الگو:جعبه اطلاعات باشگاه بسکتبال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
[[{{{فصل جاری}}}]]
[[پرونده:{{{نگاره}}}|&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;اندازه نگاره&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵;|نشان‌واره {{{نام}}}]]
نام خودمانی{{{نام خودمانی}}}
کنفرانس{{{کنفرانس}}}
بخش{{{بخش}}}
لیگ{{{لیگ}}}
راه‌اندازی{{{راه‌اندازی}}}
انحلال{{{انحلال}}}
تاریخچه{{{تاریخچه}}}
سالن سرپوشیده{{{سالن سرپوشیده}}}
گنجایش{{{گنجایش}}}
مکان{{{مکان}}}
رنگ‌های تیم{{{رنگ‌ها}}}
پشیبان مالی اصلی{{{پشیبان مالی}}}
مدیر عامل اجرایی{{{مدیر عامل اجرایی}}}
رئیس{{{رئیس}}}
معاون(ـان) رئیس{{{معاونان رئیس}}}
مدیر کل{{{مدیر کل}}}
مدیر تیم{{{مدیر}}}
سرمربی‌ها{{{سرمربی‌ها}}}
دستیار(ان){{{دستیاران}}}
کاپیتان تیم{{{کاپیتان}}}
مالکیت{{{مالکیت}}}
وابستگی(ها){{{وابستگی}}}
جایگاه در {{{فصل}}}{{{جایگاه}}}
قهرمانی‌ها{{{قهرمانی‌ها}}}
عنوان‌های بخش/کنفرانس{{{قهرمانی‌های بخش}}}
عنوان‌های کنفرانسی{{{عنوان‌های کنفرانسی}}}
عنوان‌های {{{رقابت۱}}}{{{قهرمانی رقابت۱}}}
عنوان‌های {{{رقابت۲}}}{{{قهرمانی رقابت۲}}}
عنوان‌های {{{رقابت۳}}}{{{قهرمانی رقابت۳}}}
عنوان‌های {{{رقابت۴}}}{{{قهرمانی رقابت۴}}}
قهرمانی‌های بخشی{{{قهرمانی‌های بخشی}}}
حضور در دوره‌های حذفی{{{حضور در دوره‌های حذفی}}}
شمار بازنشستگان{{{شمار بازنشستگان}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن میزبان}}}.{{{قالب پرونده بدن میزبان}}}|top]]
{{{عنوان میزبان}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک میزبان}}}.{{{قالب پرونده بدن میزبان}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان میزبان}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن مهمان}}}.{{{قالب پرونده بدن مهمان}}}|top]]
{{{عنوان مهمان}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک مهمان}}}.{{{قالب پرونده بدن مهمان}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان مهمان}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۱}}}.{{{قالب پرونده بدن۱}}}|top]]
{{{عنوان۱}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۱}}}.{{{قالب پرونده بدن۱}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۱}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۲}}}.{{{قالب پرونده بدن۲}}}|top]]
{{{عنوان۲}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۲}}}.{{{قالب پرونده بدن۲}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۲}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۳}}}.{{{قالب پرونده بدن۳}}}|top]]
{{{عنوان۳}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۳}}}.{{{قالب پرونده بدن۳}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۳}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۴}}}.{{{قالب پرونده بدن۴}}}|top]]
{{{عنوان۴}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۴}}}.{{{قالب پرونده بدن۴}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۴}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۵}}}.{{{قالب پرونده بدن۵}}}|top]]
{{{عنوان۵}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۵}}}.{{{قالب پرونده بدن۵}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۵}}}
[[File:Kit body{{{الگوی بدن۶}}}.{{{قالب پرونده بدن۶}}}|top]]
{{{عنوان۶}}} jersey
[[File:Kit shorts{{{الگوی شلوارک۶}}}.{{{قالب پرونده بدن۶}}}|top]]
Team colours
{{{عنوان۶}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات باشگاه بسکتبال
|نام باشگاه      = <!-- می‌توانید از "|نام =" نیز استفاده کنید. | در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|پایان‌یافته      = <!-- defunct -->
|رنگ‌ها        = 
|رنگ۱         = 
|رنگ۲         = 
|رنگ۳         = 
|فصل جاری       = 
|نگاره        = <!-- می‌توانید از "|نشان‌واره =" نیز استفاده کنید. -->
|اندازه نگاره     = <!-- می‌توانید از "|اندازه نشان‌واره =" نیز استفاده کنید. | می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|نام خودمانی     = <!-- می‌توانید از "|نشان‌واره =" نیز استفاده کنید. -->
|کنفرانس       = 
|بخش         = 
|لیگ         = <!-- می‌توانید از "|لیگ‌ها =" نیز استفاده کنید. -->
|راه‌اندازی      = <!-- می‌توانید از "|بنیانگذاری =" نیز استفاده کنید. -->
|انحلال        = <!-- می‌توانید از "|کناررفتن =" نیز استفاده کنید. -->
|تاریخچه       = 
|سالن سرپوشیده    = <!-- می‌توانید از "|ورزشگاه =" نیز استفاده کنید. -->
|گنجایش        = 
|مکان         = <!-- می‌توانید از "|شهر =" نیز استفاده کنید. -->
|پشیبان مالی     = <!-- می‌توانید از "|شرکت =" نیز استفاده کنید. -->
|شرکت         = 
|مدیر عامل اجرایی   = 
|رئیس         = 
|معاونان رئیس     = 
|مدیر کل       = <!-- می‌توانید از "|رئیس هیئت مدیره =" نیز استفاده کنید. -->
|مدیر         = 
|سرمربی‌ها       = <!-- می‌توانید از "|سرمربی =" نیز استفاده کنید. -->
|دستیاران       = 
|کاپیتان       = 
|مالکیت        = <!-- می‌توانید از "|مالک =" یا "|مالکان =" نیز استفاده کنید. -->
|وابستگی       = <!-- می‌توانید از "|وابستگی‌ها =" نیز استفاده کنید. -->
|فصل         = 
|جایگاه        = 
|قهرمانی‌ها      = <!-- می‌توانید از "|قهرمانی‌های لیگ =" نیز استفاده کنید. -->
|قهرمانی‌های بخش    = 
|عنوان‌های کنفرانسی  = 
|رقابت۱        = 
|قهرمانی رقابت۱    = 
|رقابت۲        = 
|قهرمانی رقابت۲    = 
|رقابت۳        = 
|قهرمانی رقابت۳    = 
|رقابت۴        = 
|قهرمانی رقابت۴    = 
|قهرمانی‌های بخشی   = 
|حضور در دوره‌های حذفی = 
|شمار بازنشستگان   = 
|وبگاه        = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
            <!-- پوشاک -->
|عنوان میزبان     = 
|بدن میزبان      = 
|الگوی بدن میزبان   = 
|قالب پرونده بدن میزبان = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک میزبان    = 
|الگوی شلوارک میزبان = 
|عنوان مهمان     = 
|بدن مهمان      = 
|الگوی بدن مهمان   = 
|قالب پرونده بدن مهمان = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک مهمان     = 
|الگوی شلوارک مهمان  = 
|عنوان۱        = 
|بدن۱         = 
|الگوی بدن۱      = 
|قالب پرونده بدن۱   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۱       = 
|الگوی شلوارک۱    = 
|عنوان۲        = 
|بدن۲         = 
|الگوی بدن۲      = 
|قالب پرونده بدن۲   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۲       = 
|الگوی شلوارک۲    = 
|عنوان۳        = 
|بدن۳         = 
|الگوی بدن۳      = 
|قالب پرونده بدن۳   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۳       = 
|الگوی شلوارک۳    = 
|عنوان۴        = 
|بدن۴         = 
|الگوی بدن۴      = 
|قالب پرونده بدن۴   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۴       = 
|الگوی شلوارک۴    = 
|عنوان۵        = 
|بدن۵         = 
|الگوی بدن۵      = 
|قالب پرونده بدن۵   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۵       = 
|الگوی شلوارک۵    = 
|عنوان۶        = 
|بدن۶         = 
|الگوی بدن۶      = 
|قالب پرونده بدن۶   = <!-- پیش‌فرض آن png است. -->
|شلوارک۶       = 
|الگوی شلوارک۶    = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox basketball club
| name = <!-- required -->
| color1 = <!-- or | colour1 = -->
| color2 = <!-- or | colour2 = -->
| color3 = <!-- or | colour3 = -->
| logo = 
| nickname = 
| leagues = <!-- or | league = -->
| conference = 
| division = 
| founded = <!-- or | established = -->
| dissolved = <!-- or | folded = -->
| history = 
| arena = 
| capacity = 
| location = 
| colors = <!-- or | colours = -->
| current = 
| sponsor = 
| media = 
| chairman = 
| president = 
| vice-presidents = 
| manager = 
| coach = 
| captain = 
| ownership = 
| championships = 
| conf_champs = 
| div_champs = 
| season = 
| position = 
| website = 
| 1_title = 
| 1_body = 
| 1_pattern_b = 
| 1_shorts = 
| 1_pattern_s = 
| 2_title = 
| 2_body = 
| 2_pattern_b = 
| 2_shorts = 
| 2_pattern_s = 
| 3_title = 
| 3_body = 
| 3_pattern_b = 
| 3_shorts = 
| 3_pattern_s = 
| 4_title = 
| 4_body = 
| 4_pattern_b = 
| 4_shorts = 
| 4_pattern_s = 
| 5_title = 
| 5_body = 
| 5_pattern_b = 
| 5_shorts = 
| 5_pattern_s = 
| 6_title = 
| 6_body = 
| 6_pattern_b = 
| 6_shorts = 
| 6_pattern_s = 
}}

نمونه[ویرایش]

اورگن داکس
Oregon Ducks
نشان‌واره اورگن داکس Oregon Ducks
نام خودمانیاردک‌ها
لیگان‌سی‌ای‌ای
کنفرانس پک-۱۲
بنیانگذاری۱۹۰۳ (میلادی)
ورزشگاهمتیو نایت آرنا (ظرفیت ۱۲.۳۶۴ نفر)
مکاناورگن ایالات متحده آمریکا
رنگ‌های تیمسبز  
زرد  
سرمربیایالات متحده آمریکا دانا التمن
قهرمانی‌هاقهرمانی لیگ بسکتبال دانشجویی:۱ بار
قهرمانی کنفرانس:۴ بار
حضور در نیمه نهایی ان‌سی‌ای‌ای:۱ بار
{{جعبه اطلاعات باشگاه بسکتبال
| رنگ۱      = Yellow
| رنگ۲      = Green
| نام      = اورگن داکس{{سخ}}Oregon Ducks
| نشان‌واره   =Oregon Ducks logo.svg
|اندازه نشان‌واره  =250px
| نام خودمانی  = اردک‌ها
| لیگ      = [[ان‌سی‌ای‌ای]]{{سخ}}کنفرانس پک-۱۲
| بنیانگذاری   = ۱۹۰۳ (میلادی)
| تاریخچه    = 
| ورزشگاه    = [[متیو نایت آرنا]] (ظرفیت ۱۲.۳۶۴ نفر)
| شهر      = [[اورگن]] {{flagicon|USA}}
| رنگ‌ها     = سبز {{color box|green}}{{سخ}}زرد {{color box|yellow}}
| مدیر      = 
| فصل جاری    =
| معاونین مدیر  = 
| سرپرست تیم   =
| سرمربی     = {{flagicon|USA}} دانا التمن
| قهرمانی‌ها   = [[جام قهرمانی بسکتبال دسته اول مردان ان‌سی‌ای‌ای|قهرمانی لیگ بسکتبال دانشجویی]]:۱ بار{{سخ}}قهرمانی کنفرانس:۴ بار{{سخ}}حضور در نیمه نهایی ان‌سی‌ای‌ای:۱ بار
|وب‌گاه      =
|
|h_body=006666|h_pattern_b=_thinsidesonwhite|h_shorts=006666|h_pattern_s=_blanksides2
|a_body=006666|a_pattern_b=_thinyellowsides|a_shorts=006666|a_pattern_s=_yellowsides
|3_body=006666|3_pattern_b=_thinsidesonblack|3_shorts=000000|3_pattern_s=_greensides
}}

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]