه بزرگ بحرین ۲۰۰۴]]
| Next_round   = [[جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۰۴]]

مسافت

توجه داشته‌باشید که مسافت‌های باید با استفاده از الگوی {{Convert}} و در واحد کیلومتر وارد شوند: {{convert|XXXX|km|mi|abbr=on}}. مسافت به مایل به‌صورت خودار مخاسبه شده و به‌طور صحیح نمایش می‌یابد. اگر مسافت اصلی مسابقه در واحد مایل مورد اشاره قرار گرفته‌است، الگو را به این صورت وارد کنید: {{convert|XXXX|mi|km|abbr=on|order=flip}} تا مسافت به کیلومتر محاسبه شود، جای آن به بیرون پرانتز منتقل شده و به‌طور صحیح نمایش یابد.

برای مسابقه‌های کوتاه‌شده (مانند مسابقه‌هایی با پرچم قرمز (متوقف‌شده) که دوباره آغاز نشده‌اند، یا مسابقه‌هایی که از محدودیت دو ساعته عبور کرده‌اند) مسافت طی شده در مسابقه را در کد استاندارد وارد کرده و مسافتی که قرار بوده در صورت عدم توقف مسابقه طی شود را با استفاده از پارامترهای اضافی زیر بیافزایید:

| Scheduled_laps = 
| Scheduled_length =

پرچم‌های تاریخی

ممکن است استفاده از پرچم کنونی کشور در مقاله‌های مسابقه‌های تاریخی مناسب نباشد. از این رو این الگو از قابلیت پرچم‌های متونع پشتیبانی می‌کند. فهرست انواع پرچم‌های موجود برای هر کشور، در صفحهٔ ویژهٔ آن کشور برای الگوی country data ثبت شده‌است. برای مثال، الگو:Country data Italy شامل حاوی شرحی برای هر یک از انواع پرچم موجود برای ایتالیا است. پارامتر مناسب را از پارامترهای منتخب زیر به دستور الگو اضافه کرده و نام نوع پرچم مربوط (با اعداد انگلیسی) را در جلوی آن وارد کنید.(مثلاً 1861):

| Pole_flag_suffix = 
| Fast_flag_suffix  = 
| First_flag_suffix = 
| Second_flag_suffix = 
| Third_flag_suffix = 

(پارامترهای بالا به‌ترتیب مربوط به پول پوزیشن، سریع‌ترین دور، و مقام‌های اول، دوم و سوم هستند)

سریع‌ترین دور مشترک

در مسابقه‌های اولیه، محدودیت در تجهیزات زمان‌گیری بعضاً به اشتراک سریع‌ترین دور ثبت شده میان دو یا چند راننده منجر می‌شد. در اینگونه موارد یک راننده را با استفاده از شیوهٔ استاندارد وارد کرده و سپس پارامترهای اضافی زیر را به دستور الگو افزوده و آن‌ها را کامل کنید. توجه داشته‌باشید که رقم "2" در پارامترها می‌تواند با اعداد 3 تا 7 (انگلیسی) جایگزین شود تا امکان درج حدکثر تا هفت رانندهٔ دیگر که در سریع‌ترین دور مشترک بوده‌اند نیز فراهم شود.

| Fast_Driver2   = 
| Fast_Country2   = 
| Fast_flag_suffix2 = 
| Fast_Lap2     = 

رانندگی‌های مشترک

در مسابقات جایزه بزرگ و مسابقات اولیه فرمول یک اشتراک یک خودرو میان دو یا چند راننده رایج بود. در رویدادهایی که در آن‌ها پول پوزیشن یا سکوی قهرمانی توسط یک رانندگی مشترک کسب شده‌است، رانندهٔ اول را به‌صورت عادی در الگوی معمولی فهرست کرده و سپس پارامترهای مناسب را از میان پارامترهای زیر انتخاب و در دستور الگو وارد کنید:


| First_Driver2   = 
| First_Country2   = 
| First_flag_suffix2 = 

| First_Driver3   = 
| First_Country3   = 
| First_flag_suffix3 = 

| Second_Driver2   = 
| Second_Country2   = 
| Second_flag_suffix2 = 

| Second_Driver3   = 
| Second_Country3   = 
| Second_flag_suffix3 = 

| Third_Driver2   = 
| Third_Country2   = 
| Third_flag_suffix2 = 

| Third_Driver3   = 
| Third_Country3   = 
| Third_flag_suffix3 = 

تنظیم جایگاه‌ها در صف بر پایه تندی، رأی‌گیری یا شماره خودرو

در برخی مسابقه‌ها ترتیب قرارگیری در صف شروع مسابقه با شیوه‌هایی به غیر از زمان‌گیری مشخص شده‌اند. برای نمایش و اشاره به این موضوع در بخش پول پوزیشن، پارامتر

| Pole_Time   = 

را با

| Grid_from_heats = True

یا

| Grid_from_ballot = True

یا

| Grid_from_number = True

جایگزین کنید.

عنوان مسابقه

بیشتر عنوان‌های مسابقات در قالب "جایزه بزرگ #####" هستند – برای این موارد شما فقط نیاز به وارد کردن بخش ##### دارد. مثال:

| Grand Prix  = #####

و عبارت «جایزه بزرگ» به‌طور خودکار اضافه خواهد شد. چنانچه عنوان مسابقه با جایزه بزرگ آغاز نمی‌شود، عبارت آغاز یا پایان مناسب (کاپ، جام و غیره) را به‌عنوان مقدار پارامتر زیر در دستور الگو وارد کنید:

| GP_Suffix   = 

برای مسابقه‌هایی که عبارت آغاز یا پایان ندارند، پارامتر GP_Suffix را وارد کنید، اما آن را خالی بگذارید.

کسب‌کنندگان ناشناختهٔ پول پوزیشن

ممکن است برای برخی مسابقه‌های قدیمی‌تری جایزه بزرگ، جزئیات دربارهٔ صف شروع، و به‌ویژه در مورد پول پوزیشن در دسترس نباشند. در چنین مواردی از دستور زیر استفاده کنید:

| Pole_Driver  = نامشخص (یا ناشناخته)

همچنین سایر پارامترهای مرتبط با پول پوزیشن (Time، Country، Team، و غیره) باید حذف شوند. توجه داشته‌باشید که آنچه به‌عنوان مقدار وارد می‌کنید همان است که نمایش خواهد یافت و درواقع یک مقدار از پیش تعیین‌شده نیست.

نمودار دورها

برای مقداردهی این پارامتر از دستور {{F1LapsXXXX}} استفاده کنید. عبارت XXXX را با سال مسابقهٔ مورد نظر جایگزین کرده و بعد از آن یک لوله اضافه کنید (|) و کد سه‌حرفی انگلیسی محل برگزاری مسابقهٔ جایزه بزرگ را در انتهای الگو وارد کنید. به‌عنوان مثال، برای جایزه بزرگ ابوظبی ۲۰۱۹، از دستور {{F1Laps2019|ABU}} استفاده کنید.

ریزقالب

نشانه‌گذاری اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو شامل یک میکروفرمت اچ‌کلندر است که جزئیات رویداد را آمادهٔ تجزیه توسط برنامه‌های رایانه‌ای می‌کند. این به وظایفی نظیر فهرست‌نویسی مقاله‌ها و نگهداری از پایگاه‌های داده کمک می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از میکروفرمت‌ها در ویکی‌پدیا، ویکی‌پروژه میکروفرمت در ویکی‌پدیای انگلیسی را ببینید.
کلاس‌های مورد استفاده

کلاس‌ها اچ‌تی‌ام‌ای این میکروفرمت شامل موارد زیر است:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید
عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

رده‌های ردیابی