الگو:جعبه اطلاعات فیلم/آزمایشی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
function create(cat, msg) 
	return mw.ustring.format("{{main other|[[رده:مقاله‌هایی که از tname_naked با پارامترهای %s استفاده می‌کنند]]}}", cat) .. create_message(msg)
end

function create_message(msg) 
	return require('پودمان:If preview')._warning({
		mw.ustring.format("[[templatename]]هایی که با %s استفاده می‌شوند.", msg)
	})
end

local options = {
	["undeclared"] = create("نامعلوم", 'پارامتر(های) نامعلوم: paramname'),
	["deprecated"] = create("منسوخ", 'پارامتر(های) منسوخ: paramname'),
	["duplicate"] = create("دوتایی", 'پارامتر(های) دوتایی: paramandvalue'),
	["doc-subpage"] = "doc",
}

local result = {
	[0] = options,
	[2] = options,
	[4] = options,
	[6] = options,
	[10] = options,
	[12] = options,
	[14] = options,
}
return result