الگو:جعبه اطلاعات دیسپروزیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تربیمدیسپروزیمهولمیم
-

Dy

Cf
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد دیسپروزیم، Dy،‏ 66
تلفظ به انگلیسی ‎/dɪsˈprziəm/‎
dis-PROE-zee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه lanthanide
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 162.500 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f10 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 28, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.540 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 8.37 g·cm−۳
نقطه ذوب 1680 K،‎ 1407 °C،‎ 2565 °F
نقطه جوش 2840 K،‎ 2562 °C،‎ 4653 °F
گرمای هم‌جوشی 11.06 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 280 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.7 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1378 1523 (1704) (1954) (2304) (2831)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.22 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 573.0 کیلوژول بر مول
دومین: 1130 کیلوژول بر مول
سومین: 2200 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 178 pm
شعاع کووالانسی 192±7 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس at 300 K
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 926 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 10.7 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly) 9.9 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2710 m/s
مدول یانگ (α form) 61.4 GPa
مدول برشی (α form) 24.7 GPa
مدول حجمی (α form) 40.5 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.247
سختی ویکر 540 MPa
سختی برینل 500 MPa
عدد کاس 7429-91-6
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های دیسپروزیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
154Dy syn 3.0×106y α 2.947 150Gd
156Dy 0.06% 1×1018y α ? 152Gd
158Dy 0.10% 158Dy ایزوتوپ پایدار است که 92 نوترون دارد
160Dy 2.34% 160Dy ایزوتوپ پایدار است که 94 نوترون دارد
161Dy 18.91% 161Dy ایزوتوپ پایدار است که 95 نوترون دارد
162Dy 25.51% 162Dy ایزوتوپ پایدار است که 96 نوترون دارد
163Dy 24.90% 163Dy ایزوتوپ پایدار است که 97 نوترون دارد
164Dy 28.18% 164Dy ایزوتوپ پایدار است که 98 نوترون دارد