الگو:جعبه اطلاعات سوره

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سورهٔ قرآن
جعبه اطلاعات سوره
دسته‌بندیمکی
اطلاعات آماری
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این الگو جعبه‌ای برای استفاده در صفحات مربوط به سوره‌های قرآن ایجاد شده‌است.

{{سوره
|نام  =   
|قبلی = 
|بعدی = 
|کتابت=
|شماره = 
|جزء  = 
|آیه  = 
|نزول = 
|حروف =
|کلمه =
}}

مثال

{{سوره
|نام  =  فلق 
|قبلی = اخلاص
|بعدی = ناس (سوره)
|شماره = ۱۱۳
|جزء  = ۳۰
|آیه  = ۵
|نزول = مکه
}}

که نتیجه می‌دهد:

سورهٔ قرآن
فلق
دسته‌بندیمکی
اطلاعات آماری
شمارهٔ نزول۱۱۳
جزء۳۰
شمار آیه‌ها۵
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار

پارامترها

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
numbernumber

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Sura_numberSura_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کتابتکتابت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Name_of_SurahName_of_Surah

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
name-faname-fa

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Meaning_of_the_nameMeaning_of_the_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
معنیمعنی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
audioaudio صوت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
soundsound

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تصویرتصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
landscapelandscape

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image sizeimage size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
imagesizeimagesize

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image_uprightimage_upright

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
image captionimage caption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ClassificationClassification

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نزولنزول

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
محل نزولمحل نزول

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
contestedcontested

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
othernames-arothernames-ar

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
othernamesothernames

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Other_namesOther_names

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام‌های دیگرنام‌های دیگر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شماره نزولشماره نزول

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Time_of_revelationTime_of_revelation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
timetime

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
juzjuz

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Juz'_numberJuz'_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جزءجزء

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Hizb_numberHizb_number

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
hizbhizb

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حزبحزب

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Number_of_RukusNumber_of_Rukus

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
rukusrukus

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رکوعرکوع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Number_of_versesNumber_of_verses

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
versesverses

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
آیهآیه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Number_of_sajdahsNumber_of_sajdahs

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sajdahssajdahs

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سجدهسجده

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Number_of_wordsNumber_of_words

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
wordswords

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کلمهکلمه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Number_of_lettersNumber_of_letters

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lettersletters

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
حرفحرف

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
muqattaatmuqattaat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Harf-e-Mukatta'atHarf-e-Mukatta'at

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Subjectwise_ayatSubjectwise_ayat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
subject_ayatsubject_ayat

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
قبلیقبلی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بعدیبعدی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اختلافاختلاف

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شمارهشماره

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

رده‌های ردیابی