الگو:تفکیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو، صفحه‌های برچسب‌خورده را به رده:مقاله‌های نامزد تفکیک می‌افزاید.

استفاده[ویرایش]

هرگاه در یک صفحه مطالبی پیرامون دو یا چند موضوع با عنوان یکسان یا مشابه نوشته می‌شود، ممکن است پیشنهاد تفکیک مطرح شود. پیش از پیشنهاد تفکیک محتوا، باید سرشناسی و احتمال انشعاب محتوا را در نظر گرفت. در صورتی که یک یا چند مورد از موضوعات سرشناس نباشد، ممکن است بهتر باشد که به‌جای ایجاد یک مقالهٔ نو، محتوا از ویکی‌پدیا حذف شود.

پارامترها

اگر از هیچ پارامتری در این الگو استفاده نشود (مثلاً به‌شکل {{تفکیک}})، مانند نمونهٔ بالا نمایش خواهد یافت.

تاریخ
برای افزودن ماه و سال افزوده‌شدن الگو به مقاله، عبارت |تاریخ=فوریه ۲۰۲۴ را به الگو اضافه کنید.
پارامترهای بدون نام برای عنوان مقاله‌ها
برای این که یک نام (یا بیش از یک نام) برای مقالهٔ مقصد پیشنهاد کنید، به‌سادگی این عنوان‌ها را به الگو بدهید و هریک را با نویسهٔ لوله (|) از هم جدا کنید (یا آن‌ها را شماره‌گذاری کنید؛ مثلاً |1=، |2=و غیره). برای مثال، {{تفکیک|مقاله ۱|تاریخ=فوریه ۲۰۲۴}} چنین نتیجه‌ای می‌دهد:
چند مقاله: {{تفکیک|مقاله ۱|مقاله ۲|مقاله ۳|تاریخ=فوریه ۲۰۲۴}} چنین نتیجه‌ای می‌دهد:
تا ۲۰ نام جدید را می‌توانید پیشنهاد دهید.
بحث
برای این که مشخص کنید بحث پیرامون این تفکیک در کدام صفحه در جریان است، از |بحث= به‌شکل {{تفکیک|مقاله ۱|تاریخ=فوریه ۲۰۲۴|بحث=بحث:نام مقاله#نام بخش}} استفاده کنید که چنین نتیجه‌ای می‌دهد:
بخش
برای جایگزینی واژهٔ «مقاله» (یا «صفحه»، خارج از فضای نام اصلی)، از |بخش=بله استفاده کنید تا واژهٔ «بخش» نمایش یابد؛ همچنین می‌توانید از یک عنوان دقیق‌تر مانند این نمونه استفاده کنید: {{تفکیک|مقاله ۱|تاریخ=فوریه ۲۰۲۴|بخش=فهرست}} که چنین نتیجه‌ای می‌دهد:

الگوداده[ویرایش]

پیشنهاد تفکیک یک مقاله در چندین مقالهٔ ویکی‌پدیای جداگانه.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
گفتگو در صفحهٔ بحثبحث discuss

صفحهٔ بحث مقاله و بخشی که گفتگو پیرامون تفکیک در آن در جریان است.

مثال
بحث:مایکروسافت#پیشنهاد تفکیک
رشتهاختیاری
بخش یا فهرستبخش section

واژهٔ «مقاله» یا «صفحه» را با واژهٔ «بخش» (با مقدار «بله») یا «فهرست» (با مقدار «فهرست») جایگزین می‌کند.

مثال
فهرست
رشتهپیشنهادشده
عنوان صفحهٔ تازهٔ اول1

بدون توصیف

رشتهضروری
عنوان صفحهٔ تازهٔ دوم2

بدون توصیف

رشتهپیشنهادشده
عنوان صفحهٔ تازهٔ سوم3

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ چهارم4

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ پنجم5

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ ششم6

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ هفتم7

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ هشتم8

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ نهم9

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ دهم10

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ یازدهم11

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ دوازدهم12

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ سیزدهم13

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ چهاردهم14

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ پانزدهم15

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ شانزدهم16

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ هفدهم17

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ هجدهم18

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ نوزدهم19

بدون توصیف

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ تازهٔ بیستم20

بدون توصیف

رشتهاختیاری
ماه و سالتاریخ date

ماه و سالی که این درخواست در آن مطرح شده‌است.

پیش‌فرض
{{نام‌ماه‌کنونی}} {{سال‌کنونی}}
مثال
آوریل ۲۰۲۱
تاریخپیشنهادشده
کوچککوچک small

اعلان را کوچک‌تر کرده و در سمت راست قرار می‌دهد

مثال
right
ناشناختهاختیاری
کل یا قسمتی از مقاله؟قسمت part

عبارت «برخی از بخش‌های این صفحه» را به ابتدای جمله اضافه می‌کند.

پیش‌فرض
بله
مثال
بله
بولیاختیاری
توضیح بیشتردلیل reason

توضیحات بیشتر برای درج پس از جملهٔ پیش‌فرض

محتوااختیاری

جستارهای وابسته[ویرایش]