الگو:جعبه اطلاعات سوره

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سورهٔ قرآن
جعبه اطلاعات سوره
دسته‌بندیمکی
اطلاعات آماری
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو جعبه‌ای برای استفاده در صفحات مربوط به سوره‌های قرآن ایجاد شده‌است.

استفاده

سورهٔ قرآن
{{{نام}}}
{{{معنی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{زیرنویس}}}
دسته‌بندیمکی(مورد اختلاف)
نام‌های دیگر (عربی){{{نام‌های عربی دیگر}}}
نام‌های دیگر{{{نام‌های دیگر}}}
اطلاعات آماری
ترتیب در قرآن{{{شماره نزول}}}
زمان وحی{{{زمان وحی}}}
جزء{{{جزء}}}
حزب‌{{{حزب}}}
شمار رکوع‌ها{{{رکوع}}}
شمار آیه‌ها{{{آیه}}}
شمار سجده‌ها{{{سجده}}}
شمار واژه‌ها{{{کلمه}}}
شمار حرف‌ها{{{حرف}}}
حروف مقطعهٔ آغازین{{{حروف مقطعه}}}
تعداد آیات دربارهٔ موضوعات خاص{{{آیات موضوع خاص}}}
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار

فارسی

{{جعبه اطلاعات سوره
|نام     = 
|نام‌های دیگر = 
|نام‌های عربی دیگر = 
|تصویر    = 
|اندازه تصویر = 
|زیرنویس   = 
|جزء     = 
|حرف     = 
|حزب     = 
|رکوع     = 
|سجده     = 
|شماره    = 
|شماره نزول  = 
|محل نزول   = <!-- مکی یا مدنی -->
|صوت     = 
|کلمه     = 
|معنی     = 
|آیه     = 
|اختلاف    = <!-- اختلاف در مکی یا مدنی بودن -->
|نزول     = 
|زمان وحی   = 
|حروف مقطعه  = 
|آیات موضوع خاص = <!-- تعداد آیات دربارهٔ موضوعات خاص -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{infobox surah
| number     = 
| name      = <!-- if left blank, will use page name -->
| name-ar    = 
| name-en    = <!-- name in Yusuf Ali translation -->
| prev_sura   = 
| next_sura   = 
| classification = <!-- Meccan or Medinan -->
| othernames-ar = <!-- alternate Arabic names -->
| othernames   = <!-- alternate English names in Pickthall, Arberry, and Asad translations -->
| time      = 
| juz      = 
| hizb      = 
| rukus     = <!-- if only one ruku, skip this field -->
| verses     = 
| words     = <!-- optional, uncommon -->
| letters    = <!-- optional, uncommon -->
| muqattaat   = <!-- only if applicable -->
| sajdahs    = <!-- only if applicable -->
| subject_ayat  = 
| audio     = <!-- optional, if exists -->
}}

نمونه

سورهٔ قرآن
فلق
دسته‌بندیمکی
اطلاعات آماری
ترتیب در قرآن۱۱۳
جزء۳۰
شمار آیه‌ها۵
متن سوره
متن سوره با خط عثمانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر <= دور از انتظار
{{سوره
|نام = فلق 
|قبلی = اخلاص
|بعدی = ناس (سوره)
|شماره = ۱۱۳
|جزء = ۳۰
|آیه = ۵
|نزول = مکه
}}

رده ردیابی