الگو:جعبه اطلاعات هنرمند

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات هنرمند
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شیوه استفاده

برای آوردن نام اصلی هنرمند، پارامتر مناسب، «| نام اصلی=» است ولی از آنجا که در برخی از مقاله‌ها پارامترهای «| نام=» و «| نام خانوادگی =» به کار برده شده‌اند، به ناچار این دو پارامتر همچنان در الگو نگه داشته شده‌اند؛ بدیهی است تا زمانی که این دو پارامتر در مقاله‌ها به پارامتر «| نام اصلی =» دگرگونی داده نشوند، حذف آن‌ها از الگو، امکان‌پذیر نخواهد بود.

برای به‌کاربردن در مقاله‌ها، بس است که عبارت زیر را در بالای مقالهٔ مورد نظر بچسبانید و سپس جلوی هر یک از پارامترها که خواستید، پر کنید.

فارسی

فرم خام

{{جعبه اطلاعات هنرمند
| پیشوند افتخارآمیز = 
| پسوند افتخارآمیز = 
| نام        = 
| نام بومی     = 
| زبان نام بومی   = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر   = 
| عنوان       = 
| توضیح تصویر    = 
| نام اصلی     = 
| تاریخ تولد    = 
| غسل تعمید شده   = 
| مکان تولد     = 
| شهر خانگی     = 
| تاریخ مرگ     = 
| مکان مرگ     = 
| علت مرگ      = 
| آرامگاه      = 
| مختصات آرامگاه  = 
| نام‌های دیگر    = 
| ملیت       = 
| همسر       = 
| شریک زندگی    = 
| فرزندان      = 
| پدر و مادر    = 
| پدر        = 
| مادر       = 
| خویشاوندان    = 
| خویشاوندان سرشناس = 
| خانواده      = 
| جنبش       = 
| حوزه فعالیت    = 
| سبک        = 
| شناخته‌شده برای  = 
| رشته       = 
| مادر علمی     = 
| آلما ماتر     = 
| آثار قابل توجه  = 
| آثار       = 
| جوایز       = 
| وبگاه       = 
| منتخب       = 
| پشتیبان      = 
| پشتیبانان     = 
| یادبود      = 
| یادبودها     = 
| پودمان      = 
}}

با توضیح

{{جعبه اطلاعات هنرمند
| پیشوند افتخارآمیز = 
| پسوند افتخارآمیز = 
| نام        = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
| نام بومی     = 
| زبان نام بومی   = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر   = 
| عنوان       = 
| توضیح تصویر    = 
| نام اصلی     = 
| تاریخ تولد    = 
| غسل تعمید شده   = <!-- در صورت استفاده از پارامتر "تاریخ تولد"، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
| مکان تولد     = 
| شهر خانگی     = 
| محل زندگی     = 
| مختصات محل زندگی = 
| تاریخ مرگ     = 
| مکان مرگ     = 
| علت مرگ      = 
| آرامگاه      = <!-- می‌توانید از پارامتر "|مدفن =" نیز استفاده کنید. -->
| مختصات آرامگاه  = 
| نام‌های دیگر    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|نام مستعار =" نیز استفاده کنید. -->
| ملیت       = 
| همسر       = 
| شریک زندگی    = 
| فرزندان      = 
| پدر و مادر    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|والدین =" نیز استفاده کنید. همچنین می‌توانید از این پارامتر به‌صورت یکجا استفاده کنید یا اینکه از دو پارامتر "|پدر =" و "|مادر =" در زیر، به صورت جداگانه استفاده کنید. -->
| پدر        = 
| مادر       = 
| خویشاوندان    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|خویشاوندان سرشناس =" نیز استفاده کنید. -->
| خانواده      = 
| جنبش       = 
| حوزه فعالیت    = <!-- پیشه هنرمند -->
| سبک        = <!-- سبک هنری. برای نقاشان، می‌توانید از پارامتر "|سبک نقاشی =" نیز استفاده کنید. -->
| شناخته‌شده برای  = <!-- می‌توانید از پارامتر "|رشته =" نیز استفاده کنید. -->
| تحصیلات      = <!-- می‌توانید از پارامتر "|آموزش =" نیز استفاده کنید. -->
| دانشگاه      = <!-- می‌توانید از پارامترهای "|مادر علمی =" یا "|آلما ماتر =" نیز استفاده کنید. -->
| آثار قابل توجه  = <!-- می‌توانید از پارامترهای "|آثار برجسته =" یا "|آثار =" نیز استفاده کنید. -->
| جوایز       = 
| وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|Example.com}} -->
| منتخب       = 
| پشتیبانان     = <!-- می‌توانید از پارامتر "|پشتیبان =" نیز استفاده کنید. -->
| یادبودها     = <!-- می‌توانید از پارامتر "|یادبود =" نیز استفاده کنید. -->
| پودمان      = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox artist
| honorific_prefix = 
| name       = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix = 
| image      = <!-- use the image's pagename; do not include the "File:" or "Image:" prefix, and do not use brackets-->
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = <!-- only use if different from name -->
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living artists, {{Birth date|YYYY|MM|DD}} for dead. For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. Treat such cases as if only the year is known, so use {{birth year and age|YYYY}} or a similar option. -->
| birth_place   = 
| baptised     = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} --> 
| death_place   = 
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| nationality   = 
| education    = 
| alma_mater    = 
| known_for    = 
| notable_works  = 
| style      = 
| home_town    = 
| movement     = 
| spouse      = 
| partner     = 
| parents     = 
| father      = 
| mother      = 
| relatives    = 
| family      = 
| awards      = <!-- {{awd|award|year|title|role|name}} (optional) -->
| elected     = 
| patrons     = 
| memorials    = 
| website     = <!-- {{URL|Example.com}} -->
| module      = 
}}

الگوهای مرتبط