الگو:جانوران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منابع: طرح سرزمین، پرندگان ایران، پرندگان ایران

برابرها:

 • آب‌دزدک دریایی (Tunicate)
 • آتش‌تنان (Pyrosoma)
 • اسفنج آهکی (Calcareous sponge)
 • آفتاب‌گردان دریایی (Sunflower starfish)
 • ایروکانجی دریا (Irukandji jellyfish)
 • بس‌صدفیان (Polyplacophora)
 • بسیارپایان (Myriapoda)
 • بی‌صدفیان (Aplacophora)
 • پادُم (Springtail)
 • پروانه دریایی (Sea butterfly)
 • تک‌پاره‌صدفیان (Monoplacophora)
 • توتیای دریایی، خارپشت دریایی، جوجه‌تیغی دریایی (Sea urchin)
 • چتر دریایی (Aequorea victoria)
 • چنداسفنجی (Demosponge)
 • حلزون دوکفه (clam)
 • حلزون سیب (Ampullariidae)
 • خاره‌چسب (Limpet)
 • خرچنگ نعل اسبی (Horseshoe crab)
 • خردپایان (Pauropoda)
 • خرگوش دریایی (Sea hare)
 • دم‌چنگالان (Diplura)
 • دهان‌گردماهی، ماهی مکنده (Lamprey) (مهره‌دار است)
 • زنبق دریایی (Crinoid)
 • زنبور دریایی (Box jellyfish یا Sea Wasp)
 • سالپ (Salp)
 • سپرپایان (Chaetodermomorpha یا Caudofoveata)
 • ستاره سبدی (Basket star)
 • ستاره شکننده (Brittle star)
 • سخت‌اسفنج (Sclerosponge)
 • سکه دریایی (sand dollar)
 • سمندر آبی (Newt)
 • سمندرهای کرمی (Caecilian)
 • شپشک‌ماهی، آبشش‌داران (Branchiura)
 • شقایق دریایی (Sea anemone)
 • صدف خوراکی (oyster)
 • عروس ساق‌دار دریایی (Stauromedusae)
 • عنکبوت دریایی (Sea spider)
 • غُرم (argali) [۱]
 • فرشته دریایی (Sea angel)
 • فیزالیا (Portuguese Man o' War)
 • قلاب‌داران (Chelicerata)
 • قلم دریایی (sea pen)
 • کریل Krill
 • کلان‌کاسگان (Merostomata)
 • کوتوله‌پایان (Symphyla)
 • گهواره دریایی (chiton)
 • گوش‌ماهی (scallops)
 • لاله دریایی (Sea tulip)
 • لیسه (Slug)
 • لیسه دریایی (nudibranch)
 • مرجان بادبزنی (Gorgonian)
 • مینای دریایی (Sea daisy)
 • هزارپائیان (Millipede)