الگو:جعبه اطلاعات آموزش در کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
آموزش در کشور
نظارت آموزشی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

آرمان این الگو نمایشی گذرا از آمار آموزش و سواد در یک کشور است.

استفاده[ویرایش]

آموزش در {{{نام کشور}}}
{{{نگاره نهاد}}}
نظارت آموزشی
{{{عنوان‌های رهبر}}}{{{نام‌های رهبر}}}
بودجهٔ آموزش و پرورش ملی ({{{سال بودجه}}})
بودجه{{{بودجه}}}
به‌ازای هر دانش‌آموز{{{هزینه به‌ازای هر دانش‌آموز}}}
زبان‌های نخست{{{زبان‌های نخست}}}
گونه نظام آموزشی{{{گونه نظام آموزشی}}}
{{{رویدادهای پایه‌گذاری}}}{{{تاریخ‌های پایه‌گذاری}}}
باسوادی ({{{سال باسوادی}}})
مجموع{{{باسوادی کل}}}
مردان{{{باسوادی مردان}}}
زنان{{{باسواری زنان}}}
نام‌نویسی ({{{سال نام‌نویسی}}})
مجموع{{{نام‌نویسی کل}}}
ابتدایی{{{نام‌نویسی دوره ابتدایی}}}
متوسطه{{{نام‌نویسی دوره متوسطه}}}
آموزش عالی{{{نام‌نویسی دوره آموزش عالی}}}
گواهی ({{{سال گواهی}}})
دیپلم متوسطه{{{گواهی دوره متوسطه}}}
آموزش عالی{{{گواهی دوره آموزش عالی}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات آموزش در کشورها
|نام کشور         = <!-- پیش‌فرض آن، "کشور" است. -->
|نگاره نهاد        = <!-- نگاره نهاد آموزشی یا نظارتی -->
|عنوان‌های رهبر      = 
|نام‌های رهبر       = 
|بودجه          = 
|سال بودجه        = 
|هزینه به‌ازای هر دانش‌آموز = 
|زبان‌های نخست       = 
|گونه نظام آموزشی     = 
|رویدادهای پایه‌گذاری   = 
|تاریخ‌های پایه‌گذاری    = 
|باسوادی کل        = 
|باسوادی مردان      = 
|باسواری زنان       = 
|سال باسوادی       = 
|نام‌نویسی کل       = 
|نام‌نویسی دوره ابتدایی  = 
|نام‌نویسی دوره متوسطه   = 
|نام‌نویسی دوره آموزش عالی = 
|سال نام‌نویسی       = 
|گواهی دوره متوسطه    = 
|گواهی دوره آموزش عالی  = 
|سال گواهی        = 
|پانوشت          = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox education in country
| country name     = 
| agency image     = 
| agency        = 
| leader titles     = 
| leader names     = 
| budget        = 
| budget year      = 
| funding per student  = 
| primary languages   = 
| system type      = 
| established events  = 
| established dates   = 
| literacy year     = 
| literacy total    = 
| literacy men     = 
| literacy women    = 
| enrollment year    = 
| enroll total     = 
| enroll primary    = 
| enroll secondary   = 
| enroll post-secondary = 
| attainment year    = 
| attain secondary   = 
| attain post-secondary = 
| footnotes       = 
}}

نمونه[ویرایش]

آموزش در Scotland
Scottish Government
Cabinet SecretaryMike Russell MSP
بودجهٔ آموزش و پرورش ملی (2007-08)
بودجه£2,6 bn
به‌ازای هر دانش‌آموز£3,855 (2004-2005)
زبان‌های نخستانگلیسی اسکاتلند, اسکاتس and گیلیک اسکاتلندی
گونه نظام آموزشیNational
Compulsory education1872
باسوادی (2005 est)
مجموع99%
مردان99%
زنان99%
نام‌نویسی (2005)
مجموع1,452,240
ابتدایی390,260
متوسطه322,980
آموزش عالی739,000#
{{Infobox education in country
| country name = Scotland
| agency image =
| agency = [[Education and Lifelong Learning Directorate|Scottish Government]]
| leader titles = [[Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning|Cabinet Secretary]]
| leader names = [[Michael Russell (politician)|Mike Russell]] [[Member of the Scottish Parliament|MSP]]
| budget = £2,6 bn
| funding per student= £3,855 (2004-2005)<sup>‡</sup>
| budget year = 2007-08
| primary languages = [[انگلیسی اسکاتلند]], [[اسکاتس]] and [[گیلیک اسکاتلندی]]
| system type = National
| established events = Compulsory education
| established dates = 1872
| literacy year = 2005 est
| literacy total = 99%
| literacy men = 99%
| literacy women = 99%
| enroll total = 1,452,240
| enroll primary = 390,260
| enroll secondary = 322,980
| enroll post-secondary = 739,000<sup>#</sup>
| enrollment year = 2005
| attain secondary =
| attain post-secondary =
| attainment year =
| footnotes = ‡: Expenditure on Pre-school, Primary and Secondary education only.<br>#: 2004, All further and higher education institutions includes overseas students.
}}

رده ردیابی[ویرایش]