الگو:جدول کلی ادوار لیگ‌های ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
# تیم حضور بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ب.عنوان ض.عنوان لیگ‌برتر آزادگان قدس ت.جمشید منطقه‌ای ت.قهرمانی
۱ پرسپولیس تهران ۳۷ ۹۹۵ ۴۹۹ ۳۲۳ ۱۷۳ ۱۴۸۹ ۸۲۷ ۶۶۲ ۱۸۰۷ قهرمانی ۱۳هم ۱۹ ۹ ۱ ۶ ۲ ۱۳
۲ استقلال تهران ۳۷ ۹۹۷ ۴۹۶ ۳۱۴ ۱۸۷ ۱۴۷۵ ۸۵۸ ۶۱۷ ۱۸۰۱ قهرمانی ۱۳هم ۱۹ ۹ ۱ ۶ ۲ ۸
۳ سپاهان اصفهان ۳۴ ۹۶۴ ۳۷۸ ۳۲۴ ۲۶۲ ۱۱۷۹ ۹۳۲ ۲۴۷ ۱۴۵۵ قهرمانی سقوط ۱۹ ۹ ۱ ۴ ۱ ۵
۴ ذوب‌آهن اصفهان ۳۲ ۹۱۲ ۳۱۹ ۳۲۳ ۲۷۰ ۱۰۴۹ ۹۶۷ ۸۲ ۱۲۷۹ دوم سقوط ۱۹ ۷ ۰ ۶ ۰
۵ پاس تهران ۲۸ ۷۲۵ ۲۹۴ ۲۶۵ ۱۶۶ ۹۲۷ ۶۶۷ ۲۶۰ ۱۱۴۶ قهرمانی ۱۱هم ۱۰ ۱۰ ۰ ۶ ۲ ۵
۶ سایپا تهران ۲۶ ۷۶۶ ۲۴۳ ۲۸۷ ۲۳۹ ۸۶۷ ۸۵۴ ۱۳ ۱۰۱۶ قهرمانی سقوط ۱۹ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳
۷ تراکتورسازی تبریز ۲۵ ۶۸۶ ۲۴۹ ۲۳۵ ۲۰۲ ۸۰۷ ۷۲۵ ۸۲ ۹۸۱ دوم سقوط ۱۲ ۹ ۱ ۳ ۰
۸ ملوان انزلی ۲۸ ۷۷۸ ۲۳۶ ۲۶۵ ۲۷۷ ۷۵۳ ۸۱۰ ۵۷- ۹۷۲ سوم سقوط ۱۴ ۷ ۱ ۶ ۰
۹ فولاد خوزستان ۲۲ ۶۵۴ ۲۴۱ ۲۱۷ ۱۹۶ ۷۴۸ ۷۰۲ ۴۶ ۹۴۰ قهرمانی سقوط ۱۸ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰ صنعت نفت آبادان ۲۳ ۶۲۴ ۱۸۲ ۲۰۴ ۲۳۷ ۶۴۶ ۷۷۲ -۱۲۶ ۷۵۰ پنجم سقوط ۹ ۷ ۱ ۶ ۰
۱۱ فجرسپاسی شیراز ۱۶ ۴۷۴ ۱۳۵ ۱۷۵ ۱۶۴ ۴۶۸ ۵۰۷ ۳۹- ۵۸۰ سوم سقوط ۱۲ ۴ ۰ ۰ ۰
۱۲ برق شیراز ۲۰ ۵۱۳ ۱۲۹ ۱۸۶ ۱۹۸ ۴۷۲ ۶۰۷ ۱۳۲- ۵۷۳ پنجم سقوط ۸ ۷ ۰ ۴ ۱
۱۳ پیکان تهران ۱۶ ۴۸۰ ۱۴۴ ۱۳۹ ۱۹۷ ۴۹۶ ۶۰۳ -۱۰۷ ۵۷۱ پنجم سقوط ۱۵ ۱ ۰ ۰ ۰
۱۴ صبای قم ۱۳ ۴۱۴ ۱۲۸ ۱۵۹ ۱۲۷ ۴۶۸ ۴۶۰ ۸ ۵۴۳ سوم سقوط ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ استقلال اهواز ۱۶ ۴۴۶ ۱۲۸ ۱۴۲ ۱۷۶ ۵۳۲ ۶۲۲ ۹۰- ۵۲۶ دومی سقوط ۹ ۷ ۰ ۰ ۰
۱۶ ابومسلم مشهد ۱۶ ۴۳۴ ۱۲۴ ۱۳۹ ۱۷۱ ۴۴۳ ۵۰۳ ۶۰- ۵۱۱ چهارم سقوط ۹ ۴ ۰ ۳ ۰
۱۷ راه‌آهن تهران ۱۵ ۴۵۸ ۱۰۸ ۱۴۹ ۲۰۱ ۴۲۰ ۵۷۷ ۱۵۷- ۴۷۳ هشتم سقوط ۱۱ ۰ ۰ ۴ ۰
۱۸ نفت تهران ۸ ۲۵۲ ۹۱ ۸۸ ۷۳ ۲۸۴ ۲۵۸ ۲۶ ۳۶۱ سوم سقوط ۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ مس کرمان ۸ ۲۶۴ ۸۵ ۹۹ ۸۰ ۳۱۰ ۲۹۲ ۱۸ ۳۵۴ سوم سقوط ۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ماشین‌سازی تبریز ۱۱ ۲۸۶ ۷۴ ۹۳ ۱۱۹ ۲۴۰ ۳۴۳ -۱۰۳ ۳۱۵ هشتم سقوط ۳ ۳ ۱ ۴ ۰
۲۱ شهرخودرو مشهد ۶ ۱۸۰ ۶۲ ۶۱ ۵۷ ۱۷۳ ۱۷۰ ۳ ۲۴۱ چهارم یازدهم ۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ داماش گیلان ۷ ۲۲۲ ۵۳ ۷۴ ۹۵ ۲۰۹ ۳۰۰ ۹۱ ۲۳۲ هفتم سقوط ۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ نساجی مازندران ۷ ۱۶۴ ۴۸ ۶۵ ۵۱ ۱۶۱ ۱۶۸ ۲۰۹ ششم سقوط ۲ ۴ ۱ ۰ ۰
۲۴ شهرداری تبریز ۶ ۱۷۸ ۴۲ ۷۴ ۶۲ ۱۹۵ ۲۱۵ ۲۰- ۲۰۰ پنجم سقوط ۲ ۴ ۰ ۰ ۰
۲۵ استقلال خوزستان ۶ ۱۸۰ ۴۵ ۶۸ ۶۷ ۱۷۴ ۲۲۰ ۴۶- ۱۹۷ قهرمانی سقوط ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۶ بانک ملی تهران ۷ ۱۷۶ ۳۸ ۷۳ ۶۵ ۱۲۵ ۱۸۰ ۵۵- ۱۸۷ هفتم سقوط ۰ ۱ ۰ ۶ ۰
۲۷ جنوب اهواز ۶ ۱۳۴ ۴۸ ۴۲ ۴۴ ۱۴۰ ۱۳۸ ۲ ۱۸۶ سوم سقوط ۰ ۵ ۱ ۰ ۰
۲۸ هما تهران ۵ ۱۲۴ ۴۷ ۴۲ ۳۵ ۱۲۲ ۱۰۷ ۱۵ ۱۸۳ دوم - ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۲۹ گسترش فولاد تبریز ۵ ۱۵۰ ۳۹ ۶۰ ۵۱ ۱۴۷ ۱۶۱ ۱۴- ۱۷۷ هشتم یازدهم ۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ بهمن کرج ۴ ۱۱۴ ۴۳ ۴۱ ۳۰ ۱۵۱ ۱۱۶ ۳۵ ۱۷۰ دوم سقوط ۰ ۴ ۰ ۰ ۰
۳۱ دارایی تهران ۵ ۱۲۴ ۳۵ ۵۴ ۳۵ ۱۰۴ ۱۰۰ ۴ ۱۵۹ چهارم - ۰ ۰ ۱ ۴ ۰
۳۲ پلی اکریل اصفهان ۵ ۱۳۲ ۳۸ ۴۴ ۵۰ ۱۲۹ ۱۵۸ ۲۹- ۱۵۸ ششم سقوط ۰ ۵ ۰ ۰ ۰
۳۳ نیروی اهواز ۵ ۱۲۴ ۳۷ ۴۳ ۴۴ ۹۶ ۱۱۵ ۱۹- ۱۵۴ پنجم سقوط ۰ ۰ ۰ ۵ ۰
۳۴ کشاورز تهران ۵ ۱۲۵ ۳۴ ۴۹ ۴۲ ۱۱۶ ۱۱۸ ۲- ۱۵۱ چهارم سقوط ۰ ۵ ۰ ۰ ۰
۳۵ پیام مشهد ۵ ۱۳۴ ۳۳ ۴۵ ۵۶ ۱۳۰ ۱۷۷ ۴۷- ۱۴۴ هفتم سقوط ۱ ۳ ۱ ۰ ۰
۳۶ شموشک نوشهر ۵ ۱۴۶ ۳۴ ۴۲ ۷۰ ۱۲۶ ۲۱۱ ۸۵ ۱۴۴ یازدهم سقوط ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
۳۷ آرارات تهران ۴ ۱۱۲ ۳۰ ۳۹ ۴۳ ۱۰۴ ۱۲۱ ۱۷- ۱۲۹ هفتم سقوط ۰ ۲ ۰ ۲ ۰
۳۸ چوکا تالش ۴ ۱۰۴ ۲۷ ۳۷ ۴۰ ۸۹ ۱۳۵ ۴۶- ۱۱۸ ششم سقوط ۰ ۴ ۰ ۰ ۰
۳۹ شاهین بوشهر ۴ ۱۲۴ ۲۳ ۴۳ ۵۸ ۱۰۳ ۱۷۴ ۷۱- ۱۱۲ ۱۳هم سقوط ۳ ۱ ۰ ۰ ۰
۴۰ شهباز تهران ۳ ۷۲ ۲۸ ۲۵ ۱۹ ۸۷ ۶۳ ۲۴ ۱۰۹ سوم - ۰ ۰ ۰ ۳ ۰
۴۱ پارس جنوبی جم ۳ ۹۰ ۲۲ ۳۸ ۳۰ ۸۲ ۸۷ ۱۰۴ پنجم سقوط ۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۲ عقاب تهران ۳ ۵۸ ۲۲ ۱۹ ۱۷ ۷۵ ۵۵ ۲۰ ۸۵ چهارم سقوط ۰ ۰ ۰ ۲ ۱
۴۳ نفت مسجد سلیمان ۳ ۹۰ ۱۳ ۴۳ ۳۴ ۵۹ ۹۵ -۳۶ ۸۲ ۱۴هم سقوط ۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ استیل آذین تهران ۲ ۶۸ ۱۹ ۲۳ ۲۶ ۸۵ ۱۱۲ ۲۷- ۸۰ پنجم سقوط ۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ سیاه جامگان مشهد ۳ ۹۰ ۱۵ ۲۷ ۴۸ ۶۴ ۱۱۷ ۵۳- ۷۲ ۱۵هم سقوط ۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ استقلال رشت ۳ ۷۰ ۱۴ ۱۷ ۳۹ ۵۴ ۱۰۸ ۵۴- ۵۹ دهم سقوط ۱ ۲ ۰ ۰ ۰
۴۷ سپیدرود رشت ۳ ۷۴ ۱۳ ۲۰ ۴۱ ۵۷ ۱۱۳ ۵۶- ۵۹ ۱۳هم سقوط ۲ ۱ ۰ ۰ ۰
۴۸ کما شیراز ۳ ۵۶ ۱۲ ۲۲ ۲۲ ۴۴ ۵۰ ۶- ۵۸ نهم سقوط ۰ ۲ ۱ ۰ ۰
۴۹ آلومینیوم هرمزگان ۱ ۳۴ ۷ ۱۴ ۱۳ ۲۶ ۴۰ ۱۴- ۳۵ ۱۵هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ تام اصفهان ۱ ۲۰ ۹ ۷ ۴ ۲۰ ۱۱ ۹ ۳۴ پنجم - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۱ گل‌گهر سیرجان ۱ ۳۰ ۷ ۱۲ ۱۱ ۲۷ ۳۴ ۳۳ دهم - ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ شهرداری ساری ۱ ۲۰ ۸ ۶ ۶ ۲۳ ۲۳ ۰ ۳۰ دهم - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۳ نفت قائم شهر ۱ ۲۲ ۸ ۶ ۸ ۲۰ ۲۲ ۲ ۳۰ ۱۵هم سقوط ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۵۴ بانک سپه تهران ۱ ۲۰ ۷ ۸ ۵ ۲۶ ۱۶ ۶ ۲۹ هشتم - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۵ بانک تجارت تهران ۱ ۲۲ ۷ ۷ ۸ ۲۷ ۲۲ ۵ ۲۸ ۱۷هم سقوط ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۵۶ پاس بوشهر ۱ ۲۰ ۶ ۷ ۷ ۱۹ ۲۱ ۲- ۲۵ ۱۵هم - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۷ استقلال انزلی ۱ ۲۰ ۶ ۶ ۸ ۱۲ ۱۹ ۷- ۲۴ ۱۶هم سقوط ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۵۸ مس سرچشمه کرمان ۱ ۳۴ ۵ ۹ ۲۰ ۲۳ ۵۴ ۳۱- ۲۴ ۱۸هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ شاهین شهرداری بوشهر ۱ ۳۰ ۴ ۱۰ ۱۶ ۲۶ ۵۷ -۳۱ ۲۲ ۱۶هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ شیرین فراز کرمانشاه ۱ ۳۴ ۳ ۱۲ ۱۹ ۲۵ ۵۹ ۳۴- ۲۱ ۱۸هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱ نورد اهواز ۱ ۲۲ ۴ ۸ ۱۰ ۱۹ ۴۰ ۲۱- ۱۶ نهم - ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۶۲ خیبر خرم‌آباد ۱ ۲۰ ۵ ۴ ۱۱ ۱۸ ۳۰ ۱۲- ۱۹ ۱۸هم سقوط ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۳ قدس ساری ۱ ۲۲ ۵ ۴ ۱۳ ۱۶ ۳۳ ۱۷- ۱۹ ۲۳ام سقوط ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۴ شهیدقندی یزد ۱ ۳۰ ۴ ۷ ۱۹ ۲۱ ۴۳ ۲۲- ۱۹ ۱۶هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ گهر دورود لرستان ۱ ۳۴ ۳ ۱۰ ۲۱ ۲۴ ۵۹ ۳۵- ۱۹ ۱۸هم سقوط ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶ پارس خودرو تهران ۱ ۲۲ ۲ ۱۱ ۹ ۱۹ ۲۹ ۱۰- ۱۷ ۲۱ام سقوط ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۷ پاکدیس ارومیه ۱ ۲۰ ۴ ۵ ۱۱ ۱۸ ۳۱ ۱۳ ۱۷ ۱۹ام - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۸ ایرسوتر نوشهر ۱ ۲۶ ۳ ۶ ۱۷ ۲۲ ۶۴ ۴۲- ۱۵ ۱۴هم سقوط ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۹ رستاخیز خرمشهر ۱ ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۷ ۱۰ ۳- ۱۴ - - ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۷۰ برق تهران ۱ ۲۲ ۲ ۸ ۱۲ ۱۶ ۳۲ ۱۶- ۱۴ یازدهم - ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۷۱ استقامت یزد ۱ ۲۰ ۳ ۵ ۱۲ ۱۶ ۴۱ ۲۵- ۱۴ ۲۰ام - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۷۲ تاج مسجدسلیمان ۱ ۱۴ ۳ ۴ ۷ ۹ ۲۶ ۱۷- ۱۳ ششم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۷۳ وحدت ساری ۱ ۱۴ ۳ ۲ ۹ ۱۶ ۲۲ ۶- ۱۱ ۱۴هم - ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۷۴ جم آبادان ۱ ۱۴ ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۱ ۳۰- ۹ هفتم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۷۵ کاوه بندرعباس ۱ ۲۰ ۱ ۵ ۱۴ ۱۳ ۴۶ ۳۳- ۸ ۲۱ام - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۷۶ گسترش اراک ۱ ۲۰ ۱ ۳ ۱۶ ۸ ۵۲ ۴۴- ۶ ۲۲ام - ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۷۷ کارگر آبادان ۱ ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۴ ۱ ۵ چهارم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۷۸ تاج آبادان ۱ ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۶ ۰ ۵ پنجم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۷۹ تاج نوشهر ۱ ۱۴ ۱ ۱ ۱۲ ۴ ۵۰ ۴۶- ۴ هشتم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۸۰ تاج شیراز ۱ ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۸ ۵- ۳ ششم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۸۱ آریا مشهد ۱ ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱۰ ۸- ۰ هفتم - ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
راهنما