پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات کتاب‌شناسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کتاب‌شناسی
جعبه اطلاعات کتاب‌شناسی
منابع و پانوشت
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

کتاب‌شناسی
{{{نویسنده}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس تصویر}}}
کتاب‌ها{{{کتاب}}}
رمان‌ها{{{رمان}}}
مقاله‌ها{{{مقاله}}}
داستان‌ها{{{داستان}}}
مجموعه‌ها{{{مجموعه}}}
جزوه‌ها{{{جزوه}}}
شعرها{{{شعر}}}
کُمیک‌ها{{{کمیک}}}
نمایشنامه‌ها{{{نمایشنامه}}}
فیلمنامه‌ها{{{فیلمنامه}}}
موسیقی{{{موسیقی}}}
گفتگوها{{{گفتگو}}}
مجله‌ها{{{مجله}}}
نامه‌ها{{{نامه}}}
ترجمه‌ها{{{ترجمه}}}
ویراستاری کتاب‌ها{{{ویراستاری کتاب}}}
ویراستاری نشریه‌ها{{{ویراستاری نشریه}}}
ویراستاری روزنامه‌ها{{{ویراستاری روزنامه}}}
ویراستاری مراجع{{{ویراستاری مرجع}}}
{{{نام دلبخواهی}}}{{{دلبخواهی}}}
{{{نام دلبخواهی۱}}}{{{دلبخواهی۱}}}
{{{نام دلبخواهی۲}}}{{{دلبخواهی۲}}}
{{{نام دلبخواهی۳}}}{{{دلبخواهی۳}}}
{{{نام دلبخواهی۴}}}{{{دلبخواهی۴}}}
{{{نام دلبخواهی۵}}}{{{دلبخواهی۵}}}
منابع و پانوشت

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات کتاب‌شناسی
|نویسنده         = 
|تصویر          = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|اندازه تصویر      = 
|زیرنویس تصویر      = 
|کتاب          = 
|پیوند کتاب       = 
|رمان          = 
|پیوند رمان       = 
|مقاله          = 
|پیوند مقاله       = 
|داستان         = 
|پیوند داستان      = 
|مجموعه         = 
|پیوند مجموعه      = 
|جزوه          = 
|پیوند جزوه       = 
|شعر           = 
|پیوند شعر        = 
|کمیک          = <!-- کتاب کُمیک -->
|پیوند کمیک       = 
|نمایشنامه        = 
|پیوند نمایشنامه     = 
|فیلمنامه        = 
|پیوند فیلمنامه     = 
|موسیقی         = 
|پیوند موسیقی      = 
|گفتگو          = 
|پیوند گفتگو       = 
|مجله          = 
|پیوند مجله       = 
|نامه          = 
|پیوند نامه       = 
|ترجمه          = 
|پیوند ترجمه       = 
|ویراستاری کتاب     = 
|پیوند ویراستاری کتاب  = 
|ویراستاری نشریه     = 
|پیوند ویراستاری نشریه  = 
|ویراستاری روزنامه    = 
|پیوند ویراستاری روزنامه = 
|ویراستاری مرجع     = <!-- مانند فرهنگ واژگان، اطلس، و دانشنامه -->
|پیوند ویراستاری مرجع  = 
           <!-- پارامترهای دلبخواهی -->
|نام دلبخواهی   = 
|پیوند دلبخواهی  = 
|دلبخواهی     = 
|نام دلبخواهی۱   = 
|پیوند دلبخواهی۱  = 
|دلبخواهی۱     = 
|نام دلبخواهی۲   = 
|پیوند دلبخواهی۲  = 
|دلبخواهی۲     = 
|نام دلبخواهی۳   = 
|پیوند دلبخواهی۳  = 
|دلبخواهی۳     = 
|نام دلبخواهی۴   = 
|پیوند دلبخواهی۴  = 
|دلبخواهی۴     = 
|نام دلبخواهی۵   = 
|پیوند دلبخواهی۵  = 
|دلبخواهی۵     = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox bibliography
| Author     =
| Image      =
| Caption     =
| Alt       =
| Book      =
| Novel      =
| Article     =
| Story      =
| Collection   =
| Pamphlet    =
| Poem      =
| Comic      =
| Play      =
| Script     =
| Music      =
| Interview    =
| Journal     =
| Letter     =
| Translation   =
| Editorbook   =
| Editorperiodical=
| Editornewspaper =
| Editorreference =
}}

نمونه[ویرایش]

کتاب‌شناسی
بهرام بیضایی
رویِ جلدِ دیوان نمایش با پرترهٔ بیضایی
کتاب‌ها۶۶
مقاله‌هابیش از ۸۰
داستان‌ها۱
مجموعه‌ها۵
نمایشنامه‌ها۵۰~
فیلمنامه‌ها۶۰~
گفتگوها۱۱۰~
نامه‌ها۱۱
ترجمه‌ها۶
پژوهش۵
تک‌پرده‌ای‌های کوتاه۱۰
برنوشت۷
سوگنامه۱۸
پروانه۴
منابع و پانوشت
{{جعبه اطلاعات کتاب‌شناسی
| نویسنده = [[بهرام بیضایی]]
| تصویر = Divan2.jpg
| اندازه تصویر =
| زیرنویس تصویر = رویِ جلدِ ''[[دیوان نمایش]]'' با پرترهٔ [[بهرام بیضایی|بیضایی]]
| متن جایگزین =
| کتاب = ۶۶
| پیوند کتاب = کتاب‌های منتشرشده
| رمان =
| مقاله = بیش از ۸۰
| پیوند مقاله = مقالات و منشآت
| داستان = ۱
| پیوند داستان = کتاب‌ها
| مجموعه = ۵
| پیوند مجموعه = کتاب‌ها
| دفترچه =
| شعر =
| کمیک =
| نمایشنامه = [[فهرست کارهای نافرجام بهرام بیضایی#نمایش‌ها|۵۰~]]
| پیوند نمایشنامه = کتاب‌ها
| فیلمنامه = [[فهرست کارهای نافرجام بهرام بیضایی#فیلم‌ها|۶۰~]]
| پیوند فیلمنامه = کتاب‌ها
| موسیقی =
| گفتگو = ۱۱۰~
| مجله =
| نامه = ۱۱
| پیوند نامه = نامه
| ترجمه = ۶
| گردآوری کتاب =
| ویرایش مجله =
| دبیر روزنامه =
| تألیف کتاب مرجع =
| دلبخواهی۱ = ۵
| نام دلبخواهی۱ = پژوهش
| پیوند دلبخواهی۱ = کتاب‌ها
| دلبخواهی۲ = ۱۰
| نام دلبخواهی۲ = تک‌پرده‌ای‌های کوتاه
| پیوند دلبخواهی۲ = نمایشنامه‌های کوتاه
| دلبخواهی۳ = ۷
| نام دلبخواهی۳ = برنوشت
| پیوند دلبخواهی۳ = برنوشت
| دلبخواهی۴ = ۱۸
| نام دلبخواهی۴ = سوگنامه
| پیوند دلبخواهی۴ = یاد و یادبود
| دلبخواهی۵ = ۴
| نام دلبخواهی۵ = پروانه
| پیوند دلبخواهی۵ = پروانه
}}

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]