الگو:جعبه اطلاعات رویداد تنیس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
{{{2}}} {{{1}}}
→ [[{{{2}}} ۲۰۲۲|۲۰۲۲]] · [[ {{{2}}}|{{{2}}}]] · [[{{{2}}} ۲۰۲۴|۲۰۲۴]] ←
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

پارامترهای فارسی[ویرایش]

{{{2}}} {{{1}}}
[[پرونده:{{{لوگو}}}|{{{اندازه لوگو}}}|جایگزین={{{جایگزین لوگو}}}]]
{{{توضیح لوگو}}}
تاریخ{{{تاریخ}}}
دوره{{{دوره}}}
رده{{{رده}}}
جدول{{{جدول}}}
مبلغ جایزه{{{مبلغ جایزه}}}
سطح{{{سطح}}}
مکان{{{مکان}}}
ورزشگاه{{{ورزشگاه}}}
تماشاگران{{{تماشاگران}}}
قهرمانان
[[ {{{2}}} – انفرادی مردان|انفرادی مردان]]
{{{قهرمان انفرادی مردان}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – انفرادی زنان|انفرادی زنان]]
{{{قهرمان انفرادی زنان}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – دونفره مردان|دونفره مردان]]
{{{قهرمان دونفره مردان}}}
[[ {{{2}}} {{{1}}} – دونفره زنان|دونفره زنان]]
{{{قهرمان دونفره زنان}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – دونفره مختلط|دونفره مختلط]]
{{{قهرمان دونفره مختلط}}}
→ [[{{{2}}} ۲۰۲۲|۲۰۲۲]] · [[ {{{2}}}|{{{2}}}]] · [[{{{2}}} ۲۰۲۴|۲۰۲۴]] ←
{{جعبه اطلاعات رویداد تنیس|||
| لوگو               = 
| اندازه لوگو            = 
| جایگزین لوگو           = 
| توضیح لوگو            = 
| تاریخ               = 
| دوره               = 
| رده                = 
| جدول               = 
| مبلغ جایزه            = 
| سطح                = 
| مکان               = 
| ورزشگاه              = 
| تماشاگران             = 

| قهرمان انفرادی مردان       = 
| قهرمان انفرادی زنان        = 
| قهرمان انفرادی          = 
| قهرمان دونفره مردان        = 
| قهرمان دونفره زنان        = 
| قهرمان دونفره مختلط        = 
| قهرمان دونفره           = 

| قهرمان انفرادی پسران       = 
| قهرمان انفرادی دختران       = 
| قهرمان دونفره پسران        = 
| قهرمان دونفره دختران       = 

| قهرمان اسطوره‌های مردان      = 
| قهرمان اسطوره‌های زنان       = 
| قهرمان اسطوره‌های مختلط      = 
| قهرمان اسطوره‌های بزرگسالان     = 

| قهرمان انفرادی ویلچیر مردان    = 
| قهرمان انفرادی ویلچیر زنان    = 
| قهرمان انفرادی ویلچیر چهاراندام  = 
| قهرمان انفرادی ویلچیر       = 
| قهرمان دونفره ویلچیر مردان    = 
| قهرمان دونفره ویلچیر زنان     = 
| قهرمان دونفره ویلچیر چهاراندام  = 
| قهرمان دونفره ویلچیر       = 
| قهرمان انفرادی چهاراندام     = 

| قهرمان تمیی مردان         = 
| قهرمان تیمی زنان         = 

| قهرمان انفرادی خارج از سالن مردان = 
| قهرمان انفرادی خارج از سالن زنان = 
| قهرمان دونفره خارج از سالن مردان = 
| قهرمان دونفره خارج از سالن مختلط = 
| قهرمان انفرادی داخل سالن مردان  = 
| قهرمان انفرادی داخل سالن زنان   = 
| قهرمان دونفره داخل سالن مردان   = 
| قهرمان دونفره داخل سالن مختلط   = 
}}

پارامترهای انگلیسی[ویرایش]

{{{2}}} {{{1}}}
[[پرونده:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|جایگزین={{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
تاریخ{{{date}}}
دوره{{{edition}}}
رده{{{category}}}
جدول{{{draw}}}
مبلغ جایزه{{{prize_money}}}
سطح{{{surface}}}
مکان{{{location}}}
ورزشگاه{{{venue}}}
تماشاگران{{{attendance}}}
قهرمانان
[[ {{{2}}} – انفرادی مردان|انفرادی مردان]]
{{{champms}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – انفرادی زنان|انفرادی زنان]]
{{{champws}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – دونفره مردان|دونفره مردان]]
{{{champmd}}}
[[ {{{2}}} {{{1}}} – دونفره زنان|دونفره زنان]]
{{{champwd}}}
[[ {{{2}}} {{{۱}}} – دونفره مختلط|دونفره مختلط]]
{{{champxd}}}
→ [[{{{2}}} ۲۰۲۲|۲۰۲۲]] · [[ {{{2}}}|{{{2}}}]] · [[{{{2}}} ۲۰۲۴|۲۰۲۴]] ←
{{Infobox tennis tournament year|||
| logo     = 
| logo_size  = 
| logo_alt   = 
| logo_caption = 
| date     = 
| edition   = 
| category   = 
| draw     = 
| prize_money = 
| surface   = 
| location   = 
| venue    = 
| attendance  = 

| champms   = 
| champws   = 
| champs    = 
| champmd   = 
| champwd   = 
| champxd   = 
| champd    = 

| champbs   = 
| champgs   = 
| champbd   = 
| champgd   = 

| champml   = 
| champwl   = 
| champxl   = 
| champsl   = 

| champwcms  = 
| champwcws  = 
| champwcqs  = 
| champwcs   = 
| champwcmd  = 
| champwcwd  = 
| champwcqd  = 
| champwcd   = 
| champqs   = 

| champmt   = 
| champwt   = 

| champmos   = 
| champwos   = 
| champmod   = 
| champxod   = 
| champmis   = 
| champwis   = 
| champmid   = 
| champxid   = 
}}

کاربرد ابتدایی: این نمونه برای تورنمنت‌های تنیس گرند اسلم، ای‌تی‌پی یا دبلیوتی‌ای است.

پارامترها[ویرایش]

 • پارامتر بدون نام اول (یا |1=) که بلافاصله پس از {{جعبه اطلاعات رویداد تنیس| آمده، باید با سال تورنمنت پر شود.
 • پارامتر بدون نام دوم (یا (|2=) که پس از سال قرار می‌گیرد، باید با نام تورنمنت پر شود. در تورنمنت‌های دوگانه، یک فاصله, یک اسلش و یک فاصلهٔ دیگر درج کرده و مراحل پس از {{پرچمک| تا ]] را مجدداً تکرار کنید.
 • |لوگو= – نام پروندهٔ تصویر لوگوی رویداد (بدون پیشوند «پرونده:»)
 • |اندازه لوگو= – عرض لوگو به پیکسل (پیش‌فرض = 250px)
 • |جایگزین لوگو= – متن جایگزین برای لوگو
 • |توضیح لوگو= – توضیحی برای درج در زیر لوگو
 • |تاریخ= – تاریخ آغاز تورنمنت، یک خط تیره و روز پایان تورنمنت. تاریخ‌ها را به‌صورت '''پررنگ''' درج کنید.
 • |دوره= – دورهٔ تورنمنت (تعداد سال‌های سپری شده از نخستین دورهٔ تورنمنت تا سال تورنمنت موضوع مقاله)
 • |رده= – ردهٔ تورنمنت در تقویم ای‌تی‌پی/دبلیوتی‌ای
 • |مکان= – ورزشگاهی که تورنمنت در آن برگزار شده است
 • قهرمانان (champ) انفرادی مردان (ms)، انفرادی زنان (ws)، دونفره مردان (md)، دونفره زنان (wd)، دونفره مختلط (xd) — قهرمانان تورنمنت موضوع مقاله. این پارامترهای باید با {{پرچمک| و شناسه یا نام کشور ملیت ورزشکار، و سپس یک }}، یک فاصله، [[، نام ورزشکار و سپس ]] پر شوند.
 • بزرگسالان:
  • |قهرمان انفرادی= (|champs=) – قهرمانان انفرادی در صورت استفاده برای یک رویداد غیر مختلط
  • |قهرمان انفرادی مردان= (|champms=) – قهرمانان انفرادی مردان
  • |قهرمان انفرادی زنان= (|champws=) – قهرمانان انفرادی زنان
  • |قهرمان دونفره= (|champd=) – قهرمانان دونفره در صورت استفاده برای یک رویداد غیر مختلط
  • |قهرمان دونفره مردان= (|champmd=) – قهرمانان دونفره مردان
  • |قهرمان دونفره زنان= (|champwd=) – قهرمانان دونفره زنان
  • |قهرمان دونفره مختلط= (|champxd=) – قهرمانان دونفره مختلط
 • تنیس با ویلچیر:
  • |قهرمان انفرادی ویلچیر= (|champwcs=) – قهرمانان انفرادی با ویلچیر در صورت استفاده برای یک رویداد غیر مختلط
  • |قهرمان انفرادی ویلچیر مردان= (|champwcms=) – قهرمانان انفرادی با ویلچیر مردان
  • |قهرمان انفرادی ویلچیر زنان= (|champwcws=) – قهرمانان انفرادی با ویلچیر زنان
  • |قهرمان انفرادی ویلچیر چهاراندام= (|champwcqs=) – قهرمانان انفرادی با ویلچیر ورزشکاران فلج چهاراندام
  • |قهرمان انفرادی چهاراندام= (|champqs=) – قهرمانان انفرادی با ویلچیر ورزشکاران فلج چهاراندام تنها در رویدادهای تنیس با ویلچیر
  • |قهرمان دونفره ویلچیر= (|champwcd=) – قهرمانان دونفره در صورت استفاده برای یک رویداد غیر مختلط
  • |قهرمان دونفره ویلچیر مردان= (|champwcmd=) – قهرمانان دونفره با ویلچیر مردان
  • |قهرمان دونفره ویلچیر زنان= (|champwcwd=) – قهرمانان دونفره با ویلچیر زنان
  • |قهرمان دونفره ویلچیر چهاراندام= (|champwcqd=) – قهرمانان دونفره با ویلچیر ورزشکاران فلج چهاراندام
  • |قهرمان دونفره چهاراندام= (|champqd=) – قهرمانان دونفره با ویلچیر ورزشکاران فلج چهاراندام تنها در رویدادهای تنیس با ویلچیر
 • نوجوانان:
  • |قهرمان انفرادی پسران= (|champbs=) – قهرمانان انفرادی پسران
  • |قهرمان انفرادی دختران= (|champgs=) – قهرمانان انفرادی دختران
  • |قهرمان دونفره پسران= (|champbd=) – قهرمانان دونفره پسران
  • |قهرمان دونفره دختران= (|champgd=) – قهرمانان دونفره دختران
 • اسطوره‌ها:
  • |قهرمان اسطوره‌های مردان= (|champml=) – قهرمانان دعوتی/اسطوره‌های مردان
  • |قهرمان اسطوره‌های زنان= (|champwl=) – قهرمانان دعوتی/اسطوره‌های زنان
  • |قهرمان اسطوره‌های مختلط= (|champxl=) – قهرمانان دعوتی/اسطوره‌های مختلط (در ویمبلدون، آزاد آمریکا و آزاد استرالیا)
  • |قهرمان اسطوره‌های بزرگسالان= (|champsl=) – قهرمانان دعوتی/اسطوره‌های بزرگسالان (یعنی بالای ۴۵ سال در آزاد فرانسه، بزرگسالان در ویمبلدون)
 • تیمی:
  • |قهرمان تیمی مردان= (|champmt=) – قهرمانان رقابت‌های تیمی مردان
  • |قهرمان تیمی زنان= (|champwt=) – قهرمانان رقابت‌های تیمی زنان
 • خارج از سال/داخل سالن:
  • |قهرمان انفرادی خارج از سالن مردان= (|champmos=) – قهرمانان انفرادی خارج از سالن مردان
  • |قهرمان انفرادی خارج از سالن زنان= (|champwos=) – قهرمانان انفرادی خارج از سالن زنان
  • |قهرمان دونفره خارج از سالن مردان= (|champmod=) – قهرمانان دونفره خارج از سالن مردان
  • |قهرمان دونفره خارج از سالن مختلط= (|champxod=) – قهرمانان دونفره خارج از سالن مختلط
  • |قهرمان انفرادی داخل سالن مردان= (|champmis=) – قهرمانان انفرادی داخل سالن مردان
  • |قهرمان انفرادی داخل سالن زنان= (|champwis=) – قهرمانان انفرادی داخل سالن زنان
  • |قهرمان دونفره داخل سالن مردان= (|champmid=) – قهرمانان دونفره داخل سالن مردان
  • |قهرمان دونفره داخل سالن مختلط= (|champxid=) – قهرمانان دونفره داخل سالن مختلط

پارامترهای اختیاری برای تغییر نام و سال پیوندها به دوره‌های دیگر

| نام قبلی =
| نام بعدی =
| سال قبلی =
| سال بعدی =
| دوسالانه  =
| چهارسالانه =
| نام اصلی =

این پارامتر برای تغییر مقدارها در بخش مربوط به دوره‌های قبلی و بعدی در پایین جعبهٔ اطلاعات کاربرد دارند. به‌طور پیش‌فرض، این‌طور در نظر گرفته می‌شود که دوره‌های قبلی/بعدی درست یک سال قبل/بعد از رویداد موضوع مقاله برگزار شده‌اند و هر دوره دارای نامی یکسان یا دارای ابهام‌زدایی «(تنیس)» (مانند گرند اسلم (تنیس)]]) است. هیچ‌یک از این پارامترها را بر روی مقدار خالی تنظیم نکنید. اگر نیازی به پارامترها ندارید، به‌طور کلی پارامتر را در صفحه درج نکنید.

 • |نام قبلی= (|befor_name=) – نام دورهٔ قبلی (سال را در این پارامتر وارد نکنید)
 • |نام بعدی= (|after_name=) – نام دورهٔ بعدی (سال را در این پارامتر وارد نکنید)
 • |سال قبلی= (|before_year=) – سال دورهٔ قبلی (در صورتی که مقاله پیرامون نخستین دورهٔ تورنمنت است، از |سال قبلی=خیر استفاده کنید. همچنین اگر از |دوره=اول استفاده شود، پیوند به دورهٔ قبلی نیز نمایش داده نخواهد شد)
 • |سال بعدی= (|after_year=) – سال دورهٔ بعدی (در صورتی که مقاله پیرامون آخرین دورهٔ تورنمنت است، از |سال بعدی=خیر استفاده کنید. اما در صورتی که انتظار می‌رود دورهٔ دیگری در سال(های) آینده برگزار شود، یا هنوز پایان یافتن تورنمنت به‌طور رسمی اعلام نشده، از این پارامتر استفاده نکنید)
 • |دوسالانه= (|biannual=) – پیوندهای دورهٔ قبلی (|سال قبلی=) و دورهٔ بعدی (|سال بعدی=) را طوری تنظیم می‌کند که از دورهٔ موضوع مقاله دو سال فاصله داشته باشند.
 • |چهارسالانه= (|quadrennial=) – پیوندهای دورهٔ قبلی (|سال قبلی=) و دورهٔ بعدی (|سال بعدی=) را طوری تنظیم می‌کند که از دورهٔ موضوع مقاله چهار سال فاصله داشته باشند.
 • |نام اصلی= (|main_name=) – نام مقالهٔ اصلی دربارهٔ تورنمنت (و نه دوره‌های سالانهٔ تورنمنت). اگر عنوان مقالهٔ اصلی دارای پیشوند ابهام‌زدایی است، برای پنهان کردن آن از الگوی {{!}} به‌منظور درج پیوند لوله‌ای استفاده کنید. نمونه:
| نام اصلی = آزاد هاینیکن (تنیس){{!}}آزاد هاینیکن

پیوندهای سال‌های مدافعان عنوان قهرمانی

| سال مدافع قهرمانی دونفره پسران       =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی پسران      =
| سال مدافع قهرمانی دونفره          =
| سال مدافع قهرمانی دونفره دختران      =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی دختران      =
| سال مدافع قهرمانی دونفره مردان       =
| سال مدافع قهرمانی اسطوره‌های مردان     =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی مردان      =
| سال مدافع قهرمانی دونفره چهاراندام     =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی چهاراندام    =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی         =
| سال مدافع قهرمانی اسطوره‌های بزرگسالان    =
| سال مدافع قهرمانی دونفره ویلچیر      =
| سال مدافع قهرمانی دونفره ویلچیر مردان   =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی ویلچیر مردان   =
| سال مدافع قهرمانی دونفره ویلچیر چهاراندام =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی ویلچیر چهاراندام =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی ویلچیر      =
| سال مدافع قهرمانی دونفره ویلچیر زنان    =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی ولچیر زنان    =
| سال مدافع قهرمانی دونفره زنان       =
| سال مدافع قهرمانی اسطوره‌های زنان      =
| سال مدافع قهرمانی انفرادی زنان       =
| سال مدافع قهرمانی دونفره مختلط       =
| سال مدافع قهرمانی اسطوره‌های مختلط     =

از این پارامتر می‌توان برای چشم‌پوشی از سال مورد استفاده برای پیوندهای سرآیند برای افراد مدافع قهرمانی استفاده کرد.

پارامترهای اختیاری برای رقابت‌های چندورزشی

| چندگانه    =
| چندگانه ویلچیر =

این پارامترهای سرآیند الگو را تغییر می‌دهند. برای افزودن عبارت «تنیس در» به سرآیند الگو، از |چندگانه=بله استفاده کنید؛ استفاده از این پارامتر باعث نمایش یافتن عبارت «تنیس در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰» در سرآیند می‌شود. برای تنیس با ویلچیر در رقابت‌های چندورزشی از |چندگانه ویلچیر= استفاده کنید.

الگوداده[ویرایش]

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات رویداد تنیس

رده‌های ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]

الگوهای کمکی