الگو:جعبه اطلاعات هنرمند

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات هنرمند
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

شیوه استفاده

برای آوردن نام اصلی هنرمند، پارامتر مناسب، «| نام اصلی=» است ولی از آنجا که در برخی از مقاله‌ها پارامترهای «| نام=» و «| نام خانوادگی =» به کار برده شده‌اند، به ناچار این دو پارامتر همچنان در الگو نگه داشته شده‌اند؛ بدیهی است تا زمانی که این دو پارامتر در مقاله‌ها به پارامتر «| نام اصلی =» دگرگونی داده نشوند، حذف آن‌ها از الگو، امکان‌پذیر نخواهد بود.

برای به‌کاربردن در مقاله‌ها، بس است که عبارت زیر را در بالای مقالهٔ مورد نظر بچسبانید و سپس جلوی هر یک از پارامترها که خواستید، پر کنید.

= استفاده

{{{پیشوند افتخارآمیز}}}
{{{نام}}}
{{{پسوند افتخارآمیز}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|جایگزین={{{جایگزین تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{توضیح تصویر}}}
نام بومی{{{نام بومی}}}
نام هنگام تولد{{{نام اصلی}}}
زادهٔ{{{تاریخ تولد}}}
{{{مکان تولد}}}
درگذشت{{{تاریخ مرگ}}}
{{{مکان مرگ}}}
علت مرگ{{{علت مرگ}}}
آرامگاه{{{آرامگاه}}}
{{{مختصات آرامگاه}}}
ملیت{{{ملیت}}}
دیگر نام‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
محل تحصیل{{{مادر علمی}}}
پیشه{{{حوزه فعالیت}}}
شناخته‌شده برای{{{شناخته‌شده برای}}}
کارهای برجسته{{{آثار قابل توجه}}}
سبک{{{سبک}}}
شهر زادگاه{{{شهر خانگی}}}
جنبش{{{جنبش}}}
همسر(ها){{{همسر}}}
شریک(های)
زندگی
{{{شریک زندگی}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
والدین{{{پدر و مادر}}}
خویشاوندان{{{خویشاوندان}}}
خانواده{{{خانواده}}}
جایزه(ها){{{جوایز}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
منتخب{{{منتخب}}}
پشتیبان(ـان){{{پشتیبان}}}
یادبود(ها){{{یادبود}}}
{{{پودمان}}}

فارسی

فرم خام

{{جعبه اطلاعات هنرمند
| پیشوند افتخارآمیز = 
| پسوند افتخارآمیز = 
| نام        = 
| نام بومی     = 
| زبان نام بومی   = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر   = 
| جایگزین تصویر   = 
| توضیح تصویر    = 
| نام اصلی     = 
| تاریخ تولد    = 
| غسل تعمید شده   = 
| مکان تولد     = 
| شهر خانگی     = 
| تاریخ مرگ     = 
| مکان مرگ     = 
| علت مرگ      = 
| آرامگاه      = 
| مختصات آرامگاه  = 
| نام‌های دیگر    = 
| ملیت       = 
| همسر       = 
| شریک زندگی    = 
| فرزندان      = 
| پدر و مادر    = 
| پدر        = 
| مادر       = 
| خویشاوندان    = 
| خویشاوندان سرشناس = 
| خانواده      = 
| جنبش       = 
| حوزه فعالیت    = 
| سبک        = 
| شناخته‌شده برای  = 
| رشته       = 
| مادر علمی     = 
| آلما ماتر     = 
| آثار قابل توجه  = 
| آثار       = 
| جوایز       = 
| وبگاه       = 
| منتخب       = 
| پشتیبان      = 
| پشتیبانان     = 
| یادبود      = 
| یادبودها     = 
| پودمان      = 
}}

با توضیح

{{جعبه اطلاعات هنرمند
| پیشوند افتخارآمیز = 
| پسوند افتخارآمیز = 
| نام        = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
| نام بومی     = 
| زبان نام بومی   = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر   = 
| جایگزین تصویر   = 
| توضیح تصویر    = 
| نام اصلی     = 
| تاریخ تولد    = 
| غسل تعمید شده   = <!-- در صورت استفاده از پارامتر "تاریخ تولد"، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
| مکان تولد     = 
| شهر خانگی     = 
| محل زندگی     = 
| مختصات محل زندگی = 
| تاریخ مرگ     = 
| مکان مرگ     = 
| علت مرگ      = 
| آرامگاه      = <!-- می‌توانید از پارامتر "|مدفن =" نیز استفاده کنید. -->
| مختصات آرامگاه  = 
| نام‌های دیگر    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|نام مستعار =" نیز استفاده کنید. -->
| ملیت       = 
| همسر       = 
| شریک زندگی    = 
| فرزندان      = 
| پدر و مادر    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|والدین =" نیز استفاده کنید. همچنین می‌توانید از این پارامتر به‌صورت یکجا استفاده کنید یا اینکه از دو پارامتر "|پدر =" و "|مادر =" در زیر، به صورت جداگانه استفاده کنید. -->
| پدر        = 
| مادر       = 
| خویشاوندان    = <!-- می‌توانید از پارامتر "|خویشاوندان سرشناس =" نیز استفاده کنید. -->
| خانواده      = 
| جنبش       = 
| حوزه فعالیت    = <!-- پیشه هنرمند -->
| سبک        = <!-- سبک هنری. برای نقاشان، می‌توانید از پارامتر "|سبک نقاشی =" نیز استفاده کنید. -->
| شناخته‌شده برای  = <!-- می‌توانید از پارامتر "|رشته =" نیز استفاده کنید. -->
| تحصیلات      = <!-- می‌توانید از پارامتر "|آموزش =" نیز استفاده کنید. -->
| دانشگاه      = <!-- می‌توانید از پارامترهای "|مادر علمی =" یا "|آلما ماتر =" نیز استفاده کنید. -->
| آثار قابل توجه  = <!-- می‌توانید از پارامترهای "|آثار برجسته =" یا "|آثار =" نیز استفاده کنید. -->
| جوایز       = 
| وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|Example.com}} -->
| منتخب       = 
| پشتیبانان     = <!-- می‌توانید از پارامتر "|پشتیبان =" نیز استفاده کنید. -->
| یادبودها     = <!-- می‌توانید از پارامتر "|یادبود =" نیز استفاده کنید. -->
| پودمان      = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox artist
| honorific_prefix = 
| name       = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix = 
| image      = <!-- use the image's pagename; do not include the "File:" or "Image:" prefix, and do not use brackets-->
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = <!-- only use if different from name -->
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living artists, {{Birth date|YYYY|MM|DD}} for dead. For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. Treat such cases as if only the year is known, so use {{birth year and age|YYYY}} or a similar option. -->
| birth_place   = 
| baptised     = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} --> 
| death_place   = 
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| nationality   = 
| education    = 
| alma_mater    = 
| known_for    = 
| notable_works  = 
| style      = 
| home_town    = 
| movement     = 
| spouse      = 
| partner     = 
| parents     = 
| father      = 
| mother      = 
| relatives    = 
| family      = 
| awards      = <!-- {{awd|award|year|title|role|name}} (optional) -->
| elected     = 
| patrons     = 
| memorials    = 
| website     = <!-- {{URL|Example.com}} -->
| module      = 
}}

الگوداده

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات هنرمند

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
پیشوند افتخارآمیزپیشوند افتخارآمیز honorific_prefix

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نامنام name نام خانوادگی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پسوند افتخارآمیزپسوند افتخارآمیز honorific_suffix

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام بومینام بومی native_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
زبان نام بومیزبان نام بومی native_name_lang

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تصویرتصویر image

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اندازه تصویراندازه تصویر image_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جایگزین تصویرجایگزین تصویر alt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح تصویر caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام اصلینام اصلی birth_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تولدتولد birth_date تاریخ تولد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مکان تولدمکان تولد birth_place

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شهر تولدشهر تولد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کشور تولدکشور تولد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
غسل تعمید شدهغسل تعمید شده baptised

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شهر خانگیشهر خانگی home_town

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
محل زندگیمحل زندگی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مختصات محل زندگیمختصات محل زندگی residence

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ مرگتاریخ مرگ death_date وفات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مکان مرگمکان مرگ death_place شهر مرگ کشور مرگ

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
علت مرگعلت مرگ death_cause

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آرامگاهآرامگاه resting_place مدفن

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مختصات آرامگاهمختصات آرامگاه resting_place_coordinates

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام‌های دیگرنام‌های دیگر other_names نام مستعار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ملیتملیت nationality نژاد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
همسرهمسر spouse

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شریک زندگیشریک زندگی partner

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
فرزندانفرزندان children

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
والدینوالدین parents پدر و مادر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پدرپدر father

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مادرمادر mother

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
خویشاوندانخویشاوندان relatives خویشاوندان سرشناس

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
خانوادهخانواده family

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جنبشجنبش movement

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حوزه فعالیتحوزه فعالیت occupation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سال‌های فعالیتسال‌های فعالیت years active

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سبکسبک style سبک نقاشی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
fieldfield

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شناخته‌شده برایشناخته‌شده برای known_for

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آموزشآموزش training

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تحصیلاتتحصیلات education رشته

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دانشگاهدانشگاه alma_mater آلما ماتر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آثار قابل توجهآثار قابل توجه notable_works آثار برجسته

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آثارآثار works

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تأثیرگذاشته برتأثیرگذاشته بر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تأثیرپذیرفته ازتأثیرپذیرفته از

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جوایزجوایز awards

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه website

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
امضاامضا

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پانویسپانویس footnotes

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
nocat_wdimagenocat_wdimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پشتیبانانپشتیبانان patrons

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
یادبودهایادبودها memorials

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
منتخبمنتخب elected

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پشتیبانپشتیبان patron

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
یادبودیادبود memorial

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پودمانپودمان module

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تلفظتلفظ pronunciation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

رده‌های ردیابی

الگوهای مرتبط