الگو:جعبه اطلاعات تیم ملی فوتبال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات تیم ملی فوتبال
| تاریخ = 
| آرم = 
| لقب = 
| فدراسیون = 
| Other-affiliation = 
| کنفدراسیون = 
| زیرکنفدراسیون = 
| سرمربی = 
| دستیار = 
| کاپیتان = 
| بیشترین بازی ملی = 
| بیشترین گل ملی = 
| ورزشگاه خانگی = 
| کد فیفا = 
| رده فوتبال ساحلی = 
| الگوی دست چپ۱ = 
| الگوی بدن۱ = 
| الگوی دست راست۱ = 
| الگوی شلوارک۱ = 
| الگوی جوراب۱ = 
| دست چپ۱ = 
| بدن۱ = 
| دست راست۱ = 
| شلوارک۱ = 
| جوراب۱ = 
| الگوی دست چپ۲ = 
| الگوی بدن۲ = 
| الگوی دست راست۲ = 
| الگوی شلوارک۲ = 
| الگوی جوراب۲ = 
| دست چپ۲ = 
| بدن۲ = 
| دست راست۲ = 
| شلوارک۲ = 
| جوراب۲ = 
| الگوی دست چپ۳ = 
| الگوی بدن۳ = 
| الگوی دست راست۳ = 
| الگوی شلوارک۳ = 
| الگوی جوراب۳ = 
| دست چپ۳ = 
| بدن۳ = 
| دست راست۳ = 
| شلوراک۳ = 
| جوراب۳ = 
| رده‌بندی فیفا = 
| برترین رده در فیفا = 
| پایین‌ترین رده در فیفا = 
| نوع = 
| نخستین تاریخ رده‌بندی فیفا = 
| تاریخ برترین رده در فیفا = 
| تاریخ پایین‌ترین رده در فیفا = 
| رده الو = 
| برترین رده در الو = 
| پایین‌ترین رده الو = 
| تاریخ برترین رده در الو = 
| تاریخ پایین‌ترین رده الو = 
| نخستین بازی = 
| بهترین پیروزی = 
| بدترین شکست = 
| حضور در جام جهانی = 
| نخستین جام جهانی = 
| بهترین نتیجه در جام جهانی = 
| حضور در جام منطقه‌ای = 
| نام منطقه‌ای = 
| نخستین حضور منطقه‌ای = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای = 
| حضور در جام منطقه‌ای۲ = 
| نام منطقه‌ای۲ = 
| نخستین حضور منطقه‌ای۲ = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای۲ = 
| حضور در جام منطقه‌ای۳ = 
| نام منطقه‌ای۳ = 
| نخستین حضور منطقه‌ای۳ = 
| بهترین نتیجه منطقه‌ای۳ = 
| حضور در جام کنفدراسیون‌ها = 
| نخستین جام کنفدراسیون‌ها = 
| بهترین در جام کنفدراسیون‌ها = 
| حضور در یورو۲۱ = 
| نخستین یورو۲۱ = 
| بهترین نتیجه یورو۲۱ = 
| حضور در جام جهانی زیر ۲۰ = 
| نخستین جام جهانی زیر ۲۰ = 
| بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰ = 
| حضور در نوجوانان = 
| نخستین حضور در نوجوانان = 
| بهترین نتیجه در نوجوانان = 
| الگوی مدال‌ها = 
| گسترش الگوی مدال‌ها = 
| سایت = 
| فصل کنونی = 
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
نامنام

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطضروری
تاریختاریخ

در صورتی که تیم منحل شده‌است، تاریخ انحلال را وارد کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
تاریخاختیاری
آرمآرم

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
پروندهپیشنهادشده
اندازه_آرماندازه_آرم

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
لقبلقب

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
فدراسیونفدراسیون

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
صفحهپیشنهادشده
Other-affiliationOther-affiliation

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
کنفدراسیونکنفدراسیون

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
زیرکنفدراسیونزیرکنفدراسیون

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
سرمربیسرمربی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطپیشنهادشده
دستیاردستیار

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
کاپیتانکاپیتان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطپیشنهادشده
بیشترین بازی ملیبیشترین بازی ملی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بیشترین گل ملیبیشترین گل ملی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
ورزشگاه خانگیورزشگاه خانگی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطپیشنهادشده
کد فیفاکد فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطپیشنهادشده
رده فوتبال ساحلیرده فوتبال ساحلی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۱الگوی دست چپ۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۱الگوی بدن۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۱الگوی دست راست۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۱الگوی شلوارک۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۱الگوی جوراب۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست چپ۱دست چپ۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بدن۱بدن۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست راست۱دست راست۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شلوارک۱شلوارک۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
جوراب۱جوراب۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۲الگوی دست چپ۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۲الگوی بدن۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۲الگوی دست راست۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۲الگوی شلوارک۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۲الگوی جوراب۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست چپ۲دست چپ۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بدن۲بدن۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست راست۲دست راست۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شلوارک۲شلوارک۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
جوراب۲جوراب۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست چپ۳الگوی دست چپ۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی بدن۳الگوی بدن۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی دست راست۳الگوی دست راست۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی شلوارک۳الگوی شلوارک۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی جوراب۳الگوی جوراب۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست چپ۳دست چپ۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بدن۳بدن۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دست راست۳دست راست۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شلوراک۳شلوراک۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
جوراب۳جوراب۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۱عنوان لباس۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۲عنوان لباس۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
عنوان لباس۳عنوان لباس۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
رده‌بندی فیفارده‌بندی فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
برترین رده در فیفابرترین رده در فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
پایین‌ترین رده در فیفاپایین‌ترین رده در فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نوعنوع

در صورتی که تیم زنان است، از مقدار زنان استفاده کنید.

پیش‌فرض
خالی
مثال
زنان
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
نخستین تاریخ رده‌بندی فیفانخستین تاریخ رده‌بندی فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ برترین رده در فیفاتاریخ برترین رده در فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ پایین‌ترین رده در فیفاتاریخ پایین‌ترین رده در فیفا

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
رده الورده الو

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
برترین رده در الوبرترین رده در الو

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
پایین‌ترین رده الوپایین‌ترین رده الو

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ برترین رده در الوتاریخ برترین رده در الو

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ پایین‌ترین رده الوتاریخ پایین‌ترین رده الو

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین بازینخستین بازی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین پیروزیبهترین پیروزی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بدترین شکستبدترین شکست

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام جهانیحضور در جام جهانی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین جام جهانینخستین جام جهانی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در جام جهانیبهترین نتیجه در جام جهانی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ایحضور در جام منطقه‌ای

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌اینام منطقه‌ای

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌اینخستین حضور منطقه‌ای

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ایبهترین نتیجه منطقه‌ای

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ای۲حضور در جام منطقه‌ای۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌ای۲نام منطقه‌ای۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌ای۲نخستین حضور منطقه‌ای۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ای۲بهترین نتیجه منطقه‌ای۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام منطقه‌ای۳حضور در جام منطقه‌ای۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نام منطقه‌ای۳نام منطقه‌ای۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین حضور منطقه‌ای۳نخستین حضور منطقه‌ای۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه منطقه‌ای۳بهترین نتیجه منطقه‌ای۳

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام کنفدراسیون‌هاحضور در جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین جام کنفدراسیون‌هانخستین جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین در جام کنفدراسیون‌هابهترین در جام کنفدراسیون‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در یورو۲۱حضور در یورو۲۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین یورو۲۱نخستین یورو۲۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه یورو۲۱بهترین نتیجه یورو۲۱

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در جام جهانی زیر ۲۰حضور در جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین جام جهانی زیر ۲۰نخستین جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰بهترین نتیجه در جام جهانی زیر ۲۰

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حضور در نوجوانانحضور در نوجوانان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نخستین حضور در نوجواناننخستین حضور در نوجوانان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
بهترین نتیجه در نوجوانانبهترین نتیجه در نوجوانان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
الگوی مدال‌هاالگوی مدال‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
گسترش الگوی مدال‌هاگسترش الگوی مدال‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
فصل کنونیفصل کنونی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری